110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Обіг конопель, право самостійно встановлювати розмір місцевих податків та ще 3 законопроєкти, зареєстровані у грудні-січні

Посилення соціальних гарантій для чорнобильців (№ 4555 від 29.12.2020)

Проєкт пропонує повну виплату додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу. Наразі (з урахуванням інших доходів) такі виплати не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Таке обмеження було визнано неконституційним (рішення КСУ № 6-р/2018 від 17.07.2018).  Законопроєктом визначено, що особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватися й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України. Наразі надання пільг, у випадку наявності декількох пільгових статусів в особи, можливо за однією з підстав за вибором самого пільговика. Інші особи, які користуються пільгами і мають декілька пільгових статусів (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники Революції Гідності тощо), мають лише право вибору пільг (гарантій чи компенсацій) відповідно до одного із законів України, а це порушує принцип рівності громадян, закріплений у Конституції України.

Розширено перелік осіб, залучених до ліквідації ядерних аварій, за бажанням яких для вирахування розміру пенсії заробітна плата обчислюється, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня відповідного року.

Проєкт містить фінансово-економічне обґрунтування (за прогнозами реалізація проєкту після набрання ним чинності потребуватиме від 526,5 до 1262 млн у 2021 – 2023 роках у рамках бюджетної програми “Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду”).

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт після доопрацювання.

Посилання на розширений висновок

Унесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях (№ 4564 від 31.12.2020)

Проєкт має на меті врегулювати проблему внесення відомостей про зареєстроване місце проживання в паспорти громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також визначити місце  оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують таку особу чи її спеціальний статус. Ініціатор законопроєкту пропонує надати право цим особам здійснювати відповідні дії в будь-якому підрозділі ДМС України.

Нагадаємо, що наразі внесенням відомостей про місце проживання займається виконавчий орган сільської, селищної або міської ради на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, тому органи реєстрації, що знаходяться на підконтрольній Україні території, не можуть здійснювати відповідні дії на тимчасово окупованих територіях. 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Посилання на розширений висновок

Сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного і комунального майна (№ 4572 від 04.01.2021)

Проєкт закону № 4572 має на меті запустити процес прискорення процедури приватизації державного та комунального майна із залученням інвестицій, здійснити системне вдосконалення законодавства, яке регулює діяльність Фонду державного майна України, з метою зменшення зовнішніх впливів під час його діяльності та підвищення результативності його функціонування. 

Для реалізації вищезазначеного, суб’єкт законодавчої ініціативи пропонує внести комплексні зміни до кодексів, як-от: ГК України, ЦПК України, КАС України, ГПК України, Кодексу України з процедур банкрутства, КЗпП України, а також низки інших законів України, наприклад, ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна», ЗУ «Про управління об’єктами державної власності» тощо.  

Також проєкт пропонує викласти в новій редакції Закон України «Про Фонд державного майна України». Задля зменшення корупційних ризиків законопроєкт деталізує внутрішні інституції Фонду з визначенням їхніх повноважень. Ідеться, зокрема, про створення колегіального органу Правління Фонду  державного майна України, патронатної служби Голови Фонду, а також уточнення порядку призначення та звільнення Голови Фонду, його заступників, керівника апарату, розмірів їхніх посадових окладів  тощо. 

З пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та проєктом закону докладніше можна ознайомитися за посиланнями.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Право органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати розмір місцевих податків (№4571 від 04.01.2021)

У березні 2020 року було внесено зміни до Податкового кодексу та надано право місцевим органам влади приймати рішення про встановлення місцевих податків щодо зменшення ставок єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно. Таке право діяло протягом 2020 року.

Проєкт 4571 пропонує продовжити дію цього права у 2021 році з метою зменшення податкового навантаження на бізнес.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати. 

Обіг конопель у медицині, науково-технічній діяльності та промисловості (№4553 від 29.12.2020)

Відповідно до проєкту, наркотичні засоби, психотропні речовини, зазначені в Таблиці І, зможуть використовуватися в медичній практиці. Обіг  лікарських та промислових конопель, продуктів їхньої переробки та вироблених із них препаратів допускається лише для використання в промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці за призначенням лікаря. Для контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин передбачений публічний електронний реєстр обліку переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських та промислових конопель, продуктів їхньої переробки чи вироблених із них препаратів на всіх етапах обігу, що унеможливить існування корупційної чи іншої злочинної складової при здійсненні обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Проте можливість надання дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за принципом мовчазної згоди може потенційно негативно вплинути на виконання всіх ліцензійних умов суб’єктами господарювання.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання. 

Розширений висновок

Завантажити PDF