101 000 ветеранів отримали допомогу в Юридичній сотні

Підтримати

Номер гарячої лінії:  0 800 308 100

Зміна визначення розміру ОГД для службовців ДСНС (№ 4286 від 29.10.2020)

ЗАКОНОПРОЄКТ № 4286  від 29.10.2020 (основний)

Проєкт закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Ініціатори законопроєкту: Шмигаль Денис Анатолійович (Кабінет Міністрів України).

Суть законопроєкту: має на меті підвищити соціальний захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їхніх сімей шляхом установлення розміру ОГД в разі смерті службовця, установлення йому інвалідності, часткової втрати працездатності з огляду на прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року (як у військовослужбовців, поліцейських та членів їхніх сімей). Наразі для службовців цивільного захисту така допомога обчислюється, зважаючи на оклад за спеціальним званням, відсоткові надбавки за вислугу років, посадовий оклад за останньою посадою.

Зміни, що пропонуються:

 1. Запропоновано встановити такі розміри ОГД:
 • для членів сім’ї службовця цивільного захисту в разі його загибелі (смерті) під час виконання службових обов’язків 750-кратний прожитковий мінімум; у разі смерті в період проходження служби 250-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року;
 • для службовців цивільного захисту, яким установлена І група інвалідності, що пов’язана з виконанням службових обов’язків, 400-кратний прожитковий мінімум, ІІ група 300-кратний прожитковий мінімум, ІІІ група 250-кратний прожитковий мінімум;
 • для осіб рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, яким установлена І група інвалідності, що пов’язана з проходженням служби,   120-кратний прожитковий мінімум, ІІ група 90-кратний прожитковий мінімум, ІІІ група 70-кратний прожитковий мінімум;
 • для службовців цивільного захисту, які отримали часткову втрату працездатності без установлення групи інвалідності, що пов’язана з виконанням службових обов’язків, певний відсоток, що залежить від ступеня втрати працездатності, від 70-кратного прожиткового мінімуму.

У пунктах, які вказані вище, береться до уваги прожитковий мінімум для працездатних осіб, що встановлюється на 01 січня календарного року, коли було прийнято рішення про виплату допомоги. Реалізувати своє право на ОГД особа має можливість протягом 3 років з моменту виникнення такого права.

 1. Установлено аналогічне положення (як для військовослужбовців та поліцейських) щодо неможливості перерахунку виплати, якщо встановлення більшого відсотку втрати працездатності, групи інвалідності відбулося пізніше, ніж через 2 роки з моменту отримання первинного висновку МСЕК.
 2. Виплата здійснюється коштом державних органів, установ, організацій, де службовець обіймав певну посаду на момент виникнення в нього права на ОГД.
 3. Також визначено підстави, на основі яких службовцю чи членам його сім’ї може бути відмовлено в грошовій допомозі, зокрема, у разі, якщо часткова втрата працездатності/інвалідність/смерть була наслідком учинення кримінального або адміністративного правопорушення службовцем; учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння; навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, установленого судом); подання завідомо неправдивих відомостей.

Висновки до законопроєкту

Позитив

 • надання особам рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту таких же прав на ОГД, як у військовослужбовців, поліцейських, що значно посилює соціальний захист перших;
 • визначення, хто належить до членів сім’ї особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту (вони визначаються згідно з СК України, а утриманці – відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

 

Негатив

 • недостатнє фінансово-економічне обґрунтування, оскільки вказано, що реалізація буде здійснюватися в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України для утримання ДСНС. Варто деталізувати цей аспект, адже зміна способу обчислення ОГД може влинути на сам розмір допомоги, що потребуватиме перерозподілу коштів навіть у межах асигнувань для утримання ДСНС;
 • якщо законодавча ініціатива має на меті зрівняти в правах на ОГД осіб начальницького чи старшинського складу служби цивільного захисту з військовослужбовцями та поліцейськими, то варто визначити для них однакові умови отримання такої допомоги. Наприклад:
 • запропоновано встановити строк 6 місяців з моменту звільнення зі служби, протягом якого особі можуть установити групу інвалідності, що буде підставою для призначення ОГД, водночас для військовослужбовців такий строк становить 3 місяці;
 • установлено виплату ОГД членам сім’ї загиблого (померлого), навіть якщо смерть настала після звільнення зі служби незалежно від часу, який пройшов з того моменту, проте за умови, що така смерть є наслідком захворювання, яке було отримане під час проходження служби, водночас для військовослужбовців у такому разі встановлено обмеження строком в 1 рік;
 • визначено виплату ОГД службовцям цивільного захисту, якщо вони отримали часткову втрату працездатності без установлення інвалідності внаслідок виконання службових обов’язків, навіть після звільнення незалежно від того, скільки часу пройшло з такого моменту, водночас для військовослужбовців діє обмеження в 3 місяці;
 • запропоновано виплачувати ОГД членам сім’ї загиблої (померлої) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, смерть якої настала в період проходження служби, у розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму, водночас для членів сім’ї військовослужбовців такий розмір є в 2 рази більшим;
 • варто доопрацювати положення щодо виплати ОГД членам сім’ї службовця, зазначивши, що така смерть повинна бути пов’язаною з проходженням служби, а не статися в її період, оскільки використання формулювання “смерті …, що настала в період проходження … служби” може створити неоднозначне застосування норми на практиці, адже смерть внаслідок виконання службових обов’язків також може статися в період проходження служби;
 • положення про перерахунок виплати впродовж 2-ох років з моменту отримання первинного рішення МСЕК також треба доопрацювати та додати таку підставу для перерахунку як зміна причини встановлення інвалідності або більшого відсотка втрати працездатності, що також надає право на ОГД в більшому розмірі.

Позиція Юридичної сотні: доопрацювати.