110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

У період з 14 до 17 грудня на засіданнях ВРУ розглянуті такі законопроєкти

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630 від 07.06.2021)

Законопроєктом № 5630 пропонується замість зобов’язання припинити іноземне громадянство запровадити можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України окремими категоріями іноземців, а саме: особами, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ; громадянами держави-агресора/держави-окупанта, які зазнали переслідувань; особами, які мають визначні заслуги перед Україною; особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.
Передбачено, що для набуття громадянства України потрібно подати два документи: заяву на отримання громадянства та декларацію про відмову від наявного громадянства іноземної держави. Для осіб, які брали участь в АТО/ООС, вимога про проживання на території України протягом п’яти років відсутня.
Також уносяться зміни до положень про поновлення громадянства України, що враховують пропоновані зміни про скасування зобов’язання припинити наявне громадянство для певних категорій осіб.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням 

До другого читання в проєкт додано поправку, яка передбачає право на спрощений порядок отримання громадянства також дружині або чоловіку військовослужбовця.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.
20.12 2021 Закон було підписано Президентом.

Допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України (№ 6359 від 29.11.2021)

Проєкт 6359 передбачає схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі в багатонаціональних навчаннях.
Прийняття закону забезпечить виконання завдань у сфері безпеки і оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу держави, підвищить ефективність реалізації національних програм розвитку власних збройних сил, а також надасть можливість збільшити фінансові надходження до національної економіки за рахунок надання відповідних товарів (робіт, послуг) для підрозділів інших держав.
Посилання на розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: прийняти законопроєкт.
14 грудня 2021 року закон прийнято, очікує на підпис Президента.

Удосконалення реєстру ветеранів та запровадження Е-посвідчення ветерана (№5694 від 23.06.2021)

Законопроєкт №5694 передбачає закріплення на законодавчому рівні можливості використання ветеранами посвідчень в електронній формі (Е-посвідчення ветерана). За змістом законопроєкту, Е-посвідчення ветерана може подаватися та застосовуватися в разі, коли законодавством передбачено подання та застосування копії посвідчення. Додатково проєкт надає право налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателями яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Позитивними сторонами проєкту є надання ветеранам можливості використання Е-посвідчень ветерана незалежно від наявності паперового посвідчення або його копії, що дозволить мінімізувати ризик втрати або пошкодження посвідчень. Законопроєктом уносяться правові підстави для автоматизованого обміну інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та деякими інформаційними, довідковими системами, що може прискорити та полегшити взаємодію органів державної влади у ветеранській сфері.

Можливими ризиками запровадження змін є необхідність особливої уваги до системи захисту персональних даних ветеранів, адже така інформація є особливо важливою для національної безпеки держави. Додатково потрібно проводити роз’яснення щодо дії Е-посвідчень працівникам органів та установ, що надають пільги ветеранам, задля уникнення конфліктних ситуацій.
Детальніше ознайомитися з пропозиціями проєкту можна в розширеному висновку за посиланням
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.
14 грудня 2021 року закон прийнято, готується на підпис Президентові.

Соціальний захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (№6104 від 27.09.2021)

Для звільнених з полону осіб передбачено комплекс послуг: соціальна та професійна адаптація, медична, реабілітаційна, психологічна допомога, соціальний супровід та послуги, відновлювальні заходи, пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням тощо. Окрім того, після звільнення такі особи мають першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання.
Особі, щодо якої встановлено факт позбавлення особистої свободи (або членам її сім’ї) щорічно виплачується грошова допомога (до моменту звільнення такої особи). Після звільнення виплачується одноразова грошова допомога (ОГД). У випадку смерті особи під час утримання в місцях несвободи або впродовж одного року після звільнення внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із перебуванням у місцях несвободи, ОГД виплачується членам сім’ї та утриманцям. Порядок призначення, виплати й розміру допомоги (щорічної та одноразової) буде визначатися Кабінетом Міністрів України.
Рекомендація Юридичної сотні: проєкт може бути підтриманий.
Розширений висновок
16 грудня 2021 року законопроєкт прийнято за основу зі скороченням строку підготовки, наразі готується до другого читання.

Узгодження деяких положень Закону України «Про основи національного спротиву» з дотичними законами (№6302 від 09.11.2021)

Проєкт №6302 має на меті техніко-юридичне узгодження деяких положень Закону України «Про основи національного спротиву» з дотичними законами, покликане забезпечити ефективне виконання завдань, покладених на національний спротив.

Зокрема, уточнюється перелік повноважень КМУ та військового командування щодо виконання правового режиму воєнного стану, повноваження органів військового управління ЗСУ. Законопроєкт містить норми, які розширюють перелік інформації, що може бути віднесена до державної таємниці, та виключає закупівлі з переліку інформації, доступ до якої не може бути обмежений. Проєктом уточнено розмір виплати винагороди на період служби за призовом (у розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня календарного року).

Загалом законопроєкт здійснює техніко-юридичне узгодження деяких положень Закону України «Про основи національного спротиву» з дотичними законами, проте має і недоліки: потенційне суттєве посилення ролі рішень головнокомандувача та КМУ, засекречення значної кількості інформації, що може ускладнити громадський контроль, тощо.
Докладніше в розширеному висновку за посиланням
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.
16 грудня 2021 року законопроєкт прийнято за основу зі скороченням строку підготовки, наразі готується до другого читання.

Удосконалення системи військової освіти та науки (№5641 від 09.06.2021)

Законопроєкт №5641 передбачає вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності в закладах військової освіти та науки.

Законопроєкт пропонує виокремлення визначень “вищий військовий навчальний заклад” та “заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання” у Законі України “Про вищу освіту”, додавання визначення “професійна військова освіта” у Закон України “Про освіту” та узгодження норм законів у сфері освіти зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.

Додатково, за текстом проєкту, значно розширюється перелік повноважень державних органів, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання), такими обов’язками як призначення та звільнення з посад керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), формування переліку спеціалізацій підготовки здобувачів спеціалізованої освіти тощо.

Загалом законопроєкт узгоджує норми Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність” зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.
17 грудня 2021 року закон прийнято, готується на підпис Президентові.

Зміни щодо проведення призову на строкову військову службу

КМУ прийняв постанову, яка вносить зміни до положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.
Постанова уточнює порядок оформлення облікових документів для осіб з інвалідністю, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування, а також деякі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, організаціями, установами, підприємствами в питаннях обліково-призовної роботи.
Постанова узгоджує термінологію положення, а саме «військові комісаріати» замінює на «територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», а «військові комісари» на «керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки».
Джерело: постанова КМУ від 15 грудня 2021 р. № 1333

Політика оборонного відомства у сфері військової освіти

Як повідомляє МОУ, тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України Іван Руснак затвердив політику Міністерства оборони України у сфері військової освіти. Документ передбачає положення, що спрямовані на розвиток системи військової освіти в контексті реалізації стратегічного курсу України до НАТО.
Указана політика повинна забезпечити набуття військовими фахівцями нових компетентностей, оперативної сумісності на основі принципів і стандартів НАТО, оскільки передбачає багаторівневу систему військової освіти, новою складовою якої має стати професійна військова освіта (L-курси). Крім того, у документі визначено основні завдання, пріоритетні напрями та очікувані результати.
Детальніше за посиланням 

У Раді зареєстрована значна кількість законопроєктів, які здатні покращити соціально-правовий захист наших військових. Втім, нардепи не поспішають їх приймати:

Якщо ви бажаєте отримувати нашу регулярну поштову розсилку про порядок денний у Верховній Раді, підписуйтеся тут.

Нагадаємо, що ми писали раніше про те, що у Раді зареєстрована значна кількість законопроєктів, які здатні покращити соціально-правовий захист наших військових. Втім, нардепи не поспішають їх приймати:

15 законопроєктів, які покращують захист військовослужбовців та ветеранів, очікують на прийняття в Раді, – “Юридична сотня”
Серед них пропозиції щодо покращення соціального захисту військовослужбовців, спрощення набуття громадянства для іноземців, які захищали Україну, створення Національного військового меморіального кладовища, покращення соціального захисту полонених та членів їхніх сімей та інші законопроєкти.

Наступний крок у реформуванні армії

У своїй свіжій колонці Вікторія Івасик рекомендує народним депутатам підтримати законопроєкти для покращення соцзахисту військовослужбовців та реформування армії.

Які законопроєкти є у порядку денному Верховної Ради України на 14-17 грудня?

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630 від 07.06.2021)

Законопроєктом № 5630 пропонується замість зобов’язання припинити іноземне громадянство запровадити можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України окремими категоріями іноземців, а саме: особами, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ; громадянами держави-агресора/держави-окупанта, які зазнали переслідувань; особами, які мають визначні заслуги перед Україною; особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.
Передбачено, що для набуття громадянства України потрібно подати два документи: заяву на отримання громадянства та декларацію про відмову від наявного громадянства іноземної держави. Для осіб, які брали участь в АТО/ООС, вимога про проживання на території України протягом п’яти років відсутня.
Також уносяться зміни до положень про поновлення громадянства України, що враховують пропоновані зміни про скасування зобов’язання припинити наявне громадянство для певних категорій осіб.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням

До другого читання в проєкт додано поправку, яка передбачає право на спрощений порядок отримання громадянства також дружині або чоловіку військовослужбовця.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України (№ 6359 від 29.11.2021)

Проєкт 6359 передбачає схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Прийняття закону забезпечить виконання завдань у сфері безпеки і оборони в загальному контексті реалізації пріоритетного зовнішньополітичного курсу держави, підвищить ефективність реалізації національних програм розвитку власних збройних сил, а також надасть можливість збільшити фінансові надходження до національної економіки за рахунок надання відповідних товарів (робіт, послуг) для підрозділів інших держав.
Посилання на розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: прийняти законопроєкт.

Соціальний захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (№6104 від 27.09.2021)
Для звільнених з полону осіб передбачено комплекс послуг: соціальна та професійна адаптація, медична, реабілітаційна, психологічна допомога, соціальний супровід та послуги, відновлювальні заходи, пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням тощо. Окрім того, після звільнення такі особи мають першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання.
Особі, щодо якої встановлено факт позбавлення особистої свободи (або членам її сім’ї) щорічно виплачується грошова допомога (до моменту звільнення такої особи). Після звільнення виплачується одноразова грошова допомога (ОГД). У випадку смерті особи під час утримання в місцях несвободи або впродовж одного року після звільнення внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із перебуванням у місцях несвободи, ОГД виплачується членам сім’ї та утриманцям. Порядок призначення, виплати й розміру допомоги (щорічної та одноразової) буде визначатися Кабінетом Міністрів України.
Рекомендація Юридичної сотні: проєкт може бути підтриманий.
Розширений висновок
У порядку денному запланований також розгляд альтернативного законопроєкту №6104-1, розширений висновок на нього можна знайти за посиланням.

Удосконалення реєстру ветеранів та запровадження Е-посвідчення ветерана (№5694 від 23.06.2021)

Законопроєкт №5694 передбачає закріплення на законодавчому рівні можливості використання ветеранами посвідчень в електронній формі (Е-посвідчення ветерана). За змістом законопроєкту, Е-посвідчення ветерана може подаватися та застосовуватися в разі, коли законодавством передбачено подання та застосування копії посвідчення. Додатково проєкт надає право налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателями яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Позитивними сторонами проєкту є надання ветеранам можливості використання Е-посвідчень ветерана незалежно від наявності паперового посвідчення або його копії, що дозволить мінімізувати ризик втрати або пошкодження посвідчень. Законопроєктом уносяться правові підстави для автоматизованого обміну інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та деякими інформаційними, довідковими системами, що може прискорити та полегшити взаємодію органів державної влади у ветеранській сфері.
Можливими ризиками запровадження змін є необхідність особливої уваги до системи захисту персональних даних ветеранів, адже така інформація є особливо важливою для національної безпеки держави. Додатково потрібно проводити роз’яснення щодо дії Е-посвідчень працівникам органів та установ, що надають пільги ветеранам, задля уникнення конфліктних ситуацій.
Детальніше ознайомитися з пропозиціями проєкту можна в розширеному висновку за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

Удосконалення системи військової освіти та науки (№5641 від 09.06.2021)

Законопроєкт №5641 передбачає вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності в закладах військової освіти та науки.
Законопроєкт пропонує виокремлення визначень “вищий військовий навчальний заклад” та “заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання” у Законі України “Про вищу освіту”, додавання визначення “професійна військова освіта” у Закон України “Про освіту” та узгодження норм законів у сфері освіти зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.
Додатково, за текстом проєкту, значно розширюється перелік повноважень державних органів, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання), такими обов’язками як призначення та звільнення з посад керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), формування переліку спеціалізацій підготовки здобувачів спеціалізованої освіти тощо.
Загалом законопроєкт узгоджує норми Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність” зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

Нове повноваження Мінветеранів — забезпечувати розвиток спорту ветеранів (№5526 від 20.05.2021)

Проєкт уносить зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», які стосуються надання повноважень Мінвететранів щодо:

Розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Аналізуємо, які законопроєкти були прийняті у сфері ветеранських справ у Раді із 30 листопада до 3 грудня.

Статус військовослужбовця для капеланів (№ 4626 від 22.01.2021)

Проєкт пропонує надати військовим капеланам статус військовослужбовців, а також створити службу військового капеланства в Збройних силах України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України та інших військових формуваннях.
Проєкт також установлює вимоги до військового капелана: громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації, наявність вищої богословської освіти.
У редакції проєкту до 2 читання передбачено, що військовий капелан має право не відповідати на запитання щодо фактів і обставин, які стали йому відомі під час сповіді. Проте таке формулювання не передбачає обов’язку капелана зберігати таємницю сповіді, що може негативно позначитися на рівні довіри військовослужбовців до капеланів. Окрім того, інші нормативно-правові акти, наприклад, Кримінально-виконавчий кодекс України, передбачають абсолютний характер таємниці сповіді, а тому запропоноване в проєкті закону формулювання суперечить принципу рівності прав людини.
До другого читання виключено норму, яка забороняла бути капеланом священнику релігійної організації, що у своїй назві вказала на приналежність до держави-агресора (Московський патріархат).
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити.
Розширений висновок
Результати голосування: 30 листопада 2021 року законопроєкт було прийнято в 2 читанні та в цілому.

Унесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях (№ 4564 від 31.12.2020)

Проєкт має на меті врегулювати проблему внесення відомостей про зареєстроване місце проживання в паспорти громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (а також осіб, які проживають на території АТО/ООС), і визначити місце оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують таку особу чи її спеціальний статус. Ініціатор законопроєкту пропонує надати право цим особам здійснювати відповідні дії в будь-якому підрозділі ДМС України.
Нагадаємо, що наразі внесенням відомостей про місце проживання займається виконавчий орган сільської, селищної або міської ради на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, тому органи реєстрації, що знаходяться на підконтрольній Україні території, не можуть здійснювати відповідні дії на тимчасово окупованих територіях.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.
Результати голосування: 30 листопада 2021 року законопроєкт було прийнято в другому читанні та в цілому.

Захист прав ВПО (№4487 від 11.12.2020)

Проєкт покликаний посилити державні гарантії захисту ВПО. Забезпечення органами державної влади чи органами місцевого самоврядування можливості безоплатного тимчасового проживання за умови компенсації комунальних платежів пропонується без обмеження шестимісячним терміном із дня взяття особи на облік ВПО, як це передбачено чинним законодавством (причому така можливість не впливає на використання іншої програми для забезпечення постійним житлом). Рішення про скасування довідки ВПО приймається уповноваженим органом на підставі інформації про тривалу відсутність за місцем проживання (понад 6 місяців), що дає обґрунтовані підстави вважати, що особа самостійно повернулася до залишеного місця проживання. Наразі такий строк становить 60 днів.
Проєкт передбачає можливість будівництва й реконструкції житла для забезпечення житлових потреб ВПО коштом державного та місцевих бюджетів, проте не містить фінансово-економічного обґрунтування. Також багато змін, що пропонуються проєктом, мають технічний характер і не матимуть впливу на посилення соціального та правового захисту ВПО.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.
Розширений висновок
Результати голосування: 1 грудня законопроєкт прийнято за основу зі скороченням строку підготовки до 2 читання.

Прийнято Державний бюджет України на 2022 рік

Відповідно до Державного бюджету України на 2022 рік (р. № 6000 від 15.09.2021), що був прийнятий 2 грудня, фінансування ветеранської політики в Україні збільшено в 6 разів і становить 6 млрд 18 млн 895,1 тис. грн, з яких 5,5 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни, сімей загиблих.
Нагадаємо, що у 2021 році видатки Мінветеранів за всіма бюджетними програмами становили лише 989 млн грн, з яких 615,9 млн грн — на забезпечення житлом захисників, і протягом року було виділено додатково 282 млн грн.
Видатки Міністерства оборони України визначені на рівні 133,5 млрд грн, у 2021 році ця сума склала близько 121,5 млрд грн. Державні гарантії наразі визначені у 15 млрд грн, а 85,1 млрд грн будуть скеровані на оплату праці, харчування військовослужбовців, закупівлю речового майна та соціальні виплати особовому складу, а також грошове забезпечення. Видатки на грошове забезпечення збільшені на 3,9 млрд грн до 64,5 млрд грн.

Надайте свої пропозиції до процедури подання запитів на публічну інформацію до Мінветеранів

Мінветеранів оприлюднило проєкт порядку, що визначає процедуру складання та подання запитів на публічну інформацію до Міністерства у справах ветеранів України. Зауваження та пропозиції приймаються до 20 грудня 2021 року в письмовому та/або електронному варіанті на адресу: Міністерство у справах ветеранів України, провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, е-mail: dpi@mva.gov.ua, контактний телефон: (044) 281-08-32.

Проєкт порядку та пояснювальна записка за посиланням.

Надайте свої пропозиції до процедури отримання відомостей щодо доходів з Держреєстру фізичних осіб 

До 10 грудня 2021 року ви можете подати свої зауваження та пропозиції щодо проєкту Мінсоцполітики, що визначає механізм отримання з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків відомостей стосовно доходів (відсутності доходів) фізичних осіб, які звернулися за призначенням щомісячної грошової допомоги особі, що проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

Реалізація постанови повинна забезпечити автоматизований обмін відомостями, необхідними для призначення державної допомоги.

Проєкт та пояснювальна записка до нього за посиланням.

У період з 30 листопада до 3 грудня у ВРУ запланований розгляд таких проєктів:

Статус військовослужбовця для капеланів (№ 4626 від 22.01.2021)

Проєкт пропонує надати військовим капеланам статус військовослужбовців, а також створити службу військового капеланства в Збройних силах України, Національній гвардії України; Державній прикордонній службі України та інших військових формуваннях. 

Проєкт також установлює вимоги до військового капелана: громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації, наявність вищої богословської освіти.

У редакції проєкту до 2 читання передбачено, що військовий капелан має право не відповідати на запитання щодо фактів і обставин, які стали йому відомі під час сповіді. Проте таке формулювання не передбачає обов’язку капелана зберігати таємницю сповіді, що може негативно позначитися на рівні довіри військовослужбовців до капеланів. Окрім того, інші нормативно-правові акти, наприклад, Кримінально-виконавчий кодекс України, передбачають абсолютний характер таємниці сповіді, а тому запропоноване в проєкті закону формулювання суперечить принципу рівності прав людини.

До другого читання виключено норму, яка забороняла бути капеланом священнику релігійної організації, що у своїй назві вказала на приналежність до держави-агресора (Московський патріархат).

Статистика:   За інформацією “Новинарні”, у Збройних силах України за штатом уведено близько 130 посад військових священників (капеланів), з них укомплектовано  понад 90. Капелани представляють релігійні організації таким чином:

Православна церква України – 59,

Українська греко-католицька церква – 20,

Українська євангельська церква – 6,

Церква “Скинія” – 4,

Українська православна церква (Московський патріархат) – 1.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити. 

Розширений висновок 

Соціальний захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (№6104 від 27.09.2021)

Проєкт визначає порядок надання статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, передбачає комплекс соціально-правових гарантій для таких осіб, а також членів їхніх сімей.

Для звільнених осіб передбачено комплекс реінтеграційних державних послуг: соціальна та професійна адаптація, медична, реабілітаційна, психологічна допомога, соціальний супровід та послуги, відновлювальні заходи, пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням тощо. Окрім того, після звільнення такі особи мають першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання.

Особі, щодо якої встановлено факт позбавлення особистої свободи (або членам її сім’ї) щорічно виплачується грошова допомога (до моменту звільнення такої особи). Після звільнення виплачується одноразова грошова допомога (ОГД). У випадку смерті особи під час утримання в місцях несвободи або впродовж одного року після звільнення внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із перебуванням у місцях несвободи, ОГД виплачується членам сім’ї та утриманцям. Порядок призначення, виплати й розміру допомоги (щорічної та одноразової) буде визначатися Кабінетом Міністрів України.

Рекомендація Юридичної сотні: проєкт може бути підтриманий.

Розширений висновок.

У порядку денному запланований також розгляд альтернативного законопроєкту №6104-1, розширений висновок на нього можна знайти за посиланням.

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630 від 07.06.2021)

Законопроєктом № 5630 пропонується замість зобов’язання припинити іноземне громадянство запровадити можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України окремими категоріями іноземців, а саме: особами, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ; громадянами держави-агресора/держави-окупанта, які зазнали переслідувань; особами, які мають визначні заслуги перед Україною; особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.

Передбачено, що для набуття громадянства України потрібно подати два документи: заяву на отримання громадянства та декларацію про відмову від наявного громадянства іноземної держави. Для осіб, які брали участь в АТО/ООС, вимога про проживання на території України протягом п’яти років відсутня.

Також уносяться зміни до положень про поновлення громадянства України, що враховують пропоновані зміни про скасування зобов’язання припинити наявне громадянство для певних категорій осіб.

Переглянути розширений висновок можна за посиланням.

Додаткова термінологія в законі про статус ветеранів (№5583 від 28.05.2021)

Проєкт №5583 пропонує додати в закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначення “державна політика соціального захисту ветеранів війни”, “система соціального захисту ветеранів війни”, “комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни”. Пропоновані технічні зміни не матимуть позитивного впливу на добробут ветеранів.  Мінветеранів варто зосередитися на оновленні системи державних гарантій, закріплених у законі, замість додавання нових визначень.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити. 

Розширений висновок

Узгодження деяких положень Закону України «Про основи національного спротиву» з дотичними законами (6302 від 09.11.2021)

Проєкт №6302 має на меті техніко-юридичне узгодження деяких положень Закону України «Про основи національного спротиву» з дотичними законами, покликане забезпечити більш ефективне виконання завдань, покладених на національний спротив.

Зокрема, уточнюється перелік повноважень КМУ та військового командування щодо виконання правового режиму воєнного стану, повноваження органів військового управління ЗСУ. Законопроєкт містить норми, які розширюють перелік інформації, що може бути віднесена до державної таємниці, та виключає закупівлі з переліку інформації, доступ до якої не може бути обмежений. Проєктом уточнено розмір виплати винагороди на період служби за призовом (у розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня календарного року). 

Загалом законопроєкт здійснює техніко-юридичне узгодження деяких положень Закону України «Про основи національного спротиву» з дотичними законами, проте має і недоліки: потенційне суттєве посилення ролі рішень головнокомандувача та КМУ, засекречення значної кількості інформації, що може ускладнити громадський контроль, тощо.

Висновок Головного науково-експертного управління: у цілому експерти підтримують основну ідею, проте надають перелік зауважень до змісту проєкту та пропозиції для виправлення технічних проблем законопроєкту.

Докладніше в розширеному висновку за посиланням

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Захист прав ВПО (№4487 від 11.12.2020)

Проєкт покликаний посилити державні гарантії захисту ВПО. Забезпечення органами державної влади чи органами місцевого самоврядування можливості безоплатного тимчасового проживання за умови компенсації комунальних платежів пропонується без обмеження шестимісячним терміном із дня взяття особи на облік ВПО, як це передбачено чинним законодавством (причому така можливість не впливає на використання іншої програми для забезпечення постійним житлом). Рішення про скасування довідки ВПО приймається уповноваженим органом на підставі інформації про тривалу відсутність за місцем проживання (понад 6 місяців), що дає обґрунтовані підстави вважати, що особа самостійно повернулася до залишеного місця проживання. Наразі такий строк становить 60 днів. 

Проєкт передбачає можливість будівництва та реконструкції житла для забезпечення житлових потреб ВПО коштом державного та місцевих бюджетів, проте не містить фінансово-економічного обґрунтування. Також багато змін, що пропонуються проєктом, мають технічний характер і не матимуть впливу на посилення соціального та правового захисту ВПО.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок

Унесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях (№ 4564 від 31.12.2020)

Проєкт має на меті врегулювати проблему внесення відомостей про зареєстроване місце проживання в паспорти громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (а також осіб, які проживають на території АТО/ООС), і визначити місце  оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують таку особу чи її спеціальний статус. Ініціатор законопроєкту пропонує надати право цим особам здійснювати відповідні дії в будь-якому підрозділі ДМС України.

Нагадаємо, що наразі внесенням відомостей про місце проживання займається виконавчий орган сільської, селищної або міської ради на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, тому органи реєстрації, що знаходяться на підконтрольній Україні території, не можуть здійснювати відповідні дії на тимчасово окупованих територіях. 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Посилання на розширений висновок

Удосконалення системи військової освіти та науки (5641 від 09.06.2021)

Законопроєкт №5641 передбачає вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності в закладах військової освіти та науки.

Законопроєкт пропонує виокремлення визначень “вищий військовий навчальний заклад” та “заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання” у Законі України “Про вищу освіту”, додавання визначення  “професійна військова освіта” у Закон України “Про освіту” та узгодження норм законів у сфері освіти зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони. Додатково, за текстом проєкту, значно розширюється перелік повноважень державних органів, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання), такими обов’язками як призначення та звільнення з посад керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), формування переліку спеціалізацій підготовки здобувачів спеціалізованої освіти тощо.

Загалом законопроєкт узгоджує норми Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність” зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони. 

Переглянути розширений висновок можна за посиланням.

Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

На засіданнях комітетів ВРУ заплановано розгляд таких проєктів

Комітет з питань соціального захисту та захисту прав ветеранів (29 листопада о 14:00 у режимі відеоконференції)

Удосконалення реєстру ветеранів та запровадження Е-посвідчення ветерана (5694 від 23.06.2021)

Законопроєкт №5694 передбачає закріплення на законодавчому рівні можливості використання ветеранами посвідчень в електронній формі (Е-посвідчення ветерана). За змістом законопроєкту, Е-посвідчення ветерана може подаватися та застосовуватися в аналогічних випадках, коли законодавством передбачено подання та застосування копії посвідчення. Додатково проєкт надає право налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателями яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. 

Позитивними сторонами проєкту є надання ветеранам можливості використання Е-посвідчень ветерана незалежно від наявності паперового посвідчення або його копії, що дозволить мінімізувати ризик втрати або пошкодження посвідчень. Законопроєктом уносяться правові підстави для автоматизованого обміну інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та деякими інформаційними, довідковими системами, що може прискорити та полегшити взаємодію органів державної влади у ветеранській сфері.

Можливими ризиками запровадження змін є  необхідність особливої уваги до системи захисту персональних даних ветеранів, адже така інформація є особливо важливою для національної безпеки держави. Додатково потрібно проводити роз’яснення щодо дії Е-посвідчень працівникам органів та установ, що надають пільги ветеранам, задля уникнення конфліктних ситуацій.

Детальніше ознайомитися з пропозиціями проєкту можна в розширеному висновку за посиланням.

Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

Удосконалення пенсійного законодавства (4668 від 28.01.2021)

Проєкт закону уніфікує щорічну індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів, зокрема військовослужбовців, держслужбовців, науковців тощо, та визначає, що 1 березня — дата її щорічного проведення. Законопроєкт також відновлює право на достроковий вихід на пенсію певних категорій осіб, зокрема тих, які були звільнені з незалежних від них обставин за півтора року до досягнення пенсійного віку, що узгоджується з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2018 № 5-р/2018.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Детальний аналіз розміщено за посиланням.

Соціальний захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (№ 6104, 6105, 6106 від 27.09.2021)

Проєкт № 6104 визначає процедури установлення факту позбавлення особистої свободи, створення механізмів соціального та правового захисту полонених та членів їхніх сімей. У доповнення до проєкту № 6104 було зареєстровано проєкти № 6105 та 6106. Проєкт № 6105 передбачає адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (у випадку ненадання інформації на запит, надання завідомо недостовірної інформації або недотримання строків надання інформації на запит на посадову особу накладатиметься штраф від 425 до 850 грн). Проєкт № 6106 визначає особливості застосування положень Податкового кодексу України щодо грошової допомоги за рахунок коштів державного бюджету. 

Посилання на розширені висновки:

№6104

№6106

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (1 грудня о 15:00 у режимі відеоконференції)

Подолання наслідків агресії РФ (№ 5271 від 18.03.2021)

Законопроєкт закріплює терміни, пов’язані з агресією РФ (“військова окупація”, “втручання у вибори”, “гібридна війна”, “перехідний період”), а також включає до національного законодавства низку міжнародно-правових принципів (щодо відповідальності за матеріальну та нематеріальну шкоду на ТОТ держави-агресора, відповідальність за збереження культурних цінностей, нікчемність нормативних актів держави-окупанта на ТОТ тощо). Проте проєкт має кілька недоліків (наприклад, потенційне обмеження діяльності ГО та політичних партій без визначення чітких ознак для таких обмежень), а також опосередковано покладає відповідальність за надання соціальних гарантій на тимчасово окупованій території на державу-агресора. 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Розширений висновок.

Узгодження деяких положень Закону України «Про основи національного спротиву» з дотичними законами (№6302 від 09.11.2021)

Проєкт 6302 має на меті техніко-юридичне узгодження деяких положень Закону України «Про основи національного спротиву» з дотичними законами, покликане забезпечити більш ефективне виконання завдань, покладених на національний спротив.

Зокрема, уточнюється перелік повноважень КМУ та військового командування щодо виконання правового режиму воєнного стану, повноваження органів військового управління ЗСУ. Законопроєкт містить норми, які розширюють перелік інформації, що може бути віднесена до державної таємниці, та виключає закупівлі з переліку інформації, доступ до якої не може бути обмежений. Проєктом уточнено розмір виплати винагороди на період служби за призовом (у розмірі мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня календарного року). 

Загалом законопроєкт здійснює техніко-юридичне узгодження деяких положень Закону України «Про основи національного спротиву» з дотичними законами, проте має і недоліки: потенційне суттєве посилення ролі рішень головнокомандувача та КМУ, засекречення значної кількості інформації, що може ускладнити громадський контроль, тощо.

Висновок Головного науково-експертного управління: у цілому експерти підтримують основну ідею, проте надають перелік зауважень до змісту проєкту та пропозиції для виправлення технічних проблем законопроєкту.

Докладніше в розширеному висновку за посиланням.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Удосконалення проходження служби цивільного захисту (№6230 від 28.10.2021)

Проєктом передбачено, що особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту мають право бути членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони у вільний від служби час та отримувати за це матеріальну винагороду. Передбачено можливість продовження виконання обов’язків цивільного захисту особами, яким установлено втрату працездатності (нагадаємо, така можливість для військовослужбовців ЗСУ на законодавчому рівні передбачена з 2018 року), перелік посад має бути визначений ДСНС. Також проєкт удосконалює термінологічний апарат відповідно до вимог чинного законодавства України.

Посилання на розширений висновок.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Розширення повноважень Національної гвардії України (№ 6292 від 08.11.2021)

Проєктом передбачено дозволити Національній гвардії України складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати адміністративне затримання та особистий огляд й огляд речей, надати право передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд судів, надати право відкрито застосовувати та вести фото- і відеозйомку, визнати адміністративним правопорушенням публічні заклики до невиконання вимог посадової особи Національної гвардії України.

Ураховуючи нещодавнє визначення Нацгвардії як основного суб’єкта, на який покладається припинення масових заворушень, надання їй додаткових повноважень може спричинити значне посилення цього органу й призвести до зловживань цими функціями з боку владної верхівки.

Посилання на розширений висновок.

Рекомендація Юридичної сотні: не приймати законопроєкт

У період з 2 до 5 листопада ВРУ затвердила законопроєкти

Державний бюджет на 2022 рік для ветеранів (проєкт № 6000 від 15.09.2021, продовження розгляду)

Проєкт державного бюджету містить наступні бюджетні програми, спрямовані на виконання гарантій для ветеранів.

Бюджетні програми Мінветеранів

Бюджетні програми Мінсоцполітики

Бюджетні програми МОУ

02.11.2021 законопроєкт прийнято за основу.

Удосконалення реєстру ветеранів та запровадження Е-посвідчення ветерана (№ 5694 від 23.06.2021)

Законопроєкт № 5694 передбачає закріплення на законодавчому рівні можливості використання ветеранами посвідчень в електронній формі (Е-посвідчення ветерана). За змістом законопроєкту, Е-посвідчення ветерана може подаватися та застосовуватися в разі, коли законодавством передбачено подання та застосування копії посвідчення. Додатково проєкт надає право налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателями яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Позитивними сторонами проєкту є надання ветеранам можливості використання Е-посвідчень ветерана незалежно від наявності паперового посвідчення або його копії, що дозволить мінімізувати ризик втрати або пошкодження посвідчень. Законопроєктом уносяться правові підстави для автоматизованого обміну інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та деякими інформаційними, довідковими системами, що може прискорити та полегшити взаємодію органів державної влади у ветеранській сфері.
Можливими ризиками запровадження змін є необхідність особливої уваги до системи захисту персональних даних ветеранів, адже така інформація є особливо важливою для національної безпеки держави. Додатково потрібно проводити роз’яснення щодо дії Е-посвідчень працівникам органів та установ, що надають пільги ветеранам, задля уникнення конфліктних ситуацій.
Детальніше ознайомитися з пропозиціями проєкту можна в розширеному висновку за посиланням
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.
02.11.2021 законопроєкт прийнято за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання.

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630 від 07.06.2021)

Законопроєктом № 5630 пропонується замість зобов’язання припинити іноземне громадянство запровадити можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України окремими категоріями іноземців, а саме: особами, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ; громадянами держави-агресора/держави-окупанта, які зазнали переслідувань; особами, які мають визначні заслуги перед Україною; особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.
Передбачено, що для набуття громадянства України потрібно подати два документи: заяву на отримання громадянства та декларацію про відмову від наявного громадянства іноземної держави. Для осіб, які брали участь в АТО/ООС, вимога про проживання на території України протягом п’яти років відсутня.
Також уносяться зміни до положень про поновлення громадянства України, що враховують пропоновані зміни про скасування зобов’язання припинити наявне громадянство для певних категорій осіб.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням
Рекомендація Юридичної сотні: прийняти законопроєкт.
02.11.2021 прийнято за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання.

Зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ (№ 5121 від 19.02.2021)

Проєкт № 5121 має на меті внести зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ й у такий спосіб відновити один із видів заохочення, який був установлений до кінця 2019 року, а саме зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення. Цей вид заохочення може застосовувати командир, який наклав стягнення, та його прямий начальник. Одночасно може бути зняте лише одне дисциплінарне стягнення. Відповідно до проєкту, зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення ― пониження в посаді, застосовується без поновлення військовослужбовця на попередній посаді.
У редакції до другого читання проєкт також передбачає нові строки дії дисциплінарних стягнень з моменту оголошення їх:
зауваження ― один місяць;
догана ― два місяці;
сувора догана ― три місяці;
позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег ― до моменту його відбуття військовослужбовцем строкової військової служби та курсантом;
попередження про неповну службову відповідність ― шість місяців;
пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь
(стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу) ― один рік;
пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосовно військовослужбовців сержантського (старшинського) складу) ― один рік.
Визначення такої тривалості дисциплінарних стягнень із можливістю дострокового зняття командиром, який наклав відповідне стягнення, створює потенційний корупційний ризик.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий після доопрацювання.
Розширений висновок

05.11.2021 закон прийнято, очікує на підпис Голови ВРУ та Президента.

Призначення нового Міністра оборони України
Постановою ВРУ від 03.11.2021 № 1856-IX було прийнято відставку колишнього Міністра оборони України Тарана А. В. Постановою № 1857-IX від 04 листопада 2021 року Верховна Рада України призначила Резнікова О. Ю. на посаду Міністра оборони України.

Ведення реєстру імпортозаміщення та кооперації в стратегічних галузях промисловості
КМУ переклав обов’язок ведення реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі з Міністерства економіки України на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Також уряд дещо змінив порядок подання документів для включення в реєстр, передбачивши можливість використання електронної форми з накладенням електронного підпису.
Постановою визначається, що стратегічні галузі промисловості — це оборонно-промисловий комплекс, авіаційна, космічна, машинобудівна (зокрема суднобудівна), металургійна, хімічна галузі.
Джерело: постанова КМУ від 03 листопада 2021 року № 1143.

Конкурс проєктів громадських об’єднань осіб з інвалідністю
З 01.11.2021 до 10.12.2021 включно в електронній системі, модуль «Е-Конкурси» платформи ВзаємоДія, проводиться конкурс програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.
Докладна інформація за посиланням або за номером телефону: (044)293-17-63, (044)293-17-52; електронною адресою: vvgoi@ispf.gov.ua, todorov@ispf.gov.ua.
Порядок проведення конкурсу затверджено постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049.

Допомога на власну справу для малозабезпечених
З січня 2022 року члени малозабезпечених сімей, зареєстровані як безробітні, зможуть отримати фінансову допомогу на започаткування власного бізнесу в рамках проєкту “Рука допомоги”, на який планується виділити приблизно 100 млн грн.
Допомога є безвідсотковою та складатиме до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року — 97 500 грн). Ці кошти надаються в безготівковій формі й можуть використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання та матеріалів.
Через 3 роки підприємницької діяльності допомогу потрібно повернути. Сума, що повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Повертати кошти державі не потрібно, якщо сума сплачених податків перевищила суму наданої фінансової допомоги, або якщо підприємець працевлаштує в перший рік своєї роботи ще 2 безробітних членів малозабезпечених сімей за направленням центру зайнятості.
Для отримання допомоги потрібно звертатися до центру зайнятості за місцем проживання. Порядок програми затверджений постановою КМУ від 21.04.2021 № 397.

Порядок проживання учнів у військових ліцеях
Уряд затвердив постанову, яка регулює питання проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти, зокрема у військових ліцеях.
Визначено порядок їхнього утримання, зокрема харчування, а також матеріального забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із числа їх та учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років утратили батьків.
Джерело: постанова КМУ від 03.11.2021 № 1131.

Соціальний захист споживачів комунальних послуг
КМУ встановив перехід від сплати внесків за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії до плати за абонентське обслуговування для одержувачів житлових субсидій і пільг.
Постановою також уточнено соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам пільги або субсидії, зокрема для користування послугами з поводження з твердими відходами — 0,325 куб. метра на одну особу на місяць, великогабаритними відходами — 0,0417 куб. метра на одну особу на місяць, ремонтними відходами — 0,05 куб. метра на одну особу на місяць.
Джерело: постанова КМУ від 03.11.2021 № 1144.

