110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

У період з 22 до 25 лютого у Верховній Раді України заплановано розгляд таких проєктів

Передання майна закладів освіти для потреб ЗСУ (№5801 від 19.07.2021)

Майно закладів освіти, яке не використовується для освітньої діяльності, може бути безоплатно передане органам державної влади для потреб Збройних Сил України. Проєкт передбачає наявність окремого закону, який би визначав порядок передання майна закладів освіти до ЗСУ (за посередництва органів державної влади, які в проєкті №5801 не конкретизовані). З огляду на відсутність механізму передання майна закладів освіти ЗСУ оцінити вплив цього нормативного акту доволі складно.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити.

Розширений висновок.

Право на цивільну вогнепальну зброю (№ 5708 та №5709 (доопрацьований) від 25.06.2021)

Законопроєкт № 5708 передбачає визначення умов та порядку отримання документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю; здійснення класифікації цивільної вогнепальної зброї; створення та ведення Єдиного державного реєстру такої зброї; страхування цивільної відповідальності власників зброї; використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту; правил носіння, транспортування та використання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів; реалізацію положень законопроєкту шляхом унесення змін до КК України та КУпАП, що передбачено законопроєктом № 5709. Доопрацьований проєкт 5709 передбачає серед обмежень у випадку вчинення адміністративного правопорушення  позбавлення права на володіння цивільною вогнепальною зброєю та боєприпасами (на строк до 3 років, у випадку систематичних порушень до 5 років). Передбачена адміністративна відповідальність за несвоєчасну реалізацію зброї у випадку анулювання дозволу на неї, порушення порядку продажу тощо. В осіб, які транспортують або носять цивільну вогнепальну зброю у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, тимчасово вилучають зброю. 

Крім того, проєкт №5709 розширює поняття меж необхідної оборони, виключаючи злочинність діяння у випадку захисту від  посягання на здійснення сексуального насильства, відвернення протиправної спроби заволодіння вогнепальною зброєю тощо. 

Позитивними сторонами проєкту 5708 є нормативне регулювання цивільної вогнепальної зброї; передбачення умов, за яких особа може стати власником зброї; запровадження обов’язкових курсів із вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування; створення єдиного реєстру цивільної зброї; установлення підстав для обмеження права на отримання посвідчення власника зброї; установлення обмежень щодо застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту.

Недоліками законопроєкту 5708 є корупційні ризики через можливість нагородження фізичних осіб відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» та відомчою заохочувальною відзнакою «Вогнепальна зброя»; існує ризик для національної безпеки у зв’язку з включенням зброї, що перебуває в спеціальному обігу, у відповідний розділ Реєстру;  монополія МВС як держателя реєстру у сфері регулювання зброї; відсутність у проєкті закону зон, вільних від зброї; немає обмежень  для малолітніх осіб на застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту; порушення принципу пропорційності та справедливості в частині санкцій за порушення порядку носіння зброї.

Переглянути розширений висновок можна за посиланням. 

Рекомендація Юридичної сотні:  доопрацювати законопроєкт.

Захист прав ВПО (№4487 від 11.12.2020)

Проєкт покликаний посилити державні гарантії захисту ВПО. Забезпечення органами державної влади чи органами місцевого самоврядування можливості безоплатного тимчасового проживання за умови компенсації комунальних платежів та послуг з управління багатоквартирним будинком пропонується без обмеження шестимісячним терміном із дня взяття особи на облік ВПО, як це передбачено чинним законодавством (причому така можливість не впливає на використання іншої програми для забезпечення постійним житлом), а здійснюється до усунення обставин, які стали причиною внутрішнього переміщення особи.. Рішення про скасування довідки ВПО приймається уповноваженим органом на підставі інформації про тривалу відсутність за місцем проживання (понад 6 місяців), що дає обґрунтовані підстави вважати, що особа самостійно повернулася до залишеного місця проживання. Наразі такий строк становить 60 днів. 

Проєкт передбачає можливість будівництва та реконструкції житла для забезпечення житлових потреб ВПО коштом державного та місцевих бюджетів, проте не містить фінансово-економічного обґрунтування. Також багато змін, що пропонуються проєктом, мають технічний характер і не матимуть впливу на посилення соціального та правового захисту ВПО.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширений висновок.

Утвердження національної та громадянської ідентичності (№6341 від 23.11.2021)

Законопроєкт визначає мету, завдання та ключові показники ефективності державної політики у сфері  української національної та громадянської ідентичності, визначає повноваження органів державної влади щодо її впровадження та реалізації. Одним зі складників цієї політики визначено військово-патріотичне виховання (до здійснення якого будуть залучатися ветерани війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною та учасники Революції Гідності). 

Проєкт передбачає створення нового органу державної влади Національної комісії з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності та мережі сертифікованих центрів його. У проєкті відсутнє фінансово-економічне обґрунтування, хоча реалізація його положень потребуватиме додаткових  видатків.

Проєкт передбачає, що для розгляду питань, які мають важливе суспільне значення, засідання Національної комісії будуть проводитись у формі відкритих слухань. Участь у відкритих слуханнях можуть брати тільки представники неприбуткових організацій. Особи, які не є представниками неприбуткових організацій, не зможуть потрапити на слухання, що суперечить принципу прозорості та публічності діяльності органів влади. 

Рекомендація Юридичної сотні: проєкт може бути підтриманий за умови доопрацювання.

Посилання на розширений висновок.