Проєкт постанови про внесення змін до порядків надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг
До 15 листопада 2021 року маєте можливість подати свої пропозиції до проєкту постанови, яка має на меті внести зміни до порядків про призначення житлових субсидій, пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу в грошовій формі. Проєкт розроблено Мінсоцполітики.
Проєктом, зокрема, визначено порядок отримання залишків коштів пільг, які обліковуються станом на 1 червня на рахунку Мінсоцполітики, відкритому в АТ ,,Ощадбанк” для виплати пільг, за обліковим записом померлого пільговика членами його сім’ї.

Конкурс на зайняття вакантних посад у Мінветеранів

Ви можете взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад Мінветеранів як держслужбовці категорій “Б” і “В”, а саме:

Конкурс проводиться відповідно до Закону України “Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (постанова КМУ від 25 березня 2016 року № 246).
Докладніше на сайті Мінветеранів

Пільгові довгострокові кредити

28 жовтня 2021 року уряд вніс зміни до порядку використання коштів на програми пільгових кредитів для учасників бойових дій АТО/ООС та ВПО (постанова КМУ від 27 листопада 2019 року № 980).
Відповідно до змін:

Джерело: постанова КМУ від 28 жовтня 2021 року № 1111

Проєкт акта щодо грошової компенсації за житло внутрішньо переміщеним особам із числа УБД

До 10 листопада 2021 року ви маєте можливість надати свої зауваження та пропозиції до проєкту акта, що регулює питання надання грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення внутрішньо переміщеним особам із числа учасників бойових дій. Проєкт розроблений Міністерством у справах ветеранів України з урахуванням пропозицій громадських об’єднань.
У пояснювальній записці вказано, що реалізація проєкту допоможе виплатити грошову компенсацію цій категорії осіб у повному обсязі найближчі роки. Проєкт, зокрема, передбачає:
грошову компенсацію особам, які мають відповідний статус і брали безпосередню участь в АТО, у здійсненні до 1 червня 2018 р. заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;
перевіряти факт надання раніше житла чи виплати грошової компенсації не лише за рахунок бюджетних коштів, а й благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;
установити обов’язок одержувачів грошової компенсації використати її і придбати житло протягом 6 місяців замість 1 року;
урегулювати питання щодо обстеження матеріально-побутових умов внутрішньо переміщеної особи за місцем перебування на квартирному обліку чи фактичним місцем проживання тощо.
Пропозиції та зауваження приймаються до 10 листопада 2021 року в письмовому та/або електронному варіанті на адресу: Міністерство у справах ветеранів України, провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, е-mail: zhytlo@mva.gov.ua, контактний телефон: (044) 281-08-37, 067-994-63-23.
Проєкт та супровідні документи за посиланням.

Реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів

У зв’язку з тим, що на черговому засіданні Уряду прийнято проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 № 497 і від 27 грудня 2017 № 1057», уряд визначив, що Мінветеранів є відповідальним за формування реєстру постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів та членів їхніх родин.
Створення реєстру дозволить підвищити якість надання послуг та відповідальність суб’єктів за дотримання відповідних вимог.
Цією ж постановою на Мінветеранів покладено обов’язок затвердити Стандарт психологічної реабілітації, який установлює комплекс норм, правил, вимог до учасників реабілітаційного процесу.
Детальніше за посиланням 

Тренінг для медпрацівників щодо першої психологічної допомоги ветеранам

Для медичних працівників є можливість безплатно взяти участь у 5 онлайн-тренінгах, що відбудуться з 3 по 30 листопада 2021 року. Викладачем тренінгів буде Джошуа Креймейер — професор програми для магістрів клінічної практики з питань психічного здоров’я в Університеті Регіс (штат Колорадо).
Загальна тривалість навчання до 10 годин. За результатами тренінгів кожному учаснику надаватиметься сертифікат, який підтверджує проходження тренінгу.
Зареєструватися для участі в тренінгах можна за посиланням (кількість місць обмежена)

У період з 2 до 5 листопада у ВРУ відбудеться розгляд таких проєктів

Державний бюджет на 2022 рік для ветеранів (проєкт №6000 від 15.09.2021, продовження розгляду)
Проєкт державного бюджету містить наступні бюджетні програми, які спрямовані на виконання гарантій для ветеранів.

Бюджетні програми Мінветеранів

Бюджетні програми Мінсоцполітики

Бюджетні програми МОУ

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630 від 07.06.2021)

Законопроєктом № 5630 пропонується замість зобов’язання припинити іноземне громадянство запровадити можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України окремими категоріями іноземців, а саме: особами, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ; громадянами держави-агресора/держави-окупанта, які зазнали переслідувань; особами, які мають визначні заслуги перед Україною; особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.
Передбачено, що для набуття громадянства України потрібно подати два документи: заяву на отримання громадянства та декларацію про відмову від наявного громадянства іноземної держави. Для осіб, які брали участь в АТО/ООС, вимога про проживання на території України протягом п’яти років відсутня.
Також уносяться зміни до положень про поновлення громадянства України, що враховують пропоновані зміни про скасування зобов’язання припинити наявне громадянство для певних категорій осіб.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням
Рекомендація Юридичної сотні: прийняти законопроєкт.

Удосконалення реєстру ветеранів та запровадження Е-посвідчення ветерана
(№5694 від 23.06.2021)
Законопроєкт №5694 передбачає закріплення на законодавчому рівні можливості використання ветеранами посвідчень в електронній формі (Е-посвідчення ветерана). За змістом законопроєкту, Е-посвідчення ветерана може подаватися та застосовуватися в аналогічних випадках, коли законодавством передбачено подання та застосування копії посвідчення. Додатково проєкт надає право налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Позитивними сторонами проєкту є надання ветеранам можливості використання Е-посвідчень ветерана незалежно від наявності паперового посвідчення або його копії, що дозволить мінімізувати ризик утрати або пошкодження посвідчень. Законопроєктом уносяться правові підстави для автоматизованого обміну інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та деякими інформаційними, довідковими системами, що може прискорити та полегшити взаємодію органів державної влади у ветеранській сфері.
Можливими ризиками запровадження змін є необхідність особливої уваги до системи захисту персональних даних ветеранів, адже така інформація є особливо важливою для національної безпеки держави. Додатково потрібно проводити роз’яснення щодо дії Е-посвідчень працівникам органів та установ, що надають пільги ветеранам, задля уникнення конфліктних ситуацій.
Детальніше ознайомитися з пропозиціями проєкту можна в розширеному висновку за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

Установлення системи захисту об’єктів критичної інфраструктури (5219 від 09.03.2021)

Проєкт № 5219 передбачає створення системи захисту об’єктів і ресурсів, які є критично важливими для функціонування суспільства, соціально-економічного розвитку держави та забезпечення національної безпеки. Зокрема, ідеться про створення державного органу, відповідального за координацію дій у вказаній сфері, реєстр цих об’єктів, установлення принципів взаємодії держави та суспільства, адже багато об’єктів критичної інфраструктури знаходяться в приватній власності.
Посилання на розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ (№ 5121 від 19.02.2021)

Проєкт № 5121 має на меті внести зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ й у такий спосіб відновити один із видів заохочення, який був установлений до кінця 2019 року, а саме зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення. Цей вид заохочення може застосовувати командир, який наклав стягнення, та його прямий начальник. Одночасно може бути зняте лише одне дисциплінарне стягнення. Відповідно до проєкту, зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення ― пониження в посаді, застосовується без поновлення військовослужбовця на попередній посаді.
У редакції до другого читання проєкт також передбачає нові строки дії дисциплінарних стягнень з моменту оголошення їх:

Визначення такої тривалості дисциплінарних стягнень із можливістю дострокового зняття командиром, який наклав відповідне стягнення, створює потенційний корупційний ризик.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий після доопрацювання.
Розширений висновок

Ідентифікація військовослужбовців НГУ під час здійснення заходів з охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)
Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати або перешкоджати фіксації індивідуального номера військовослужбовцям НГУ заборонено.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Вакантні посади в Мінветеранів та Українському ветеранському фонді

Мінветеранів повідомило, що триває прийом інформації від кандидатів на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В” у  Мінветеранів, а саме:

Також триває прийом документів на посаду Виконавчого директора бюджетної установи «Український ветеранський фонд», яка запрацює з 2022 року та забезпечуватиме підтримку ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин загиблих. 

Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсі на посаду Виконавчого директора, мають можливість подати документи до 23:59 5 листопада 2021 року на електронну адресу Konkurs_UVF_dir@mva.gov.ua. Детальніше за посиланням.

Трансплантація для учасників бойових дій

Уряд надав право Українському центру трансплант-координації (УЦТК) вивозити за кордон анатомічні матеріали людини (верхні та нижні кінцівки) для проведення трансплантацій в іноземних закладах охорони здоров’я. Таке право застосовується лише в разі неможливості проведення такої трансплантації в Україні для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (АТО/ООС).

Неможливість проведення такої трансплантації в Україні встановлюється УЦТК через направлення запитів. Трансплантації проводяться в межах договорів про співпрацю.

Джерело: постанова КМУ від 20 жовтня 2021 року № 1075

Пенсії в разі втрати годувальника

До 29 жовтня 2021 року маєте можливість подати свої пропозиції до проєкту закону, розробленого Мінсоцполітики, який регулює питання надання пенсій у разі втрати годувальника.

Законопроєкт визначає, хто саме належить до утриманців, та встановлює розміри такої пенсії:

Розміри пенсії не можуть бути меншими 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. 

Також запропоновано встановити, що пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному утриманцю окремо. Одна спільна пенсія призначається лише за заявою уповноваженого представника членів сім’ї.

Проєкт та супровідні документи за посиланням

Щоб брати участь у громадському обговоренні проєктів, потрібно авторизуватися на сайті Мінсоцполітики.

Закон щодо спрямування коштів держбюджету на армію

Президент підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» № 1807-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 8 жовтня 2021 року.

Згідно з підписаним документом, збільшено показники доходів та видатків держбюджету за загальним фондом на 39,6 млрд грн. Додаткові доходи скерують на розв’язання невідкладних соціальних питань, зокрема:

Сприяння розвитку громадянського суспільства

28 жовтня 2021 року о 14:00 маєте можливість взяти участь у засіданні Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України, де відбудеться обговорення пропозицій до плану заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, зокрема участі інститутів громадянського суспільства в наданні соціальних послуг.

Для участі потрібно до 26 жовтня 2021 року відправити електронного листа на пошту t.v.shyptenko@mlsp.gov.ua з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові, назву інституту громадянського суспільства, посаду, контактний номер телефону.

Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 19 поверх. За деталями до Шиптенко Тетяна, тел.289 05 37.

Також заплановано низку онлайн-заходів від Міністерства у справах ветеранів України:

Для участі в обговореннях необхідно заповнити форму реєстрації.

Зустріч  щодо нових законодавчих норм для проведення конкурсу на держпідтримку для організацій громадянського суспільства, відповідно до Постанови КМУ 1049 

Захід проводиться у межах  Програма EGAP. Час проведення: у четвер 28 жовтня з 10.00 до 11.00.

На зустрічі ви дізнаєтеся про:

Онлайн-зустріч буде цікавою для:

Посилання на реєстрацію

Увага! Посилання на зустріч прийде на електронні пошти, залишені під час реєстрації

Спікерка: Дар’я Сидоренко, зовнішня консультантка Фонду Східна Європа, займається питаннями проведення конкурсів за рахунок бюджетних коштів понад 3 роки, брала участь у запровадженні конкурсів для Міністерства у справах ветеранів та Міністерства соціальної політики (Фонду соціального захисту людей з інвалідністю), брала участь у робочій групі з запровадження електронної платформи проведення конкурсу.

 

Позбавлення державних нагород України осіб, які підтримали російську агресію і окупацію Криму (6163 від 11.10.2021)

Проєктом пропонується надати можливість Президенту України позбавляти державних нагород у таких випадках:

– нагороджений популяризував або пропагував органи держави-агресора та її посадових осіб;

– нагороджений виправдовував, визнавав правомірність або публічно заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України, анексію території України державою-агресором, порушення територіальної цілісності, суверенітету України;

– якщо правоохоронні органи встановили зв’язки нагородженого з окупаційними силами або адміністраціями держави-агресора.

Уносити подання на розгляд Президенту України можуть Верховна Рада України чи Рада національної безпеки і оборони України.

Цей законопроєкт пропонує запровадити ефективний механізм, який дозволить практично реалізувати положення, передбачені законом України “Про санкції”.

Розширений висновок

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Надання статусу УБД медикам (№ 6153 від 08.10.2021)

Проєкт № 6153 передбачає надання статусу учасника бойових дій цивільним медичним працівникам, які брали безпосередню участь в АТО/ООС. Запропоновано надавати статус таким особам на підставі клопотання та документів, що підтверджують участь в АТО/ООС (копія наказу АТЦ при СБУ, наказу ГШ ЗСУ про залучення), або письмових свідчень (завірених нотаріально) не менш як 3 свідків із числа військовослужбовців, які вже отримали статус і спільно з такою особою брали участь в АТО/ООС.  Окрім того, проєкт поширює на медиків деякі положення, що стосуються соцзахисту ветеранів, наприклад заборони проведення земельних торгів під час передачі земельних ділянок таким особам, відсутність обов’язку сплати судового збору, право на призначення дострокової пенсії за віком, поширення державної підтримки будівництва доступного житла (програма 50 на 50) тощо.

Проєкт містить низку недоліків. Докладніше в розширеному висновку за посиланням.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Виплата середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу (№ 6170  від 12.10.2021)

Проєкт передбачає внесення змін до статті 119 Кодексу Законів про працю України в частині збереження виплат середнього заробітку лише працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Працівники, які уклали контракти за власної ініціативи, виключаються з переліку осіб, що отримують виплату середнього заробітку. Додатково пропонується надання роботодавцям зазначених працівників компенсації виплати середнього заробітку за рахунок коштів Державного бюджету України.

Позитив:

Негатив: 

Проєкт може мати значний вплив на соціальну й матеріальну захищеність військовослужбовців. Докладніше в розширеному висновку за посиланням.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Соціальний захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (альтернативний, №6104-1 від 05.10.2021)

Проєкт визначає порядок надання статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, передбачає комплекс соціально-правових гарантій для таких осіб, а також членів їхніх сімей.

Для звільнених осіб передбачено комплекс реінтеграційних державних послуг: соціальної та професійної адаптації, медичної, реабілітаційної, психологічної допомоги, соціального супроводу та послуг, відновлювальних заходів, пільгового забезпечення санаторно-курортним лікуванням тощо. Окрім того, після звільнення такі особи мають першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання.

Проєкт передбачає два види ОГД: не менше 50 тис. грн у порядку, передбаченому КМУ, та ОГД, розмір якої залежатиме від строку позбавлення особистої свободи, проте чітко ці різновиди не розмежовані, що може ускладнити механізм їхнього отримання на практиці. У випадку смерті особи під час утримання в місцях несвободи або впродовж одного року після звільнення внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із перебуванням у місцях несвободи, ОГД виплачується членам сім’ї та утриманцям.

Розширений висновок

Рекомендація Юридичної сотні: проєкт може бути підтриманий.

Проєкти, розгляд яких запланований у період з 19 по 22 жовтня у Верховній Раді України 

Державний бюджет на 2022 рік для ветеранів (проєкт №6000 від 15.09.2021)

Проєкт державного бюджету містить наступні бюджетні програми, які спрямовані на виконання гарантій для ветеранів.

Бюджетні програми Мінветеранів

Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат 8,5 млн. Такий самий обсяг фінансування програма мала й у 2021 та 2020 роках.

 Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їхніх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків 276,7 млн грн, що на 21 млн грн більше, ніж у 2021 році.

Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України 96, 9 млн грн.

Фінансування програми компенсації за житло особам з інвалідністю І–ІІ групи та сім’ям загиблих становить   1 млрд 733 млн грн, що в 5,6 разів більше за обсяг фінансування, закладений у 2021 році   305 млн.

Фінансування програми компенсації за житло для учасників АТО/ООС, які є особами з інвалідністю ІІІ групи або внутрішньо переміщеними особами, становить  3 млрд 263 млн грн, що в 13 разів більше за обсяг фінансування, закладений у 2021 році 248 млн.

Компенсація за житло для учасників бойових дій на території інших держав (у тому числі в Афганістані)   50 млн. Аналогічний обсяг фінансування й у 2021 році.

На керівництво та управління у справах ветеранів у 2022 році закладено 140 млн, у 2021 108 млн.

 Бюджетні програми Мінсоцполітики

Виплати до 5 травня  1 млрд 382 млн, у 2021 така ж сума видатків.

ОГД для постраждалих учасників Революції Гідності 3,5 млн, у 2021 5 млн.

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю, 435, 7 млн, у 2021  245 млн.

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з  військової строкової служби,  82 млн, аналогічна сума видатків й у 2021 та 2021 роках.

 Бюджетні програми МОУ

Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни 97 416, 4 млн грн.

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630 від 07.06.2021).

Законопроєктом № 5630 пропонується замість зобов’язання припинити іноземне громадянство запровадити можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України окремими категоріями іноземців, а саме: особами, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ; громадянами держави-агресора/держави-окупанта, які зазнали переслідувань; особами, які мають визначні заслуги перед Україною; особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.

Передбачено, що для набуття громадянства України потрібно подати два документи: заяву на отримання громадянства та декларацію про відмову від наявного громадянства іноземної держави. Для осіб, які брали участь в АТО/ООС, вимога про проживання на території України протягом п’яти років відсутня.

Також уносяться зміни до положень про поновлення громадянства України, що враховують пропоновані зміни про скасування зобов’язання припинити наявне громадянство для певних категорій осіб.

Переглянути розширений висновок можна за посиланням

Рекомендація Юридичної сотні: прийняти законопроєкт.

Унесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях (№ 4564 від 31.12.2020)

Проєкт має на меті врегулювати проблему внесення відомостей про зареєстроване місце проживання в паспорти громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (а також осіб, які проживають на території АТО/ООС), і визначити місце  оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують таку особу чи її спеціальний статус. Ініціатор законопроєкту пропонує надати право цим особам здійснювати відповідні дії в будь-якому підрозділі ДМС України.

Нагадаємо, що наразі внесенням відомостей про місце проживання займається виконавчий орган сільської, селищної або міської ради на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, тому органи реєстрації, що знаходяться на підконтрольній Україні території, не можуть здійснювати відповідні дії на тимчасово окупованих територіях. 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Посилання на розширений висновок

Зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ (№ 5121 від 19.02.2021)

Проєкт № 5121 має на меті внести зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ й у такий спосіб відновити один із видів заохочення, який був установлений до кінця 2019 року, а саме зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення. Цей вид заохочення може застосовувати командир, який наклав стягнення, та його прямий начальник. Одночасно може бути зняте лише одне дисциплінарне стягнення. Відповідно до проєкту, зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення ― пониження в посаді, застосовується без поновлення військовослужбовця на попередній посаді.

У редакції до другого читання проєкт також передбачає нові строки дії дисциплінарних стягнень з моменту їх оголошення: 

зауваження ― один місяць;

догана ― два місяці;

сувора догана ― три місяці;

позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег ― до моменту його відбуття військовослужбовцем строкової військової служби та курсантом;

попередження про неповну службову відповідність ― шість місяців;

пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь

(стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу);

пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосовно військовослужбовців сержантського (старшинського) складу) ― один рік. Визначення такої тривалості дисциплінарних стягнень із можливістю дострокового зняття командиром, який наклав відповідне стягнення, створює потенційний корупційний ризик.

Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий після доопрацювання.

Розширений висновок

Проєкти, розгляд яких передбачений на засіданнях комітетів ВРУ в період з 19 до 22 жовтня 

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у донецькій, луганській областях та автономної республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (20 жовтня о 15:00)

Соціальний захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (№6104 від 27.09.2021)

Проєкт визначає порядок надання статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, передбачає комплекс соціально-правових гарантій для таких осіб, а також членів їхніх сімей.

Для звільнених осіб передбачено комплекс реінтеграційних державних послуг: соціальна та професійна адаптація, медична, реабілітаційна, психологічна допомога, соціальний супровід та послуги, відновлювальні заходи, пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням тощо. Окрім того, після звільнення такі особи мають першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання.

Особі, щодо якої встановлено факт позбавлення особистої свободи (або членам її сім’ї) щорічно виплачується грошова допомога (до моменту звільнення такої особи). Після звільнення особі виплачується одноразова грошова допомога (ОГД). У випадку смерті особи під час утримання в місцях несвободи або впродовж одного року після звільнення внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із перебуванням у місцях несвободи, ОГД виплачується членам сім’ї та утриманцям. Порядок призначення, виплати й розміру допомоги (щорічної та одноразової) буде визначатися Кабінетом Міністрів України.

Рекомендація Юридичної сотні: проєкт може бути підтриманий.

Розширений висновок

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (20 жовтня о 14:30)

Запровадження монетизації проїзду (№5651 від 11.06.2021)

Законопроєкт №5651 передбачає запровадження механізму отримання грошової компенсації пільг з оплати проїзду, плати за користування і встановлення домашнього телефона та деяких інших для кількох  пільгових категорій. Обов’язок визначення порядку та розмірів, а також виплати компенсації, за текстом проєкту, делегується органам місцевого самоврядування.

Передбачається, що прийняття законопроєкту зрівняє доступ до пільг на проїзд та деяких інших пільг для осіб, що не користуються правом безкоштовного проїзду (і деякими іншими пільгами), та осіб, що користуються таким правом.

Проте можливим є створення нерівного доступу до отримання пільг на проїзд за територіальною ознакою проживання особи через обов’язок фінансування їх  місцевими бюджетами та надання органам місцевого самоврядування права самостійно визначати порядок та розміри грошової компенсації пільг на проїзд, виходячи зі спроможності місцевих бюджетів. 

Додатково: законопроєкт не спрямований на комплексне підвищення добробуту ветеранів і створює підстави для обмеження доступу до наявного переліку пільг та соціальних гарантій.

Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів України зазначає, що законопроєкт фактично надає дозвіл органам місцевого самоврядування визначати, чи потрібен безплатний проїзд ветеранам, та законно встановити нульову компенсацію.

Законопроєкт містить ряд інших недоліків, з якими можна ознайомитися в розширеному висновку за посиланням:

https://legal100.org.ua/zaprovadzhennya-monetizatsiyi-proyizdu-5651-vid-11-06-2021/ 

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Зміни щодо проходження військової служби в ЗСУ

Нещодавно Президент України вніс низку змін до Положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України (далі Положення), які узгоджують Положення з прийнятими законами, що вносили зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у 2019 та 2020 роках.

Відповідно до змін:

Джерело: Указ Президента України від 27 вересня 2021 року № 483/2021.

Президент також підписав Указ № 484/2021 про внесення змін до Положення про проходження військової служби в Державній прикордонній службі України.

Чисельність призовників на строкову військову службу

29 вересня 2021 року уряд затвердив чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсяг видатків для проведення призову у жовтні – грудні 2021 року.

Як повідомляє МОУ, перші відправлення розпочнуться 5 жовтня, а завершиться призов 21 грудня. Чисельність майбутніх строковиків становить 13 575 осіб, з них: до лав ЗСУ — 6 500 осіб, ННГ — 4 775 осіб, Держприкордонслужби — 1 700 осіб, Держспецтрансслужби — 600 осіб.

Загальний обсяг видатків у сумі 71,1 млн грн для проведення призову буде здійснюватися в межах відповідних бюджетних призначень. 

Нагадаємо, що на строкову військову службу призиваються громадяни України чоловічої статі 18–27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку.

Джерело: розпорядження КМУ від 29 вересня 2021 року № 1178-р.

Міжвідомча робоча група з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців

До 07 жовтня 2021 року маєте змогу подати свої зауваження та пропозиції до проєкту постанови КМУ, яку розробило Мінсоцполітики, щодо утворення Міжвідомчої робочої групи з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців і деяких інших осіб.

Робоча група буде функціонувати як тимчасовий консультативно-дорадчий орган КМУ для вироблення узгоджених позицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із грошовим забезпеченням осіб, які проходять військову службу, та пенсійним забезпеченням осіб, які отримують пенсію відповідно до ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Щоб брати участь у громадському обговоренні, потрібно авторизуватися на сайті Мінсоцполітики.

Проєкт та пояснювальна записка тут.

Каталог-класифікатор технічних та інших засобів реабілітації

До 01 листопада 2021 року також є можливість подати зауваження та пропозиції до проєкту наказу Мінсоцполітики про формування та ведення каталогу-класифікатора технічних та інших засобів реабілітації та комплектувальних виробів для виготовлення протезно-ортопедичних виробів.

Відповідно до проєкту каталог дасть змогу користувачу отримувати інформацію щодо зовнішнього вигляду, технічних характеристик ТЗР та комплектувальних виробів для виготовлення протезно-ортопедичних виробів, зокрема їх класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками, а також стосовно виробника / постачальника ТЗР та комплектувальних виробів.

Щоб брати участь у громадському обговоренні, потрібно авторизуватися на сайті Мінсоцполітики.

Проєкт та пояснювальна записка тут.

Компенсація і допомога дітям та особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами

Уряд прийняв рішення щодо надання одноразової компенсації і щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким установлено інвалідність унаслідок отриманих на території України ушкоджень здоров’я, спричинених вибухонебезпечними предметами.

Проєкт визначає умови оформлення компенсації, перелік необхідних документів для цього та її розмір. Зокрема, для:

Також постанова встановлює щорічну допомогу на оздоровлення, що нараховується  і виплачується постраждалій особі в таких розмірах, округлених до однієї гривні: особам з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю — 40 % розміру прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня поточного року для осіб, які втратили працездатність (станом на 2021 рік — 707 грн), та особам з інвалідністю III групи — 35 % розміру прожиткового мінімуму (станом на 2021 рік — 629 грн).

Джерело: постанова КМУ від 29 вересня 2021 р. № 1020.

Грант на проєкти щодо розвитку демократичного громадського контролю та співпраці із силовими структурами 

Freedom House оголошує конкурс на отримання грантів для втілення проєктів упродовж від 8-ми до 12-ти місяців щодо розвитку демократичного громадського контролю та співпраці із силовими структурами (МВС, СБУ, МОУ та іншими) для покращення ситуації з правами людини в Україні. Буде підтримано до трьох ініціатив, сума кожного гранту не має перевищувати 16 000 доларів США.

Проєктні ініціативи можуть включати розроблення та адвокацію нових інструментів і механізмів для контролю, створення та посилення громадських рад, створення нових платформ для взаємодії між громадськими активістами й керівництвом силових органів, розроблення інструментів для міжвідомчої взаємодії, дослідження дотримання прав людини безпековими органами на місцевому рівні, визначення основних проблем, розроблення та адвокацію рішень тощо.

Проєктні пропозиції можна подати до 24 жовтня 2021 року на електронну адресу: ukraine@freedomhouse.org. Конкурсна комісія повідомить про своє рішення до 30 листопада 2021 року

Читайте більше про проєкт за посиланням.

Порядок розгляду звернень громадян у Мінветеранів

Ви маєте можливість до 15 жовтня 2021 року надати свої зауваження та пропозиції до проєкту наказу Мінветеранів щодо порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві у справах ветеранів України.

Звернення може бути усним чи письмовим. Усні звернення, викладені за допомогою засобів телефонного зв’язку та на особистому прийомі громадян, приймаються посадовою особою підрозділу звернень шляхом унесення таких даних до відповідної системи.

Не підлягають розгляду звернення, які не підписані автором, анонімні, повторні звернення до Мінветеранів від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, скарги, подані пізніше, ніж через 1 місяць після ознайомлення з відповідним рішенням тощо.

Зауваження і пропозиції приймаються в письмовому та/або електронному варіанті на адресу: Міністерство у справах ветеранів України, провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001. Е-mail: dpi@mva.gov.ua, тел.: (044) 281-08-57.

Докладніше про проєкт та супровідні документи за посиланням.

Методичні рекомендації щодо роботи з ветеранами та УБД

Спільно з командою IREX та VeteranHub платформа INgenius розробила практичні рекомендації про особливості найпоширеніших соматичних та психіатричних нозологій серед ветеранів.

Методичні рекомендації містять наступні розділи: 

  1. Психологія спілкування та неврологія.
  2. Терапевтичний розділ.
  3. Сечостатева система (гінекологія та урологія).

Рекомендації за посиланням.

Втрата чинності деяких указів Президента України

Президент України видав указ, яким визнав такими, що втратили чинність:

Джерело: укази Президента України від 27 вересня 2021 року № 486/2021 та 489/2021.

Під час пленарних засідань Верховної Ради України в період із 5 до 8 жовтня заплановано розгляд таких законопроєктів.

Зміна визначення розміру ОГД для службовців ДСНС (№ 4286  від 29.10.2020)

Проєкт Закону № 4286 має на меті підвищити соціальний захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їхніх сімей шляхом установлення розміру ОГД в разі смерті службовця, установлення йому інвалідності, часткової втрати працездатності з огляду на прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року (як у військовослужбовців, поліцейських та членів їхніх сімей). Наразі для службовців цивільного захисту така допомога обчислюється, зважаючи на оклад за спеціальним званням, відсоткові надбавки за вислугу років, посадовий оклад за останньою посадою.

Цей законопроєкт має низку недоліків, які необхідно доопрацювати, зокрема, ідеться про деталізацію фінансово-економічного обґрунтування, строки, протягом яких особа має право на отримання ОГД з моменту звільнення, а також підстави для перерахунку виплати в разі зміни висновку МСЕК.

Докладніше в розширеному висновку за посиланням: 

https://legal100.org.ua/zmina-viznachennya-rozmiru-ogd-dlya-sluzhbovtsiv-dsns-4286-vid-29-10-2020/ 

Позиція Юридичної сотні: доопрацювати.

Захист прав ВПО (№4487 від 11.12.2020)

Проєкт покликаний посилити державні гарантії захисту ВПО. Забезпечення органами державної влади чи органами місцевого самоврядування можливості безоплатного тимчасового проживання за умови компенсації комунальних платежів пропонується без обмеження шестимісячним терміном із дня взяття особи на облік ВПО, як це передбачено чинним законодавством (причому така можливість не впливає на використання іншої програми для забезпечення постійним житлом). Рішення про скасування довідки ВПО приймається уповноваженим органом на підставі інформації про тривалу відсутність за місцем проживання (понад 6 місяців), що дає обґрунтовані підстави вважати, що особа самостійно повернулася до залишеного місця проживання. Наразі такий строк становить 60 днів. 

Проєкт передбачає можливість будівництва та реконструкції житла для забезпечення житлових потреб ВПО коштом державного та місцевих бюджетів, проте не містить фінансово-економічного обґрунтування. Також багато змін, що пропонуються проєктом, мають технічний характер і не матимуть впливу на посилення соціального та правового захисту ВПО.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/zahist-prav-vpo-4487-vid-11-12-2020/ 

Амністія 2021 (№5249 від 15.03.2021)

Законопроєкт визначає порядок застосування амністії у 2021 році. Зокрема, проєкт передбачає амністію для засуджених ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни), вагітних, ліквідаторів ЧАЕС, пенсіонерів. Застосування амністії полягатиме у звільненні від покарань (зокрема й від покарання у вигляді позбавлення волі) осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, який не є тяжким або особливо тяжким, та осіб, стосовно яких вирок суду ще не набрав законної сили. 

Проєкт пропонує звільнити від відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, засуджених за злочини  невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених  уперше за тяжкі злочини, якщо вже відбули більше половини строку покарання.

У законопроєкті також зазначено, що амністія не застосовується до осіб,  яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України та ряд інших злочинів.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати з урахуванням зауважень.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/amnistiya-2021-5249-vid-15-03-2021/

Унесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях (№ 4564 від 31.12.2020)

Проєкт має на меті врегулювати проблему внесення відомостей про зареєстроване місце проживання в паспорти громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (а також осіб, які проживають на території АТО/ООС), і визначити місце  оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують таку особу чи її спеціальний статус. Ініціатор законопроєкту пропонує надати право цим особам здійснювати відповідні дії в будь-якому підрозділі ДМС України.

Нагадаємо, що наразі внесенням відомостей про місце проживання займається виконавчий орган сільської, селищної або міської ради на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, тому органи реєстрації, що знаходяться на підконтрольній Україні території, не можуть здійснювати відповідні дії на тимчасово окупованих територіях. 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Посилання на розширений висновок: 

https://legal100.org.ua/unesennya-vidomostey-pro-zareyestrovane-mistse-prozhivannya-gromadyan-ukrayini-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah-4564-vid-31-12-2020-2/

Протидія фіктивній волонтерській діяльності (№ 4521 від 18.12.2020)

Законопроєкт № 4521 спрямований на протидію фіктивній волонтерській діяльності (без фактичного її здійснення), яка наразі може сприяти в  отриманні іноземцями та особами без громадянства посвідки на тимчасове проживання на території України без належних для цього підстав. Така протидія здійснюватиметься шляхом установлення запобіжників, як-от: перевірки вказаних осіб на загрозу національній безпеці України, перевірки фактичного здійснення ними волонтерської діяльності та вилучення організацій/установ із Переліку у випадку порушення ними або особами, яких вони залучають, установлених законом обов’язків. Уключення організацій до Переліку займатиме 20 днів із дня подання заяви та включатиме перевірку організації, документів через СБУ.

Проєкт пропонує доповнити ЗУ “Про волонтерську діяльність” новим розділом, який визначатиме особливості провадження волонтерської діяльності із залученням іноземців та/або осіб без громадянства. Зокрема, передбачити особливості їх залучення; обов’язки організацій, установ, що залучають до волонтерської діяльності іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України чи за її межами; взаємодію ЦОВВ (ідеться про Мінсоцполітики, МВС, ДМС) між собою та із СБУ, а також підстави виключення організації, установи з відповідного переліку.

Посилання на розширений висновок: 

https://legal100.org.ua/protidiya-fiktivniy-volonterskiy-diyalnosti-4521-vid-18-12-2020/ 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт.

Реєстр геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020, доопрацьований)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (на підставі заяви особи й письмової згоди на обробку персональних даних). Відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання здійснюється Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на їхнє утримання. Проєкт покладає обробку геномної інформації на спеціалістів того ж відомства, яке є держателем бази даних (МВС), а це  може містити корупційний ризик. Потребує вдосконалення механізм відповідальності за незаконне втручання в роботу бази даних, розкриття інформації тощо, оскільки геномна інформація є чутливою персональною інформацією людини.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Реструктуризація кредитних заборгованостей за кредитними договорами на період АТО (2781 від 17.01.2020)

За чинним законодавством забороняється нарахування пені, штрафів на суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами з 14 квітня 2014 року (на час проведення АТО) для ВПО та осіб, які проживають на території проведення АТО. Проєкт пропонує звільнити такі кредити також від сплати процентів, передбачити норму, відповідно до якої  після повернення окупованих територій під юрисдикцію України банки та інші фінансові установи зобов’язані будуть здійснити реструктуризацію заборгованості за такими кредитними договорами на термін, не менше тривалості антитерористичної операції без нарахування відсотків. Однак держава не може втручатись у діяльність банків (ст. 5 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”. Пропонується поширити дію Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» на 12 місяців після завершення АТО. Технічна проблема полягає у відсутності законодавчо визначеної інформації про наявність/відсутність АТО з огляду на проведення ООС. Згідно з висновком комітету, не впливає на показники бюджету, профільний комітет рекомендує прийняти проєкт за основу. Головні зауваження ГНЕУ: невідповідність пільги щодо звільнення від штрафів, пені та процентів на час проведення АТО з ЗУ, дію якого пропонується продовжити на строк 12 міс. після завершення АТО (наразі 6). Крім того, сплата відсотків за кредитом, як вказує ГНЕУ, є частиною зобов’язання, а тому повинна виконуватися (проте наразі пільга щодо сплати відсотків застосовується для військовослужбовців).

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Додаткова термінологія в законі про статус ветеранів (№5583 від 28.05.2021)

Проєкт №5583 пропонує додати в закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначення “державна політика соціального захисту ветеранів війни”, “система соціального захисту ветеранів війни”, “комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни”. Пропоновані технічні зміни не матимуть позитивного впливу на добробут ветеранів.  Мінветеранів варто зосередитись на оновленні системи державних гарантій, закріплених у законі, замість додавання нових визначень.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити. 

Розширений висновок:  https://legal100.org.ua/dodatkova-terminologiya-v-zakoni-pro-status-veteraniv-5583-vid-28-05-2021/ 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму засіданні 6 жовтня о 14:30 планує розгляд таких проєктів

Запровадження монетизації проїзду (№5651 від 11.06.2021)

Законопроєкт №5651 передбачає запровадження механізму отримання грошової компенсації пільг з оплати проїзду, плати за користування і встановлення домашнього телефона та деяких інших для низки пільгових категорій. Обов’язок визначення порядку та розмірів, а також виплати компенсації, за текстом проєкту, делегується органам місцевого самоврядування.

Передбачається, що прийняття законопроєкту зрівняє доступ до пільг на проїзд та деяких інших пільг для осіб, що не користуються правом безкоштовного проїзду (і деякими іншими пільгами), та осіб, що користуються таким правом.

Проте можливим є створення нерівного доступу до отримання пільг на проїзд за територіальною ознакою проживання особи через обов’язок фінансування їх  місцевими бюджетами та надання органам місцевого самоврядування права самостійно визначати порядок та розміри грошової компенсації пільг на проїзд, виходячи зі спроможності місцевих бюджетів. 

Додатково: законопроєкт не спрямований на комплексне підвищення добробуту ветеранів і створює підстави для обмеження доступу до наявного переліку пільг та соціальних гарантій.

Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів України зазначає, що законопроєкт фактично надає дозвіл органам місцевого самоврядування визначати, чи потрібен безплатний проїзд ветеранам, та законно встановити нульову компенсацію.

Законопроєкт містить низку інших недоліків, з якими можна ознайомитися в розширеному висновку за посиланням:

https://legal100.org.ua/zaprovadzhennya-monetizatsiyi-proyizdu-5651-vid-11-06-2021/ 

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Компенсація за медичні послуги співробітникам розвідувальних органів 

Уряд затвердив постанову, яка регулює надання компенсації за медичні послуги співробітникам розвідувальних органів та членам їхніх сімей. Така компенсація надається в разі відсутності за місцем проходження служби (роботи), проживання (тимчасового перебування) співробітників, які не забезпечені медичним страхуванням, закладів охорони здоров’я розвідувальних органів або інших відповідних закладів, фахівців або медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках. 

Така компенсація надається в порядку черговості з урахуванням дати надходження документів  до розвідувального органу. До того ж компенсацію можна отримати сім’ї співробітника, що помер і якому була надана медична допомога, проте в такому разі заяву повинен подати один із повнолітніх членів сім’ї. 

Співробітник кадрового складу також може проходити обстеження та лікування за кордоном, але в разі, якщо у нього є підтвердження факту неможливості надання медичних послуг на території України високоспеціалізованим закладом охорони здоров’я. 

Джерело: постанова КМУ від 22 вересня 2021 р. № 1000.

Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм

Маєте можливість до 07 жовтня подати свої пропозиції та зауваження до проєкту постанови,  розробленої Мінветеранів, яка регулює фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат. 

Проєкт уносить зміни до визначення поняття “загальнодержавні програми (проєкти, заходи)” та має на меті спростити процедуру надання коштів на виконання цих програм і посилити контроль за виконанням та використанням коштів державного бюджету.

Зауваження і пропозиції можна подати до 07 жовтня в письмовому та/або електронному варіанті на адресу Міністерства у справах ветеранів України: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001; е-mail: v.sisetska@mva.gov.ua. Деталі за номером телефону 044 281 08 44 та електронною поштою: v.sisetska@mva.gov.ua (Сісецька Вікторія Ігорівна).

Супровідні документи за посиланням.

 

Пропозиції до проєкту закону про Держбюджет на 2022 рік щодо забезпечення національної безпеки й оборони України

Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо пропозицій до проєкту    Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони України”.

Так, запропоновано встановити загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки й оборони України в обсязі не менше 5,95 % ВВП для сектору безпеки й оборони України, при цьому фінансування потреб сектору передбачити в обсязі не менше 319 437,7 млн гривень.

Як повідомляє МОУ, це надасть їм можливість розвивати ракетне озброєння, Військово-Морські сили ЗСУ та проводити нові наукові, дослідно-конструкторські роботи у сфері високих технологій.

Також КМУ отримав завдання опрацювати питання щодо підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, та поліцейських.

Джерело: Указ Президента України від 20 вересня 2021 року № 477/2021.

 

Семінари для ветеранів-підприємців

“Асоціація підприємців-ветеранів АТО”, Торгово-промислова палата та Мінветеранів України оголосили про початок семінарів для ветеранів-підприємців щодо створення та розвитку власної справи.

Заходи проходитимуть офлайн у будівлі ТПП (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, приміщення Chamber media). Буде проведено 5 семінарів із таких тем:

Щоб узяти участь, необхідно зареєструватися за посиланням.

Заява ВР України щодо незаконного затримання Нарімана Джелялова та інших представників кримськотатарського народу (р. № 6007 від 08.09.2021)

20 вересня 2021 року було підписано постанову парламенту щодо незаконно затриманих і позбавлених волі органами Російської Федерації осіб, до яких застосовують практику нелюдського поводження та катувань.

У заяві пропоновано: 

Докладніше в розширеному  висновку Юридичної сотні.

Державний бюджет на 2022 рік для ветеранів (проєкт №6000 від 15.09.2021)
Проєкт державного бюджету містить наступні бюджетні програми, які спрямовані на виконання гарантій для ветеранів.

Бюджетні програми Мінветеранів
Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проєктів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат — 8,5 млн. Такий самий обсяг фінансування програма мала й у 2021 та 2020 роках.
Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їхніх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків — 276,7 млн грн, що на 21 млн грн більше, ніж у 2021 році.
Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України — 96, 9 млн грн.
Фінансування програми компенсації за житло особам з інвалідністю І–ІІ групи та сім’ям загиблих становить 1 млрд 733 млн грн, що в 5,6 разів більше за обсяг фінансування, закладений у 2021 році — 305 млн.
Фінансування програми компенсації за житло для учасників АТО/ООС, які є особами з інвалідністю ІІІ групи або внутрішньо переміщеними особами, становить 3 млрд 263 млн грн, що в 13 разів більше за обсяг фінансування, закладений у 2021 році — 248 млн.
Компенсація за житло для учасників бойових дій на території інших держав (у тому числі в Афганістані) — 50 млн. Аналогічний обсяг фінансування й у 2021 році.
На керівництво та управління у справах ветеранів у 2022 році закладено 140 млн, у 2021 — 108 млн.

Бюджетні програми Мінсоцполітики
Виплати до 5 травня — 1 млрд 382 млн, у 2021 — така ж сума видатків.
ОГД для постраждалих учасників Революції Гідності — 3,5 млн, у 2021 — 5 млн.
Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалідністю, — 435, 7 млн, у 2021 — 245 млн.
Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, — 82 млн, аналогічна сума видатків й у 2021 та 2021 роках.

Бюджетні програми МОУ
Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни — 97 416, 4 млн грн.

Фінансування першочергових соціальних видатків (проєкт № 6006 від 08.09.2021)
Проєкт передбачає створення в складі Державного бюджету України спеціального фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на період дії карантину та впродовж 30 днів після його завершення. Сума коштів фонду, запропонована проєктом, складає 8 млрд 250 000 тис. грн та фінансується з коштів МВФ. Окрім того, додатково 10 млрд грн законопроєкт пропонує спрямувати за бюджетною програмою КПКВК 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни» (відповідно до пояснювальної записки, кошти будуть спрямовані на підвищення грошового забезпечення, збільшення матеріального забезпечення ЗСУ).
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, до Дня Незалежності 24.08.2021 року Україна отримала від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2,7 млрд доларів у рамках програми спеціальних прав запозичень. Незрозумілими залишаються джерела покриття видатків, які перевищують указану суму.
Довідково: спеціальні права запозичення (СПЗ) — резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.
Посилання на розширений висновок: https://docs.google.com/document/d/1V0p9XzHvdYTYKU9b49UzUxwKgC7bQLkRSVjhHBHjCBk/edit
https://legal100.org.ua/finansuvannya-pershochergovih-sotsialnih-vidatkiv-proyekt-6006-vid-08-09-2021/

Звернення Верховної Ради України до Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй про визнання ФСБ Російської Федерації та Генштабу ЗС РФ терористичними організаціями (№6001 від 07.09.2021)

Проєкт постанови пропонує визнати Федеральну службу безпеки Російської Федерації та Головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації терористичними організаціями, а також закликати міжнародне співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових санкцій, щоб зупинити російську агресію, запобігти розповсюдженню тероризму й припинити грубе порушення світового порядку та системи безпеки.
Проєкт постанови має декларативний характер та не є ефективним інструментом міжнародного рівня в боротьбі проти агресії Російської Федерації.
Рекомендація: відхилити.
Розширений висновок: https://docs.google.com/document/d/1Zb12aMVih5Mq-ZvPcg7ZJGJA37Si_wVeqG0Gc3bh27g/edit
https://legal100.org.ua/zvernennya-verhovnoyi-radi-ukrayini-do-radi-bezpeki-organizatsiyi-ob-yednanih-natsiy-pro-viznannya-fsb-rosiyskoyi-federatsiyi-ta-genshtabu-zs-rf-teroristichnimi-organizatsiyami-6001-vid-07-09-20/

Пільги для ветеранів військової служби (проєкт № 6048 від 13.09.2021)
Проєктом закону пропонується виключити із Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» частину четверту статті 7, а саме норму про те, що 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги), користування квартирним телефоном або 50-відсоткова знижка вартості палива; безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Виключення цієї умови сприятиме покращенню умов соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Також, оскільки ця норма була визнана неконституційною, її виключення спрямоване на виконання Рішення Конституційного Суду України № 10-рп/2008 від 22.05.2008. З недоліків: виникає потреба в додаткових видатках.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.
Розширений висновок: https://docs.google.com/document/d/1VTXdIFIZoPoiCqoaSlLIdOIwE2DZZJdBYTDazPZpses/edit?usp=sharing
https://legal100.org.ua/pilgi-dlya-veteraniv-viyskovoyi-sluzhbi-proyekt-6048-vid-13-09-2021/

Заборона залучення до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні та направлення у відрядження (№ 6069 від 17.09.2021)
Проєктом закону пропонується викласти статтю 176 Кодексу законів про працю України в новій редакції та дозволити залучення до надурочних робіт і робіт у вихідні дні та направлення у відрядження вагітних жінок, матерів, батьків або інших законних представників дитини до досягнення дитиною трирічного віку лише за наявності письмової згоди такого працівника.
У нинішній редакції ст. 176 КЗпП існує пряма заборона залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні та направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. А тому жінка навіть за власним бажанням позбавлена можливості залучатися до подібної діяльності. Законопроєкт покликаний забезпечити право вибору в подібних ситуаціях для обох статей (матері, батька, інших законних представників дитини).
З недоліків: цей законопроєкт не вирішить проблему гендерної нерівності на військовій службі в частині надурочних робіт і робіт у вихідні дні та направлення у відрядження батьків дитини до досягнення нею трирічного віку, оскільки відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” таке право військовослужбовці-чоловіки мають лише у випадку відсутності матері (смерті, позбавлення батьківських прав тощо).
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.
Розширений висновок: https://docs.google.com/document/d/14s0KAZAhQCARSMhokKgigy1To4ZCPHjZdHwfIEDj9Go/edit?usp=sharing
https://legal100.org.ua/zaborona-zaluchennya-do-nichnih-nadurochnih-robit-robit-u-vihidni-dni-ta-napravlennya-u-vidryadzhennya-6069-vid-17-09-2021/

Реформування трудового забезпечення (проєкт № 6067 від 16.09.2021)
Метою проєкту № 7767 є реформування державної служби зайнятості, програм сприяння зайнятості населення, зокрема молоді. Проєкт передбачає встановлення різних видів надання допомоги для започаткування підприємницької діяльності, компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують безробітних та молодь тощо.
Проте в проєкті не передбачено квоти відповідно до Закону України „Про зайнятість населення” для працевлаштування молоді, яка звільнилася зі строкової військової служби та вперше приймається на роботу, а також осіб, звільнених із військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які в добровільному порядку уклали контракт про проходження служби у військовому резерві, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби), які можуть, як виняток, прийматися на роботу.
Посилання на розширений висновок: https://docs.google.com/document/d/1I-w4gEpl1UZPuEFXZ4zycdleJ6ntZv2SN11fyVgLPOU/edit.
https://legal100.org.ua/reformuvannya-trudovogo-zabezpechennya-proyekt-6067-vid-16-09-2021/
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати в контексті забезпечення трудовими гарантіями військовослужбовців.

Грошове забезпечення для розвідувального органу
Уряд ухвалив рішення щодо змін до грошового забезпечення військовослужбовців розвідувального органу, що стосуються посадових окладів, надбавок, премій та інших видів грошової допомоги.
Так, установлено:

коефіцієнти посадових окладів для військовослужбовців кадрового складу — 1,8, а тих, хто не належать до кадрового складу, — 1,4;
премія виплачується в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 30 % загального фонду посадових окладів співробітників розвідувального органу на рік, та економії фонду грошового забезпечення;
надбавка за вислугу років складатиме 3 % посадового окладу за кожний календарний рік вислуги років, але не більше 50 % посадового окладу. Грошова допомога для розв’язання соціально-побутових питань виплачуватиметься 1 раз на рік у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення.
Джерело: постанова КМУ від 15 вересня 2021 року № 962

Стратегічний оборонний бюлетень України
Президент України ввів у дію рішення РНБО України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”.
Воєнна політика України реалізується за такими основними напрямами:

забезпечення відсічі та стримування збройної агресії РФ, відновлення суверенітету й територіальної цілісності, запобігання воєнним конфліктам із будь-якими іноземними державами;
розроблення плану оборони України, Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони, оперативних планів і планів застосування сил та засобів оборони тощо;
набуття спроможностей щодо своєчасного й організованого проведення мобілізації, а також ефективного управління оборонними ресурсами;
упровадження досвіду, принципів і стандартів держав — членів НАТО, участь у спільних операціях та навчаннях із подальшою інтеграцією в євроатлантичні безпекові структури.
Також документ містить підсумок оборонної реформи, яка реалізовувалася впродовж 2016-2020 років, основні результати оборонного огляду, актуальні проблеми, а також завдання та перелік заходів для досягнення поставлених цілей.
Джерело: Указ Президента України від 17 вересня 2021 року № 473/2021. 

Надання допомоги у військово-медичних закладах
Кабінет Міністрів України прийняв рішення поширити порядок надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями на Державне бюро розслідувань.
Джерело: постанова КМУ від 15 вересня 2021 року № 971. 

Забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки
На засіданні уряду було прийнято рішення додати до завдань і заходів Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки виконання регіональними управліннями / Іпотечним центром у м. Києві та Київській області Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” рішень судів, які набрали законної сили, щодо об’єктів житлового будівництва, замовником будівництва яких вони є.
Відповідно до цього також було збільшено обсяги та джерела фінансування за цією програмою.
Джерело: постанова КМУ від 15 вересня 2021 року № 976

Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів планує розгляд таких законопроєктів:

Запровадження монетизації проїзду (№5651 від 11.06.2021)
Законопроєкт №5651 для низки пільгових категорій передбачає запровадження механізму отримання грошової компенсації пільг з оплати проїзду, плати за користування і встановлення домашнього телефона та деяких інших. Обов’язок визначення порядку та розмірів, а також виплати компенсації, за текстом проєкту, делегується органам місцевого самоврядування.
Передбачається, що прийняття законопроєкту зрівняє доступ до пільг на проїзд та деяких інших пільг для осіб, що не користуються правом безкоштовного проїзду (і деякими іншими пільгами), та осіб, що користуються таким правом.
Проте можливим є створення нерівного доступу до отримання пільг на проїзд за територіальною ознакою проживання особи через обов’язок фінансування пільг місцевими бюджетами та надання органам місцевого самоврядування права самостійно визначати порядок і розміри грошової компенсації пільг на проїзд, виходячи зі спроможності місцевих бюджетів.
Законопроєкт містить низку інших недоліків, з якими можна ознайомитися в розширеному висновку за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Підсумки візиту Президента України до США 

У межах робочого візиту Президента України до США було підписано низку угод щодо стратегічного оборонного партнерства (а також оприлюднено спільну заяву щодо стратегічного партнерства), науково-технічного співробітництва, безпеки космічних польотів, захисту інформації та прикордонної безпеки.

Безплатне навчання за програмою професійного розвитку у сфері кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів АТО/ООС “Кіберзахисники”

До 24 вересня 2021 року триває другий відбір на навчальну програму “Кіберзахисники”, що розпочнеться 11 жовтня 2021 року й триватиме 6 місяців.

Програма складається з двох змістових компонентів: технічні навички з кібербезпеки та реінтеграція ветеранів. До першої частини залучатимуться викладачі Національного технічного університету України (КПІ імені Ігоря Сікорського), а також провідних українських та міжнародних експертів. За реінтеграцію відповідають фахівці з Національного університету “Києво-Могилянська академія”, які допоможуть розвинути нові технічні, аналітичні, мовні навички. Ветерани матимуть можливість додатково опанувати технічну та IT англійську мову.

Після закінчення навчання учасникам буде надана допомога з працевлаштування в державному та приватному секторах. Також випускники матимуть визнаний державою сертифікат у галузі кібербезпеки й можливість безкоштовно скласти сертифікаційний іспит CISCO Academy.

Щоб узяти участь у конкурсі, потрібно заповнити анкету на сайті проєкту за посиланням: https://cyberdefenders.org.ua/form-uk/, пройти тестування на базові комп’ютерні знання та підготувати мотиваційний лист. Після 24 вересня буде відібрано 60 осіб.

Обчислення середньої заробітної плати

Змінився порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ № 100. Відтепер під час обчислення середньої заробітної плати не враховуються виплати, пов’язані зі святковими датами, і грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків. Також змінено порядок урахування премій та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період. Такі суми нараховуються  помісячно, навіть якщо виплачені за інший період. Тобто премія в кінці кварталу, наприклад, розбивається на три частини. 

Це, зокрема, впливає на розміри зарплат військовослужбовців, за якими зберігається місце роботи, займана посада та заробітна плата на час служби під час дії особливого періоду.

Джерело: постанова КМУ від 01 вересня 2021 року № 917.

 

Онлайн-реєстрація місця проживання для військовозобов’язаних, резервістів і призовників

МОУ повідомило, що наразі в тестовому режимі в Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі, Києві є можливість через портал «Дія» змінити реєстрацію місця проживання для військовозобов’язаних, резервістів і призовників. Наразі система доступна лише для власників ID-карток. Для цього потрібно заповнити електронну заяву, унести свої особисті дані, у потрібній опції обрати свій статус та внести особистий номер реєстрації. Після цього «Дія» надсилає запит до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Такі дані автоматично передаються до територіальних центрів надання адміністративних послуг. 

Єдиний державний реєстр ветеранів війни

До 11 вересня 2021 року маєте можливість подати свої пропозиції та зауваження до проєкту постанови КМУ “Про внесення змін до пункту 5 Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни”, розроблений Мінветеранів.

Проєкт пропонує доповнити перелік відомостей, які вносяться до реєстру, інформацією про:

Також запропоновано вносити до реєстру фотокартку особи, контактні дані (електронні поштові скриньки, телефони) та серію і номер посвідчення водія та категорії посвідчення водія.

Письмові пропозиції та зауваження до проєкту можна подавати до 11 вересня 2021 року на електронну адресу: s.usachenko@mva.gov.ua з подальшим надсиланням паперового варіанта на поштову адресу: провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.

Проєкт та супровідні документи за посиланням: https://mva.gov.ua/ua/npa/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-punktu-5-polozhennya-pro-yedinij-derzhavnij-reyestr-veteraniv-vijni.

Локація “Ветеранська книга” на книжковому ярмарку у Львові

До 8 вересня 2021 року маєте можливість зареєструватися за посиланням для безплатної участі на Львівському книжковому ярмарку “Форум видавців” на локації “Ветеранська книга”, що відбудеться 15-19 вересня 2021 року у Львові, де ви матимете змогу представити книги, присвячені подіям російсько-української війни.

Створенням тематичної локації займалося Мінветеранів, яке гарантує відшкодування проїзду/проживання/добових для УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих.

Докладна інформація про відшкодування коштів та реєстраційна форма за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7FRj1eQJNmD3LXxkfeL-LseFYG9UgDXNZ2FB6WkolaOYzmw/viewform 

У період з 7 по 10 вересня у Верховній Раді України запланований розгляд таких законопроєктів:

Нове повноваження Мінветеранів — забезпечувати розвиток спорту ветеранів (№5526 від 20.05.2021)
Проєкт уносить зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», які стосуються надання повноважень Мінвететранів щодо:
формування політики у сфері розвитку спорту ветеранів;
сприяння розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей;
сприяння участі зазначених осіб у міжнародних та інших спортивних заходах;
сприяння їхній психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
забезпечення підготовки збірних команд України із числа ветеранів війни та їхніх сімей для участі в спортивних змаганнях, у тому числі міжнародних;
взаємодії з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості.
Розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Удосконалення системи військової освіти та науки (№5641 від 09.06.2021)
Законопроєкт №5641 передбачає вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності в закладах військової освіти та науки.
Законопроєкт пропонує виокремлення визначень “вищий військовий навчальний заклад” та “заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання” у Законі України “Про вищу освіту”, додавання визначення “професійна військова освіта” у Закон України “Про освіту” та узгодження норм законів у сфері освіти зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони. Додатково, за текстом проєкту, значно розширюється перелік повноважень державних органів, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання), такими обов’язками як призначення та звільнення з посад керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), формування переліку спеціалізацій підготовки здобувачів спеціалізованої освіти тощо.
Загалом законопроєкт узгоджує норми Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність” зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

Зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ (№ 5121 від 19.02.2021)
Проєкт № 5121 має на меті внести зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ й у такий спосіб відновити один із видів заохочення, який був установлений до кінця 2019 року, а саме зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення. Цей вид заохочення може застосовувати командир, який наклав стягнення, та його прямий начальник. Одночасно може бути зняте лише одне дисциплінарне стягнення. Відповідно до проєкту, зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення ― пониження в посаді, застосовується без поновлення військовослужбовця на попередній посаді.
Законопроєкт також пропонує внести зміни до умов пониження в посаді або звільнення в разі попередження про неповну службову відповідність, а також визначити повноваження командира корпусу, командувача військ оперативного командування, командувача виду, окремого роду військ у контексті застосування ними дисциплінарних стягнень.
Посилання на розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Зміна визначення розміру ОГД для службовців ДСНС (№ 4286 від 29.10.2020)
Проєкт Закону № 4286 має на меті підвищити соціальний захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їхніх сімей шляхом установлення розміру ОГД в разі смерті службовця, установлення йому інвалідності, часткової втрати працездатності з огляду на прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року (як у військовослужбовців, поліцейських та членів їхніх сімей). Наразі для службовців цивільного захисту така допомога обчислюється, зважаючи на оклад за спеціальним званням, відсоткові надбавки за вислугу років, посадовий оклад за останньою посадою.
Цей законопроєкт має низку недоліків, які необхідно доопрацювати, зокрема, ідеться про деталізацію фінансово-економічного обґрунтування, строки, протягом яких особа має право на отримання ОГД з моменту звільнення, а також підстави для перерахунку виплати в разі зміни висновку МСЕК.
Докладніше в розширеному висновку за посиланням
Позиція Юридичної сотні: доопрацювати.

Реєстр геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020, доопрацьований)
Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (на підставі заяви особи й письмової згоди на обробку персональних даних). Відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання здійснюється Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на їхнє утримання. Проєкт покладає обробку геномної інформації на спеціалістів того ж відомства, яке є держателем бази даних (МВС), а це може містити корупційний ризик. Потребує вдосконалення механізм відповідальності за незаконне втручання в роботу бази даних, розкриття інформації тощо, оскільки геномна інформація є чутливою персональною інформацією людини.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Новини тижня у сфері ветеранських справ:

Забезпечення виконання рішень суду у 2021 році

Уряд затвердив порядок, що визначає механізм використання бюджетних коштів для забезпечення виконання рішень суду, прийнятих національними судами. Зокрема, ідеться про забезпечення виконання грошових зобов’язань щодо виплати ветеранам війни грошової допомоги до 5 травня, боржниками у виконанні яких визначено регіональні, районні органи соцзахисту, центри з нарахування та здійснення соціальних виплат.
Як відбуватиметься розподіл коштів?

Джерело: постанова КМУ від 26 серпня 2021 року № 902.

Стратегія зовнішньополітичної діяльності України

Президент України увів у дію рішення РНБО України від 30 липня 2021 року “Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України”, яка встановлює найвищий пріоритет — протидію державі-агресору, відновлення територіальної цілісності України та забезпечення державного суверенітету України на всій її території в межах міжнародно визнаного державного кордону.
Визначаються такі цілі зовнішньополітичної діяльності України:

Джерело: указ Президента України від 26.08.2021 № 448/2021. 

Стратегія кібербезпеки України

Того ж дня Президент України увів у дію Стратегію кібербезпеки України, яка передбачає формування дієвої кібероборони, зокрема шляхом утворення в системі Міністерства оборони України кібервійськ та забезпечення їх належними фінансовими, кадровими та технічними ресурсами для стримування збройної агресії в кіберпросторі та надання відсічі агресору. До їхніх завдань належатиме не лише забезпечення захисту критичної інформаційної інфраструктури від кібератак, а й проведення превентивних наступальних операцій у кіберпросторі.
Джерело: указ Президента України від 26 серпня 2021 року № 447/2021.

Стратегія забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року

Мінсоцполітики в себе на сайті виклало для обговорення проєкт постанови КМУ “Про затвердження Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року”, до якого ви можете подати свої зауваження та пропозиції до 26 вересня 2021 року.
У проєкті вказано, що результати дослідження щодо статусу ветеранок та сервісів, що їм надаються, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва в грудні 2019 – березні 2020 року, показали, що досі існує упереджене ставлення до жінок. Зокрема, з відповідей ветеранок під час фокус-груп було встановлено, що питання стану здоров’я та статі часто використовується керівництвом військової частини для звільнення жінок із військової служби. Окрім того, через сексистське ставлення з боку керівництва ветеранки часто не отримували просування по службі та належної підтримки.
Проєкт постанови пропонує одну зі стратегічних цілей — жінки та чоловіки вільні від насильства, зокрема пов’язаного з конфліктом, мають рівний доступ до правосуддя і беруть рівну участь у розбудові миру та постконфліктному відновленні.
Реалізація цілі повинна забезпечити гідні умови праці для жінок і рівні з чоловіками можливості в секторі безпеки та оборони, збільшити кількість жінок серед військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, особливо на рівні прийняття рішень, через врахування принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у кадровій політиці сектору безпеки та оборони тощо.
Пояснювальна записка та проєкт постанови за посиланням. Пропозиції і зауваження можна подавати до 26 вересня 20121 року, проте, щоб взяти участь у громадському обговоренні проєкту, потрібно авторизуватися на сайті Мінсоцполітики.

Перша жінка — бригадний генерал

У продовження теми рівних прав чоловіків та жінок в армії варто звернути увагу, що нещодавно Президент України вперше присвоїв чергове військове звання вищого офіцерського складу — бригадний генерал — жінці, а саме командувачу Медичних сил ЗСУ Тетяні Остащенко.
Джерело: указ Президента України від 24.08.2021 року № 427/2021. 

Алея пам’яті жінкам, які загинули в російсько-українській війні

29 серпня 2021 року в Краматорську в парку Пушкіна було відкрито Алею пам’яті жінкам, які загинули в російсько-українській війні. Було встановлено іменні таблички біля яблуневих дерев, висаджених ветеранками з організації “Жіночий ветеранський рух” у квітні 2019 року для увічнення пам’яті загиблих на Сході України.

Зареєстровано новий законопроєкт про державну політику перехідного періоду (законопроєкт № 5844 від 09.08.2021)

Проєкт передбачає, що відповідальність за порушення прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях, а також за майнову і моральну (немайнову) шкоду, завдану Україні, юридичним та фізичним особам унаслідок збройної агресії, покладається на Російську Федерацію як на державу-окупанта відповідно до принципів і норм міжнародного права.

Відшкодування майнової та моральної (немайнової) шкоди, завданої Російською Федерацією як державою-агресором, державою-окупантом на території України, у повному обсязі здійснює Україна в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з подальшим пред’явленням вимог про відшкодування шкоди до Російської Федерації. Проте проєкт не передбачає порядку відшкодування шкоди Україною постраждалим від агресії РФ, а також механізмів звернень України до РФ щодо регресного відшкодування, що може потенційно мати значний вплив на збільшення видатків державного бюджету та скорочення соціальних видатків.
Передбачено процес відновлення виборів та правосуддя на деокупованих територіях, комплекс заходів із вшанування пам’яті, здійснення роззброєння за відповідну винагороду тощо.
Проєкт передбачає поділ перехідного періоду на “конфліктний” та “постконфліктний” період, проте не враховує особливого періоду, який триває в Україні з 2014 року та впливає на наявність окремих соціальних гарантій для військовослужбовців (щодо відпусток, збереження робочого місця на період проходження служби тощо).
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати

Стратегія розвитку ОПК України
Президент України ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року “Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України”.
Стратегія визначає основні напрями, за якими буде реалізовуватися державна військово-промислова політика:
впровадження принципів корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів;
підвищення рівня координації діяльності органів виконавчої влади;
удосконалення системи стандартизації, уніфікації та управління якістю продукції відповідно до стандартів НАТО;
впровадження і реалізація державно-приватного партнерства, сприяння залученню інвестицій на внутрішньому та зовнішньому ринках тощо.
Джерело: Указ Президента України від 20 серпня 2021 року № 372/2021.

Змінено перелік послуг, що надаються в ЦНАП
Уряд розширив перелік послуг, що надаються органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг, серед яких:
надання та позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалого учасника Революції Гідності, УБД;
призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення;
призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності;
видання направлення на отримання послуг із психологічної реабілітації постраждалим учасникам Революції Гідності, ветеранам війни із числа учасників АТО/ООС, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб тощо.
Джерело: розпорядження КМУ від 18 серпня 2021 р. № 969-р.

Заходи із захисту державного кордону
Президент України увів у дію рішення РНБО щодо реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону. Відповідно до цього рішення на КМУ покладається обов’язок:
протягом 6 місяців разом з органами місцевого самоврядування вжити заходів щодо викупу та примусового відчуження з метою подальшого передання в постійне користування військовим частинам Держприкордонслужби земельних ділянок та розміщених на них об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності юридичних та фізичних осіб і знаходяться в межах земельних ділянок шириною 30–50 метрів уздовж лінії державного кордону;
завершення договірно-правового оформлення державного кордону та його облаштування, установлення прикордонних знаків, прикордонних просік, будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій Державної прикордонної служби України та їхнє утримання тощо.
Джерело: указ Президента України від 18 серпня 2021 року № 367/2021.

Заходи з відзначення Дня захисника України
До 30 серпня 2021 року маєте змогу подати свої пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження КМУ “Про заходи з відзначення у 2021 році Дня захисника України ”, який був розроблений Мінветеранів.
Проєктом запропоновано проведення низки урочистих заходів, зокрема покладання квітів на Михайлівській площі, в інших населених пунктах до місць поховань захисників України, організація зустрічей керівників органів виконавчої влади з ветеранами, а також інформаційно-просвітницьких, наприклад проведення лекцій, круглих столів, демонстрації фільмів, виставок фото- та архівних документів, проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з інформування міжнародної спільноти про роль українських захисників тощо.
Зауваження та пропозиції можна подати до 30 серпня 2021 року в письмовому та/або електронному варіантіна адресу Мінветеранів: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, е-mail: obraz.veterana@mva.gov.ua. Додаткова інформація за номером телефону: (044) 281-08-44.
Проєкт та супровідні документи дивіться за посиланням.
До 1 жовтня відповідні заходи також повинні бути розробленими та затвердженими на регіональному рівні.

Підтримка ГО осіб з інвалідністю
Мінсоцполітики опублікувало доопрацьований проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю”.
До 30 серпня 2021 року у вас ще є можливість подати свої зауваження та пропозиції на електронні адреси: svruda@mlsp.gov.ua, m.s.kuznietsov@mlsp.gov.ua.
Як повідомляє Мінсоцполітики, проєкт спрямований на врегулювання питань забезпечення підтримки діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, запровадження їхньої інституційної підтримки та посилення представництва інтересів осіб з інвалідністю на державному та місцевому рівні.
Текст законопроєкту за посиланням.

Зміни щодо компенсації за неотримане житло

Уряд виклав у новій редакції порядки, що регулюють питання надання компенсації за неотримане житло для осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих, ВПО та учасників Революції Гідності (постанови КМУ № 280, 719, 206).

Основні нововведення:

Джерело: постанови КМУ від 11.08.2021 № 844, 845, 846.

Семінари для ГО щодо нових правил участі в конкурсах в електронному форматі

У Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Вінниці та Києві в кінці серпня та впродовж вересня відбуватимуться дводенні семінари на тему “Публічні кошти для громадського сектору: нові правила електронного конкурсу”.
Навчання організовано у зв’язку зі змінами, унесеними до постанови КМУ від 12.10.2011 № 1049, відповідно до яких інститути громадянського суспільства відтепер мають можливість брати участь у конкурсах із визначення програм, для виконання яких надається фінансова підтримка, в електронному форматі.
Форма для реєстрації, заповнення якої є обов’язковим для участі, та докладна інформація про заходи за посиланням. Підтвердження реєстрації учасника та інформацію про місце проведення заходу буде надіслано на вказану в анкеті адресу електронної пошти.
У разі виникнення додаткових питань пишіть на anastasiia.shovkoplias@osce.org.
Довідково: семінари проводитимуться за фінансової підтримки громадських організацій Координатором проєктів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством молоді та спорту України, Фондом “Східна Європа” та Українським незалежним центром політичних досліджень.

Стратегічний курс України на набуття повноправного членства в НАТО

Президент України затвердив Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року. Стратегія спрямована на налагодження системної інформаційної взаємодії під час реалізації курсу інтеграції та підвищення рівня поінформованості українського суспільства, зокрема посадових осіб державних органів, щодо відповідних реформ. Акцент такої комунікації має бути перенесений на висвітлення внутрішньодержавних реформ і заходів євроатлантичної інтеграції.
Стратегія передбачає створення єдиного вебпорталу для розміщення узагальненої інформації про стан реалізації реформ та виконання заходів. До реалізації стратегії також заплановано залучати незалежних експертів — представників галузевих дослідницьких центрів, громадських об’єднань та міжнародних партнерів.

Побудова загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7

Уряд затвердив Програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7.
Метою програми є забезпечення інформаційної безпеки України шляхом побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 стандарту DVB-T2. Програма має завдання забезпечення повноцінного покриття цифровим телевізійним мовленням не менше ніж 90 відсотків території України та забезпечення доступу населення, яке проживає в прикордонних регіонах і районах, що межують із тимчасово окупованими територіями, до українських теле- і радіопрограм.

Дайджест свіжих законопроєктів, які були зареєстровані протягом останніх двох тижнів у Верховній Раді України. Тисніть на посилання, щоб прочитати розширений аналіз, підготовлений юристами ГО “Юридична сотня”.

Зміна розміру виплати до 5 травня (№5832 від 29.07.2021)

Для учасників бойових дій виплата допомоги до 5 травня передбачена проєктом у розмірі 85% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року (станом на 2021 рік ця сума складає 1 503,65 грн). Такий самий розмір допомоги передбачений і для колишніх неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни проєкт передбачає такі розміри виплат: особам з інвалідністю I групи – 255 відсотків (4 510,95 грн), II групи – 225 відсотків (3 980,25 грн), III групи – 195 відсотків (3 449,55 грн) прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року. Такий самий розмір виплати передбачений проєктом для колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю.

Для осіб, на яких поширюється чинність ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, зокрема членів сімей загиблих, виплата передбачена в розмірі 55% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року (972,95 грн). Для учасників війни проєкт передбачає допомогу в розмірі 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року (619,15 грн).

Проєкт не спрямований на комплексне підвищення добробуту ветеранів (наприклад, у сфері забезпечення житлом або освіти). До проєкту надано фінансово-економічне обґрунтування, однак воно не визначає детального механізму покриття необхідних видатків.

Статистика. Відповідно до фінансово-економічного обґрунтування проєкту, в Україні перебуває на обліку 938 847 одержувачів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок

 

Зміна системи державних нагород (5829 від 26.07.2021)

Проєкт Закону № 5829 спрямований на упорядкування системи державних нагород, зокрема він:

– спрощує систему державних нагород шляхом зменшення їхньої кількості;

– усуває прогалину в законодавстві, що не дозволяє позбавляти зрадників держави, які з певних причин уникли правосуддя, державних нагород шляхом уведення порядку позбавлення державних нагород за негідний вчинок;

– забороняє нагороджувати депутатів та високопоставлених чиновників під час їхнього перебування при владі;

– запроваджує Державний реєстр нагороджених;

– посилює покарання за неправомірне носіння державних нагород, при цьому декриміналізує купівлю і продаж знаків державних нагород.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок

5 серпня 2021 року набрали чинності Закони про:

Семінар “Особливості реалізації проєктів громадським об’єднанням ветеранів у 2021 році”

Мінветеранів разом з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) запрошує взяти участь у семінарі “Особливості реалізації проєктів громадським об’єднанням ветеранів у 2021 році”, який відбудеться 17 серпня 2021 року в Premier Hotel Rus за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4.
Семінар спрямований на підвищення обізнаності громадських об’єднань ветеранів у фінансових питаннях, питаннях складення документів для підтвердження реалізації проєктів, роботі з казначейством, тендерними процедурами, звітуванням, інформуванням про реалізацію тощо.
У заході можуть взяти участь громадські об’єднання ветеранів, а саме керівник проєкту, відповідальний за фінансові питання (бухгалтер), які:

Набір ветеранок на дводенний тренінг з навчання та перекваліфікації

Центр зайнятості Вільних людей оголошує набір ветеранок на дводенний тренінг проєкту з навчання та перекваліфікації. Курс дає можливість отримати грант до 400 євро на навчальні курси з професійної підготовки, перекваліфікації або підвищення кваліфікації за будь-яким напрямком.
Зареєструватися можна до 31 серпня за посиланням: https://ee.humanitarianresponse.info/x/Btauyrej

Зміни щодо проведення конкурсу проєктів інститутів громадянського суспільства

Уряд затвердив новий порядок проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений постановою КМУ від 12 жовтня 2011 р. № 1049.
Відповідно до змін є можливість брати участь у конкурсі онлайн і документи подавати в електронному форматі. Конкурси проводитимуться з використанням електронної системи проведення конкурсу за умови наявності відповідної технічної можливості на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства.
Джерело: постанова КМУ від 04 серпня 2021 р. № 802 

Реалізація Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору на 2021–2022 роки

Уряд затвердив план заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.
Зокрема на Мінветеранів покладено обов’язок:

Джерело: постанова КМУ від 04.08.2021 № 883-р 

Нова Інструкція з організації та здійснення міжнародного співробітництва МОУ

23 липня 2021 Міністр оборони України затвердив Інструкцію з організації та здійснення міжнародного співробітництва МОУ, ЗСУ, Держспецтрансслужби з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями за воєнно-політичним, військово-технічним, військовим та іншими напрямами.
Інструкція визначає основні засади міжнародного співробітництва, його органи та завдання, а також механізм звітування тощо.
Джерело: наказ МОУ № 218 від 23 липня 2021 

Конкурс на ескіз символу до Дня пам’яті захисників України

З 10.08.2021 до 07.09.2021 Мінветеранів проводить прийом проєктів ескіза символу до Дня пам’яті захисників України. Для участі в конкурсі потрібно подати заявку та такі матеріали:
– заяву з персональними даними автора (авторів) проєкту;
– підтвердження, що проєкти не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;
– графічне зображення (діаметр — 150 мм) проєкту ескіза в кольоровому та чорно-білому варіантах на планшеті на твердій основі формату А3, до якого додаються растрове (у форматі jpeg розміром не більше 500 Кбайт) і векторне (у форматах eps, ai, cdr) зображення логотипа на електронних носіях (пояснення у форматі MS Word розширення doc, rtf, версія від 97 і вище);
– опис та детальний опис проєкту ескіза, супровідні документи;
– згоду на обробку персональних даних.
Документи можна подати поштовими відправленнями з позначкою «На конкурс» на адресу: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 12, а також на електронну пошту obraz.veterana@mva.gov.ua.
Участь у конкурсі можуть взяти фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності. Один учасник може подати до трьох проєктів.

Спрощення започаткування та провадження підприємницької діяльності

Уряд ухвалив реалізацію експериментального проєкту щодо спрощення умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності протягом 2021—2022 років. Підприємці або особи, які хочу започаткувати власний бізнес, можуть отримати комплексну електронну публічну послугу “е-Підприємець”, яка складається з державної реєстрації ФОП, ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрації платником ЄП, ПДВ, видачі ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, відкриття банківського рахунка тощо.
Комплексна електронна публічна послуга дає можливість отримати декілька електронних публічних послуг за одним запитом через Портал Дія.
Джерело: постанова КМУ від 04 серпня 2021 року № 808 

3 серпня 2021

Зміни командування ЗСУ

Відповідно до низки указів Президента України відбулися деякі зміни щодо командування ЗСУ, а саме:
Хомчака Руслана Борисовича звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ, натомість на цю посаду призначено Залужного Валерія Федоровича;
Корнійчука Сергія Петровича звільнено з посади начальника ГШ ЗСУ, натомість на цю посаду призначено Шапталу Сергія Олександровича;
генерала-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича звільнено з посади Командувача об’єднаних сил, натомість на цю посаду призначено Павлюка Олександра Олексійовича.
Джерело: укази Президента України № 319/2021, 320/2021 від 27.07.2021, № 326/2021, 327/2021, 328/2021, 329/2021 від 28.07.2021.