Реформування СБУ (№ 3196-д  від 26.10.2020)

Відповідно до проєкту, співробітники СБУ, яким присвоєні спеціальні звання, хоча й втрачають статус військовослужбовця, проте мають право на отримання статусу УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а їхні члени сім’ї за відповідних обставин членів сім’ї загиблого (померлого). Такі ж статуси можуть надаватися особам, які залучені до конфіденційного співробітництва, гласним і негласним позаштатним працівникам тощо. На ветеранів СБУ також поширюються положення ЗУ “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, на співробітників Служби безпеки України ЗУ “Про поховання та похоронну справу” у контексті компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та на спорудження надгробків. Військовослужбовці та співробітники СБУ, яким присвоєні спеціальні звання, мають право на отримання пенсії відповідно до ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

В особливий період СБУ проводить контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи на ТОТ, а також має право використовувати техніку та зброю на умовах ЗСУ.

Проєкт акта надає визначення поняттям у контексті контррозвідувальної діяльності, визначає її суб’єктів, основні функції, повноваження, заходи, які проводяться виключно за рішенням суду, порядок проведення контррозвідувального впровадження тощо.

Однак напрям реформування СБУ, запропонований проєктом 3196-д, потребує доопрацювання, оскільки містить спірні положення, як-от: засекречування деяких електронних декларацій службовців СБУ. Також проєкт передбачає можливість переведення працівників СБУ, звільнених через скорочення штату або проведення організаційних заходів за їх згодою без обов’язкового проведення конкурсу на вакантну посаду в державних органах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах тощо. Така норма суперечить принципу публічного добору фахівців та може мати корупційний ризик.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Реєстр геномної інформації людини (№4265 від 26.10.2020, доопрацьований)

Проєкт передбачає створення спеціальної бази даних із знеособленими даними про генетичні ознаки людини та відомостями про них із метою встановлення осіб, які вчинили злочин, ідентифікації загиблих, розшуку зниклих безвісти тощо. Держателем цієї бази даних визначено МВС, яке матиме повний доступ до інформації. Окремо передбачена процедура відбору біологічного матеріалу для внесення до бази даних і щодо військовослужбовців, які вступають або призиваються на військову службу (на підставі заяви особи й письмової згоди на обробку персональних даних). Відбір біологічного матеріалу у військовослужбовців та його зберігання здійснюється Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на їхнє утримання. Проєкт покладає обробку геномної інформації на спеціалістів того ж відомства, яке є держателем бази даних (МВС), а це  може містити корупційний ризик. Потребує вдосконалення механізм відповідальності за незаконне втручання в роботу бази даних, розкриття інформації тощо, оскільки геномна інформація є чутливою персональною інформацією людини.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Збільшення видатків на оборону (№7012 від 03.02.2022)

Проєктом пропонується збільшити видатки на оборону (закупівлю і ремонт техніки тощо). Джерелом такого збільшення, відповідно до проєкту, є перевищення планових показників надходжень до бюджету за січень поточного року. Збільшення видатків на оборону дозволить модернізувати оснащення ЗСУ, що  важливо в умовах ескалації збройної агресії з боку РФ. Проте ризиком проєкту є його фінансування за рахунок перевищення доходів бюджету впродовж лише одного місяця. У випадку, якщо в подальшому дохідна частина бюджету значно зменшиться, порівняно із запланованими показниками, існуватиме ризик утворення дефіциту державного бюджету.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

Посилення відповідальності за посягання на честь та гідність представника Нацполіції, військовослужбовця тощо (№5050-1 від 24.02.2021)

Проєкт пропонує збільшити розмір штрафу за вчинення дрібного хуліганства (за новим проєктом його розмір буде від 170 до 510 грн) та водночас зменшує максимальну тривалість громадських робіт. Також проєкт розширює склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП, включаючи туди, окрім злісної непокори законному розпорядженню представника Нацполіції, військовослужбовця або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, також образу таких осіб. Таке порушення тягнутиме за собою штраф від 850 до 1700 грн. У випадку вчинення діяння повторно протягом року або групою осіб передбачатимуть відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 5100 грн або адміністративний арешт. У випадку такої образи при виконанні службового обов’язку поліцейським або військовослужбовцем під час охорони ним громадського порядку, передбачено штраф від 340 до 680 грн або громадські роботи. Проєкт передбачає відповідальність за образу військовослужбовця лише під час виконання ним завдань із охорони громадського порядку, а не виконання всіх обов’язків військової служби, що не матиме ефективного впливу на захист честі і гідності військовослужбовця від протиправних посягань. Окрім того, можливість притягнення до відповідальності за образу осіб, які здійснюють охорону громадського порядку під час проведення мирних протестів, демонстрацій може бути спрямована на залякування учасників таких протестів.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання.

Надання статусу УБД медикам (№ 6153 від 08.10.2021)

Проєкт № 6153 передбачає надання статусу учасника бойових дій цивільним медичним працівникам, які брали безпосередню участь в АТО/ООС. Запропоновано надавати статус таким особам на підставі клопотання та документів, що підтверджують участь в АТО/ООС (копія наказу АТЦ при СБУ, наказу ГШ ЗСУ про залучення), або письмових свідчень (завірених нотаріально) не менш як 3 свідків із числа військовослужбовців, які вже отримали статус і спільно з такою особою брали участь в АТО/ООС.  Окрім того, проєкт поширює на медиків деякі положення, що стосуються соцзахисту ветеранів, наприклад заборони проведення земельних торгів під час передання земельних ділянок таким особам, відсутність обов’язку сплати судового збору, право на призначення дострокової пенсії за віком, поширення державної підтримки будівництва доступного житла (програма 50 на 50) тощо.

Проєкт містить низку недоліків.

Докладніше в розширеному висновку за посиланням.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

Завантажити PDF