Перша жінка-командувач

Вперше жінка очолила одне з Командувань у Збройних Силах України. Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду Командувача Медичних сил ЗСУ.
Нагадаємо, що Національна програма під егідою комісії “Україна – НАТО” на 2021 рік передбачає створення ефективної недискримінаційної системи добору, просування по службі, умов проходження служби жінок і чоловіків, а Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року встановлює створення умов для проведення моніторингу призначення жінок на керівні посади.

Всеукраїнський фестиваль “Пульс Гідності”

24 серпня, з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, Мінветеранів проведе Всеукраїнський фестиваль “Пульс Гідності”. 
Захід відбудеться в Києві, у парку “Володимирська гірка”. На локації буде інформаційна зона, дитячий та спортивний майданчики, а ветерани, громадські організації та волонтери матимуть змогу презентувати власний продукт або послугу, розповісти про свою діяльність, провести майстер-класи тощо.
Взяти участь у фестивалі можна за попередньою реєстрацією, яка триває до 8 серпня за наступними посиланнями:
“Створено Захисниками України” (для ветеранів та ветеранок, які мають власну справу) – https://cutt.ly/TQu3Vvf;
“Містечко NGO” (для громадських організацій) – https://cutt.ly/HQu3DCL;
“Жива бібліотека” (для ветеранів та волонтерів-письменників) – https://cutt.ly/HQu3PVH.

Придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю

Уряд затвердив у новій редакції порядок використання коштів для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, поширивши його також на маломобільні групи населення.
Згідно із цим Порядком до маломобільних груп населення належать особи похилого віку, інші особи, які не можуть пересуватися самостійно. Дія цього Порядку поширюється також на осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору, інтелектуальними та психічними порушеннями.
Постанова знімає обмеження для потенційних отримувачів транспортних засобів спеціалізованого призначення (міських рад міст із чисельністю населення понад 50 тис. осіб).
Джерело: постанова КМУ від 28 липня 2021 № 779. 

Додатковий збір конкурсних пропозицій від громадських об’єднань ветеранів

До 16:00 год 02 вересня 2021 року Мінветеранів приймає конкурсні пропозиції для участі в конкурсі з визначення загальнодержавних програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання яких надається фінансова підтримка у 2021 році.
Програми повинні бути пов’язаними із соціальною адаптацією та працевлаштуванням учасників АТО/ООС, започаткуванням ними власної справи, формуванням позитивного образу ветерана тощо.
Пропозиції можна надіслати на адресу: м. Київ, провулок Музейний, 12, Міністерство у справах ветеранів України, 2 поверх, каб. 209.
Докладніше за посиланням або номером телефону: (044) 281-08-44, електронною поштою: dsiv@mva.gov.ua.
Контроль за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення
КМУ затвердив порядок здійснення контролю за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їхнього розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації, який будуть здійснювати представництва державних замовників у сфері оборони.
Джерело: постанова КМУ від 28 липня 2021 № 781. 

Конкурс на кращий малюнок відзнаки “Національна легенда України”

Відповідно до порядку проведення конкурсу на кращий малюнок президентської відзнаки “Національна легенда України” матеріали на конкурс можна подати в електронній формі в період із 29 липня по 4 серпня 2021 року включно на адресу електронної пошти: info@mkip.gov.ua. Переможець конкурсу визначається до 6 серпня 2021 року на засіданні комісії, склад якої встановлений додатком до порядку проведення конкурсу.
Нагадаємо, що Президент наказом № 294/2021 установив відзнаку “Національна легенда України” для відзначення громадян за визначні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні Українському народові тощо.
Джерело: постанова КМУ від 28 липня 2021 № 768. 

Дайджест свіжих законопроєктів, які були зареєстровані у липні у Верховній Раді України. Тисніть на посилання, щоб прочитати розширений аналіз, підготовлений юристами ГО “Юридична сотня”.

Відповідальність військовослужбовців у випадку порушення вимог щодо сумісництва (№5746 від 09.07.2021).

Проєкт пропонує не визнавати суб’єктами адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) військовослужбовців із числа:

Проте відповідно до ч. 1 ст. 25 ЗУ “Про запобігання корупції”, особа не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. А можливість збереження середньої заробітної плати за військовослужбовцем є додатковою гарантією, що закріплена в КЗПП України. Тому внесення запропонованих змін не матиме значного позитивного впливу на правове регулювання проходження військової служби.
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.
Розширений висновок

Передання майна закладів освіти для потреб ЗСУ (№5801 від 19.07.2021)

Майно закладів освіти, яке не використовується для провадження освітньої діяльності, може бути безоплатно передано у встановленому законодавством порядку органам державної влади для забезпечення потреб Збройних Сил України. Проєкт передбачає наявність окремого закону, який би визначав порядок передання майна закладів освіти до ЗСУ (за посередництва органів державної влади, які в проєкті №5801 не конкретизовані). З огляду на відсутність механізму передання майна закладів освіти ЗСУ оцінити вплив цього нормативного акту доволі складно.
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити.
Розширений висновок

Автоматичне позбавлення громадянства України(№5822 від 23.07.2021)

Проєкт пропонує визначити, що добровільне набуття громадянами України громадянства держави-агресора – Російської Федерації – є підставою для автоматичної втрати громадянства України. Автоматична втрата громадянства України у випадках, визначених цією статтею, передбачає втрату громадянства України без видання відповідного указу Президента України. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата набуття громадянства Російської Федерації.
Однак проєкт не враховує іноземних громадян, які вже мають громадянство Російської Федерації та не можуть від нього відмовитись, оскільки, щоб відмовитись від громадянства Російської Федерації, потрібно відвідати державу-агресора, що може мати негативні наслідки для іноземців, які брали участь в АТО/ООС. Ці особи в першу чергу претендують на отримання українського громадянства.
Також проєкт залишає поза увагою інші держави, крім Російської Федерації, громадянство яких набувають громадяни України.
Проєкт суперечить статті 25 Конституції України, у якій зазначено, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Крім того, законопроєкт суперечить чинному закону “Про громадянство України”, у якому зазначено, що законодавство України ґрунтується на одному з принципів неможливості позбавлення громадянина України громадянства України.
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.
Розширений висновок

Відповідальність військовослужбовців у випадку порушення вимог щодо сумісництва (№5746 від 09.07.2021)

Проєкт пропонує не визнавати суб’єктами адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) військовослужбовців із числа:

працівників, призваних на строкову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;
працівників, прийнятих на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладання нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до фактичного звільнення. Відповідно до пояснювальної записки, такі зміни необхідні, оскільки наразі військовослужбовці, за якими зберігається місце роботи та середня заробітна плата, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності через порушення обмежень щодо суміщення військової служби з іншими видами діяльності, що суперечить вимогам Закону України “Про запобігання корупції”.
Проте відповідно до ч. 1 ст. 25 ЗУ “Про запобігання корупції”, особа не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. А можливість збереження середньої заробітної плати за військовослужбовцем є додатковою гарантією, що закріплена в КЗПП України. Тому внесення запропонованих змін не матиме значного позитивного впливу на правове регулювання проходження військової служби.
❌ Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.
Розширений висновок

Передання майна закладів освіти для потреб ЗСУ (№5801 від 19.07.2021)
Майно закладів освіти, яке не використовується для провадження освітньої діяльності, може бути безоплатно передано у встановленому законодавством порядку органам державної влади для забезпечення потреб Збройних Сил України. Проєкт передбачає наявність окремого закону, який би визначав порядок передання майна закладів освіти до ЗСУ (за посередництва органів державної влади, які в проєкті №5801 не конкретизовані). З огляду на відсутність механізму передання майна закладів освіти ЗСУ оцінити вплив цього нормативного акту доволі складно.
❌ Рекомендація Юридичної сотні: відхилити.
Розширений висновок

Автоматичне позбавлення громадянства України(№5822 від 23.07.2021)
Проєкт пропонує визначити, що добровільне набуття громадянами України громадянства держави-агресора – Російської Федерації – є підставою для автоматичної втрати громадянства України. Автоматична втрата громадянства України у випадках, визначених цією статтею, передбачає втрату громадянства України без видання відповідного указу Президента України. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата набуття громадянства Російської Федерації.
Однак проєкт не враховує іноземних громадян, які вже мають громадянство Російської Федерації та не можуть від нього відмовитись, оскільки, щоб відмовитись від громадянства Російської Федерації, потрібно відвідати державу-агресора, що може мати негативні наслідки для іноземців, які брали участь в АТО/ООС. Ці особи в першу чергу претендують на отримання українського громадянства.
Також проєкт залишає поза увагою інші держави, крім Російської Федерації, громадянство яких набувають громадяни України.
Проєкт суперечить статті 25 Конституції України, у якій зазначено, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Крім того, законопроєкт суперечить чинному закону “Про громадянство України”, у якому зазначено, що законодавство України ґрунтується на одному з принципів неможливості позбавлення громадянина України громадянства України.
❌ Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.
Розширений висновок

Проєкт “Плюс Плюс ++” або ветеранський простір в обласних та районних центрах
Veteran Hub оголошує про початок проєкту «Плюс Плюс ++» для всіх охочих відкрити ветеранський простір в обласних та районних центрах. Для створення простору «Плюс Плюс ++» партнер надає приміщення розміром приблизно 30 метрів квадратних. Veteran Hub меблює це приміщення, забезпечує доступ ветеранів до інтернету та надає стандарти обслуговування клієнтів. Вести операційну й наповнювати простір подіями буде партнер.
Детальну інформацію про проєкт, правила конкурсу та шаблони документів можна знайти за посиланням: https://veteranhub.com.ua/plus-plus.

Доплата до пенсії деяких осіб з інвалідністю І групи
З 1 липня особи з інвалідністю І групи, якщо їхній розмір пенсії не досягає 2200 гривень з усіма надбавками, підвищеннями, допомогами, мають право на щомісячну доплату в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Джерело: постанова КМУ від 21 липня 2021 року № 748

Посадовий оклад курсантів ВЗВО, ліцеїстів
Уряд затвердив схему тарифних коефіцієнтів, відповідно до якої збільшені коефіцієнти для курсантів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також ліцеїстів військових ліцеїв, військово-морських ліцеїв, ліцеїв-інтернатів, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, ліцеїв з військово-спортивною підготовкою із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Також КМУ встановив, що посадові оклади за розрядами тарифної сітки курсантам та ліцеїстам ліцеїв із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування визначаються шляхом множення на відповідний тарифний коефіцієнт розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, установленого законом на 1 січня, а після досягнення такими дітьми 18 років — розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня.
Джерело: постанова КМУ від 21 липня 2021 року № 751

Компенсація за харчування дітям із членів сімей загиблих
Кабмін уніс зміни до постанови про норми харчування військовослужбовців, указавши, що діти із числа членів сімей загиблих мають право на неприпинення компенсації встановленої вартості норм харчування за час відпустки військовослужбовців строкової служби, курсантів.
Джерело: постанова КМУ від 21 липня 2021 року № 749

Що ухвалила Верховна Рада минулого тижня?

Основи національного спротиву та збільшення чисельності ЗСУ

16 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила Закон України “Про основи національного спротиву” (р. № 5557), який визначає завдання територіальної оборони та руху опору, порядок їхнього формування (розгортання), а також порядок здійснення керівництва національним спротивом тощо.
Цього ж дня парламент прийняв ЗУ “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про чисельність Збройних Сил України” щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про основи національного спротиву” (р. № 5558), який є похідним від закону про національний спротив та збільшує чисельність ЗСУ до кількості, яка не перевищує 261000 осіб, зокрема 215 000 військовослужбовців (раніше було 250000 осіб, зокрема 204000 військовослужбовців).

Посилення соціальної захищеності осіб з інвалідністю через надання права на позачергове обслуговування
15 липня ВРУ підтримала в другому читанні проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю”. Закон пропонує посилити соціальну захищеність осіб з інвалідністю шляхом запровадження позачергового обслуговування їх у будь-яких касах та підприємствах (а також позачергового обслуговування особи, що супроводжує особу з інвалідністю) та позачергового пропуску деяких категорій серед осіб з інвалідністю через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду у визначених випадках. Такі зміни поширюються на того, хто супроводжує особу з інвалідністю 1 групи чи дитину з інвалідністю, а також не більш як на дві особи (та за потреби – близьких родичів першої лінії спорідненості), які супроводжують особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю під час перетину кордону.

Запровадження монетизації проїзду (№5651 від 11.06.2021)

Законопроєкт №5651 передбачає запровадження механізму отримання грошової компенсації пільг з оплати проїзду, плати за користування і встановлення домашнього телефона та деяких інших для низки пільгових категорій. Обов’язок визначення порядку та розмірів, а також виплати компенсації, за текстом проєкту, делегується органам місцевого самоврядування.
Передбачається, що прийняття законопроєкту зрівняє доступ до пільг на проїзд та деяких інших пільг для осіб, що не користуються правом безкоштовного проїзду (і деякими іншими пільгами), та осіб, що користуються таким правом.
Проте можливим є створення нерівного доступу до отримання пільг на проїзд за територіальною ознакою проживання особи через обов’язок фінансування пільг місцевими бюджетами та надання органам місцевого самоврядування права самостійно визначати порядок та розміри грошової компенсації пільг на проїзд, виходячи зі спроможності місцевих бюджетів.
Додатково: законопроєкт не спрямований на комплексне підвищення добробуту ветеранів і створює підстави для обмеження доступу до наявного переліку пільг та соціальних гарантій.
Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів України зазначає, що законопроєкт фактично надає дозвіл органам місцевого самоврядування визначати, чи потрібен безплатний проїзд ветеранам та законно встановити нульову компенсацію.
Законопроєкт містить низку інших недоліків, з якими можна ознайомитися в розширеному висновку за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Зміни щодо ветеранських статусів (№ 4388 від 16.11.2020)

Проєкт пропонує змінити порядок надання статусу УБД добровольцям, а також уносить зміни до визначеного переліку осіб, які мають право на ветеранський статус.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Статус військовослужбовця для капеланів (№ 4626 від 22.01.2021)

Проєкт пропонує надати військовим капеланам статусу військовослужбовців, а також створити службу військового капеланства в Збройних силах України, Національній гвардії України; Державній прикордонній службі України та інших військових формуваннях за згодою.
Проєкт також установлює вимоги до військового капелана: громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації, наявність вищої богословської освіти. Передбачений проєктом і перелік обов’язків військового капелана: організація та проведення молитов, богослужінь; популяризація здорового способу життя; виховання у військовослужбовців толерантного ставлення до людей та інше.
Статистика: За інформацією “Новинарні”, у Збройних Силах України за штатом уведено близько 130 посад військових священників (капеланів), із них укомплектовано понад 90. Капелани представляють релігійні організації таким чином:
Православна церква України – 59,
Українська греко-католицька церква – 20,
Українська євангельська церква – 6,
Церква “Скинія” – 4,
Українська православна церква (Московський патріархат) – 1.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.
Розширений висновок

Нове повноваження Мінветеранів – забезпечувати розвиток спорту ветеранів (№5526 від 20.05.2021)

Проєкт уносить зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», які стосуються надання повноважень Мінвететранів щодо:

Розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Посилення соціальної захищеності осіб з інвалідністю через надання права на позачергове обслуговування (№ 4113 від 17.09.2020)

Проєкт закону № 4113 пропонує посилити соціальну захищеність осіб з інвалідністю шляхом запровадження позачергового обслуговування їх у будь-яких касах та підприємствах (а також позачергового обслуговування особи, що супроводжує особу з інвалідністю) та позачергового пропуску деяких категорій серед осіб з інвалідністю через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду у визначених випадках. Такі зміни поширюються на того, хто супроводжує особу з інвалідністю 1 групи чи дитину з інвалідністю, а також не більш як на дві особи (та за потреби – близьких родичів першої лінії спорідненості), які супроводжують особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю під час перетину кордону.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Реєстр геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020, доопрацьований)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (на підставі заяви особи й письмової згоди на обробку персональних даних). Відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання здійснюється Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на їхнє утримання. Проєкт покладає обробку геномної інформації на спеціалістів того ж відомства, яке є держателем бази даних (МВС), що може містити корупційний ризик. Потребує вдосконалення механізм відповідальності за незаконне втручання в роботу бази даних, розкриття інформації тощо, оскільки геномна інформація є чутливою персональною інформацією людини.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Житло для осіб з інвалідністю (№ 3780 від 02.07.2020)

Законопроєкт пропонує особам з інвалідністю, які проживають у житлових приміщеннях, що не пристосовані до їхніх потреб, можливість стати на квартирний облік, навіть якщо вони не потребують поліпшення житлових умов. Установлюється порядок забезпечення осіб з інвалідністю житлом, що буде пристосованим до їхніх потреб, шляхом обміну житла, займаного на умовах найму, або надання житла за умови передавання займаного житла, яке перебуває в приватній власності особи з інвалідністю, у власність територіальної громади. Пристосування житла до потреб особи з інвалідністю здійснюється підприємством/установою, з вини якої настала інвалідність або органом місцевого самоврядування (підприємством, установою чи організацією), у віданні якої перебуває житловий фонд.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Ідентифікація військовослужбовців НГУ під час здійснення заходів з охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)

Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати або перешкоджати фіксації індивідуального номера військовослужбовцям НГУ заборонено.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів планує розгляд проєктів:

Пільги з оподаткування вживаних автомобілів для деяких ветеранів (№3839 від 14.07.2020)

Частково (у відсотковому співвідношенні) від оподаткування за ввезення транспортних засобів звільняються особи, нагороджені орденом “Золота Зірка”, “Свободи”, “За заслуги” I, II, III ступеня, Богдана Хмельницького I, II, III ступеня, Героїв Небесної Сотні, “За мужність” I, II, III ступеня, Данила Галицького; медаллю “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу” I, II, III ступеня, “Захиснику Вітчизни”, УБД та члени сімей загиблих (один транспортний засіб на п’ять років). У випадку відчуження такого транспортного засобу раніше ніж через 5 років, особа повинна відшкодувати податкові платежі за повною ставкою.
Законопроєкт пропонує точкове правове регулювання та не вирішує проблему доступності транспортних засобів для ветеранів та членів сімей загиблих у цілому.
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.
Розширений висновок

Статус особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, для нагороджених орденом “Золота зірка” та повних кавалерів ордена Богдана Хмельницького (№5601 від 02.06.2021)

Проєкт №5601 уносить зміни в статтю 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що визначає категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Наразі такий статус мають:
особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;
Герої Радянського Союзу;
повні кавалери ордена Слави;
особи, нагороджені чотирма і більше медалями “За відвагу”;
Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни.
Після прийняття проєкту це звання та право на пенсійне забезпечення також матимуть:
– особи, нагороджені орденом “Золота Зірка”;
– повні кавалери ордена Богдана Хмельницького.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.
Розширений висновок

Забезпечення рівних умов жінкам і чоловікам під час проходження військової служби (№ 5713 від 29.06.2021)

Законопроєкт № 5713 має на меті забезпечити рівні права жінок і чоловіків під час проходження військової служби шляхом урегулювання питань, що стосуються надання відпусток для догляду за дитиною, у зв’язку з народженням дитини; виплати компенсацій за невикористані відпустки для осіб, які мають дітей; забезпечення санаторно-курортним лікуванням, речовим та іншим забезпеченням; рівного доступу до офіцерських посад; обов’язковості проведення службових розслідувань у разі виявлення ознак дискримінації за переконаннями та підставами, що визначені статтею 24 Конституції України.
Запропоновані зміни спрямовані на реалізацію деяких міжнародних зобов’язань, які покликані пришвидшити вступ України в НАТО, а також узгоджуються з річною національною програмою під егідою комісії «Україна — НАТО» на 2021 рік і Національним планом дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Забезпечення рівності жінок і чоловіків під час притягнення до відповідальності за військові злочини та правопорушення (№ 5714 від 29.06.2021)
Проєкт № 5714 пропонує урівняти чоловіків і жінок військовослужбовців у сфері притягнення до відповідальності за військові правопорушення та злочини шляхом зняття обмежень на накладання на жінок таких видів стягнення і покарання як утримання на гауптвахті та тримання в дисциплінарному батальйоні.
З метою дотримання законодавства з питань охорони материнства та дитинства запропоновано встановити обмеження щодо тримання в дисциплінарному батальйоні вагітних військовослужбовців-жінок, а також утримання на гауптвахті вагітних та/або військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до семи років, так, як це встановлено для жінок, які відбувають арешт на гауптвахті відповідно до статті 60 Кримінального кодексу України.
Посилання на розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Удосконалення реєстру ветеранів та запровадження Е-посвідчення ветерана (№5694 від 23.06.2021)
Законопроєкт №5694 передбачає закріплення на законодавчому рівні можливості використання ветеранами посвідчень в електронній формі (Е-посвідчення ветерана). За змістом законопроєкту Е-посвідчення ветерана може подаватися та застосовуватися в аналогічних випадках, коли законодавством передбачено подання та застосування копії посвідчення. Додатково проєкт надає право налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Позитивними сторонами проєкту є надання ветеранам можливості використання Е-посвідчень ветерана незалежно від наявності паперового посвідчення або його копії, що дозволить мінімізувати ризик утрати або пошкодження посвідчень. Законопроєктом уносяться правові підстави для автоматизованого обміну інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та деякими інформаційними, довідковими системами, що може прискорити та полегшити взаємодію органів державної влади у ветеранській сфері.
Можливими ризиками запровадження змін є необхідність приділення особливої уваги системі захисту персональних даних ветеранів, адже така інформація є особливо важливою для національної безпеки держави. Додатково необхідним є проведення роз’яснень щодо дії Е-посвідчень працівникам органів та установ, що надають пільги ветеранам, задля уникнення конфліктних ситуацій.
Детальніше ознайомитися з пропозиціями проєкту можна в розширеному висновку за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

Право на цивільну вогнепальну зброю (№ 5708 від 25.06.2021)
Законопроєкт № 5708 передбачає визначення умов та порядку отримання документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю; здійснення класифікації цивільної вогнепальної зброї; створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї; страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї; використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту; правил носіння, транспортування та використання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів; реалізацію положень законопроєкту шляхом унесення змін до КК України та КУпАП, що передбачено законопроєктом № 5709.
Позитивними сторонами проєкту є запровадження нормативного регулювання цивільної вогнепальної зброї; передбачення умов, за яких особа може стати власником зброї; запровадження обов’язкових курсів із вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування; створення єдиного реєстру цивільної зброї; установлення підстав для обмеження права на отримання посвідчення власника зброї; установлення обмежень щодо застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту.
Недоліками законопроєкту є: створення корупціогенних факторів шляхом запровадження можливості нагородження фізичних осіб відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» та відомчою заохочувальною відзнакою «Вогнепальна зброя»; існує ризик для національної безпеки у зв’язку з включенням зброї, що перебуває в спеціальному обігу, у відповідний розділ Реєстру; визначення МВС держателем реєстру призведе до монополії одного органу у сфері регулювання зброї; законопроєкт робить неможливим використання зброї для самозахисту; відсутність у проєкті закону зон, вільних від зброї; відсутність малолітніх осіб у переліку осіб, щодо яких установлені обмеження на застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту; порушення принципу пропорційності та справедливості в частині санкцій за порушення порядку носіння зброї; звуження права на необхідну оборону.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Відповідальність за проникнення на військові об’єкти (№5703 від 24.06.2021)
Проєкт визначає новий склад адміністративного правопорушення — самовільне проникнення на військові об’єкти. За вчинення такого діяння передбачено покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 8500 до 17000 грн) з можливою конфіскацією знаряддя, за допомогою якого було здійснено проникнення. У випадку вчинення правопорушення в умовах особливого періоду штраф може сягати 51000 грн. Проте наразі проєкт не розрізняє відповідальність за проникнення на військові об’єкти, які вчинені з диверсійною метою або без неї. Водночас в Україні є практика притягнення до кримінальної відповідальності у випадку вчинення замаху на диверсію як злочину проти основ національної безпеки України.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання.
Розширений висновок.

Забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей (№5716 від 29.06.2021)
Проєкт передбачає нові джерела фінансування витрат на будівництво житла для військовослужбовців. Грошові кошти, одержані від реалізації нерухомого майна суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, а також кошти, одержані від оренди земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів, що належать до управління МОУ, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету України та спрямовуються на закупівлю житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Проєкт також визначає порядок проведення аукціону з відбору інвесторів для реалізації проєктів забудови. Законопроєкт не визначає механізму реагування на можливий конфлікт інтересів учасників аукціонів або уповноважених органів, а також може потенційно спричинити отримання військовослужбовцями житла неналежної якості у випадку дострокового виконання зобов’язань інвестором.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.
Розширений висновок.

Передання в оренду для ведення сільського господарства земель оборони (№ 5692 від 22.06.2021)
Проєкт № 5692 має на меті забезпечити ефективне та раціональне використання земель оборони, а також земель, які перебувають у постійному користуванні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук тощо, зокрема шляхом законодавчого врегулювання процедури передання таких земель в оренду для ведення сільського господарства з отриманням за це офіційного доходу.
Законопроєкт пропонує передавати в оренду землі оборони не більше ніж на 7 років шляхом укладання договору за результатами проведення земельних торгів. Орендовані землі оборони не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, спадщину, орендар не має переважного права на отримання орендованої земельної ділянки у власність та не може передавати її в суборенду. Орендна плата за користування земельною ділянкою, що належить до земель оборони, зараховується до Державного бюджету України й використовується з метою забезпечення національної безпеки і оборони.
Посилання на розширений висновок.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Що ухвалила Верховна Рада минулого тижня?

Спрощене набуття громадянства для іноземців, які захищали Україну схвалив комітет ВРУ
Комітет ВРУ рекомендував прийняти за основу проєкт закону № 5630 про внесення змін до ЗУ “Про громадянство України” щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Аналіз цього законопроєкту можна знайти за посиланням.

Законопроєкт про національний спротив підтримали у першому читанні
29 червня 2021 Верховна Рада України в першому читанні схвалила законопроєкт “Про основи національного спротиву” № 5557. Розширений аналіз законопроєкту — за посиланням.

Нардепи скасували вільну економічну зону “Крим”
01 липня 2021 Верховна Рада України прийняла законопроєкт № 5502-д, скасувавши дію вільної економічної зони “Крим”. Наразі проєкт очікує на підпис Голови ВРУ та Президента України. З розширеним аналізом проєкту можна ознайомитися за посиланням.

Парламент посилив відповідальність за домашнє насильство
1 липня 2021 парламент також прийняв проєкт № 3908-1 про внесення змін до КУпАП щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Зокрема, проєкт розширює перелік правопорушень вчиненням домашнього насильства, насильства за ознакою статі тощо, за які військовослужбовці притягуються до адміністративної відповідальності на загальних засадах, а не за дисциплінарними статутами.

Парламентарі затвердили новий порядок проведення військового поховального ритуалу
2 липня 2021 ВРУ підтримала в другому читанні проєкт закону про внесення змін до ЗУ “Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України” щодо військового поховального ритуалу (№ 4636-1). Проєкт закону визначає категорії осіб, поховання яких здійснюється у формі військового поховального ритуалу, оновлює процедуру військового поховального ритуалу та перелік категорій, до яких вона застосовується.

7 липня 2021 року Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів планує розгляд таких проєктів:

Розширення соціальних гарантій ветеранам війни (№ 5026 від 05.02.2021)
Метою проєкту є розширення соціальних гарантій у сфері забезпеченням житлом, компенсацією путівок санаторно-курортного лікування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей загиблих та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Аналіз проєкту доступний за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати

Щорічна виплата до 5 травня (№ 5089 від 17.02.2021)
Проєкт пропонує ліквідувати недоліки в механізмі визначення розміру щорічної разової допомоги до 5 травня, на які неодноразово вказував у своїх рішеннях Конституційний Суд України. Читайте аналіз тут — за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт

Статус особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, для нагороджених орденом “Золота зірка” та повних кавалерів ордена Богдана Хмельницького (№5601 від 02.06.2021)
Проєкт №5601 уносить зміни в статтю 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що визначає категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Розширений аналіз — за посиланням.

Новини у сфері ветеранських справ та нацбезпеки:

Фізкультурно-спортивна реабілітація ветеранів війни
Нещодавно уряд затвердив план дій до 2025 року щодо розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
Серед запланованих заходів є:

Джерело: постанова КМУ від 30 червня 2021 року № 667.

Увічнення пам’яті захисників України
До 24 липня 2021 року маєте можливість подати свої зауваження та пропозиції до проєкту постанови КМУ, який розробило Мінветеранів, щодо порядку встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів.
Проєкт визначає основні терміни та загальну процедуру встановлення і демонтажу таких об’єктів.
Мінветеранів пропонує, щоб рішення про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок протягом одного місяця (з можливістю продовження до 45 днів) розглядала відповідна комісія, яка утворюється виконавчим органом місцевої ради населеного пункту або ОТГ, на території якої планується встановлення пам’ятних знаків. Для обліку пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок виконавчий орган місцевої ради веде відповідний реєстр, держателем якого запропоновано зробити Мінветеранів.
Проєкт постанови, проєкт порядку, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу за посиланнями.
Пропозиції та зауваження можна подати в письмовій формі за адресою: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001; електронна пошта: memory@mva.gov.ua.

У період із 29 червня по 2 липня на пленарних засіданнях Верховної Ради України заплановано розгляд таких проєктів

Національний спротив (№5557 від 25.05.2021)

Проєкт визначає завдання територіальної оборони та руху опору, порядок їхнього формування (розгортання), а також порядок здійснення керівництва національним спротивом. Проєкт передбачає можливість використання сил та засобів територіальної оборони поза межами населених пунктів, де ведуться бойові дії, а розгортання сил територіальної оборони буде можливим з урахуванням суспільно-політичної обстановки. Оскільки проєкт не визначає, внутрішня чи зовнішня суспільно-політична обстановка береться до уваги, така норма створює ризик розгортання сил та засобів територіальної оборони у відповідь на суспільно-політичні протести (чи інші масові заходи, акції). А відповідно до проєкту, Верховна Рада України не матиме повноважень щодо контролю використання військ територіальної оборони.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.
Розширений висновок

Збільшення чисельності ЗСУ (№5558 від 25.05.2021)

Передбачено збільшення граничної чисельності ЗСУ до 261 тис. осіб, серед них 215 тис. військовослужбовців.
Довідково: відповідно до чинного Закону України “Про чисельність Збройних Сил України”, максимальна чисельність ЗСУ складає 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військовослужбовців.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.
Розширений висновок

Зміни щодо ветеранських статусів (№ 4388 від 16.11.2020)

Проєкт пропонує змінити порядок надання статусу УБД добровольцям, а також уносить зміни до визначеного переліку осіб, які мають право на ветеранський статус.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.
Розширений висновок

Військовий поховальний ритуал (№ 4636-1 від 08.02.2021)

Проєкт закону визначає категорії осіб, поховання яких здійснюється у формі військового поховального ритуалу, оновлює процедуру військового поховального ритуалу та перелік категорій, до яких вона застосовується.
Водночас у редакції до другого читання проєкт не згадує про почесне поховання ветеранів військової служби, офіцерів, звільнених із правом носіння військової форми (у випадку поховання таких осіб чинне законодавство передбачає наявність почесного ескорту), таким чином звужуючи чинні державні гарантії для ветеранів.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Нове повноваження Мінветеранів – забезпечувати розвиток спорту ветеранів (№5526 від 20.05.2021)

Проєкт вносить зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», які стосуються надання повноважень Мінвететранів щодо:
– формування політики у сфері розвитку спорту ветеранів;
– сприяння розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей;
– сприяння участі зазначених осіб у міжнародних та інших спортивних заходах;
– сприяння їхній психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
– забезпечення підготовки збірних команд України із числа ветеранів війни та їхніх сімей для участі в спортивних змаганнях, у тому числі міжнародних;
– взаємодії з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості.
Розширений висновок

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Розширення повноважень інспекторів із паркування (№ 4594 від 14.01.2021)

Законопроєкт № 4594 пропонує віднести до підвідомчості інспекторів із паркування частину 5 ст. 122 КУпАП, яка передбачає відповідальність за:
– зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, де дозволена зупинка чи стоянка лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;
– створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів;
– неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака “Водій з інвалідністю”.
Наразі суб’єктом притягнення до відповідальності, відповідно до цієї статті, є органи Національної поліції.
Розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Зміни до порядку видавання посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни

До 30 червня маєте можливість подати свої зауваження та пропозиції до проєкту, який розробило Мінветеранів, про внесення змін до порядку видавання посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни.
Проєкт пропонує видавати посвідчення члена сім’ї загиблого дітям із 14 років, а не із 16, як це є зараз, адже саме із 14 років кожен громадянин України вже зобов’язаний отримати паспорт та має неповну цивільну дієздатність.
Також розробники проєкту ініціюють спрощення верифікації осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ідеться про дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, та дітей, які не мають (і не мали) своїх сімей. Уповноважені органи мають право брати інформацію, яка підтверджує, що другий із подружжя не взяв повторно шлюб, а дитина не має своєї сім’ї, з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Наразі такі особи повинні щороку оновлювати спеціальний бланк у посвідченні на основі витягів із реєстру актів цивільного стану.
Письмові пропозиції та зауваження до законопроєкту можна подавати до 30.06.2021 на електронну адресу: o.kuriy@mva.gov.ua з подальшим надсиланням паперового варіанту на поштову адресу: провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: (044) 281-08-54.
Проєкт постанови, пояснювальна записка та порівняльна таблиця за посиланнями.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, що пов’язана з ушкодженням від вибухонебезпечних предметів

Мінсоцполітики в себе на сайті виставило оголошення про проведення до 01 липня громадського обговорення щодо проєкту постанови уряду про призначення і виплату соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
На рівні постанови КМУ запропоновано встановити, що розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням усіх надбавок, підвищень та інших доплат, підвищується на 50 % розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.
До того ж проєкт пропонує визначити, що ЛКК протягом 3 днів із моменту встановлення причинного зв’язку зобов’язана надіслати висновок до органу соцзахисту населення за місцем проживання законного представника дитини.
Зауваження та пропозиції до проєкту можна надіслати до 01.07.2021. Щоб брати участь у громадському обговоренні проєктів, потрібно авторизуватися на сайті Мінсоцполітики.
Пояснювальна записка, порівняльна таблиця за посиланнями.

Довідково: проєкт розроблено на виконання нового ЗУ “Про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги” (р. № 3573), який 14.06.2021 року був підписаний Президентом України та з 01.07.2021 набирає чинності.

Освітній грант для дітей загиблих учасників АТО/ООС

Центр позашкільної освіти TUMO Kyiv оголосив про конкурс на отримання освітнього гранту. У конкурсі можуть брати участь такі особи, як:

Крім того, до участі в грантовій програмі запрошуються підлітки 12-18 років за квотою для обдарованої молоді – учасники конкурсів та олімпіад будь-яких рівнів, від районних до міжнародних.
Освітній грант від TUMO Kyiv – це можливість протягом року навчатись безкоштовно за трьома практичними напрямками креативних технологій з наступного переліку: програмування, робототехніка, 3D-моделювання, графічний дизайн, кіновиробництво, музичний продакшн, анімація, розробка ігор.
Навчання стартує 1 вересня, відбувається у позашкільний час у відреставрованому історичному просторі на Арсенальній у Києві.
Компанія Global Genesis, що реалізує проєкт TUMO Kyiv в Україні, пропонує можливість безкоштовного навчання для 450 підлітків Києва.
Прийом заявок відбувається з 16 червня по 18 липня за цим посиланням: https://tumo.com.ua/grant

Дайджест законопроєктів, які були зареєстровані у Верховній Раді України протягом 10-16 червня 2021 року. Тисніть на посилання, щоб прочитати розширений аналіз, підготовлений юристами ГО “Юридична сотня”.

Запровадження монетизації проїзду (№5651 від 11.06.2021)

Законопроєкт №5651 передбачає запровадження механізму отримання грошової компенсації пільг з оплати проїзду, плати за користування і встановлення домашнього телефона та деяких інших для низки пільгових категорій. Обов’язок визначення порядку та розмірів, а також виплати компенсації, за текстом проєкту,делегується органам місцевого самоврядування.
Передбачається, що прийняття законопроєкту зрівняє доступ до пільг на проїзд та деяких інших пільг для осіб, що не користуються правом безкоштовного проїзду (і деякими іншими пільгами), та осіб, що користуються таким правом.
Проте можливим є створення нерівного доступу до отримання пільг на проїзд за територіальною ознакою проживання особи через обов’язок фінансування пільг місцевими бюджетами та надання органам місцевого самоврядування права самостійно визначати порядок та розміри грошової компенсації пільг на проїзд, виходячи зі спроможності місцевих бюджетів.
Додатково: законопроєкт не спрямований на комплексне підвищення добробуту ветеранів і створює підстави для обмеження доступу до наявного переліку пільг та соціальних гарантій.
Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів України зазначає, що законопроєкт фактично надає дозвіл органам місцевого самоврядування визначати, чи потрібен безплатний проїзд ветеранам та законно встановити нульову компенсацію.
Законопроєкт містить низку інших недоліків, з якими можна ознайомитися в розширеному висновку за посиланням:
https://legal100.org.ua/zaprovadzhennya-monetizatsiyi-proyizdu-5651-vid-11-06-2021/
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Удосконалення системи військової освіти та науки (№5641 від 09.06.2021)

Законопроєкт №5641 передбачає вдосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності в закладах військової освіти та науки.
Законопроєкт пропонує виокремлення визначень “вищий військовий навчальний заклад” та “заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання” у Законі України “Про вищу освіту”, додавання визначення “професійна військова освіта” у Закон України “Про освіту” та узгодження норм законів у сфері освіти зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони. Додатково, за текстом проєкту, значно розширюється перелік повноважень державних органів, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання), такими обов’язками як призначення та звільнення з посад керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), формування переліку спеціалізацій підготовки здобувачів спеціалізованої освіти тощо.
Загалом законопроєкт узгоджує норми Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність” зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням: 
https://legal100.org.ua/udoskonalennya-sistemi-viyskovoyi-osviti-ta-nauki-5641-vid-09-06-2021/
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

Спрощений порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630 від 07.06.2021)

Законопроєктом № 5630 пропонується замість зобов’язання припинити іноземне громадянство запровадити можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України окремими категоріями іноземців, а саме: особами, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ; громадянами держави-агресора/держави-окупанта, які зазнали переслідувань; особами, які мають визначні заслуги перед Україною; особами, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес.
Передбачено, що для набуття громадянства України потрібно подати два документи: заяву на отримання громадянства та декларацію про відмову від наявного громадянства іноземної держави. Для осіб, які брали участь в АТО/ООС, вимога про проживання на території України протягом п’яти років відсутня.
Також уносяться зміни до положень про поновлення громадянства України, що враховують пропоновані зміни про скасування зобов’язання припинити наявне громадянство для певних категорій осіб.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням: 
https://legal100.org.ua/sproshheniy-poryadok-nabuttya-gromadyanstva-ukrayini-inozemtsyami-ta-osobami-bez-gromadyanstva-yaki-brali-uchast-u-zahisti-teritorialnoyi-tsilisnosti-ta-nedotorkannosti-ukrayini-5630-vid-07-06-2/
Рекомендація Юридичної сотні: прийняти законопроєкт.

Легалізація наявності іноземного громадянства (№ 4640 від 25.01.2021)

Законопроєкт № 4640 передбачає легалізацію множинного громадянства в Україні; пропонує введення декларування про наявність (відсутність) іноземного громадянства (підданства) та ведення обліку громадян України, що мають громадянство інших держав. Також проєктом запроваджується відповідальність за порушення вимог щодо такого декларування. Пропонується внести зміни до низки законів України в частині встановлення обмежень щодо доступу до державної служби та зайняття посад, пов’язаних зі сферою державного управління, а також військової служби, для осіб, які є громадянами України й одночасно перебувають у громадянстві іншої держави/держав, та санкції у вигляді звільнення із займаних посад у випадку виявлення належності до громадянства (підданства) іноземної держави.
При цьому законопроєкт суперечить Конституції України та Європейській конвенції про громадянство 1997 р.; існує загроза для національної безпеки України під час військової агресії; виникає ризик посилення процесу відпливу кваліфікованої робочої сили, наукових кадрів та молоді за кордон. Також прийняття цього проєкту може призвести до зниження обороноздатності держави через ухилення осіб, що мають множинне громадянство, від проходження військової служби.
Законопроєкт містить низку інших недоліків, з якими можна ознайомитися в розширеному висновку за посиланням: 
https://legal100.org.ua/legalizatsiya-nayavnosti-inozemnogo-gromadyanstva-4640-vid-25-01-2021/
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Новини тижня у сфері ветеранських справ та нацбезпеки.

План заходів до Дня пам’яті захисників України у 2021 році

Кабмін затвердив план заходів із відзначення Дня пам’яті захисників України у 2021 році, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Переглянути план заходів можна за посиланням.

Подайте пропозиції до пріоритетних напрямів підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю на 2022 рік

До 23 червня 2021 року ви можете долучитися до розроблення пріоритетних завдань Мінсоцполітики, на реалізацію яких будуть спрямовуватися кошти громадським об’єднанням осіб з інвалідністю у 2022 році. Пріоритетні завдання повинні бути спрямовані на реалізацію положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Пропозиції до проєкту постанови приймаються до 23 червня 2021 року на електронну адресу svruda@mlsp.gov.ua за формою.

«Гаряча лінія» з питань забезпечення засобами реабілітації

9 червня 2021 року розпочала роботу телефонна «гаряча лінія» Фонду соціального захисту інвалідів. «Гаряча лінія» працює щоденно з понеділка по п’ятницю за номером телефону: +38 (096) 502-502-6.
За номером можна отримати довідкову інформацію або консультацію з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації.

Доплати військовослужбовцям Нацгвардії та Адміністрації Держприкордонслужби, поліцейським на період дії карантину

Кабмін передав МВС бюджетні призначення у сумі 800 000 тис. грн для здійснення доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям Нацгвардії та Адміністрації Держприкордонслужби, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого КМУ з метою запобігання поширенню коронавірусу.
Джерело: Постанова КМУ від 9 червня 2012 року № 588

Кабмін схвалив Концепцію держпрограми із забезпечення житлом захисників України на період до 2025 року

Схвалення Концепції дає старт для розроблення Державної цільової соціальної програми забезпечення реалізації права на житло захисників України та членів їхніх сімей. Програма розрахована на період з 2022-го до 2025 року. Передбачається, що внаслідок реалізації програми покращиться соціальна адаптація захисників України та членів їхніх сімей у територіальних громадах. Понад 5 тис. захисників України та членів їхніх сімей отримають власне житло, зокрема на умовах державно-приватного партнерства.

Місцеві консультаційні центри з питань забезпечення прав і свобод захисників України

Президент України видав указ, яким зобов’язує уряд опрацювати питання утворення при місцевих держадміністраціях консультаційних центрів з питань забезпечення прав і свобод захисників України, а також затвердити типове положення про такі центри. Нагадаємо, що 12 березня цього року президент створив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України (указ № 93/2021), як дорадчий орган при Офісі Президента.
Джерело: указ Президента України № 230/2021 від 11.06.2021.

Електронні трудові книжки

10 червня 2021 року набув чинності закон, що запроваджує електронні трудові книжки. За допомогою електронної трудової книжки необхідну інформацію можна отримати на порталі Пенсійного фонду України – portal.pfu.gov.ua.
Починаючи з 2004 року призначення пенсійних виплат здійснюється за даними обліку трудової діяльності працівника у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Законом установлено, що відсутні відомості про трудову діяльність, які є в паперових трудових книжках та відсутні в електронному вигляді, будуть вноситись до Держреєстру протягом 5 років. Тобто протягом цього періоду враховується як паперова трудова книжка, так і електронна форма. Якщо в людини є трудовий стаж до 2004 року, унести цю інформацію в електронний реєстр можна самостійно або за допомогою роботодавця.

Дивіться наше нове відео на каналі “Як спілкуватися з поліцією?” з юристкою Анною Пашкіною. Дивіться відео на ютуб каналі Юрсотні. 

Читайте свіжі публікації за участі юристів Юридичної сотні:

На період із 15 до 18 червня у Верховній Раді заплановано розгляд таких законопроєктів:

Зміни щодо ветеранських статусів (№ 4388 від 16.11.2020)

Проєкт пропонує змінити порядок надання статусу УБД добровольцям, а також уносить зміни до визначеного переліку осіб, які мають право на ветеранський статус. 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Військовий поховальний ритуал (4636-1 від 08.02.2021)

Проєкт закону визначає категорії осіб, поховання яких здійснюється у формі військового поховального ритуалу, оновлює процедуру військового поховального ритуалу та перелік категорій, до яких вона застосовується.

Водночас у редакції до другого читання проєкт не згадує про почесне поховання ветеранів військової служби, офіцерів, звільнених із правом носіння військової форми (у випадку поховання таких осіб чинне законодавство передбачає наявність почесного ескорту), таким чином звужуючи чинні державні гарантії для ветеранів.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Посилення соціальних гарантій для чорнобильців (№ 4555 від 29.12.2020)

Проєкт пропонує повну виплату додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

https://legal100.org.ua/posilennya-sotsialnih-garantiy-dlya-chornobiltsiv-4555-vid-29-12-2020/ 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання.

Реєстр геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020, доопрацьований)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (на підставі заяви особи й письмової згоди на обробку персональних даних). Відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання здійснюється Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на їхнє утримання. Проєкт покладає обробку геномної інформації на спеціалістів того ж відомства, яке є держателем бази даних (МВС), що може містити корупційний ризик. Потребує вдосконалення механізм відповідальності за незаконне втручання в роботу бази даних, розкриття інформації тощо, оскільки геномна інформація є чутливою персональною інформацією людини.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Ідентифікація військовослужбовців НГУ під час здійснення заходів з охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)

Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати або перешкоджати фіксації індивідуального номера військовослужбовцям НГУ заборонено.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

У період з 14 до 18 червня в комітетах Верховної Ради буде здійснений розгляд таких проєктів

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (16 червня)

Посилення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (№ 5609 від 03.06.2021)

Законопроєкт № 5609 має на меті підвищення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту шляхом розширення гарантій у сферах: 

Посилання на розширений висновок.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (14 червня)

Удосконалення умов для працевлаштування осіб з інвалідністю (№ 5344 від 07.04.2021)

Проєкт №5344 пропонує запровадження можливості замовлення послуг або товарів у підприємств, власники яких —  особи з інвалідністю, як альтернативного способу виконання встановленого законодавством нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю та запровадження „цільових фінансових санкцій” для створення рівних умов для всіх роботодавців у частині відповідальності за порушення законодавства у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю. Додані також такі норми: ФОПи включені до переліку суб’єктів господарювання, які зобов’язані дотримуватися квоти по працевлаштуванню осіб з інвалідністю; упроваджується норма проведення спеціального конкурсу на посади державної служби для осіб з інвалідністю; на період карантину передбачається збереження робочого місця за особою з інвалідністю.

Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий з урахуванням зауважень. 

Розширений висновок

Розширення соціальних гарантій ветеранам війни (5026 від 05.02.2021)

Проєкт закону пропонує розширити соціальні гарантії для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей загиблих та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Ідеться про такі гарантії:

Докладніше про запропоновані зміни та недоліки, які містить законопроєкт, у розширеному висновку за посиланням.

Рекомендація Юридичної сотня: доопрацювати.

Щорічна виплата до 5 травня (№ 5089 від 17.02.2021)

Для учасників бойових дій проєктом передбачена виплата допомоги до 5 травня  в розмірі 90% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2021 рік ця сума складає 1592,1 грн). 

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни проєкт передбачає такі розміри виплат: особам з інвалідністю I групи – 270 відсотків (4776,3 грн), II групи – 240 відсотків (4245,6 грн), III групи – 210 відсотків (3714,9 грн) прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року. 

Такий же розмір виплати передбачений проєктом для колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю. Виплата в розмірі 270% (4776,3 грн) від прожиткового мінімуму передбачена й для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною. 

Для учасників війни проєкт передбачає допомогу в розмірі 35% прожиткового мінімуму (619,15 грн). 

Для членів сімей загиблих виплата передбачена в розмірі 55% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (972,95 грн). 

Довідково: розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, станом на 01.01.2021 складає 1769 грн. 

Проєкт не сприяє комплексному підвищенню добробуту ветеранів. Проєкт за змістом копіює інший законопроєкт, а саме № 4683 від 29.01.2021, збільшуючи пропонований відсотковий розмір допомоги до 5 травня, проте, на відміну від проєкту №4683, не містить фінансово-економічного обґрунтування, хоча має більший вплив на показники бюджетних видатків.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок.

Пільги з оподаткування вживаних автомобілів для деяких ветеранів (№3839 від 14.07.2020)

Частково (у відсотковому співвідношенні)  від оподаткування  за ввезення транспортних засобів звільняються особи, нагороджені орденом “Золота Зірка”, “Свободи”, “За заслуги” I, II, III ступеня, Богдана Хмельницького I, II, III ступеня, Героїв Небесної Сотні, “За мужність” I, II, III ступеня, Данила Галицького; медаллю “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу” I, II, III ступеня, “Захиснику Вітчизни”, УБД та члени сімей загиблих (один транспортний засіб на п’ять років). У випадку відчуження такого транспортного засобу раніше ніж через 5 років, особа повинна відшкодувати податкові платежі за повною ставкою.

Законопроєкт пропонує точкове правове регулювання та не вирішує проблему доступності транспортних засобів для ветеранів та членів сімей загиблих у цілому.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Розширений висновок.

Відшкодування шкоди, завданої терористичним актом (№ 4579 від 11.01.2021)

Проєкт пропонує передбачити механізм відшкодування шкоди постраждалим унаслідок терористичного акту, упроваджує одноразову грошову допомогу для постраждалих. Проєкт має на меті відшкодування внаслідок терористичного акту в межах дії антитерористичної операції, однак у 2018 році антитерористична операція була переформатована в Операцію об’єднаних сил, тому норми проєкту вже не актуальні та не будуть працювати на практиці, оскільки стосуються законодавства про боротьбу з тероризмом.

Крім того, частина норм, запропонованих проєктом, уже є в чинному законодавстві. Наприклад, проєкт пропонує передбачити право на житло, однак згідно Кодексу цивільного захисту населення постраждалі вже мають право на забезпечення житлом. Також у вересні 2020 року був прийнятий порядок виплати грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновані внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (Постанова КМУ від 2 вересня 2020 р. № 767)

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт. 

Розширений висновок.

Національний спротив (№5557 від 25.05.2021)

Проєкт визначає завдання територіальної оборони та руху опору, порядок їхнього формування (розгортання), а також порядок здійснення керівництва національним спротивом. Проєкт передбачає можливість використання сил та засобів територіальної оборони поза межами населених пунктів, де ведуться бойові дії, а розгортання сил територіальної оборони буде можливим з урахуванням суспільно-політичної обстановки. Оскільки проєкт не визначає, внутрішня чи зовнішня суспільно-політична обстановка береться до уваги, така норма створює ризик розгортання сил та засобів територіальної оборони у відповідь на суспільно-політичні протести (чи інші масові заходи, акції). А відповідно до проєкту, Верховна Рада України не матиме повноважень щодо контролю використання військ територіальної оборони.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Розширений висновок

Збільшення чисельності ЗСУ (№5558 від 25.05.2021)

Передбачено збільшення граничної чисельності ЗСУ до 261 тис. осіб, серед них  215 тис. військовослужбовців.

Довідково: відповідно до чинного Закону України “Про чисельність Збройних Сил України”, максимальна чисельність ЗСУ складає 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військовослужбовців.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Розширений висновок

Захист побратимів та посестер (№5595 від 01.06.2021)

Проєкт передбачає право військовослужбовця мати побратима та/або посестру, про що має бути поінформовано безпосереднього командира військовослужбовця (шляхом подання рапорту). Проєкт прирівнює до нотаріально посвідчених заповіти та довіреності військовослужбовців, складені під час безпосередніх бойових зіткнень, посвідчені трьома побратимами та/або посестрами, що створює ризик потенційного шахрайства або зловживання довірою.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Розширений висновок

Уведення та скасування режиму воєнного стану (№ 5556 від 24.05.2021)

Проєкт № 5556 регулює процедуру введення та скасування воєнного стану, зокрема:

Наразі ЗУ “Про правовий режим воєнного стану” надає право Президенту скасовувати воєнний стан на свій розсуд, але не зобов’язує його це робити, а також не передбачає прийняття відповідного рішення на основі пропозицій РНБО чи парламенту, на відміну від старого закону від 2000 року, де РНБО та ВРУ були наділені такими повноваженнями. 

Розширений висновок

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Узгодження визначень щодо реабілітаційних закладів у Бюджетному кодексі (№ 5581 від 28.05.2021)

Проєкт № 5581 має на меті узгодити деякі визначення Бюджетного кодексу України з положеннями чинного законодавства, а саме редакційно уточнити терміни “комунальний реабілітаційний заклад для осіб з інвалідністю та/або дітей з інвалідністю”, а також “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення”.

Розширений висновок

 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Посилення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (№ 5609 від 03.06.2021)

Законопроєкт № 5609 має на меті підвищення соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту шляхом розширення гарантій у сфері: 

Розширений висновок

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Додаткова термінологія в законі про статус ветеранів (№5583 від 28.05.2021)

Проєкт №5583 пропонує додати в закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначення “державна політика соціального захисту ветеранів війни”, “система соціального захисту ветеранів війни”, “комплексний огляд системи соціального захисту ветеранів війни”. Пропоновані технічні зміни не матимуть позитивного впливу на добробут ветеранів.  Мінветеранів варто зосередитись на оновленні системи державних гарантій, закріплених у законі, замість додавання нових визначень.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити. 

Розширений висновок

Статус особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, для нагороджених орденом “Золота зірка” та повних кавалерів ордена Богдана Хмельницького (№5601 від 02.06.2021)

Проєкт №5601 уносить зміни в статтю 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, що визначає категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Наразі такий статус мають:

Після прийняття проєкту це звання та право на пенсійне забезпечення також матимуть:

– особи, нагороджені орденом “Золота Зірка”;

– повні кавалери ордена Богдана Хмельницького.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати. 

Розширений висновок

Внесіть свої пропозиції до проєкту закону про забезпечення додаткових гарантій ветеранів війни

До 16 червня 2021 року маєте можливість внести пропозиції та зауваження до проєкту закону, який Мінветеранів опублікувало в себе на вебсайті для громадського обговорення.
Відповідно до пояснювальної записки, проєкт має на меті консолідувати зусилля всіх сторін соціального діалогу як на державному, так і на місцевому рівнях.
Проєкт пропонує забезпечити учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та деякі інші категорії осіб безоплатним (а для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, першочерговим) наданням психологічних, соціальних послуг, фізкультурно-спортивною реабілітацією, освітою впродовж життя, виплатою допомоги по безробіттю в розмірі 80 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. Учасників війни також запропоновано забезпечити позачерговим обслуговуванням у закладах й установах, що надають соціальні послуги з догляду, та правом на державну цільову підтримку для здобуття ними та їхніми дітьми професійно-технічної і вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.
Також проєкт надає визначення ветеранського підприємництва та встановлює державну підтримку в цій сфері. Для того, щоб докладніше ознайомитись із цими та іншими змінами, переходьте за посиланнями, де є проєкт, пояснювальна записка та порівняльна таблиця.
Зауваження і пропозиції до проєкту можна подати до 16 червня 2021 року в письмовому та/або електронному виді на адресу: Міністерство у справах ветеранів України, провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, е-mail: s.voichuk@mva.gov.ua; i.bashkatova@mva.gov.ua, контактний телефон: (044) 281-08-31.

Проєкт постанови КМУ про реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення

До 02 липня 2021 року можете подати свої пропозиції та зауваження до проєкту постанови КМУ, який підготувало Мінветеранів. Проєкт має на меті внести зміни до порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в II-IV кварталах 2021 року.
Проєкт пропонує включити до пакетів медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації програми медичних гарантій, медико-психологічну реабілітацію осіб, які зазнали впливу психотравмуючих подій воєнного, соціального чи природнього характеру, а також надання допомоги при віддалених наслідках мінно-вибухової травми.
Зауваження і пропозиції до проєкту постанови приймаються до 02 липня 2021 року в письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства у справах ветеранів України: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, е-mail: med@mva.gov.ua, конт. тел. (044) 281-08-39/49, (063) 227-10-18.
Проєкт постанови, порівняльна таблиця, пояснювальна записка та фінансово-економічні розрахунки до проєкту за посиланнями.

Активізація процесу мирного врегулювання ситуації в ОРДЛО

Задля стабілізації ситуації в Донецькій та Луганській областях Рада національної безпеки і оборони України поклала деякі обов’язки, закрема в контексті стабільного інформування про вжиті заходи, на уряд, МВС, МЗС, СБУ, головнокомандувача та деякі інші державні структури з визначенням строків їхнього виконання.
Так, КМУ зобов’язаний протягом 2-ох місяців підготувати законопроєкти щодо запровадження на тимчасово окупованих територіях правосуддя перехідного періоду, протягом пів року виконати деякі обов’язки у сфері радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, протягом 2021 року завершити облаштування контрольних пунктів в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані території, а також ужити заходів щодо створення та належного фінансування Центру документування порушень прав людини та шкоди, завданої внаслідок збройної агресії.
Джерело: рішення РНБО від від 02 червня 2021 року, уведене в дію указом Президента України № 226/2021.

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

Уряд вніс деякі зміни до порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, зокрема:
установив компенсацію особам з інвалідністю I і II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від 14 років за придбання мобільного телефона;
скоротив терміни використання протезів:
особи, які мають численні (два й більше) ураження верхніх та/або нижніх кінцівок, забезпечуються протезами з розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на рік;
у разі, коли встановлено IV ступінь функціональних можливостей, така особа забезпечується протезами нижніх кінцівок із розрахунку по одному виробу на кожну уражену кінцівку на два роки;
забрав обмеження щодо кількості замін приймальної гільзи (куксоприймача) у разі зміни антропометричних даних за період експлуатації індивідуального засобу реабілітації, а також установив, що така заміна може здійснюватися на підставі рішення комісії підприємства без погодження з територіальним відділенням Фонду.
Джерело: постанова КМУ від 02 червня 2021 року № 559.

Розпочали роботу територіальні органи Національної соціальної сервісної служби України

З 1 липня цього року розпочали роботу територіальні органи Національної соціальної сервісної служби України, що утворені постановою КМУ від 26 серпня 2020 року № 783.
Нагадаємо, Національна соціальна сервісна служба України як центральний орган виконавчої влади реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей.
У зв’язку із цим уряд вніс корективи до деяких порядків, зокрема передбачено передати повноваження щодо прийняття рішень щодо надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю у виді пільг з оподаткування до Національної соціальної сервісної служби.
Джерело: постанова КМУ від 02 червня 2021 року № 560.

Забезпечення житлом співробітників, військовослужбовців розвідувальних органів

Уряд поширив чинність низки нормативних актів, які забезпечують співробітників та військовослужбовців житлом, не лише на Службу зовнішньої розвідки України, а й інші розвідувальні органи.
Нагадаємо, що відповідно до нового Закону України “Про розвідку”, який набув чинності 24 жовтня 2020 року, розвідувальними органами є:
Служба зовнішньої розвідки України;
розвідувальний орган Міністерства оборони України;
розвідувальний орган Адміністрації Держприкордонслужби.
Джерело: постанова КМУ від 02 червня 2021 року № 566.

Новини тижня у сфері ветеранських справ та нацбезпеки.

Подайте свої пропозиції щодо зміни процедури надання фінансової підтримки особам з інвалідністю, постраждалим унаслідок дії вибухонебезпечних предметів

До 7 червня 2021 року ви можете подати свої пропозиції та зауваження до проєкту постанови Кабміну, який має на меті врегулювати питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які постраждали внаслідок дії вибухонебезпечних предметів.
Проєкт порядку визначає такі розміри компенсації:

Також Мінсоцполітики пропонує надавати допомогу на оздоровлення в таких розмірах:

У разі підтримки урядом постанова набирає чинності 1 січня 2022 року.
Порядок надання одноразової компенсації, порядок надання щорічної допомоги на оздоровлення вказаним особам та пояснювальна записка до них за посиланнями.
Пропозиції та зауваження можна подати до 07 червня 2021 року за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10; e-mail: ksankur@mlsp.gov.ua.
Нагадаємо, що 21 травня 2021 року парламент прийняв закон (р. № 3573, зараз перебуває на підписі в Президента), що пропонує підвищити на 50 % розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років, якщо вони постраждали внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Розмір такої допомоги станом на 1 січня 2021 року складатиме 1 857, 45 грн.

Стратегічний оборонний бюлетень України

Міноборони в себе на вебсайті опублікувало оголошення про проведення громадського обговорення щодо проєкту указу Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегічний оборонний бюлетень України””.
Проєкт містить:

Також проєкт визначає основні поняття у вказаній сфері та ілюструє систему об’єднаного керівництва через схему з формулюванням основних принципів управління. Проєкт указу Президента України за посиланням.
На вебсайті міністерства не вказано кінцевих строків подання пропозицій та зауважень до проєкту.
Контактна інформація: Міністерство оборони України, 03168, м. Київ-168, Повітрофлотський проспект, 6; E-mail: admou@mil.gov.ua, тел.факс (044) 226-20-15.

Фестиваль «Донеччина зустрічає своїх захисників / Карачун – фест»

4-5 липня 2021 року відбудеться фестиваль «Донеччина зустрічає своїх захисників / Карачун – фест» на горі Карачун м. Краматорськ Донецької області. Всеукраїнська акція, спрямована на створення платформи для зустрічі та спілкування ветеранів АТО/ООС, волонтерів, людей, які звільняли міста від бойовиків і продовжують захищати Україну нині.
Під час фестивалю відбудеться акустичний концерт, виставка воєнної техніки та діятимуть тематичні локації. Більше про фестиваль читайте на фейсбук сторінці.

Історія виплати до 5 травня

Ми запустили новий формат вебінарів. Перше відео присвячене історії виплати до 5 травня. Яким має бути розмір виплати, чому держава не виконує рішення Конституційного та Верховного судів? Для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно перенестися в 1999 рік.

Зміни в кредитних пільгах для військовослужбовців

Що робити, якщо ваші права були порушені? Читайте наше роз’яснення за посиланням.

Що варто змінити у Пам’ятці? Нам цікава ваша думка!

Ми плануємо друкувати новий наклад Пам’ятки учасникам російсько-української війни. Що, на вашу думку, варто змінити чи покращити у наших пам’ятках? Будемо раді вашим відгукам та порадам. Для цього заповніть, будь ласка, анкету. Опитування не займе більше, ніж 5 хв. 

У період з 1 до 4 червня ВРУ планує розгляд таких законопроєктів

 

Зміни щодо ветеранських статусів (№ 4388 від 16.11.2020)

Проєкт пропонує змінити порядок надання статусу УБД добровольцям, а також уносить зміни до визначеного переліку осіб, які мають право на ветеранський статус. 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

https://legal100.org.ua/zmini-shhodo-veteranskih-statusiv-4388-vid-16-11-2020-2/ 

 

Ідентифікація військовослужбовців Нацгвардії під час охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)

Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати або перешкоджати фіксації індивідуального номера військовослужбовцям НГУ заборонено.

На період відсторонення від виконання службових обов’язків жетон підлягає вилученню. Доступ до інформації з бази індивідуальних номерів надається безкоштовно на офіційному вебсайті НГУ в  спосіб, що дозволяє за індивідуальним номером отримати інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові військовослужбовця НГУ, його військове звання, посаду й наявність у нього повноважень з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Доступ до інформації надається з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На період ООС вимоги щодо індивідуального номера не поширюються на військовослужбовців НГУ під час виконання завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в районі бойових дій і зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

 

Розширення повноважень інспекторів із паркування (№ 4594 від 14.01.2021)

Законопроєкт № 4594 пропонує віднести до підвідомчості інспекторів із паркування частину 5 ст. 122 КУпАП, яка передбачає відповідальність за:

зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, де дозволена зупинка чи стоянка лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;

створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів;

неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака “Водій з інвалідністю”.

Наразі суб’єктом притягнення до відповідальності відповідно до цієї статті є органи Національної поліції.

Розширений висновок

https://legal100.org.ua/rozshirennya-povnovazhen-inspektoriv-iz-parkuvannya-4594-vid-14-01-2021/ 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

 

Реєстр геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (причому відбір, після закінчення строків зберігання біологічних зразків, може бути проведено повторно). 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

 

Унесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях (4564 від 31.12.2020)

Проєкт має на меті врегулювати проблему внесення відомостей про зареєстроване місце проживання в паспорти громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також визначити місце  оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують таку особу чи її спеціальний статус.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

https://legal100.org.ua/unesennya-vidomostey-pro-zareyestrovane-mistse-prozhivannya-gromadyan-ukrayini-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah-4564-vid-31-12-2020/

 

Посилення соціальної захищеності осіб з інвалідністю через надання права на позачергове обслуговування (№ 4113 від 17.09.2020)

Проєкт закону № 4113 пропонує посилити соціальну захищеність осіб з інвалідністю шляхом запровадження позачергового обслуговування їх у будь-яких касах та підприємствах, а також позачергового пропуску деяких категорій серед осіб з інвалідністю через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду у визначених випадках.  Такі зміни поширюються на того, хто супроводжує особу з інвалідністю 1 групи чи дитину з інвалідністю, а також не більш як на дві особи, які супроводжують особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю під час перетину кордону.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

 

31 травня 2021 року (о 13:00) відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, де буде розглянуто

 

Пільги з оподаткування вживаних автомобілів для деяких ветеранів (№3839 від 14.07.2020)

Частково (у відсотковому співвідношенні)  від оподаткування  за ввезення транспортних засобів звільняються особи, нагороджені орденом “Золота Зірка”, “Свободи”, “За заслуги I, II, III ступеня”, “Богдана Хмельницького I, II, III ступеня”, “Героїв Небесної Сотні”, “За мужність I, II, III ступеня”, “Данила Галицького”; медаллю “За військову службу Україні”, “За бездоганну службу I, II, III ступеня”, “Захиснику Вітчизни”, УБД та члени сімей загиблих (один транспортний засіб на п’ять років). У випадку відчуження такого транспортного засобу раніше ніж через 5 років, особа повинна відшкодувати податкові платежі за повною ставкою.

Законопроєкт пропонує точкове правове регулювання та не вирішує проблему доступності транспортних засобів для ветеранів та членів сімей загиблих у цілому.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Розширений висновок:

https://legal100.org.ua/pilgi-z-opodatkuvannya-vzhivanih-avtomobiliv-dlya-deyakih-veteraniv-3839-vid-14-07-2020/

 

Додаткова оплачувана відпустка чоловікам у зв’язку з народженням дитини (№ 4033 від 02.09.2020)

Проєкт закону № 4033 має на меті наблизити трудове законодавство до принципів гендерної рівності, забезпечивши чоловіків додатковою оплачуваною відпусткою у зв’язку з народженням дитини строком 10 календарних днів. Оформити відпустку можна, подавши заяву та відповідний документ закладу охорони здоров’я, починаючи з дня пологів дружини. Роботодавець зобов’язаний об’єднати таку соціальну відпустку із щорічною на прохання працівника (незалежно від тривалості його роботи в поточному році).

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити у зв’язку з набуттям чинності Законом України від 15 квітня 2021 року № 1401-IX.

 

Запобігання та протидія дискримінації та сексуальним домаганням у секторі нацбезпеки та оборони (№5485 від 13.05.2021)

Проєктом №5485, поданим на реєстрацію Кабінетом Міністрів України, пропонується внести зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ та визначити одним із завдань оборони недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями. Також проєкт уточнює порядок проведення службового розслідування. Зокрема, службове розслідування, пов’язане з дискримінацією за ознакою статі та сексуальними домаганнями, проводиться комісією, до складу якої призначаються представники обох статей у рівному співвідношенні.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Відповідальність за дискримінацію та нетерпимість (№5488 від 13.05.2021)

Проєктом впроваджується відповідальність військовослужбовців за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації.
Також проєкт закону вносить зміни до КУпАП та КК України щодо визначення нетерпимості, впровадження відповідальності за її прояви та включення до обтяжуючих обставин за адміністративне правопорушення.
Крім того, проєкт упроваджує відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації у вигляді штрафу для громадян від 3400 до 5100 грн, а для посадових осіб та суб’єктів підприємницької діяльності від 5100 до 8500 грн.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий з урахуванням правок.

Нове повноваження Мінветеранів – забезпечувати розвиток спорту ветеранів (№5526 від 20.05.2021)

Проєкт вносить зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», які стосуються надання повноважень Мінвететранів щодо:
формування політики у сфері розвитку спорту ветеранів;
сприяння розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей;
сприяння участі зазначених осіб у міжнародних та інших спортивних заходах;
сприяння їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
забезпечення підготовки збірних команд України з числа ветеранів війни та їхніх сімей для участі спортивних змаганнях, у тому числі міжнародних;
взаємодія з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Соціальний захист вакцинованих осіб (№5484 від 13.05.2021)

Проєкт передбачає надання паспортів вакцинації, а також страхування вакцинованих осіб від потенційних негативних наслідків щеплення для збільшення довіри громадян до процедури вакцинації. Вакциновані особи підлягатимуть соціальному страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу, проти якої було проведене профілактичне щеплення та на хвороби, викликані поствакцинальними ускладненнями. Така гарантія не поширюватиметься на іноземців, а також осіб, які були вакциновані на території іноземних держав, або які вакцинувалися у приватних медичних установах за плату, або здійснили вакцинацію незареєстрованим в Україні препаратом. Страхування буде здійснюватися за кошти Фонду соціального страхування України (у безготівковій формі).
Розмір періодичної страхової виплати (для працездатних осіб), які отримували дохід, складатиме 100% від доходів, на які нараховувався ЄСВ, для непрацюючих осіб розмір періодичної страхової виплати складе 100% сум періодичних соціальних виплат. У випадку виплати одноразової грошової допомоги, її розмір буде складати від 20 до 350 прожиткових мінімумів на дату настання страхового випадку (залежно від його складності). Якщо страховий випадок буде пов’язано із вакцинацією проти коронавірусу, для виплат передбачено подвійний коефіцієнт.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Забезпечення сталості деяких топонімів (№ 5480 від 11.05.2021)

Проєкт № 5480 має на меті забезпечити сталість топонімів, які пройшли визначену Законом України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій” процедуру та вшанувати пам’ять борців за волю України у ХХ столітті, увічнених у назвах топонімів.
Запропоновано встановити заборону протягом 10 років на зміну назви для об’єктів, які змінили назву відповідно до вимог вказаного Закону, та встановити заборону на зміну топонімів на честь особи, яка є борцем за незалежність України у XX столітті.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Запобіжні заходи в контексті злочинів проти основ національної та громадської безпеки (№ 5505 від 18.05.2021)

Проєкт № 5505 має на меті встановити, що особисте зобов’язання, особиста порука, домашній арешт, застава не застосовуються до особи, яка підозрюється або обвинувачується у злочинах проти основ національної та громадської безпеки, що повинно запобігти переховуванню підозрюваних, зокрема на території держави-агресора. У таких випадках до особи запропоновано застосовувати лише тримання під вартою.
Варто звернути увагу, що подібне положення (ч. 5 ст. ст. 176 КПК України) було визнано таким, що не відповідає Конституції України, згідно з Рішенням Конституційного Суду № 7-р/2019 від 25.06.2019, а також практиці ЄСПЛ, зокрема рішенню у справі “Корнійчук проти України” від 30 січня 2018 року.
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити.

Скасування вільної економічної зони “Крим” (№5502 від 18.05.2021)

Проєкт передбачає скасування режиму вільної економічної зони “Крим” на тимчасово окупованій території України та встановлення особливостей економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією. Громадянам України, які проживають на ТОТ, надається право на безоплатну правову допомогу з питань, пов’язаних із захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (в тому числі про відшкодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України.
Здійснення господарської діяльності юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, місцезнаходження (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України. Правочин, стороною якого є суб’єкт господарської діяльності, місцезнаходження (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт.

Розширення складу універсальної програмної послуги (№ 5546 від 21.05.2021)

Проєкт має на меті забезпечити інформаційною безпекою населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації шляхом розширення складу універсальної програмної послуги програмами загальнонаціонального багатоканального (цифрового) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у селах, селищах, містах, районах та областях, де утворені військово-цивільні адміністрації.
Розширений висновок:
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Порядок подання документів для взяття на квартирний облік та забезпечення житлом ВПО із числа УБД

Уряд уніс деякі зміни до правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Зміни стосуються порядку взяття на квартирний облік, зокрема подання документів. 

Так, тепер громадяни можуть подавати необхідні документи в електронній формі з використанням порталу Дія. До того ж, відповідна інформація може передаватися без участі заявників іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями до суб’єктів, на яких покладено функції ведення квартирного обліку, за наявності електронної інформаційної взаємодії між такими органами.

Також було вдосконалено деякі норми, які стосуються забезпечення житлом ВПО із числа УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих, а саме:

Докладніше про всі зміни в постанові КМУ від 19 травня 2021 року № 492.

 

Визначення розміру виплати до 5 травня на рівні закону

До 28 травня ви маєте можливість подати пропозиції та зауваження до проєкту закону про встановлення сталих розмірів щорічної виплати до 5 травня на рівні відповідних законів, який Мінветеранів винесло на громадське обговорення.

Проєкт пропонує встановити розміри допомоги до 5 травня, відштовхуючись від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, коли здійснюється виплата (у 2021 році відповідний прожитковий мінімум становить 1769 гривень). Згідно з проєктом, розміри визначатимуться у відсотковому співвідношенні:

Письмові пропозиції та зауваження до законопроєкту можна подавати до 28 травня 2021 року на електронну адресу: o.kuriy@mva.gov.ua з подальшим надсиланням паперового варіанту на поштову адресу: провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: (044) 281-08-54, (044) 281-08-56.

Пояснювальна записка, проєкт закону, порівняльна таблиця, розрахунки до законопроєкту за посиланнями.

У період із 18 до 22 травня 2021 року ВРУ планує розглянути такі законопроєкти

Імплементація норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (№2689 від 27.12.2019)
Законопроєкт включає до КК України злочини проти людяності та деякі воєнні злочини, склад яких національним кримінальним правом наразі не охоплений.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути прийнятий у другому читанні з урахуванням зауважень.
Розширений висновок: https://legal100.org.ua/implementatsiya-norm-mizhnarodnogo-kriminalnogo-ta-gumanitarnogo-prava-2689-vid-27-12-2019/

Статус військовослужбовця для капеланів (№ 4626 від 22.01.2021)
Проєкт пропонує надати військовим капеланам статусу військовослужбовців, а також створити службу військового капеланства в Збройних силах України, Національній гвардії України; Державній прикордонній службі України та інших військових формуваннях за згодою.
Проєкт також установлює вимоги до військового капелана: громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації, наявність вищої богословської освіти. Передбачений проєктом і перелік обов’язків військового капелана: організація та проведення молитов, богослужінь; популяризація здорового способу життя; виховання у військовослужбовців толерантного ставлення до людей та інше.
Статистика: За інформацією “Новинарні”, у Збройних Силах України за штатом уведено близько 130 посад військових священників (капеланів), із них укомплектовано понад 90. Капелани представляють релігійні організації таким чином:
Православна церква України – 59,
Українська греко-католицька церква – 20,
Українська євангельська церква – 6,
Церква “Скинія” – 4,
Українська православна церква (Московський патріархат) – 1.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.
Розширений висновок: https://legal100.org.ua/status-viyskovosluzhbovtsya-dlya-kapelaniv-4626-vid-22-01-2021-2/

Скасування мораторію на санкції за кредитами для громадян, які проживають на території проведення АТО (№5199 від 04.03.2021)
Проєкт пропонує скасувати мораторій на стягнення штрафів та пені, а також реалізацію предмета іпотеки у випадку невиконання боржником договірних зобов’язань після 01 травня 2021 року. Це стосується громадян України, місцем проживання яких є територія проведення АТО, а також юридичних осіб із місцем розташування в зоні АТО (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення).
Розширений висновок:
https://legal100.org.ua/skasuvannya-moratoriyu-na-sanktsiyi-za-kreditami-dlya-gromadyan-yaki-prozhivayut-na-teritoriyi-provedennya-ato-5199-vid-04-03-2021/
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Ідентифікація військовослужбовців НГУ під час здійснення заходів з охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)
Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати або перешкоджати фіксації індивідуального номера військовослужбовцям НГУ заборонено.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Соціальна допомога дітям, які постраждали від вибухонебезпечних предметів (проєкт № 3573 02.06.2020)
Законопроєкт № 3573 пропонує підвищити на 50 % розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років, якщо вони постраждали внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Наразі розмір такої допомоги передбачений на рівні 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 1 січня 2021 року становить 1238,3 грн).
Законопроєкт не вирішує питання підвищення допомоги дітям з інвалідністю підгрупи “А”, а також не враховує положення спеціального ЗУ “Про протимінну діяльність”, який уже покладає на Мінекономіки обов’язок виплатити постраждалій дитині вказану державну соціальну допомогу в підвищеному розмірі. Законопроєкт №3573 не містить фінансово-економічного обґрунтування, хоча має вплив на показники бюджету.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Статут з охорони Національною гвардією України важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів (№ 3947 від 30.07.2020)
Проєкт закону № 3947 пропонує затвердити Статут з охорони НГУ ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів і спеціальних вантажів. Статут має на меті регламентувати правові засади організації і порядку несення військової служби під час виконання таких обов’язків.
Затвердження Статуту не розширює права і обов’язки військовослужбовців НГУ, оскільки законопроєкт лише спрямований на виконання ч. 2 ст. 2 ЗУ “Про Національну гвардію України”, положення якої чинні ще з 2015 року. Отже, потреба у встановленні юридичного підґрунтя організації і порядку несення військової служби в цій сфері існує приблизно 5 років.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.
Розширений висновок: https://legal100.org.ua/statut-z-ohoroni-natsionalnoyu-gvardiyeyu-ukrayini-vazhlivih-derzhavnih-ob-yektiv-ta-spetsialnih-vantazhiv-3947-vid-30-07-2020-2/

Розширення повноважень інспекторів із паркування (№ 4594 від 14.01.2021)
Законопроєкт № 4594 пропонує віднести до підвідомчості інспекторів із паркування частину 5 ст. 122 КУпАП, яка передбачає відповідальність за:
зупинку чи стоянку транспортних засобів на місцях, де дозволена зупинка чи стоянка лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;
створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів;
неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака “Водій з інвалідністю”.
Наразі суб’єктом притягнення до відповідальності відповідно до цієї статті є органи Національної поліції.
Розширений висновок:
https://legal100.org.ua/rozshirennya-povnovazhen-inspektoriv-iz-parkuvannya-4594-vid-14-01-2021/
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

19 травня 2021 Комітет ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ у Донецькій, Луганській областях та АРК, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин планує розгляд проєктів

Протидія фіктивній волонтерській діяльності (№ 4521 від 18.12.2020)
Законопроєкт № 4521 спрямований на протидію фіктивній волонтерській діяльності (без фактичного її здійснення), яка наразі може сприяти в отриманні іноземцями та особами без громадянства посвідки на тимчасове проживання на території України без належних для цього підстав. Така протидія здійснюватиметься шляхом установлення запобіжників, як-от: перевірки вказаних осіб на загрозу національній безпеці України, перевірки фактичного здійснення ними волонтерської діяльності та вилучення організацій/установ із Переліку у випадку порушення ними або особами, яких вони залучають, установлених законом обов’язків. Уключення організацій до Переліку займатиме 20 днів із дня подання заяви та включатиме перевірку організації, документів через СБУ.
Проєкт пропонує доповнити ЗУ “Про волонтерську діяльність” новим розділом, який визначатиме особливості провадження волонтерської діяльності із залученням іноземців та/або осіб без громадянства. Зокрема, передбачити особливості їх залучення; обов’язки організацій, установ, що залучають до волонтерської діяльності іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України чи за її межами; взаємодію ЦОВВ (йдеться про Мінсоцполітики, МВС, ДМС) між собою та з СБУ, а також підстави виключення організації, установи з відповідного переліку.
Посилання на розширений висновок:
https://legal100.org.ua/protidiya-fiktivniy-volonterskiy-diyalnosti-4521-vid-18-12-2020/
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт.

Аналізуємо нові законопроєкти у Верховній Раді, які були зареєстровані протягом 26 квітня-11 травня 2021 р.

Зміни до ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (№ 5448 від 29.04.2021)

Законопроєкт № 5448 пропонує доопрацювати деякі положення Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, а саме в контексті:

Законопроєкт містить низку недоліків, з якими можна ознайомитися за посиланням у розширеному висновку:

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Соціальний захист ветеранів (№ 5445 від 29.04.2021)

Проєкт пропонує унормувати виплату до 5 травня (залежно від розміру прожиткового мінімуму на відповідний рік). Наприклад, для УБД – у розмірі 90% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2021 рік ця сума складає 1592,1 грн). Для осіб з інвалідністю внаслідок війни проєктом передбачені такі розміри виплат: особам з інвалідністю I групи – 270 відсотків (4776,3 грн), II групи – 240 відсотків (4245,6 грн), III групи – 210 відсотків (3714,9 грн).

Проєкт скасовує залежність пільг для учасників війни та осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною від розміру середньомісячного сукупного доходу, що відповідає рішенню Конституційного Суду України, проте водночас, оскільки така вимога зберігається для інших пільговиків (не ветеранів), проєкт сприяє поділу пільговиків на категорії. Проєкт №5445 значно розширює коло осіб, які матимуть право на безкоштовний проїзд (учасники війни, ветерани праці, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною тощо).

Проєкт не містить фінансово-економічного обґрунтування, хоча впливає на видатки Державного бюджету України. Окрім того, проєкт не спрямований на комплексне підвищення добробуту ветеранів (наприклад, у сфері забезпечення житлом або освіти), натомість частково копіює положення проєкту № 5089 від 17.02.2021, який було подано представниками цієї ж фракції.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Новини тижня у сфері ветеранських справ та нацбезпеки.

Щорічна виплата й щорічні проблеми ветеранів

Щорічно, перед Днем пам’яті та примирення, ветерани отримують разову виплату до 5 травня, проте розмір такої виплати щороку стає предметом дискусій. Читайте статтю юристки Юридичної сотні Марії Звягінцевої для Української правди за посиланням.

Реалізація проєктів щодо відвідування військових поховань та військових пам’ятників

Мінветеранів запропонувало до 12 травня 2021 року внести зауваження та пропозиції до проєкту наказу про виконання громадськими об’єднаннями ветеранів програм та здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників, відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат.

Проєкт наказу визначає види витрат, які можуть бути здійснені за рахунок бюджетних коштів, а також передбачає проведення моніторингу щодо стану реалізації проєкту, враховуючи відповідність використання коштів та проведеної діяльності умовам договору.

Відповідні зміни зумовлені новою редакцією постанови КМУ № 156, яка регулює питання надання фінансової підтримки ветеранським ГО.

Зауваження і пропозиції приймаються до 12 травня 2021 року у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: Міністерство у справах ветеранів України, провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, Е-mail: dsiv@mva.gov.ua, контактний телефон: (044) 281-08-44.

Проєкт наказу та пояснювальна записка за посиланнями.

У період із 27 до 30 квітня у Верховній Раді України планується розгляд таких законопроєктів

Імплементація норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (№2689 від 27.12.2019)

Законопроєкт уводить до КК України злочини проти людяності та деякі воєнні злочини, склад яких національним кримінальним правом наразі не охоплений.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути прийнятий у другому читанні з урахуванням зауважень.
Ідентифікація військовослужбовців НГУ під час здійснення заходів з охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)

Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати або перешкоджати фіксації індивідуального номера військовослужбовцям НГУ заборонено.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Посилення соціальних гарантій для чорнобильців (№ 4555 від 29.12.2020)

Проєкт пропонує повну виплату додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання.

Статус військовослужбовця для капеланів (№ 4626 від 22.01.2021)

Проєкт пропонує надати військовим капеланам статусу військовослужбовців, а також створити службу військового капеланства в Збройних силах України, Національній гвардії України; Державній прикордонній службі України та інших військових формуваннях за згодою.
Проєкт також установлює вимоги до військового капелана: громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації, наявність вищої богословської освіти. Передбачений проєктом і перелік обов’язків військового капелана: організація та проведення молитов, богослужінь; популяризація здорового способу життя; виховання у військовослужбовців толерантного ставлення до людей та інше.
Статистика: За інформацією “Новинарні”, у Збройних силах України за штатом уведено близько 130 посад військових священників (капеланів), з них укомплектовано понад 90. Капелани представляють релігійні організації таким чином:
Православна церква України – 59,
Українська греко-католицька церква – 20,
Українська євангельська церква – 6,
Церква “Скинія” – 4,
Українська православна церква (Московський патріархат) – 1.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Статут з охорони Національною гвардією України важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів (№ 3947 від 30.07.2020)

Проєкт закону № 3947 пропонує затвердити Статут з охорони НГУ ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів і спеціальних вантажів. Статут має на меті регламентувати правові засади організації і порядку несення військової служби під час виконання таких обов’язків.
Затвердження Статуту не розширює права і обов’язки військовослужбовців НГУ, оскільки законопроєкт лише спрямований на виконання ч. 2 ст. 2 ЗУ “Про Національну гвардію України”, положення якої чинні ще з 2015 року. Отже, потреба у встановленні юридичного підґрунтя організації і порядку несення військової служби в цій сфері існує приблизно 5 років.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Реєстр геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (причому дані оновлюються кожних 8 років).
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Соціальна допомога дітям, які постраждали від вибухонебезпечних предметів (проєкт № 3573 02.06.2020)

Законопроєкт № 3573 пропонує підвищити на 50 % розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю віком до 18 років, якщо вони постраждали внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Наразі розмір такої допомоги передбачений на рівні 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 1 січня 2021 року становить 1238,3 грн).
Законопроєкт не вирішує питання підвищення допомоги дітям з інвалідністю підгрупи “А”, а також не враховує положення спеціального ЗУ “Про протимінну діяльність”, який уже покладає на Мінекономіки обов’язок виплатити постраждалій дитині вказану державну соціальну допомогу в підвищеному розмірі. Законопроєкт №3573 не містить фінансово-економічного обґрунтування, хоча має вплив на показники бюджету.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Відкритість інформації про розмір оплати праці в державних компаніях (№3952 від 03.08.2020)

Законопроєкт розширює перелік видів інформації, яка не може мати обмежений доступ.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Комітети Верховної Ради України

28.04.2021 (14:30) Комітет з питань економічного розвитку планує розгляд

Скасування мораторію на санкції за кредитами для громадян, які проживають на території проведення АТО (№5199 від 04.03.2021)
Проєкт пропонує скасувати мораторій на стягнення штрафів та пені, а також реалізацію предмета іпотеки у випадку невиконання боржником договірних зобов’язань після 01 травня 2021 року. Це стосується громадян України, місцем проживання яких є територія проведення АТО, а також юридичних осіб із місцем розташування в зоні АТО (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення).
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

26 квітня о 9:00 Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів планує розгляд
Зміни щодо ветеранських статусів (№ 4388 від 16.11.2020)
Проєкт пропонує змінити порядок надання статусу УБД добровольцям, а також уносить зміни до визначеного переліку осіб, які мають право на ветеранський статус.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Спрощення процедури внесення відомостей до Книги пам’яті добровольців

Мінветеранів спростило процедуру внесення відомостей до Книги пам’яті добровольців. Відтепер добровольців можна внести на основі клопотання члена сім’ї загиблого ветерана, копії посвідчення члена сім’ї загиблого або свідчень двох свідків. Нагадаємо, що за полегшення процедури внесення відомостей до Книги пам’яті виступали представники громадянського суспільства.
Джерело: наказ Мінветеранів від 15 березня 2021 року № 54

Комісія з питань надання УБД та ОГД добровольцям буде засідати щонайменше раз на місяць

Засідання комісії, що розглядає матеріали про визнання УБД та виплати одноразової грошової допомоги добровольцям, проводитиметься щонайменше один раз на місяць за наявності документів для розгляду. Нагадаємо, що раніше законодавство вимагало проведення засідання комісії не рідше двох разів на місяць.
Ці зміни були затверджені наказом Мінветеранів від 26 лютого 2021 № 43. 

Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації та санаторно-курортної путівки (ліжко-дня) у 2021 році

Мінветеранів визначило граничну вартість послуг із психологічної реабілітації, яка компенсується органами соцзахисту надавачам послуг. Нагадаємо, що особа, яка має право на отримання путівки, може самостійно обрати заклад. Вартість, яка перевищує граничу вартість, затверджену Мінветеранів, оплачується особою самостійно.

Так, для одного отримувача послуг, наданих з проживання та харчування, виділяється:

Також Мінветеранів визначило граничну вартість санаторно-курортної путівки (ліжко-дня):

Джерело: наказ від 24 березня 2021 року № 63.

Політика власності Укроборонпром

14 квітня уряд затвердив політику власності Державного концерну “Укроборонпром”.
Ця політика визначає пріоритети, згідно з якими держава в особі КМУ здійснює управління Концерном, а також основні завдання, напрями та ключові показники ефективності його діяльності.
Нагадаємо, що 29.01.2021 ВРУ прийняла доопрацьований законопроєкт № 3822 в першому читанні, тому наразі він очікує на внесення поправок до другого читання. Проєкт пропонує реформувати концерн в акціонерне товариство з корпоративною моделлю управління.
Джерело: розпорядження Кабміну від 14 квітня 2021 року № 325-р. 

Стратегія діяльності представництва Президента України в Криму

Президент України видав указ про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.
Діяльність здійснюватиметься за такими напрямами:
сприяння формуванню та реалізації державної політики щодо деокупації та безпечної реінтеграції Криму;
ужиття заходів щодо захисту та підтримки громадян України, які проживають у Криму та ВПО;
участь у міжнародних заходах;
інформаційна політика та протидія дезінформації тощо.
Джерело: указ № 160/2021. 

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

Кабмін вніс зміни до процедури забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, перелік таких засобів. Зміни наберуть чинності 1 червня 2021 року.
Так, уточнюється процедура взяття на облік осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або виплату компенсації. Зокрема, установлено, що учасники антитерористичної операції додатково повинні подавати такі документи: рішення ВЛК, витяг із наказу командира військової частини або довідку про обставини травми тощо. У Мінсоцполітики пояснили, що нова процедура спрощує забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації, адже запроваджено ведення електронного документообігу.
Джерело: Постанова КМУ від 5 квітня 2012 року № 321. 

Мінветеранів та Міноборони прозвітували про свою діяльність у 2020 році

Мінветеранів опублікувало звіт про результати своєї діяльності у 2020 році. Згідно зі статистикою 550 ветеранів війни отримали житло, 670 добровольців – статус УБД, 8 тис. осіб – путівки на санаторно-курортне лікування, 5,6 тис. осіб пройшли психологічну реабілітацію, 3,7 тис. ветеранів забезпечили профнавчанням, 21,3 тис. скористалися профорієнтаційними послугами. Також Міністерство презентувало Книгу пам’яті загиблих добровольців, упровадило перший модуль системи “е-Ветеран”.
МОУ своїми найбільш важливими досягненнями вважає проведення оборонного огляду, розроблення Стратегії воєнної безпеки України, організацію опрацювання плану оборони України, удосконалення системи об’єднаного керівництва та військового управління відповідно до стандартів НАТО, забезпечення постачання сучасного озброєння і військової техніки, укладення прямих контрактів з імпорту озброєння тощо.
Джерело: звіт про хід і результати виконання Програми діяльності КМУ у 2020 році. 

Новини тижня у сфері ветеранських справ та нацбезпеки.

Виплата до 5 травня

8 квітня КМУ затвердив порядок використання коштів державного бюджету для здійснення виплати до 5 травня та її розміри.

Як і в минулі роки, головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Особам, звільненим із військової служби, допомогу виплачує орган соцзахисту, чинним військовослужбовцям – їхня військова частина, а пенсіонери отримують кошти за місцем отримання пенсії. 

Цьогоріч допомога здійснюватиметься в таких розмірах:

Щоб ознайомитися з порядком, переходьте за лінком.

 

Можливості для ветеранів

Навчальний курс про відкриття власної справи

Академія соціально-економічних ініціатив організовує можливість для учасників АТО/ООС Львівської області взяти участь у навчальному курсі “Власна справа” у рамках проєкту «VETERAN START-UP EDUCATION”, який стартує 05 травня 2021 року. Це спільний навчальний проєкт Міністерства у справах ветеранів та Університету банківської справи. Курс включатиме тренінгові семінари, практичні вправи,  а також аналіз кейсів відомих компаній.

Заявки можна подати до 20 квітня 2021 року до районних відділів соціального захисту. За додатковою інформацією звертайтесь за тел. 097-443-42-64 або на jarunatanchak@ukr.net.

 

Практичні поради щодо пошуку роботи

ГО “Центр зайнятості Вільних людей” підготувала посібник для ветеранів/нок “Військовий імунітет у цивільній кар’єрі”. У цьому посібнику ветерани можуть знайти практичні інструменти з інтеграції військового досвіду до мирної професії, поради, як писати про це в резюме та розповідати на співбесіді, а також можуть зробити ревізію своїх військових навичок. Для отримання посібника, будь ласка, заповніть анкету за посиланням.

 

Новий склад Громадської Ради при Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів України опублікувало офіційні результати електронного голосування за обрання нового складу Громадської ради, яке проходило з 9 по 12 березня 2021 року.

Нашу юристку Вікторію Івасик підтримали 839 осіб. На жаль, ми не набрали достатньої кількості голосів, щоб увійти до складу Громради, однак ми щиро вдячні всім, хто нас підтримав.

З результатами та новим складом Громради можна ознайомитись, перейшовши за посиланнями.

 

Можливість подати пропозиції до проєкту постанови КМУ “Про Український ветеранський Фонд”

На сайті Мінветеранів розміщено оголошення про можливість до 20 квітня 2021 року подати власні пропозиції та зауваження до проєкту постанови КМУ, яка має на меті створення Українського ветеранського Фонду.

Відповідно до проєкту Фонд – це бюджетна установа, яка займатиметься підтримкою ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів. Фінансування діяльності Фонду провадиться коштом державного бюджету, добровільних внесків урядів, агенств та установ іноземних країн, міжнародних донорів, благодійних внесків та інших джерел, що не заборонені законом.

Пропозиції приймаються у письмовому та/або електронному вигляді на адресу Міністерства у справах ветеранів України: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001, е-mail: o.fabrycheva@mva.gov.ua. За додатковою інформацією звертайтеся за номером телефону 050-310-89-40.

З пояснювальною запискою та проєктом постанови можна ознайомитися за посиланням.

 

Унесення змін до ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Ви маєте можливість до 16 квітня 2021 року подати свої пропозиції та зауваження до законопроєкту “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, який винесено Мінветеранів на громадське обговорення.

Проєкт визначає поняття державної політики соціального захисту ветеранів війни, системи соціального захисту ветеранів війни, комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни.

Ініціативи приймаються в письмовому вигляді на електронну адресу: v.pavlenko@mva.gov.ua з подальшим надсиланням паперового варіанту на поштову адресу: провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001. 

Проєкт, пояснювальна записка, порівняльна таблиця до проєкту за посиланнями. За додатковою інформацією звертайтеся за номером телефону: 098-881-57-29.

 

Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України

Президент України затвердив Положення про Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України, а також її персональний склад. Положення визначає основні завдання, права ради та повноваження її членів. З документами можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що 12 березня 2021 року Президент України створив Консультативну раду як дорадчий орган при Офісі Президента, який має на меті забезпечувати доступ до справедливого суду, об’єктивного розгляду кримінальних проваджень у справах захисників України (указ № 93/2021).

 

Заява про внесення відомостей до реєстру осіб, які мають право на пільги 

Мінсоц України в себе на сайті розмістило оголошення про можливість до 22 квітня 2021 року подати зауваження та пропозиції до проєкту форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Проєкт форми заяви та пояснювальна записка за посиланнями.

Адреса міністерства: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 0160; електронна пошта: info@mlsp.gov.ua, zvernennya@mlsp.gov.ua; контакти: 044 289-86-22, 044 289-70-60.

 

Реалізація Конвенції про права осіб з інвалідністю

Уряд затвердив Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року. Обласні адміністрації повинні протягом 2 місяців  розробити й затвердити регіональні плани, а також утворити постійні робочі групи із залученням представників громадськості.

План передбачає заходи щодо поетапного впровадження заборони на використання перевізником транспорту, що є недоступним для використання особами з інвалідністю, заходи для забезпечення доступності приміщень судів, застосування шрифту Брайля тощо. 

З планом можна ознайомитися за посиланням.

Упродовж пленарного тижня з 13 до 16 квітня у Верховній Раді України планується розгляд таких проєктів.

Імплементація норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (№2689 від 27.12.2019)
Законопроєкт включає до КК України злочини проти людяності та деякі воєнні злочини, склад яких національним кримінальним правом наразі не охоплений.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути прийнятий у другому читанні з урахуванням зауважень.

Посилення соціальних гарантій для чорнобильців (№ 4555 від 29.12.2020)
Проєкт пропонує повну виплату додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання.

Ідентифікація військовослужбовців НГУ під час здійснення заходів з охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)
Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати або перешкоджати фіксації індивідуального номера військовослужбовцям НГУ заборонено.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Переформатування визначень в оборонній сфері (№4210 від 12.10.2020)
Проєкт уносить зміни до Закону України “Про національну безпеку України” та Закону України “Про оборону України”. Зміни коригують визначення понять стратегічний оборонний бюлетень, Стратегія воєнної безпеки, оборонне планування та оборонний огляд.
Норми проєкту є технічного характеру та не матимуть суттєвого впливу на реформу в оборонному секторі, хоча в пояснювальній записці зазначено, що проєкт закону розроблено на виконання абзацу другого підпункту “ґ” пункту 11 статті 1 Указу Президента України від 08 листопада 2019 року № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Державна реєстрація геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020)
Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (причому дані оновлюються кожних 8 років).
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Заборона кредиторам, які мали бізнес на окупованих територіях, подаватись на процедуру банкрутства (№ 5010 від 03.02.2021)
Проєкт уносить зміни в Прикінцеві та перехідні положення Кодексу України з процедур банкрутства та пропонує зобов’язати суд відмовляти в прийнятті заяви або відкритті провадження в справі про банкрутство юридичним особам, майно та активи яких знаходяться на території проведення АТО або тимчасово неконтрольованій території.
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити.

Відкритість інформації про розмір оплати праці в державних компаніях (№3952 від 03.08.2020)
Законопроєкт розширює перелік видів інформації, яка не може мати обмежений доступ.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Амністія 2021 (№5249 від 15.03.2021)

Законопроєкт визначає порядок застосування амністії у 2021 році. Зокрема, проєкт передбачає амністію для засуджених ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни), вагітних, ліквідаторів ЧАЕС, пенсіонерів. Застосування амністії полягатиме у звільненні від покарань (зокрема й від покарання у вигляді позбавлення волі) осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, який не є тяжким або особливо тяжким, та осіб, стосовно яких вирок суду ще не набрав законної сили.
Проєкт пропонує звільнити від відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених уперше за тяжкі злочини, якщо вже відбули більше половини строку покарання.
У законопроєкті також зазначено, що амністія не застосовується до осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України та ряд інших злочинів.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати з урахуванням зауважень.

Подолання наслідків агресії РФ (№ 5271 від 18.03.2021)

Законопроєкт закріплює низку термінів, пов’язаних з агресією РФ (“військова окупація”, “втручання у вибори”, “гібридна війна”, “перехідний період”), а також включає до національного законодавства низку міжнародно-правових принципів (щодо відповідальності за матеріальну та нематеріальну шкоду на ТОТ держави-агресора, відповідальність за збереження культурних цінностей, нікчемність нормативних актів держави-окупанта на ТОТ тощо). Проте проєкт має низку недоліків (наприклад, потенційне обмеження діяльності ГО та політичних партій без визначення чітких ознак для таких обмежень), а також опосередковано покладає відповідальність за надання соціальних гарантій на тимчасово окупованій території на державу-агресора.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Соціальний захист дітей війни (№5255 та №5256 від 17.03.2021)

Пропонується надати дітям війни (особам, що народилися до закінчення Другої світової війни) статус “учасників війни”. Водночас, завдяки внесенню нових пільг до ЗУ “Про соціальний захист дітей війни”, передбачено різний рівень державної підтримки для дітей війни та інших учасників війни (відсутність допомоги до 5 травня, наявність обмежень надання пільг у випадку перевищення рівня середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який дає право на податкову соціальну пільгу тощо).
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкти.

Кабінет Міністрів України

Ваучери звільненим військовослужбовцями
Уряд скасував особам, які отримують ваучер, необхідність додавати до заяви копію довідки до акта огляду МСЕК та в разі наявності — індивідуальну програму реабілітації.

Нагадаємо, що отримати ваучер може не будь-яка особа, що звільнилася з військової служби після участі в АТО/ООС, а лише та, яка не досягла пенсійного віку та звернулася до центру зайнятості не пізніше 3 років із дня звільнення.

Ваучер — це документ, який надає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації в закладах освіти чи в роботодавця.

Такі зміни були внесені Законом № 1030-IX від 02.12.2020, а постановою від 10.03.2021 № 191 уряд узгодив підзаконні акти. Ця постанова також містить певні зміни щодо ВПО та безробітних у період карантину.

Соціальні гарантії для членів сімей загиблих
Уряд поширив на членів сімей загиблих дію підзаконних актів, що регулюють питання забезпечення соціальною та професійною адаптацією, психологічною реабілітацією, а також санаторно-курортним лікуванням. (Постанова № 190).
Ідеться про такі постанови КМУ:

Зміни також передбачають, що особи, які мають право на санаторно-курортне лікування відповідно до цього положення, мають можливість скористатися таким правом строком щонайменше на 21 день (раніше таке право забезпечувалося строком на 18-21 день). (Постанова № 200).

Офіс Президента України

Консультативна рада з питань забезпечення прав і основоположних свобод захисників України
Президент України створив Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України (указ № 93/2021 від 12.03.2021). Рада виконуватиме функції консультативно-дорадчого органу при Офісі Президента щодо доступу до справедливого суду, об’єктивного розгляду кримінальних проваджень у справах:

Керівник Офісу ПУ має протягом 7 днів із моменту набрання чинності указу розробити й подати на розгляд проєкт Положення про раду та її склад. До Консультативної ради входитимуть нардепи, представники органів виконавчої влади, оборонних відомств, правозахисники й громадські діячі. Також буде можливість залучати урядові та неурядові організації, зокрема міжнародні.

Міністерство у справах ветеранів України

Книга пам’яті добровольців
15 березня 2021 р. відбулася презентація книги пам’яті добровольців — захисників України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання бойових завдань АТО.
Наразі туди віднесено 71 ім’я, а сама книга розміщена в «Залі пам’яті» Міністерства оборони України за адресою проспект Повітрофлотський, 6. Книга укладена відповідно до наказу Мінветеранів від 29.10.2020 № 213.

Міністерство оборони України

Виплата грошового забезпечення у 2021 році
МОУ визначило послідовність здійснення виплат військовослужбовцям. Насамперед будуть проводитися розрахунки з особами, які звільняються → далі встановлена індексація грошового забезпечення → винагорода за безпосередню участь у воєнних конфліктах, ЗНБО (“атошні”) → за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в ЗНБО → допомога на оздоровлення → інші одноразові обов’язкові додаткові види грошового забезпечення → матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань (“матеріалка”).

До того ж визначено розміри матеріалки. Звернувшись із рапортом до командира, військовослужбовець може отримати допомогу в розмірі одного окладу за його військовим званням. Проте за певних обставин особа може отримати виплату в розмірі місячного грошового забезпечення, а саме в разі:

безперервного перебування на реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою (більше 30 днів поспіль) унаслідок травм, захворювань органів і систем із тяжким перебігом тощо, пов’язаних із виконанням завдань у районі проведення ООС.
Джерело: наказ МОУ від 12.03.2021 № 59 “Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2021 рік”.

Застосування зброї та спеціальних засобів у Держприкордонслужбі (№5232 від 12.03.2021)

Проєкт визначає умови та межі застосування заходів примусу військовослужбовцями та працівниками ДПСУ, деталізує порядок застосування фізичного впливу та спеціальних засобів для припинення протиправного діяння, а також порядок застосування вогнепальної зброї, зброї кораблів, катерів, суден забезпечення ДПСУ, а також застосування озброєння повітряних суден.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання

Скасування мораторію на санкції за кредитами для громадян, які проживають на території проведення АТО (№5199 від 04.03.2021)

Проєкт пропонує скасувати мораторій на стягнення штрафів та пені, а також реалізацію предмета іпотеки у випадку невиконання боржником договірних зобов’язань після 01 травня 2021 року. Це стосується громадян України, місцем проживання яких є територія проведення АТО, а також юридичних осіб із місцем розташування в зоні АТО (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення).
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Установлення системи захисту об’єктів критичної інфраструктури (5219 від 09.03.2021)

Проєкт № 5219 передбачає створення системи захисту об’єктів і ресурсів, які є критично важливими для функціонування суспільства, соціально-економічного розвитку держави та забезпечення національної безпеки. Зокрема, ідеться про створення державного органу, відповідального за координацію дій у вказаній сфері, Реєстру цих об’єктів, установлення принципів взаємодії держави та суспільства, адже значна кількість об’єктів критичної інфраструктури знаходяться в приватній власності.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Міжнародні та національні санкції (№ 5191 від 02.03.2021)

Метою проєкту № 5191 є реформування санкційної політики України, а саме: розмежування міжнародних та національних санкцій, деталізація процедури їхнього застосування, скасування або зміни, а також створення Єдиного реєстру для доступу до інформації про всіх суб’єктів, щодо яких вони будуть застосовані.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Соціальний захист військовослужбовців (№5236 від 12.03.2021)

Проєкт пропонує встановити норми грошового та соціального забезпечення військовослужбовців-строковиків відповідно до встановлених у Державному бюджеті України норм (прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та інше). Для військовослужбовців-контрактників пропонується фінансове забезпечення відповідно до стандартів НАТО (без надання фінансово-економічного обґрунтування). Окремо в проєкті закріплюється право військовослужбовців на звернення до суду або до Уповноваженого ВРУ з прав людини у випадку порушення їхніх прав та свобод, що вже передбачено в чинному законодавстві.
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити проєкт через наявність значних недоліків.

У період з 16 до 19 березня 2021 року у Верховній Раді України заплановано розгляд таких проєктів

 Призов резервістів без мобілізації (Новий вид військової служби) (№3553 від 28.05.2020)

Законопроєкт визначає новий вид військової служби, а саме службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, без оголошення мобілізації. Такий вид військової служби спрямований на осіб, які перебувають в оперативному резерві.

❌Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Імплементація норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (№2689 від 27.12.2019)

Законопроєкт включає до КК України злочини проти людяності та деякі воєнні злочини, склад яких національним кримінальним правом наразі не охоплений. 

❌✅Рекомендація Юридичної сотні: може бути прийнятий в другому читанні з урахуванням зауважень.

Державна реєстрація геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (причому дані оновлюються кожних 8 років). 

❌Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Ідентифікація військовослужбовців НГУ під час здійснення заходів з охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)

Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати або перешкоджати фіксації індивідуального номера військовослужбовцям НГУ заборонено.

✅Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Переформатування визначень в оборонній сфері (№4210 від 12.10.2020)

Проєкт уносить зміни до Закону України “Про національну безпеку України” та Закону України “Про оборону України”. Зміни коригують визначення понять “стратегічний оборонний бюлетень”, Стратегія воєнної безпеки”, “оборонне планування” та “оборонний огляд”. 

Норми проєкту є технічного характеру та не матимуть суттєвого впливу на реформу в оборонному секторі, хоча в пояснювальній записці зазначено, що проєкт закону розроблено на виконання абзацу другого підпункту “ґ” пункту 11 статті 1 Указу Президента України від 08 листопада 2019 року № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”. 

❌Рекомендація Юридичної сотні: потребує доопрацювання. 

Використання е-паспортів після закінчення 2021 року (№ 4355 від 10.11.2020)

Проєкт № 4355 пропонує продовжити можливість використання громадянами України е-паспорту, е-паспорту для виїзду за кордон через мобільний додаток Порталу Дія після 2021 року. Такі електронні паспорти можуть пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства (крім випадків перетинання державного кордону та в’їзду на тимчасово окуповану територію України й виїзду з неї).

❌✅Рекомендація Юридичної сотні: підтримати з подальшим доопрацюванням.

Унесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях (№ 4564 від 31.12.2020)

Проєкт має на меті врегулювати проблему внесення відомостей про зареєстроване місце проживання в паспорти громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також визначити місце  оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують таку особу чи її спеціальний статус.

✅Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Відкритість інформації про розмір оплати праці в державних компаніях (№3952 від 03.08.2020)

Законопроєкт розширює перелік видів інформації, яка не може мати обмежений доступ.

✅Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Окремі питання процедури банкрутства на час карантину (№4220 від 15.10.2020)

Законопроєкт пропонує низку змін до Кодексу України з процедур банкрутства у зв’язку з протиепідемічними заходами для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, уточнено порядок проведення дистанційних зборів кредиторів, деталізовано порядок проведення таких зборів у формі опитування. 

❌Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

На засіданні Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 15 березня (у режимі відеоконференції) заплановано розгляд таких проєктів:

Новий закон про статуси учасників Революції Гідності та сімей Героїв Небесної Сотні (№4363 від 12.11.2020)

Проєкт закону змінює підхід до надання статусів учасникам Революції Гідності.

❌Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Зміни щодо ветеранських статусів (№ 4388 від 16.11.2020)

Проєкт пропонує змінити порядок надання статусу УБД добровольцям, а також уносить зміни до визначеного переліку осіб, які мають право на ветеранський статус. 

❌Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Право на медичне обслуговування у військових закладах охорони здоров’я для звільнених учасників бойових дій (№ 4260 від 23.10.2020)

Проєкт № 4260 пропонує розширити коло осіб, які мають право на медичне обслуговування в закладах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а саме надати таке право демобілізованим чи звільненим у запас військовослужбовцям, які брали участь в АТО/ООС та отримали статус учасника бойових дій.

❌Рекомендація Юридичної сотні:  доопрацювати.

Діяльність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (4495 від 15.12.2020)

Проєкт пропонує розширити склад Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та включити до неї представників Мінветеранів і Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 

❌Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Щорічна виплата до 5 травня (№ 5089 від 17.02.2021)

Для учасників бойових дій проєктом передбачена виплата допомоги до 5 травня  в розмірі 90% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2021 рік ця сума складає 1592,1 грн). 

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни проєкт передбачає такі розміри виплат: особам з інвалідністю I групи – 270 відсотків (4776,3 грн), II групи – 240 відсотків (4245,6 грн), III групи – 210 відсотків (3714,9 грн) прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року. 

Такий же розмір виплати передбачений проєктом для колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю. Виплата в розмірі 270% (4776,3 грн) від прожиткового мінімуму передбачена й для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною. 

Для учасників війни проєкт передбачає допомогу в розмірі 35% прожиткового мінімуму (619,15 грн). 

Для членів сімей загиблих виплата передбачена в розмірі 55% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (972,95 грн). 

Довідково: розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, станом на 01.01.2021 складає 1769 грн. 

Проєкт не сприяє комплексному підвищенню добробуту ветеранів. Проєкт за змістом копіює інший законопроєкт, а саме № 4683 від 29.01.2021, збільшуючи пропонований відсотковий розмір допомоги до 5 травня, проте, на відміну від проєкту №4683, не містить фінансово-економічного обґрунтування, хоча має більший вплив на показники бюджетних видатків.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/shhorichna-viplata-do-5-travnya-5089-vid-17-02-2021/

Зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ (№ 5121 від 19.02.2021)

Проєкт № 5121 має на меті внести зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ й у такий спосіб відновити один із видів заохочення, який був установлений до кінця 2019 року, а саме зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення. Цей вид заохочення може застосовувати командир, який наклав стягнення, та його прямий начальник. Одночасно може бути зняте лише одне дисциплінарне стягнення. Відповідно до проєкту, зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення ― пониження в посаді, застосовується без поновлення військовослужбовця на попередній посаді.

Законопроєкт також пропонує внести зміни до умов пониження в посаді або звільнення в разі попередження про неповну службову відповідність, а також визначити повноваження командира корпусу, командувача військ оперативного командування, командувача виду, окремого роду військ  у контексті застосування ними дисциплінарних стягнень.

Посилання на розширений висновокhttps://legal100.org.ua/zmini-do-distsiplinarnogo-statutu-zsu-5121-vid-19-02-2021/

Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Соцзахист осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (№5105 від 18.02.2021)

Проєкт скасовує залежність деяких пільг для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною від розміру середньомісячного сукупного доходу сім`ї. Раніше така прив’язка вже була визнана КСУ неконституційною. Окрім того, законопроєкт пропонує підвищити: 

Законопроєкт не містить фінансово-економічного обґрунтування.

Рекомендація Юридичної сотні: : доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/sotszahist-osib-yaki-mayut-osoblivi-zaslugi-pered-batkivshhinoyu-5105-vid-18-02-2021/

Удосконалення системи надання безоплатної правничої допомоги (№ 5107 від 19.02.2021)

Мета проєкту — удосконалення системи надання безоплатної правничої допомоги шляхом зміни певних процедурних питань, спрощення доступу до неї деяких категорій осіб, конкретизації переліку суб’єктів її надання, категорій осіб, які мають на неї право, підстав для відмови в наданні послуг тощо. Зокрема, у проєкті йдеться про запровадження механізму оцінювання якості наданої адвокатом правничої допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review») та утворенням відповідної комісії, діяльність якої регулюватиметься порядками, затвердженими Мін’юстом.

Проєкт конкретизує перелік суб’єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу, зокрема передбачає, що особи з інвалідністю матимуть таке право, якщо вони отримують пенсію або державну соціальну допомогу в розмірі, що не перевищує 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також законопроєкт уточнює, що ВПО, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” можуть безоплатно отримувати послуги лише з питань, що пов’язані із захистом їхніх прав (соціальних гарантій), які є похідними від статусу.

Посилання на розширювальний висновок, де можна ознайомитися з рештою змін, які пропонує проєкт: 

https://legal100.org.ua/udoskonalennya-sistemi-nadannya-bezoplatnoyi-pravnichoyi-dopomogi-5107-vid-19-02-2021/

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Новий трудовий договір (№5161 від 25.02.2021)

КМУ пропонує доповнити Кодекс законів про працю новим різновидом трудового договору з нефіксованим робочим часом, типова форма якого буде затверджуватись Мінекономіки. Проєкт передбачає можливість установлення базових годин та днів (часу, коли працівник зобов’язаний працювати). Кількість базових годин не може перевищувати 40 на тиждень (протягом 6 днів на тиждень). Мінімальна кількість робочих годин за таким договором фіксується на рівні 32 на місяць (навіть якщо працівник фактично відпрацював меншу кількість часу, оплата повинна бути здійснена за 32 год/місяць). За загальним правилом заробітна плата виплачуватиметься працівникові за фактично відпрацьований час. У випадку перевищення ліміту 40 год/тиждень працівник може відмовитися виконувати роботу. У випадку згоди працівника на перевищення такого ліміту, оплата праці в понаднормові години здійснюється в подвійному розмірі годинної ставки. Натомість відмова від роботи у визначені базові години (без поважних причин) є підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. ЄСВ також пропонується оплачувати за реально відпрацьований час.

 Порядок оплати щорічних відпусток та компенсації невикористаних днів відпустки для працівників за договором з нефіксованим робочим часом установлюватиме КМУ. 

Установлення в договорі інших причин для його розірвання, ніж ті, що передбачені трудовим законодавством, може мати негативний вплив на працівників, які його укладають (наприклад, роботодавець може протиправно обмежити можливість укладання працівником інших договорів такого виду).

Прийняття законопроєкту може призвести до збільшення перевірок фізичних осіб-підприємців, а також роботодавців, особливо з огляду на встановлення проєктом максимального обсягу базових годин за таким договором на рівні 40 год/тиждень та можливістю контролюючого органу накладати штрафи без проведення перевірки у випадку встановлення рішенням суду періоду  роботи на умовах неповного робочого часу або за трудовим договором із нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи повний робочий час,  оскільки, відповідно до чинної статті 50 КЗпП, тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/noviy-trudoviy-dogovir-5161-vid-25-02-2021/

Кримінальна відповідальність за колабораціонізм (5143, 5144 від 24.02.2021)

Проєкт № 5144 має на меті криміналізувати колабораційну діяльність, доповнивши Кримінальний кодекс України статтею 111-1, яка передбачатиме відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями. У такий спосіб буде обмежений доступ осіб, які вчинили правопорушення за цією статтею, до зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування.

Проєкт № 5144 визначає форми колабораціонізму, який, зокрема, може проявлятися через публічні заклики до підтримання рішення, дії держави-агресора, збройних формувань, окупаційної адміністрації, до співпраці з ними, до невизнання поширення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями України. Окрім того, проєкт установлює, що заклики, заперечення вважаються публічними, навіть якщо вони розміщені в мережі Інтернет або за допомогою засобів масової інформації. Такі справи належать до компетенції слідчих органів безпеки, до того ж, щодо них може застосовуватися спеціальне досудове розслідування.

Законопроєкт № 5143 встановлює низку обмежень для осіб, які мають непогашену або незняту судимість за здійснення колабораційної діяльності, як-от:

Окрім того, засудження уповноважених осіб політичних партій, громадських об’єднань, громадських формувань з охорони громадського порядку й державного кордону, релігійних та благодійних організацій, профспілок за вказане кримінальне правопорушення є підставою для заборони або припинення їхньої діяльності в судовому порядку.

Посилання на розширений висновок: https://legal100.org.ua/kriminalna-vidpovidalnist-za-kolaboratsionizm-5143-5144-vid-24-02-2021/

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Відшкодування перевізникам коштів за пільгове перевезення (№ 5150 від 25.02.2021)

З 1 січня 2017 року й дотепер відшкодування витрат перевізникам за пільговий проїзд покладається на місцеві бюджети, проте не всі територіальні громади в змозі повною мірою відшкодовувати вказані кошти. Це призводить до відмови перевізників у пільговому проїзді або в його обмеженні, наприклад, шляхом установлення обмеженої кількості  пільгових місць у транспорті. 

Проєкт № 5150 має на меті реформувати систему пасажирських перевезень автомобільним транспортом шляхом установлення можливості укладення довгострокових договорів між компетентними органами влади та перевізниками, а також удосконалити механізм фінансового забезпечення пільгового проїзду, передбачивши цільову державну підтримку окремим територіальним громадам. Методика встановлення фінансової спроможності місцевих бюджетів та порядок визначення обсягів такої підтримки затверджуються Урядом.

Розширюваний висновокhttps://legal100.org.ua/vidshkoduvannya-pereviznikam-koshtiv-za-pilgove-perevezennya-5150-vid-25-02-2021/

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Заборона невизнання тимчасової окупації публічними діячами та деякі інші діяння (№ 5165 від 26.02.2021)

Проєкт підкреслює невизнання Україною будь-якої зміни статусу частини території України внаслідок окупації РФ та пропонує визнати протиправними такі діяння:

Проєкт не містить значної частини оціночних суджень, характерних для проєкту №4085.

Рекомендація Юридичної сотні: усі тематичні законопроєкти повинні бути доопрацьовані для формування єдиного цілісного нормативно-правового акта.

Посилання на розширений висновок: https://legal100.org.ua/zaborona-neviznannya-timchasovoyi-okupatsiyi-publichnimi-diyachami-ta-deyaki-inshi-diyannya-5165-vid-26-02-2021/

Найпоширеніші питання, з якими зверталися військовослужбовці до юристів у 2020 році

У 2020 році ми отримали 14851 звернення за правовою допомогою від військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Найчастіше нас запитували про: приватизацію землі, банківські кредити, житло, грошові виплати, відпустки, звільнення з військової служби, а також про зміни у зв’язку з карантином. Читайте наш аналіз на сайті.

Голосуйте за Вікторію Івасик, юристку ГО “Юридична сотня”, яка балотується до Громради при Мінветеранів

Міністерство опублікувало список кандидатів до складу Громадської ради, які допущені до голосування. Івасик Вікторія, координаторка аналітико-адвокаційного центру Юридичної сотні, подала свою кандидатуру до Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів. Віддати свій голос за Вікторію ви зможете з 9-12 березня 2021 року на сайті gromrada.mva.gov.ua. Голосувати матимуть змогу всі охочі.
Довідково: відібрано 72 кандидати, з яких лише 35 увійде до складу ради.

Офіс Президента України

Строки проведення чергових призовів та звільнення в запас

Президент України визначив строки звільнення в запас та проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2021 році (указ ПУ № 71/2021 від 24.02.2021).

Чергові призови на строкову військову службу заплановано на квітень – червень та жовтень – грудень 2021 року.

Нагадаємо, що призову підлягають повнолітні та придатні за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, які ще не досягли 27-річного віку. Водночас такі особи будуть призвані лише в разі, якщо вони не мають права на звільнення або відстрочку. Усі підстави для  звільнення та відстрочки встановлені в ст.ст. 17, 18 ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу”. Ідеться про навчання, продовження професійної діяльності, сімейні обставини й стан здоров’я. До того ж цей перелік є невичерпним, а отже, обласні призовні комісії за поданням районних (міських) можуть прийняти відповідне рішення за запитом особи, яка підлягає призову.

Звільнення в запас. Ті строковики, які мають ступінь вищої освіти магістра матимуть змогу звільнитися в червні – липні та в жовтні – грудні 2021 року. Решта військовослужбовців, які проходять строкову службу, будуть звільнені в квітні – червні 2021 року та грудні 2021 року – січні 2022 року. Останній термін стосується військових, що були призвані в липні 2020 року (у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19).

Стратегія розвитку кримськотатарської мови та створення Організаційного комітету установчого Саміту Кримської платформи 

26 лютого, у День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Президент України підписав указ, яким зобов’язав Уряд розробити та затвердити протягом 6 місяців Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2032 роки. Така Стратегія повинна включати низку заходів щодо:

 Також цим указом Президент затвердив склад Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи, який очолив Кулеба Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України.

З указом Президента України від 26 лютого 2021 року № 78/2021 можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Міністерство соціальної політики України

Порядок використання коштів бюджету для виплати допомоги до 5 травня

До 11 березня 2021 року ви маєте можливість надати свої зауваження та пропозиції щодо порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для виплати разової грошової допомоги до 5 травня. Цей порядок розроблений Мінсоцполітики та оприлюднений на сайті органу для проведення громадських консультацій.

Проєкт визначає головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня, осіб, які мають право на отримання допомоги до 5 травня, а також процедуру перерахунку коштів і строки, протягом яких вони повинні бути проведені.

У пояснювальній записці до проєкту вказано, що обсяг видатків на реалізацію мети становить 1 380 850,2 тис. грн, з яких 6 904,3 тис. грн на поштові видатки ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

Подання пропозицій здійснюється до 11 березня 2021 року. Поштова адреса міністерства: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601. Тел.:  (044) 289-86-22,  (044) 289-70-60. Електронна адреса: ksankur@mlsp.gov.ua.

Пояснювальна записка та текст проєкту доступні за лінками.

Кабінет Міністрів України

Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами

Кабінет Міністрів України виклав у новій редакції Порядок забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, затверджений постановою від 03 грудня 2009 року № 1301.

Відтепер цей порядок визначає механізм безоплатного забезпечення медичними виробами та іншими засобами не лише осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а й осіб, що вказані в абз. 6 ст. 4 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, які мають виражені порушення функцій органів та систем незалежно від установлення їм інвалідності з метою їхньої медичної реабілітації. Ідеться про:

Відповідне забезпечення відбуватиметься на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень ВЛК незалежно від установлення їм інвалідності.

Джерело: постанова КМУ від 24 лютого 2021 року № 141

Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року

Перейшовши за посиланням, ви матимете можливість ознайомитися з державною соціальною програмою запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, яку 24 лютого 2021 року затвердив Уряд (постанова КМУ № 145).

Програма містить інформацію про завдання, заходи, очікувані результати, а також обсяги та джерела фінансування.

Для моніторингу дієвості програми Уряд зобов’язав її виконавців подавати Мінсоцполітики щопівроку інформацію про стан її виконання.

Довідково. За інформацією, наданою Мінсоцполітики, протягом 2020 року зафіксовано 211 362 звернення щодо домашнього насильства, що на 61,9 % більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (130 514 звернень). З них:

Обліковано 262 звернення щодо вчинення домашнього насильства щодо осіб з інвалідністю.

З 2 до 5 березня 2021 року на пленарних засіданнях Верховної Ради України планується розгляд таких проєктів

Новий вид військової служби (проєкт №3553 від 28.05.2020)

Законопроєкт визначає новий вид військової служби, а саме службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, без оголошення мобілізації. Такий вид військової служби спрямований на осіб, які перебувають в оперативному резерві першої черги. Максимальний строк служби за призовом визначається Головнокомандувачем, проте в будь-якому випадку не може перевищувати шести місяців. Такий призов може здійснюватися без оголошення мобілізації в умовах особливого періоду неодноразово. За ухилення від призову проєктом передбачена кримінальна відповідальність. З огляду на те, що в особливий період усі, хто проходив військову службу (за мобілізацією або на підставі укладеного контракту) зараховуються до оперативного резерву першої черги, такий вид призову, незважаючи на всі збережені соціальні гарантії, не відповідає інтересам ветеранів, оскільки нівелює ефективність процесу повернення до мирного життя після завершення військової служби.
Ще одним недоліком проєкту є можливість доукомплектування військових формувань претендентами на військові посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків без проведення спеціальної перевірки, а це містить корупційний ризик.
❌Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Створення Національного військового меморіального кладовища (№4225 від 16.10.2020)

Проєкт передбачає створення Національного військового меморіального кладовища – архітектурно-художнього комплексу, розміщеного на спеціально відведеній земельній ділянці на території Київської області, призначеного для організації почесних поховань та перепоховань борців за незалежність України у ХХ столітті, військовослужбовців, які померли (загинули) під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Замовником будівництва Національного військового меморіального кладовища є Мінветеранів. Витрати на поховання передбачено за рахунок коштів Державного бюджету. Зразок намогильних споруд та меморіальних табличок затверджується КМУ.
Проєкт установлює заборону на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, осіб, що займали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР). Виключенням є особи, які брали участь в АТО/ООС або є борцями за незалежність у ХХ столітті.
У пояснювальній записці зазначено, що орієнтовна вартість робіт із виконання благоустрою ділянки 30 га становить 2,1 млн грн.
✅Позиція Юридичної сотні: підтримати в цілому.

Ідентифікація військовослужбовців НГУ під час здійснення заходів з охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)

Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати індивідуальний номер або перешкоджати його фіксації військовослужбовцям НГУ заборонено.
На період відсторонення від виконання службових обов’язків жетон підлягає вилученню. Доступ до інформації з бази індивідуальних номерів надається безкоштовно на офіційному вебсайті НГУ в спосіб, що дозволяє за індивідуальним номером отримати інформацію про прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця НГУ, його військове звання, посаду й наявність у нього повноважень з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Доступ до інформації надається з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
На період ООС вимоги щодо індивідуального номера не поширюються на військовослужбовців НГУ під час виконання завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в районі бойових дій і зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій.
✅Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Державна реєстрація геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. До бази даних підлягають внесенню зазначені в реєстраційних картках закодована абетково-цифрова інформація про генетичні ознаки людини та знеособлені відомості про них. Порядок унесення інформації до бази визначатиме КМУ. Проєкт передбачає обов’язкову та добровільну реєстрацію геномної інформації. Обов’язковою процедура буде для осіб, засуджених за вчинення певних категорій злочинів, а також щодо яких було обрано запобіжний захід. До бази буде також унесена інформація про невпізнані останки та інформація щодо зниклих безвісти осіб (якщо буде відібрано зразки матеріалу з особистих речей такої особи). Обов’язкова державна реєстрація геномної інформації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Добровільна реєстрація геномної інформації буде проводитися на підставі письмової заяви особи (на платній основі). Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (причому дані оновлюються кожних 8 років). Порядок зберігання біологічного матеріалу, відібраного для проведення державної реєстрації геномної інформації в осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, та чинних військовослужбовців установлюється Кабінетом Міністрів України.
❌Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (проєкт №3911 від 21.07.2020)

Законопроєкт № 3911 (у редакції до другого читання) не згадує про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян у вигляді факультативного покарання (конфіскації майна). Натомість у редакції проєкту до другого читання передбачено додаткову кваліфікуючу ознаку тяжкості вчиненого злочину: якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я чи освіти. Таке повідомлення (як і у випадку вчинення злочину повторно або в разі настання тяжких наслідків) тягнутиме за собою відповідальність від 4 до 8 років позбавлення волі.
Основна мета — зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, особливо, якщо об’єктами таких діянь стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, без розширення повноважень правоохоронних органів. Законопроєкт зумовлений збільшенням кількості таких завідомо неправдивих повідомлень за останні роки.
Довідково: критично важливі об’єкти інфраструктури – підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей.
✅Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Спрощення захисту цивільних прав у судовому порядку для громадян України з ТОТ (№3048 від 10.02.2020)

За клопотанням сторони спору – фізичної особи, яка постійно проживає на тимчасово окупованій території, розгляд цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, забезпечується місцевим загальним судом Херсонської області за вибором особи, а розгляд цивільних справ в апеляційній інстанції забезпечується Херсонським апеляційним судом.
Наразі розгляд таких справ забезпечується місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом міста Києва. У редакції проєкту до другого читання пропонується надати можливість позивачу (якщо справа ще не розглянута по суті місцевим загальним судом м. Києва) подати клопотання про передання справи до місцевого загального суду в Херсонській області (на вибір особи). Справа передається до обраного особою суду не пізніше ніж через 5 днів після закінчення строку на оскарження відповідної ухвали. Потенційно законопроєкт може викликати значне збільшення кількості звернень до судів Херсонської області, що негативно вплине на час розгляду справ. Інформація з ДСА щодо завантаженості цих судів у супровідних документах до законопроєкту відсутня.
❌Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Обіг зброї (4335 від 06.11.2020)

Проєкт урегулювує порядок обігу та використання цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, пропонує надати суб’єктам охоронної діяльності право придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а персоналу охорони – використовувати таку зброю та боєприпаси під час здійснення своєї професійної діяльності. Проєкт регламентує створення Єдиного реєстру зброї та боєприпасів до неї (з відповідною кулегільзотекою для кожної одиниці зареєстрованої зброї, що полегшить моніторинг використання кожної одиниці зареєстрованої зброї). Установлено перелік вимог до потенційних власників зброї. Проєкт передбачає можливість спадкування цивільної вогнепальної зброї, проте не вирішує питання переходу такої зброї у випадку припинення юридичної особи, яка мала на неї право. У разі носіння зброї громадянами під час воєнного стану передбачено право військовослужбовців чи поліцейських вилучити таку зброю, проте не визначено обов’язкових документів, що складаються внаслідок такого вилучення, порядок унесення відомостей до Реєстру ву разі вилучення тощо. Це створює додаткові можливості для зловживань службовим становищем під час воєнного стану.
❌Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

На засіданнях комітетів ВРУ в період з 1 до 5 березня планується розгляд таких проєктів

Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки (03.03.21)

Переформатування визначень в оборонній сфері (№4210 від 12.10.2020)

Проєкт уносить зміни до Закону України “Про національну безпеку України” та Закону України “Про оборону України”. Зміни коригують визначення понять стратегічний оборонний бюлетень, Стратегія воєнної безпеки, оборонне планування та оборонний огляд.
Норми проєкту є технічного характеру та не матимуть суттєвого впливу на реформу в оборонному секторі, хоча в пояснювальній записці зазначено, що проєкт закону розроблено на виконання абзацу другого підпункту “ґ” пункту 11 статті 1 Указу Президента України від 08 листопада 2019 року № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”.
❌Рекомендація Юридичної сотні: відправити на доопрацювання.

Статус військовослужбовця для капеланів (№ 4626 від 22.01.2021)

Проєкт пропонує надати військовим капеланам статусу військовослужбовців, а також створити службу військового капеланства в Збройних силах України, Національній гвардії України; Державній прикордонній службі України та інших військових формуваннях за згодою.
Проєкт також установлює вимоги до військового капелана: громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації, наявність вищої богословської освіти. Передбачений проєктом і перелік обов’язків військового капелана: організація та проведення молитов, богослужінь; популяризація здорового способу життя; виховання у військовослужбовців толерантного ставлення до людей та інше. Статистика: За інформацією “Новинарні” у Збройних силах України за штатом уведено близько 130 посад військових священників (капеланів), із них укомплектовано – понад 90. Капелани представляють релігійні організації таким чином:
Православна церква України – 59,
Українська греко-католицька церква – 20,
Українська євангельська церква – 6,
Церква “Скинія” – 4,
Українська православна церква (Московський патріархат) – 1.
✅Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Комітет з питань соціального захисту та захисту прав ветеранів (01.03.21)

Ветеранські статуси для учасників АТО/ООС (№ 4389 від 17.11.2020)

Проєкт передбачає перелік осіб, які мають право на встановлення статусу Захисника та Захисника з інвалідністю, Захисника з особливими бойовими заслугами, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника, а також перелік пільг для кожної з визначених категорій. Проєкт передбачає програму переходу від військової до цивільної кар’єри (передбачено дистанційну професійну перепідготовку тривалістю не менше 200 годин до завершення контракту за рахунок службового часу, інформування з юридичних питань, фінансової грамотності, консультування щодо працевлаштування або підприємницької діяльності, проте така програма затверджується на рівні КМУ).
Проєкт поділяє ветеранів на категорії, залежно від бойових дій, у яких такі особи брали участь, передбачає різну державну підтримку для осіб, залежно від підстави набуття ветеранського статусу, що суперечить конституційному принципу рівності.
До проєкту не надано фінансово-економічне обґрунтування.
❌✅Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт з урахуванням законопроєкту №3407 (який Комітет ВРУ рекомендує прийняти за основу), а також у частині фінансово-економічного обґрунтування.

Забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (№ 3695 від 19.06.2020, готується до ІІ читання)

Законопроєкт № 3695 пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю України (КЗпП України) та Закону України “Про відпустки” з метою забезпечити як для жінок, так і для чоловіків однакові умови використання соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею (зокрема відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку тощо).
Запропоновано встановити новий вид відпустки, а саме оплачуваної відпустки в разі народження дитини тривалістю до 14 календарних днів, яка надається не пізніше ніж за два тижні з дня народження дитини. Ця відпустка може надаватись одній із таких осіб: чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини в разі, якщо він не перебуває в зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки; бабусі або дідусю чи іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Збільшення розміру допомоги особам з інвалідністю (№3021а від 27.08.2020, попередній розгляд)

Проєкт пропонує визначати розмір державної соціальної допомоги для осіб з інвалідністю відповідної групи та дітей з інвалідністю, а також розмір надбавки за догляд за особами з інвалідністю не у відсотках від розміру прожиткового мінімуму (як це передбачає чинне законодавство), а у відсотках від розміру фактичного прожиткового мінімуму. Відповідно до ЗУ “Про державний бюджет України” розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1769 гривень (з 01.01.21). Фактичний розмір прожиткового мінімуму Держбюджет не визначає.
Довідково: відповідно до ЗУ “Про прожитковий мінімум” для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін Мінсоцполітики розраховує щомісяця фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення. Для формування Державного бюджету категорія фактичного прожиткового мінімуму не застосовується. За інформацією Мінсоцполітики, у грудні розмір фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, склав 3370 грн.
Збільшення розміру державної допомоги, яке пропонується проєктом, не містить фінансово-економічного обґрунтування, а без передбаченого фінансового ресурсу такі норми залишаться декларативними.
❌Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Верховна Рада України на пленарних засіданнях у період з 16 до 19 лютого розглянула такі проєкти

Звернення Верховної Ради до міжнародної спільноти щодо засудження тимчасової окупації Криму (№ 4655 від 27.01.2021)

Проєкт постанови передбачає звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Криму. Зокрема, проєкт постанови містить наступні заклики:
засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України;
посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта;
продовжувати політику невизнання спроби анексії Криму;
протидіяти мілітаризації Кримського півострова тощо.
Проєкт постанови спрямований на привернення уваги міжнародної спільноти до проблем захисту прав людини, пов’язаних із тимчасовою окупацією Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим. Водночас постанова має рекомендаційний характер та не зобов’язує до вчинення будь-яких дій.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт постанови.
16.02.2021 постанову прийнято, готується на підпис.

Заява ВРУ про Євромайдан та Революцію Гідності (№2739 від 15.01.2020)

Верховна Рада України на державному рівні закріплює визнання Революції Гідності як одного з ключових моментів українського державотворення та закликає швидко й ефективно розслідувати злочини, які були скоєні під час Революції Гідності. Протиправна діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення «Беркут», міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції Гідності засуджується як така, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству.
17.02.2021 постанову прийнято, готується на підпис.

Оподаткування вживаних автомобілів, що ввезені з-за кордону (4643-д від 25.01.2021)

Протягом 180 днів із дня набрання чинності цим проєктом базою оподаткування ПДВ для ввезення на митну територію України вживаного транспортного засобу (ТЗ), що класифікується за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (якщо маса ТЗ не більше 3,5 т) та 8711, увезеного на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року, буде сума сплаченого акцизного податку.
Акцизний податок для таких транспортних засобів буде розраховуватись за новою формулою, Ставка = Ставкабазова + Vе + Fе, причому базова ставка залежить від віку авто (чим старіше авто, тим більшим є розмір базової ставки, від 0 євро за авто віком до 9 років до 125 євро за авто, із дня виготовлення якого минуло понад 14 років), величина Vе залежить від об’єму двигуна, а Fе — від його типу (дизельний, бензиновий, змішаний). Така формула не застосовується, якщо транспортні засоби не відповідають екологічним нормам “ЄВРО-2” та/або мають походження з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором. Використання вказаної формули для обчислення акцизного податку можливе для транспортних засобів, які були ввезені в період до 31.12.2020.
Проєкт спрямований на тимчасове вирішення проблем із легалізацією вживаних автомобілів через обмежений строк його дії. Окрім того, норми мають зворотну дію в часі, оскільки стосуються транспортних засобів, які вже ввезені в період до 31.12.2020, тоді як зворотна дія закону в часі допускається лише у випадку пом’якшення (або скасування) відповідальності для осіб. У проєкті закону (та в супровідних матеріалах) немає фінансово-економічного обґрунтування та обґрунтування економічної доцільності запропонованих ставок акцизного податку.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.
18.02.2021 проєкт прийнято в першому читанні, готується на друге читання.

Митні платежі за вживані авто, що ввезені з-за кордону (№4644-д від 25.01.2021)

Протягом 180 днів із дати набрання чинності проєктом уживані авто з-за кордону, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (якщо їхня маса не більше 3,5 т) та 8711, увезені на митну територію України фізичними особами в період до 31.12.2020, звільняються від обкладання ввізним митом, якщо особою будуть дотримані вимоги, що передбачені проєктом №4643-д. Здійснення митного оформлення транспорту, щодо якого не дотримані строки та умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, протягом 180 днів можливе за умови добровільної сплати до державного бюджету п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн). Це звільняє фізичних осіб від відповідальності за недотримання вимог режимів тимчасового ввезення або транзиту.
Проєкт має тимчасову дію строком 180 днів від дати набуття чинності (а також зворотну дію в часі, оскільки поширюється лише на ТЗ, що ввезені до 31.12.2020 року). Це не дозволяє використати вказаний механізм особам, які ввезли вживане авто з-за кордону пізніше цієї дати, а також порушує принцип рівності щодо громадян, які здійснили ввезення ТЗ з-за кордону до 31.12.2020, проте виконали всі законодавчі вимоги щодо його розмитнення. До проєкту відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, не наведено також обґрунтування визначеного проєктом розміру добровільного внеску до бюджету саме в розмірі 8500 грн. Окрім того, митне оформлення, відповідно до норм проєкту, буде здійснюватися з виконанням митних формальностей відповідно до тимчасового порядку, затвердженого КМУ.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.
18.02.2021 проєкт прийнято в першому читанні, готується на друге читання.

Кабінет Міністрів України

План заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на 2021—2025 роки

КМУ затвердив план заходів на 2021—2025 роки, що пов’язані з вшануванням учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні. Серед них:
проєктування, будівництво та функціонування Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності;
опрацювання питання щодо взяття на облік, унесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єктів культурної спадщини, пов’язаних із вказаними подіями;
збір за участю музейних, архівних і наукових установ документальних, фото-, аудіо-, відео- та інших матеріалів, свідчень, усних історій, а також систематизація та оприлюднення їх;
проведення закордонними дипломатичними установами України відповідних заходів за кордоном;
проведення досліджень, форумів, конференцій, дискусій, засідань за круглим столом, лекцій, зокрема із залученням ЗВО та ВВНЗ;
фотодокументальні, мистецькі й інформаційні, віртуальні виставки, презентація книг спогадів, наукових, художніх, мистецьких, освітніх та інших видань.
Також на деякі органи державної влади та установи КМУ поклав обов’язок сприяти підготовці та розповсюдженню соціальної реклами, пам’ятних знаків, меморіальних дощок, найменуванню скверів, вулиць, площ, закладів освіти, культури та інших об’єктів на честь загиблих, проведенню релігійними організаціями панахиди за загиблими та молебнів над установленими їм пам’ятниками, а також міжнародному співробітництву з вивченням і обміном досвідом у сфері політики пам’яті тощо.
Щороку до 15 березня ЦОВВ, Національна академія наук (за згодою), облдержадміністрації, КМДА повинні подавати інформацію про стан виконання плану Українському інституту національної пам’яті, аби він до 15 квітня передавав її КМУ.
Докладніше з планом можна ознайомитися за посиланням.
Джерело: від 17.02.2021 № 112-р.

Доповнення переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП

Уряд прийняв рішення щодо доповнення новими адміністративними послугами соціального характеру переліку, який затверджений додатком до розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”.
Таким розпорядженням КМУ узгодив найменування та зміст адміністративних послуг із нормами чинного законодавства, а також доповнив цей перелік такою послугою у сфері ветеранських справ, як призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг тощо.
Докладніше з внесеними змінами можна ознайомитися за посиланням.
Джерело: розпорядження КМУ від 17.02.2021 № 123-р.

Офіс Президента України

Призначення на посади керівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Президент України вніс зміни до свого попереднього указу від 04.06.2008 № 516, яким установив, що кандидатури Голови Держспецзв’язку та захисту інформації України, а також першого заступника, заступника Голови Держспецзв’язку та захисту інформації України повинні погоджуватися з Президентом України для призначення їх.
Джерело: указ Президента України від 17.02.2021 № 58/2021.

Зміни до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Держспецзв’язку

17.02.2021 Президент України також видав указ, який регулює деякі питання проходження служби військовослужбовцями Держспецзв’язку, зокрема зміни стосуються військових звань, умов присвоєння їх, а також строків вислуги в цих військових званнях.
Докладніше з рештою змін можна ознайомитися в указі Президента України від 17.02.2021 № 57/2021 за посиланням.

Міністерство у справах ветеранів України

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

На своєму сайті Мінветеранів розмістило оголошення про проведення громадських консультацій щодо низки проєктів, які стосуються забезпечення ветеранів грошовою компенсацією за належне для отримання житло, зокрема йдеться про:
Проєкт акта про внесення змін до постанови КМУ від 19.10.2016 № 719, яка регулює питання надання грошової компенсації особам з інвалідністю І-ІІ групи, що пов’язана з участю в АТО/ООС, та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС.
Проєкт акта про внесення змін до постанови КМУ від 28.03.2018 № 214, що забезпечує грошовою компенсацією осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, а також членів сімей загиблих таких осіб.
Проєкти пропонують: визначити чіткий порядок здійснення розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошових компенсацій; розширити повноваження комісій, які розглядають заяви про призначення грошової компенсації, зокрема в контексті перегляду рішень за нововиявленими обставинами; визначити підстави для відмови у виплаті вже призначеної грошової компенсації; визначити право на виплату грошової компенсації уповноваженому члену сім’ї, якого включено в розрахунок розміру грошової компенсації, у разі смерті одержувача грошової компенсації тощо.
Порівняльна таблиця та пояснювальна записка до проєкту, що вносить зміни до постанови КМУ № 719 за посиланнями.
Порівняльна таблиця та пояснювальна записка до проєкту, що вносить зміни до постанови КМУ № 214 за посиланнями.
Пропозиції та зауваження до проєктів постанов можна надіслати до 05.03.2021 у письмовому та/або електронному вигляді на електронну адресу: zhytlo@mva.gov.ua з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001. Контактний телефон: (044) 281-08-37.

Затвердження форм документів щодо виплати грошової компенсації за житло для ВПО, які є УБД

На своєму сайті Мінветеранів також розмістило проєкт акта, який затверджує форми документів щодо забезпечення виплати компенсації за належні для отримання жилі приміщення для ВПО, які є УБД, особами з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни та які мають відповідне право згідно з постановою КМУ від 18.04.2018 № 280.
Ідеться про акт обстеження матеріально-побутових умов і журнал обліку звернень, що містить інформацію про використання грошової компенсації.
Пояснювальна записка за посиланням.
Письмові пропозиції та зауваження до проєкта наказу можна подавати до 06.03.2021 на електронну адресу: zhytlo@mva.gov.ua та control@mva.gov.ua з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001. Контактний номер: (044) 281-08-37.

Порядок проведення військового поховального ритуалу № 4636-1 (альтернативний) від 08.02.2021

Проєкт має на меті вдосконалити вшанування пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців та деяких інших осіб шляхом оновлення процедури військового поховального ритуалу. Так, суб’єкти законодавчої ініціативи пропонують оновити перелік категорій осіб, які мають право на поховання за загальною і спеціальною процедурою церемонії, визначаючи всі деталі їхнього проведення та відповідальних осіб.

Організація проведення військового поховального ритуалу, зокрема одержання дозволу від родичів, близьких осіб на організацію поховання за військовим поховальним ритуалом, покладається на начальника гарнізону, а його заступник зобов’язаний призначати почесні варти від військових частин і здійснювати контроль за їхньою підготовкою.

Цей проєкт є альтернативним до законопроєкту № 4636 від 25.01.2021 та здебільшого дублює його положення. Проєкт № 4626-1 дещо видозмінює перелік категорій осіб, які мають право бути похованими в порядку проведення військового поховального ритуалу та за спеціальною церемонією. Основний законопроєкт є більш комплексним, адже містить додаткові схеми, креслення тощо.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/poryadok-provedennya-viyskovogo-pohovalnogo-ritualu-4636-1-alternativniy-vid-08-02-2021/

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати основний законопроєкт № 4636.

Позбавлення КМУ невластивих повноважень (№ 5052 від 09.02.2021)

Законопроєкт розроблений КМУ для передачі низки технічних компетенцій до відання окремих міністерств чи інших органів державної влади.  Загалом проєкт Закону передбачає внесення змін до 30 законодавчих актів щодо позбавлення уряду 54 повноважень. Наприклад, порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи встановлюватиметься Міністерством оборони України за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також МОЗ. Положення про допризовну підготовку та Положення про підготовку призовників із військово-технічних спеціальностей, а також  Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу затверджуватимуться Міністерством оборони України за погодженням із Міносвіти. Кількість призовників, які підлягають підготовці з військово-технічних спеціальностей, та перелік цих спеціальностей не підлягатимуть затвердженню Кабінетом Міністрів України, як це передбачено наразі.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що він не потребує додаткових бюджетних видатків, однак розширення повноважень службовців та працівників відповідних органів державної влади, яким делегуються повноваження КМУ, можуть потребувати додаткових видатків для виплати заробітної плати. А порядок та норми забезпечення військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні збори, які будуть розроблятися окремими відомствами, можуть потенційно бути різними для резервістів та військовозобов’язаних залежно від місця служби, що може суперечити конституційному принципу рівності.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/pozbavlennya-kmu-nevlastivih-povnovazhen-5052-vid-09-02-2021/

Визначення ознак трудових відносин (№5054 від 09.02.2021)

Законопроєкт пропонує нове визначення трудових відносин та презумпцію наявності їх у випадку збігу трьох або більше із запропонованих ознак наявності трудових відносин:

Указаний перелік не є вичерпним, що не відповідає принципу правової визначеності та значно розширює можливості Державної служби України з питань праці щодо притягнення роботодавців до відповідальності без установлених чітких критеріїв протиправної поведінки. Невичерпний перелік ознак трудових відносин може мати негативний вплив на фізичних осіб-підприємців, які самостійно здійснюють виконання робіт чи надання послуг відповідно до договірних умов.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/viznachennya-oznak-trudovih-vidnosin-5054-vid-09-02-2021/

Використання державних символів України та символів іноземних держав органами місцевого самоврядування (№ 5049 від 08.02.2021)

Проєкт закону № 5049 має на меті встановити правила використання державних символів України та символів іноземних держав місцевими радами, їхніми виконавчими органами та комунальними підприємствами. Суб’єкт законодавчої ініціативи пропонує внести зміни до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема встановити, що  прапори іноземних держав на фасадах комунальних підприємств розміщувати забороняється взагалі, а в приміщеннях ОМС дозволяється лише в разі, коли в таких будівлях перебувають офіційні делегації, групи чи посадові особи іноземних держав. Виконання іноземних державних гімнів під час проведення засідань також дозволяється лише в разі, коли в них беруть участь офіційні делегації, групи чи посадові особи іноземних держав.

Цими ж суб’єктами законодавчої ініціативи зареєстровано похідний законопроєкт № 5048, що пропонує внести зміни до КУпАП (доповнити його статтею 1844) і передбачає відповідальність за порушення порядку використання державних символів України та символів іноземних держав органами місцевого самоврядування.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/vikoristannya-derzhavnih-simvoliv-ukrayini-ta-simvoliv-inozemnih-derzhav-organami-mistsevogo-samovryaduvannya-5049-vid-08-02-2021/

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Міністерство у справах ветеранів України

Першочергове забезпечення жилою площею добровольців

На своєму сайті Мінветеранів розмістило для громадських консультацій проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”. Ідеться про постанову Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року № 470.

Проєкт пропонує врегулювати питання першочергового забезпечення жилою площею осіб, які до набрання чинності Законом України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” брали участь в АТО в складі добровольчих формувань. Статус учасника бойових дій такі особи наразі отримують відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 6 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Проєкт акта, зокрема, доповнює добровольцями підпункт 8 пункту 13 вказаної постанови, що визначає перелік категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Також проєкт установлює додаткову підставу для зняття з квартирного обліку. Ідеться про забезпечення житлом шляхом виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719, від 28 березня 2018 р. № 214, від 18 квітня 2018 р. № 280, від 20 лютого 2019 р. № 206.

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 25.02.2021 на електронні адреси: zhytlo@mva.gov.ua, control@mva.gov.ua з подальшим направленням паперового варіанту на поштову адресу: провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.

Проєкт постанови, пояснювальна записка, порівняльна таблиця за посиланнями.

Міністерство соціальної політики України

Оплати проїзду в готівковій формі

Мінсоц розробило та пропонує до обговорення проєкт постанови КМУ “Деякі питання надання пільг з оплати проїзду окремим категоріям громадян у готівковій формі”.

Проєкт пропонує визнати такими, що втратили чинність: 

Проєкт передбачає, що пільги з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах надаються в готівковій формі в разі прийняття такого рішення сільськими, селищними, міськими радами територіальних громад або їхніми виконавчими органами. Відповідні органи також повинні затверджувати розмір грошової виплати та компенсації, періодичність і строки здійснення їх.

Проєкт усуває положення, яке міститься в постанові КМУ від 14.03.2018 № 197 і передбачає, що розмір щомісячної готівкової виплати визначається шляхом множення середньої вартості проїзду в міському комунальному транспорті в області на 30 поїздок.

Докладніше з текстом проєкту можна ознайомитися за посиланням.

Подання пропозицій здійснюється до 18.02.2021. Поштова адреса міністерства: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601. Тел.:  (044) 289-86-22,  (044) 289-70-60. Електронна адреса для звернень громадян: zvernennya@mlsp.gov.ua.

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

Міністерство соцполітики розмістило на сайті проєкт акта щодо внесення змін до постанови КМУ від 5.05.2012 № 321 ”Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів”.

Проєкт пропонує:

Докладніше зі всіма змінами заЗабезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю

Пропозиції та зауваження можна подати до 08.03.2021. Подання пропозицій здійснюється до 18.02.2021. Поштова адреса міністерства: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601. Тел.:  (044) 289-86-22,  (044) 289-70-60. Електронна адреса для звернень громадян: zvernennya@mlsp.gov.ua.

На засіданнях Верховної Ради в період із 16 до 19 лютого заплановано розгляд таких проєктів

Створення Національного військового меморіального кладовища (№4225 від 16.10.2020)

Проєкт передбачає  створення Національного військового меморіального кладовища – архітектурно-художнього комплексу, розміщеного на спеціально відведеній земельній ділянці на території Київської області, призначеного для організації почесних поховань та перепоховань борців за незалежність України у ХХ столітті, військовослужбовців, які померли (загинули) під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Замовником будівництва Національного військового меморіального кладовища є Мінветеранів. Витрати на поховання передбачено за рахунок коштів Державного бюджету. Зразок намогильних споруд та меморіальних табличок затверджується КМУ.

Проєкт установлює заборону на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, осіб, що  займали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР). Виключенням є особи, які брали участь в АТО/ООС або є борцями за незалежність у ХХ столітті.

У пояснювальній записці зазначено, що орієнтовна вартість робіт із виконання благоустрою ділянки 30 га становить 2,1 млн грн.

Позиція Юридичної сотні: підтримати в цілому. 

Посилення соціальної захищеності осіб з інвалідністю через надання права на позачергове обслуговування (№ 4113 від 17.09.2020)

Проєкт закону № 4113 пропонує посилити соціальну захищеність осіб з інвалідністю шляхом запровадження позачергового обслуговування їх у будь-яких касах та підприємствах, а також позачергового пропуску деяких категорій серед осіб з інвалідністю через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду у визначених випадках.  Такі зміни поширюються на того, хто супроводжує особу з інвалідністю 1 групи чи дитину з інвалідністю, а також не більш як на дві особи, які супроводжують особу з інвалідністю або дитину з інвалідністю під час перетину кордону.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Ідентифікація військовослужбовців НГУ під час здійснення заходів з охорони громадського порядку (№3731 від 24.06.2020)

Проєкт пропонує запровадити жетони з індивідуальним номером для військовослужбовців НГУ. Жетон з індивідуальним номером (який зберігається за особою впродовж усього строку служби) посвідчує належність військовослужбовця до Національної гвардії України й підтверджує його повноваження з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Індивідуальний номер також закріплюється на засобах індивідуального захисту під час виконання військовослужбовцем НГУ своїх повноважень з охорони громадського порядку. Приховувати або перешкоджати фіксації індивідуального номера військовослужбовцям НГУ заборонено.

На період відсторонення від виконання службових обов’язків жетон підлягає вилученню. Доступ до інформації з бази індивідуальних номерів надається безкоштовно на офіційному вебсайті НГУ в  спосіб, що дозволяє за індивідуальним номером отримати інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові військовослужбовця НГУ, його військове звання, посаду й наявність у нього повноважень з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Доступ до інформації надається з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На період ООС вимоги щодо індивідуального номера не поширюються на військовослужбовців НГУ під час виконання завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в районі бойових дій і зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Державна реєстрація геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. До бази даних підлягають внесенню зазначені в реєстраційних картках закодована абетково-цифрова інформація про генетичні ознаки людини та знеособлені відомості про них. Порядок унесення  інформації до бази визначатиме КМУ. Проєкт передбачає обов’язкову та добровільну реєстрацію геномної інформації. Обов’язковою процедура буде для осіб, засуджених за вчинення певних категорій злочинів, а також щодо яких було обрано запобіжний захід. До бази буде також унесена інформація про невпізнані останки та інформація щодо зниклих безвісти осіб (якщо буде відібрано зразки матеріалу з особистих речей такої особи). Обов’язкова державна реєстрація геномної інформації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Добровільна реєстрація геномної інформації буде проводитись на підставі письмової заяви особи (на платній основі). Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (причому дані оновлюються кожних 8 років). Порядок зберігання біологічного матеріалу, відібраного для проведення державної реєстрації геномної інформації в осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, та чинних військовослужбовців встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (проєкт №3911 від 21.07.2020)

Законопроєкт № 3911 (у редакції до другого читання) не згадує про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян у вигляді факультативного покарання  (конфіскації майна). Натомість у редакції проєкту до другого читання передбачено додаткову кваліфікуючу ознаку тяжкості вчиненого злочину:  якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я чи освіти. Таке повідомлення (як і у випадку вчинення злочину повторно або в разі настання тяжких наслідків) тягнутиме за собою відповідальність від 4 до 8 років позбавлення волі.

Основна мета — зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, особливо, якщо об’єктами таких діянь стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, без розширення повноважень правоохоронних органів. Законопроєкт зумовлений збільшенням кількості таких завідомо неправдивих повідомлень за останні роки.

Довідково: критично важливі об’єкти інфраструктури – підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, діяльність яких безпосередньо пов’язана з технологічними процесами та/або наданням послуг, що мають велике значення для економіки та промисловості, функціонування суспільства та безпеки населення, виведення з ладу або порушення функціонування яких може справити негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіяти майнову шкоду та/або становити загрозу для життя і здоров’я людей.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Оподаткування вживаних автомобілів, що ввезені з-за кордону (4643-д від 25.01.2021)

Протягом 180 днів із дня набрання чинності цим проєктом базою оподаткування ПДВ для ввезення на митну територію України вживаного транспортного засобу (ТЗ), що класифікується за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (якщо маса ТЗ не більше 3,5 т) та 8711, увезеного на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року, буде сума сплаченого акцизного податку

Акцизний податок для таких транспортних засобів буде розраховуватись за новою формулою, Ставка = Ставкабазова + Vе + Fе, причому базова ставка залежить від віку авто (чим старіше авто, тим більшим є розмір базової ставки, від 0 євро за авто віком до 9 років, до 125 євро за авто, із дня виготовлення якого минуло понад 14 років), величина Vе залежить від об’єму двигуна, а Fе від його типу (дизельний, бензиновий, змішаний). Така формула не застосовується, якщо транспортні засоби не відповідають екологічним нормам “ЄВРО-2” та/або мають походження з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором. Використання вказаної формули для обчислення акцизного податку можливе для транспортних засобів, які були ввезені в період до 31.12.2020.

Проєкт спрямований на тимчасове вирішення проблем із легалізацією вживаних автомобілів через обмежений строк його дії. Окрім того, норми мають зворотну дію в часі, оскільки стосуються транспортних засобів, які вже ввезені в період до 31.12.2020, тоді як зворотна дія закону в часі допускається лише у випадку пом’якшення (або скасування) відповідальності для осіб. У проєкті закону (та в супровідних матеріалах) немає фінансово-економічного обґрунтування та обґрунтування економічної доцільності запропонованих ставок акцизного податку. 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Митні платежі за вживані авто, що ввезені з-за кордону (№4644-д від 25.01.2021)

Протягом 180 днів із дати набрання чинності проєктом уживані авто з-за кордону, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (якщо їхня маса не більше 3,5 т) та 8711, увезені на митну територію України фізичними особами в період до 31.12.2020, звільняються від обкладання  ввізним митом, якщо особою будуть дотримані вимоги, що передбачені проєктом №4643-д. Здійснення митного оформлення транспорту, щодо якого не дотримані строки та умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, протягом 180 днів можливе за умови добровільної сплати до державного бюджету п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн). Це звільняє фізичних осіб від відповідальності за недотримання вимог режимів тимчасового ввезення або транзиту.

Проєкт має тимчасову дію строком 180 днів від дати набуття чинності (а також зворотну дію в часі, оскільки поширюється лише на ТЗ, що ввезені до 31.12.2020 року). Це не дозволяє використати вказаний механізм особам, які ввезли вживане авто з-за кордону пізніше цієї дати, а також порушує принцип рівності щодо громадян, які здійснили ввезення ТЗ з-за кордону до 31.12.2020, проте виконали всі законодавчі вимоги щодо його розмитнення. До проєкту відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, не наведено також обґрунтування визначеного проєктом розміру добровільного внеску до бюджету саме в розмірі 8500 грн. Окрім того, митне оформлення, відповідно до норм проєкту, буде здійснюватися з виконанням митних формальностей відповідно до тимчасового порядку, затвердженого КМУ. 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Обіг зброї (4335 від 06.11.2020)

Проєкт урегулювує порядок обігу та використання цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, пропонує надати суб’єктам охоронної діяльності право придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а персоналу охорони  – використовувати таку зброю та боєприпаси під час здійснення своєї професійної діяльності. Проєкт регламентує створення Єдиного реєстру зброї та боєприпасів до неї, (з відповідною кулегільзотекою для кожної одиниці зареєстрованої зброї, що полегшить моніторинг використання кожної одиниці зареєстрованої зброї). Установлено перелік вимог до потенційних власників зброї. Проєкт передбачає можливість спадкування цивільної вогнепальної зброї, проте не вирішує питання переходу такої зброї у випадку припинення юридичної особи, яка мала на неї право. У разі  носіння зброї громадянами під час воєнного стану передбачено право військовослужбовців чи поліцейських вилучити таку зброю, проте не визначено обов’язкових документів, що складаються внаслідок такого вилучення, порядок унесення відомостей до Реєстру у разі  вилучення тощо. Це створює додаткові можливості для зловживань службовим становищем під час воєнного стану.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Оцінка шкоди, заподіяної порушеннями (№ 5013 від 03.02.2021)

Проєкт змінює оцінку завданої адміністративним чи кримінальним порушенням шкоди із кратного розміру прожиткового мінімуму до кратного розміру базових величин для грошових платежів і стягнень. Наприклад, замість 20-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб буде застосовуватись 20-кратний розмір базової величини для грошових платежів і стягнень. Розмір базової величини буде застосовуватись також при вирішенні питання про застосування особистого зобов’язання, поруки чи застави в кримінальному провадженні.

Довідково: розмір базової величини, відповідно до проєкту, визначається щороку станом на перше січня відповідного року.

Проєкт пропонує виключити спори щодо оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень стосовно обчислення, призначення, перерахунку пенсійних виплат, інших соціальних виплат чи пільг із переліку спорів, які розглядаються в письмовому провадженні без повідомлення учасників справи. Це дасть змогу сторонам бути залученими до розгляду адміністративної справи навіть у випадку її незначної складності.
Текст проєкту не повністю узгоджується з метою, яка зазначена в пояснювальній записці, оскільки розмір штрафів та інших стягнень, відповідно до тексту законопроєкту, продовжує обчислюватись у кратному розмірі неоподатковуваного грошового мінімуму доходів громадян (17 грн).

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.
Розширений висновок

Іноземні інвестиції в стратегічні для національної безпеки підприємства (№5011 від 03.02.2021)

Проєкт визначає види діяльності, які мають стратегічне значення для національної безпеки, наприклад:
– ядерна енергія та радіоактивні матеріали;
– криптографічний захист та шифрування інформації;
– виробництво та ремонт озброєння і військової техніки;
– розроблення і виробництво боєприпасів;
– видобування корисних копалин тощо.

Іноземні інвестиції в підприємства, що здійснюють діяльність стратегічного значення, підлягатимуть оцінці впливу. Такі інвестиції можливі лише за умови погодження окремих видів правочинів, які дають можливість значного впливу інвестора на майно, діяльність та управління стратегічного підприємства, Міжвідомчою комісією з питань оцінки впливу іноземних інвестицій. Строк проведення оцінки впливу правочину не може перевищувати 45 днів від дати надсилання запиту до Мінекономіки. Передбачено принцип мовчазної згоди (у випадку ненадання рішення Комісії правочин уважатиметься погодженим). Проєкт покладає на інвестора обов’язки щодо повідомлення про намір учинення правочину, а також надання необхідних документів. Це може негативно впливати на можливості Комісії щодо здійснення оцінки впливу (у випадку подання неповних відомостей, залучення до правочину громадянина України для уникнення перевірки чи вчинення інших недобросовісних дій). На інвестора також покладається обов’язок надати проєкт правочину, однак проєкт не містить чітких вимог та рекомендацій щодо захисту наданої інформації.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.
Розширений висновок

Заборона кредиторам, які мали бізнес на окупованих територіях, подаватись на процедуру банкрутства (№ 5010 від 03.02.2021)

Проєкт вносить зміни в Прикінцеві та перехідні положення Кодексу України з процедур банкрутства та пропонує зобов’язати суд відмовляти в прийнятті заяви або відкритті провадження в справі про банкрутство юридичним особам, майно та активи яких знаходяться на території проведення АТО або тимчасово неконтрольованій території. Крім того, проєкт пропонує зобов’язати закрити відкриті провадження в справах про банкрутство, які подані кредитором.

Прийняття проєкту призведе до порушення законних прав кредиторів через заборону права на процедуру банкрутства. Крім того, запровадження мораторію на виконання рішення судів призведе до порушення Конституції і статті 6 Європейської Конвенції з прав людини, якою закріплено право кожного на виконання судового рішення, яке є складовою права на справедливий суд.

Розширений висновок 
Рекомендація Юридичної сотні: відхилити.

Розширення соціальних гарантій ветеранам війни (№ 5026 від 05.02.2021)

Проєкт Закону пропонує розширити соціальні гарантії для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей загиблих та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Ідеться про такі гарантії:

Суб’єктом законодавчої ініціативи також було подано до ВРУ законопроєкт № 5027 від 05.02.2021, що пропонує доповнити КУпАП статтею 185-14, яка б передбачала відповідальність за “порушення законодавства у сфері соціальних пільг та соціального захисту, а саме ненадання передбачених соціальних пільг та соціальних гарантій особами, які повинні їх надавати”, а також № 5028 від 05.02.2021, який розширює податкові пільги для військовослужбовців, добровольців, працівників підприємств, установ, організацій, що залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО/ООС.

Докладніше про запропоновані зміни та недоліки, які містить законопроєкт, у розширеному висновку за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотня: доопрацювати.

Новини Юридичної сотні

Вікторія Івасик – кандидатка до Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів від Юридичної сотні

Вікторія Івасик, координаторка аналітико-адвокаційного центру Юридичної сотні, подала свою кандидатуру до Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів. Віддати свій голос ви зможете з 9-12 березня 2021 р. на сайті https://gromrada.mva.gov.ua. Голосувати зможуть всі охочі.

Сьогодні, 8 лютого 2021 р. – останній день, коли ви можете подати свою кандидатуру до Громради при Мінветеранів. Як це зробити ми писали тут.

Новини Верховної Ради України

Верховна Рада України на пленарних засіданнях у період з 2 до 5 лютого розглянула такі законопроєкти:

Кредитні пільги для ВПО (проєкт 2329 від 29.10.2019)

Проєкт пропонує:

  1. обмеження розміру процентів за користування кредитом (розмір процентів не може бути більшим, ніж  проценти,  нараховані до настання терміну виконання зобов’язання);
  2. заборону  нарахування неустойки та стягнення з ВПО збитків (що фактично є визнанням із боку держави об’єктивних обставин, які призвели до неможливості обслуговувати борги);
  3. звільнення ВПО від відповідальності за порушення грошових зобов’язань, у  частині  нарахування інфляційного збільшення  та трьох відсотків  річних;
  4. заборону на уступку прав вимоги за кредитними договорами ВПО на користь інших осіб. Таке правило не дозволить банкам та іншим кредиторам передавати право вимоги боргу колекторським або іншим компаніям. 

Дія закону поширюватиметься на всіх кредиторів внутрішньо переміщених осіб, що не дозволить викривляти його тлумачення та застосовувати вибірково. 

Норма надає можливість зменшити борг  лише тим боржникам, які до моменту початку АТО сумлінно виконували грошові зобов’язання, і не надає такої можливості тим, хто після початку АТО не здійснив жодного платежу.

Законопроєкт потребує внесення змін до прикінцевих положень ЗУ “Про банки  і банківську діяльність”, ЗУ “Про споживче кредитування”. 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати в першому читанні з подальшим доопрацюванням.

04.02.2021 законопроєкт прийнято в першому читанні.

Підвищення розміру допомоги для дітей із тяжкими хворобами (№2024 від 03.09.2019)

Проєкт підвищує розмір державної допомоги для дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність до мінімум двох прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Наразі розмір такої допомоги складає 1 прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

02.02.2021 Закон було прийнято, 04.02.2021 направлено на підпис Президенту.

Про посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (проєкт  № 3908-1 від 03.08.2020)

Законопроєктом № 3908-1 пропонується винних у домашньому насильстві залучати до суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі. Указане сприятиме формуванню адресної відповідальності за насильство. Станом на сьогодні найпопулярнішою санкцією за це правопорушення є накладення штрафу, що  стає додатковим фінансовим тягарем для сім’ї кривдника. 

Проєкт пропонує важливе нововведення, що дозволяє швидше притягнути кривдника до відповідальності, зокрема в тих випадках, коли останній переховується від правосуддя або іншим шляхом затягує розгляд справи. А саме пропонується передбачити можливість розгляду справи про домашнє насильство без присутності самих кривдників.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

03.02.2021 законопроєкт прийнято в першому читанні.

Використання е-паспортів після закінчення 2021 року (№ 4355 від 10.11.2020)

Проєкт № 4355 пропонує продовжити можливість використання громадянами України е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон через мобільний додаток Порталу Дія після 2021 року. Такі електронні паспорти можуть пред’являтися на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства (крім випадків перетинання державного кордону та в’їзду на тимчасово окуповану територію України й виїзду з неї). Установлено, що електронні копії е-паспортів можуть застосовуватися в таких самих випадках, як і звичайні паспорти, а обов’язок забезпечувати перевірку е-паспортів покладений на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Довідково: наразі й до закінчення 2021 року використання електронних документів здійснюється на основі експериментального проєкту відповідно до Постанови КМУ від 15.04.2020 № 278.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати з подальшим доопрацюванням.

04.02.2021 законопроєкт прийнято в першому читанні.

Відрядження поліцейських (№4203 від 09.10.2020)

Законопроєкт пропонує затвердити порядок отримання звань для відряджених поліцейських, покращує механізм направлення у відрядження та відкликання з них. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, відрядженим (із залишенням на службі в поліції) до державних органів, підприємств, установ, організацій здійснюється за поданням керівників таких органів, їхніх уповноважених заступників за умови, що спеціальне звання, яке присвоюється, відповідає граничному спеціальному званню за посадою, яку поліцейський займає в державному органі, на підприємстві, в установі, організації, до яких його відряджено.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

04.02.2021 закон прийнято, готується на підпис.

Допомога по безробіттю не лише через COVID-19 (проєкт №3010а від 26.08.2020)

У березні 2020 року було збільшено допомогу по безробіттю у зв’язку з карантином через COVID-19.  Проєкт №3010а пропонує виплачувати допомогу по безробіттю не лише через карантин у зв’язку з COVID-19, а й унаслідок інших інфекційних хвороб. Крім того, проєкт пропонує передбачити механізм повернення вказаної допомоги, який буде визначено Кабінетом Міністрів України.

Рекомендація Юридичної сотні: проєкт може бути підтриманий.

04.02.2021 закон прийнято, готується на підпис.

Правове регулювання дистанційної роботи (№4051 від 04.09.2020)

Проєкт розділяє поняття дистанційної та надомної роботи. У випадку роботи дистанційно працівник сам обирає робоче місце та забезпечує належні умови праці, а також обирає комфортний графік роботи без обов’язкового дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку (у випадку, якщо інше прямо не передбачено трудовим договором). Під час здійснення надомної роботи робоче місце буде фіксуватися за працівником і змінити його можна буде лише після завчасного попередження роботодавця.

04.02.2021 закон прийнято, готується на підпис.

Розширення видів виплат, які мають бути компенсовані (3817 від 09.07.2020)

Закон України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати” зобов’язує компенсувати втрату доходу, пов’язану із затримкою деяких видів виплат. До таких виплат належать пенсії, соцвиплати, стипендія та зарплата. 

Проєкт № 3817 від 09.07.2020 пропонує розширити цей перелік і додати до нього додаткову пенсію, цільову грошову допомогу, пенсію за особливі заслуги перед Україною та інші доплати до пенсії, установлені законодавством, а також суму індексації доходів громадян, суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; суми, що виплачується особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.  

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити через ненадання фінансово-економічного обґрунтування.

04.02.2021 закон прийнято, готується на підпис.

Електронні трудові книжки (проєкт 3623 від 10.06.2020)

Законопроєкт пропонує п’ятирічний строк для включення до Державного реєстру відомостей із паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника (протягом цього періоду застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так й електронна форма). Унести дані до Реєстру може працівник або роботодавець із використанням кваліфікованого електронного підпису. Після внесення відомостей про трудову діяльність працівника до Державного реєстру роботодавець зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівникові. При укладенні трудового договору громадянин, який уперше приймається на роботу, має право подати вимогу про оформлення трудової книжки (яка має бути оформлена роботодавцем не пізніше ніж через 5 днів після прийняття нового працівника). Роботодавець, на вимогу працівника, зобов’язаний уносити до трудової книжки, що зберігається в працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт.

05.02.2021 закон прийнято, готується на підпис.

Розширення кола осіб, які можуть претендувати на посади державної служби (№4361 від 11.11.2020)

Проєкт № 4361 пропонує доповнити Закон “Про державну службу” положенням, відповідно до якого для зайняття посади державної служби категорій А, Б чи В  можна мати замість керівного досвіду лише досвід заняття адвокатською або нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).  Важливо зазначити, що наявність керівного досвіду, зокрема на посади державної служби категорії А, є важливою з точки зору наявності управлінських навиків. У той же час такий критерій відбору також є дуже загальним і не виключає наявності інших професійних кваліфікацій. Можливість заміни управлінського досвіду, як це запропоновано в законопроєкті,  на лише наявність трирічного досвіду заняття адвокатською або нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих (для категорії А)  не є рівноцінною. Бути хорошим адвокатом не означає бути хорошим менеджером державного органу з персоналом понад 1000 осіб. Однак, за можливості підтвердження управлінського досвіду понад 3 роки, представник будь-якої професії за результатом конкурсу може зайняти посаду державної служби категорії А.  До слова, таку новацію авторів законопроєкту також можна вважати дискримінаційною по відношенню до інших професій. 

Рекомендація Юридичної сотні: не підтримувати законопроєкт.

05.02.2021 законопроєкт прийнято за основу із скороч. строку підготовки до другого читання.

Міністерство у справах ветеранів України

Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації на 2021 рік

У себе на сайті Мінветеранів опублікувало проєкт наказу щодо визначення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації на 2021 рік для публічного обговорення.

На психологічну реабілітацію мають право:

Проєкт має на меті визначити граничну вартість однієї години послуг із психологічної реабілітації, наданих без та з проживанням і харчуванням для однієї особи. У разі прийняття цього наказу він набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01.01.2021. 

Зауваження і пропозиції можна надіслати до 13.02.2021 на адресу провулок Музейний, 12 (м. Київ) або е-mail: y.mazur@mva.gov.ua.

Проєкт Наказу та пояснювальна записка за посиланнями.

Оподаткування вживаних автомобілів, що ввезені з-за кордону (4643-д від 25.01.2021)

Протягом 180 днів із дня набрання чинності цим проєктом базою оподаткування ПДВ для ввезення на митну територію України вживаного транспортного засобу (ТЗ), що класифікується за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (якщо маса ТЗ не більше 3,5 т) та 8711, увезеного на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року, буде сума сплаченого акцизного податку

Акцизний податок для таких транспортних засобів буде розраховуватись за новою формулою, Ставка = Ставкабазова + Vе + Fе, причому базова ставка залежить від віку авто (чим старіше авто, тим більшим є розмір базової ставки, від 0 євро за авто віком до 9 років, до 125 євро за авто, із дня виготовлення якого минуло понад 14 років), величина Vе залежить від об’єму двигуна, а Fе – від його типу (дизельний, бензиновий, змішаний). Така формула не застосовується, якщо транспортні засоби не відповідають екологічним нормам “ЄВРО-2” та/або мають походження з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором. Використання вказаної формули для обчислення акцизного податку можливе для транспортних засобів, які були ввезені в період до 31.12.2020.

Проєкт спрямований на тимчасове вирішення проблем із легалізацією вживаних автомобілів через обмежений строк його дії. Окрім того, норми мають зворотну дію в часі, оскільки стосуються транспортних засобів, які вже ввезені в період до 31.12.2020, тоді як зворотна дія закону в часі допускається лише у випадку пом’якшення (або скасування) відповідальності для осіб. У проєкті закону (та в супровідних матеріалах) немає фінансово-економічного обґрунтування та обґрунтування економічної доцільності запропонованих ставок акцизного податку. 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок:

https://legal100.org.ua/opodatkuvannya-vzhivanih-avtomobiliv-shho-vvezeni-z-za-kordonu-4643-d-vid-25-01-2021/

Митні платежі за вживані авто, що ввезені з-за кордону (№4644-д від 25.01.2021)

Протягом 180 днів із дати набрання чинності проєктом уживані авто з-за кордону, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (якщо їхня маса не більше 3,5 т) та 8711, увезені на митну територію України фізичними особами в період до 31.12.2020, звільняються від обкладання  ввізним митом, якщо особою будуть дотримані вимоги, що передбачені проєктом №4643-д. Здійснення митного оформлення транспорту, щодо якого не дотримані строки та умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, протягом 180 днів можливе за умови добровільної сплати до державного бюджету п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн). Це звільняє фізичних осіб від відповідальності за недотримання вимог режимів тимчасового ввезення або транзиту.

Проєкт має тимчасову дію строком 180 днів від дати набуття чинності (а також зворотну дію в часі, оскільки поширюється лише на ТЗ, що ввезені до 31.12.2020 року). Це не дозволяє використати вказаний механізм особам, які ввезли вживане авто з-за кордону пізніше цієї дати, а також порушує принцип рівності щодо громадян, які здійснили ввезення ТЗ з-за кордону до 31.12.2020, проте виконали всі законодавчі вимоги щодо його розмитнення. До проєкту відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, не наведено також обґрунтування визначеного проєктом розміру добровільного внеску до бюджету саме в розмірі 8500 грн. Окрім того, митне оформлення, відповідно до норм проєкту, буде здійснюватися з виконанням митних формальностей відповідно до тимчасового порядку, затвердженого КМУ. 

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/mitni-platezhi-za-vzhivani-avto-shho-vvezeni-z-za-kordonu-4644-d-vid-25-01-2021/

Установлення окремих базових розрахункових величин (№ 4671 від 28.01.2021)

Міністерство соціальної політики України розробило, а КМУ затвердив та зареєстрував проєкт Закону № 4671, який має на меті запровадити в Україні нову сучасну методологію обчислення прожиткового мінімуму. КМУ запропонував унести зміни до деяких положень Бюджетного кодексу України, у такий спосіб упорядкувавши систему розрахунків розмірів соціальних виплат, грошових платежів і стягнень, а також плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору).

Законопроєкт визначає, що Закон про Державний бюджет України на визначений рік повинен установлювати розмір базової величини для соціальних виплат на дітей, соціальних виплат населенню, грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів. Інформація про ці базові величини також повинна міститися в бюджетній декларації.

Рекомендація Юридичної сотні: висновок щодо законопроєкту можна буде сформувати лише після реєстрації проєкту Закону “Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)”, від якого цей проєкт акта є похідним.

Розширений висновок: 

https://legal100.org.ua/ustanovlennya-okremih-bazovih-rozrahunkovih-velichin-4671-vid-28-01-2021/

Удосконалення пенсійного законодавства (4668 від 28.01.2021)

Міністерство соціальної політики України розробило, а КМУ затвердив та зареєстрував проєкт Закону № 4668, який має на меті врегулювати деякі питання в контексті вдосконалення пенсійного забезпечення.

Проєкт Закону уніфікує щорічну індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів, зокрема військовослужбовців, держслужбовців, науковців тощо, та визначає, що 1 березня — дата її щорічного проведення. Законопроєкт також відновлює право на достроковий вихід на пенсію певних категорій осіб, зокрема тих, які були звільнені з незалежних від них обставин за півтора роки до досягнення пенсійного віку, що узгоджується з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2018 № 5-р/2018. Документ визначає поняття “тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність” та надає додатковий соціальних захист батькам, які виховують таких дітей.

У разі прийняття парламентом цього Закону, він набере чинність 01.01.2022, адже  загалом необхідно 2 769,55 млн гривень додаткових видатків на рік для його реалізації.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Докладніше із цими та іншими змінами можна ознайомитися в розширеному висновоку за цим посиланням:

https://legal100.org.ua/udoskonalennya-pensiynogo-zakonodavstva-4668-vid-28-01-2021/

Звернення Верховної Ради до міжнародної спільноти щодо засудження тимчасової окупації Криму (№ 4655 від 27.01.2021)

Проєкт постанови передбачає звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо засудження тимчасової окупації Криму. Зокрема, проєкт постанови містить наступні заклики:

Проєкт постанови спрямований на привернення уваги міжнародної спільноти до проблем захисту прав людини, пов’язаних із тимчасовою окупацією Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим. Водночас постанова має рекомендаційний характер та не зобов’язує до вчинення будь-яких дій.  

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт постанови. 

Докладніше із цими та іншими змінами можна ознайомитися в розширеному висновоку за цим посиланням: 

https://legal100.org.ua/zvernennya-verhovnoyi-radi-do-mizhnarodnoyi-spilnoti-shhodo-zasudzhennya-timchasovoyi-okupatsiyi-krimu-4655-vid-27-01-2021/

Щорічна разова виплата до 5 травня (№ 4683 від 29.01.2021)

Для учасників бойових дій проєктом передбачена виплата допомоги до 5 травня  в розмірі 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2021 рік ця сума складає 1415,2 грн). 

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни проєкт передбачає такі розміри виплат: особам з інвалідністю I групи – 240 відсотків (4245,6 грн), II групи – 210 відсотків (3714,9 грн), III групи – 180 відсотків (3184,2 грн) прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом України про Державний бюджет України на 1 січня поточного року. Такий же розмір виплати передбачений проєктом для колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю. Виплата в розмірі 240% (4245,6 грн) від прожиткового мінімуму передбачена й  для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною. Для учасників війни проєкт передбачає допомогу в розмірі 25% прожиткового мінімуму (442,25 грн). Для членів сімей загиблих виплата передбачена в розмірі 55% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність ( 972,95 грн). 

Довідково: розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність станом на 01.01.2021 складає 1769 грн. За розрахунками авторів, видатки на реалізацію проєкту складатимуть 1 млрд 379 млн  грн, що на 3 млн менше за нинішній обсяг видатків (передбачений у Державному бюджеті України). Проєкт зменшує розмір виплати для учасників війни. Окрім того, проєкт не сприяє комплексному підвищенню добробуту ветеранів.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок:

https://legal100.org.ua/shhorichna-razova-viplata-do-5-travnya-4683-vid-29-01-2021/

Зміни до порядку проведення військового поховального ритуалу (№ 4636 від 25.01.2021)

Проєкт пропонує оновити процедуру проведення військового поховального ритуалу. Згідно проєкту, начальник гарнізону, Начальник органу управління Служби  повинні організовувати проведення військового поховального ритуалу. А заступник гарнізону –  призначати почесні варти від військових частин і здійснювати контроль за їхньою підготовкою, брати участь в організації проведення військового поховального ритуалу загиблих (померлих) військовослужбовців. Проєкт визначає порядок проведення військового ритуалу та передбачає, що під час військового поховального ритуалу передається Лист пошани й скорботи від імені Президента України родичам. Згідно проєкту, військовий поховальний ритуал проводиться в разі поховання:

Проєкт передбачає можливість відмови родичами від проведення військового поховального ритуалу. 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт. 

Розширений висновок: 

https://legal100.org.ua/zmini-do-poryadku-provedennya-viyskovogo-pohovalnogo-ritualu-4636-vid-25-01-2021/

На пленарних засіданнях за період з 26 по 29 січня ВРУ розглянула такі законопроєкти

Допуск на територію України збройних сил іноземних держав для проведення навчання

Проєкт закону №4499 пропонує схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях, а саме:

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

26.01.2021 закон прийнято, готується на підпис.

 

Народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612 від 09.06.2020)

Проєкт пропонує вирішення питань загальнодержавного значення, питань втрати чинності законодавчими актами чи зміни території України за допомогою референдуму. Пропонується запровадження електронних процедур для реалізації референдуму. Визначено вимоги та обмеження щодо питань, які виносяться на референдум.

26.01.2021 закон прийнято, готується на підпис.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати відповідно до висновків експертів (наприклад, за посиланням).

 

Легалізація діяльності колекторських компаній (№ 4241 від 21.10.2020)

Проєкт Закону № 4241 має на меті врегулювання питання простроченої заборгованості через легалізацію діяльності колекторських компаній з обов’язковим визначенням принципів їхнього функціонування, співпраці з кредиторами, вимог до етичної роботи зі споживачами, механізму нагляду та контролю за відповідними установами Національним банком України, а також відповідальності за порушення вказаних норм.

Законопроєкт забороняє діяльність колекторських компаній, які не включені до відповідного Реєстру, що вестиметься НБУ. Кредитодавці та нові кредитори мають право співпрацювати з колекторами лише на підставі договору, про укладання чи розірвання якого вони повинні повідомляти НБУ. Проєкт детально регламентує умови взаємодії колекторів зі споживачами, а саме встановлює етичні норми, інформацію, яку вони повинні надати про себе, шляхи комунікації, фіксацію їх  за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу, максимальну кількість звернень на день та обмеження в часі, коли таке звернення взагалі може бути здійснено, тощо. Передбачено також відповідальність колекторів за порушення вимог до етичної поведінки зі споживачами.

У такий спосіб, детально регламентуючи правові основи діяльності колекторів, законопроєкт захищає права боржників від посягань із боку відповідних компаній, які наразі проводять нелегальну діяльність із порушенням норм кримінального та адміністративного законодавства, а також права кредитодавців, що зацікавлені в поверненні заборгованості.

27.01.2021 проєкт прийнято в першому читанні, готується на друге читання. 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт.

 

Реєстрація лікарських засобів «під зобов’язання» (№ 4613 від 19.01.2021)

Законопроєкт № 4613 має на меті узгодити національне законодавство із законодавством ЄС у контексті запровадження процедури державної реєстрації лікарських засобів «під зобов’язання», що повинно сприяти прискореній процедурі реєстрації вакцини для профілактики COVID-19 та забезпеченню нею населення України. Законопроєкт визначає, що така процедура може застосовуватися лише під час дії надзвичайної ситуації та за рішенням МОЗ. Також проєкт указує на умови, за яких лікарський засіб може бути зареєстрований у такий спосіб, та зобов’язання, що виникатимуть у заявника після реєстрації лікарського засобу.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати з доопрацюванням.

29.01.2021 закон повернуто з підписом Президента, 30.01.2021 Закон набуде чинності.

 

Створення Бюро економічної безпеки (3087-д від 02.07.2020)

Для уникнення дублювання функцій та повноважень, зменшення тиску на суб’єктів господарювання передбачено створення єдиного органу, відповідального за боротьбу з економічними злочинами. Проєкт спрямований на врегулювання прав та обов’язків, компетенцій новоствореного органу.

28.01.2021 закон прийнято, готується на підпис.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

 

Реформування СБУ (№ 3196-д  від 26.10.2020)

Проєкт Закону № 3196-д (доопрацьований) пропонує замінити чинний закон щодо діяльності СБУ, прийнятий ще в 1992 році, а також унести зміни до низки інших відповідних нормативно-правових актів.

Так, відповідно до пропозицій, співробітники СБУ, яким присвоєні спеціальні звання, хоча й втрачають статус військовослужбовця, проте мають право на отримання статусу УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а їхні члени сім’ї за відповідних обставин членів сім’ї загиблого (померлого). Такі ж статуси можуть надаватися особам, які залучені до конфіденційного співробітництва, гласним і негласним позаштатним працівникам тощо. На ветеранів СБУ також поширюються положення ЗУ “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, на співробітників Служби безпеки України ЗУ “Про поховання та похоронну справу” у контексті компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та на спорудження надгробків. Військовослужбовці та співробітники СБУ, яким присвоєні спеціальні звання, мають право на отримання пенсії відповідно до ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Проєкт акта надає визначення поняттям у контексті контррозвідувальної діяльності, визначає її суб’єктів, основні функції, повноваження, заходи, які проводяться виключно за рішенням суду, порядок проведення контррозвідувального впровадження тощо.

Однак напрям реформування СБУ, запропонований проєктом 3196-д, потребує доопрацювання, оскільки він містить спірні положення, як-от: засекречування електронних декларацій службовців СБУ; нове антикорупційне повноваження, а саме виявлення необґрунтованих активів та збір доказів їхньої необґрунтованості, що дублюватиметься з функціями САП та НАБУ; допущення негласного переміщення співробітників СБУ та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, а також предметів (включно із зразками виробів чи речовин) через державний кордон та митний кордон України; можливість придбання, зберігання, переміщення, реалізації вилученого з обороту чи обмеженого в цивільному обороті майна співробітниками СБУ без уточнення, з якою метою можуть здійснюватися вказані заходи тощо.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

28.01.2021 прийнято в першому читанні, готується на друге читання.

 

Відкритість інформації про оплату праці в державних компаніях (проєкт № 3952 від 03.08.2020)

Законопроєкт розширює перелік видів інформації, яка не може мати обмежений доступ (наприклад, отримання особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна відповідно до чинного законодавства) та додає такі види:

Проєкт № 3952 посилює прозорість державних підприємств (організацій), юридичних осіб публічного права, полегшує моніторинг діяльності таких організацій для громадянського суспільства без надмірного звітного навантаження для розпорядників інформації.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

29.01.2021 прийнято в першому читанні, проєкт готується до другого читання.

 

Кабінет Міністрів України

Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

На своєму сайті Мінсоцполітики розмістило новину про те, що 27 січня 2021 року Уряд затвердив Постанову “Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг”, яка була розроблена Міністерством соціальної політики України.

Акт пропонує затвердити порядок формування, ведення та доступу до реєстру. Документ визначає перелік інформації та відомостей, що вносяться до реєстру, обов’язки держателя, адміністратора, реєстраторів, суб’єктів інформування та користувачів реєстру.

Як повідомляє Мінсоц, це надасть можливість створити алгоритм прозорості ринку надавачів послуг та реєстрації відповідних суб’єктів. У подальшому таку інформацію можна буде використовувати також для здійснення відповідних контрольних функцій.

Наразі постанова ще не опублікована на сайті КМУ, проте можна ознайомитися з проєктом постанови, який був раніше розміщений Мінсоцполітики для проведення громадських консультацій.

 

Офіс Президента України

Заходи щодо надання якісних та безпечних соціальних послуг

29 січня 2021 року Президент України видав указ, який має на меті “забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги, повагу до честі і гідності, уважне та гуманне ставлення, стимулювання розвитку ринку соціальних послуг, запровадження дієвого механізму державного контролю за дотриманням державних стандартів соціальних послуг, їх якістю та безпекою”.

Указ накладає певні зобов’язання на Уряд, обласні, Київську міську, районні державні адміністрації щодо вжиття заходів, як-от:

Джерело: Указ Президента України №30/2021 від 29.01.2021.

 

Порядок позбавлення курсантів ВВНЗ СБУ військових звань

Нещодавно Президент України видав указ, який дещо змінює порядок позбавлення військових звань курсантів, що проходять військову службу у військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) Служби безпеки України, внісши зміни до Указу ПУ № 739/2019 від 09.10.2019.

Відтепер курсанти з числа старших солдатів, а також осіб сержантського і старшинського складу можуть бути позбавлені військових звань у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення військового звання. Раніше це можна було зробити також у порядку дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ та за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, у зв’язку із вчиненням кримінального правопорушення.

Також указ обмежує повноваження керівника ВВНЗ, адже тепер він більше немає права позбавляти курсантів військових звань у порядку дисциплінарного стягнення.

Джерело: Указ Президента України № 39/2021 від 29.01.2021.

 

Міністерство оборони України

Структурні зміни щодо апарату МОУ

МОУ видало наказ, який:

З усіма змінами можна знайомитися в  Наказ МОУ № 11 від 14.01.2021.

 

Верховна Рада України на засіданнях 2 – 5 лютого 2021 року планує розгляд таких проєктів:

Новий вид військової служби (проєкт №3553 від 28.05.2020)

Законопроєкт визначає новий вид військової служби, а саме службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, без оголошення мобілізації. Такий вид військової служби спрямований на осіб, які перебувають в оперативному резерві першої черги. Максимальний строк служби за призовом визначається Головнокомандувачем, проте в будь-якому випадку не може перевищувати шести місяців. Такий призов може здійснюватися без оголошення мобілізації в умовах особливого періоду неодноразово. За ухилення від призову проєктом передбачена кримінальна відповідальність. З огляду на те, що в особливий період усі, хто проходив військову службу (за мобілізацією або на підставі укладеного контракту) зараховуються до оперативного резерву першої черги, такий вид призову, незважаючи на всі збережені соціальні гарантії, не відповідає інтересам ветеранів, оскільки нівелює ефективність процесу повернення до мирного життя після заверше