110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Міністерство оборони України наказом від 18.08.2023 № 490 затвердило зміни до Положення про військово-лікарську комісію в Збройних Силах України від 14.08.2008  № 402.

 Змінено склад та структуру ВЛК, місце створення комісій і вимоги до членів комісії та голови, порядок оскарження рішень та інші важливі зміни.

 

Зміни до наказу врегульовують порядок оскарження рішень ВЛК і встановлюють порядок подання та розгляду звернень.

 

Вимоги до звернення, права, порядок та строки розгляду пропозицій, заяв та скарг, а також обов’язки штатних ВЛК щодо розгляду звернень регулюють Закон України «Про звернення громадян», Інструкція про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України від 28 грудня 2016 року № 735.

 

Скарги до штатних ВЛК подаються протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця із часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

 

Скарги на дії (бездіяльність) чи постанови позаштатних ВЛК подаються до штатних ВЛК згідно з адміністративно-територіальними зонами відповідальності.

Скарги на дії (бездіяльність) чи постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, Севастопольського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП, ТЦК та СП Автономної Республіки Крим.

Дії (бездіяльність), рішення, постанови, прийняті ВЛК обласних (Київського міського, Севастопольського міського) ТЦК та СП, ТЦК та СП Автономної Республіки Крим, оскаржуються в штатних ВЛК.

Дії (бездіяльність), рішення, прийняті за результатами розгляду звернень ВЛК регіону, оскаржуються в ЦВЛК.

Якщо скарга обґрунтована, приймається рішення про перегляд або направлення на повторний огляд. 

 

Наказ встановлює обов’язковий медичний огляд для військовослужбовців, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України для визначення придатності.

 

Таких військових на ВЛК направляють за рішенням начальника (керівника) закладу охорони здоров’я (установи) на підставі подання начальника (керівника) лікувального відділення, у якому обстежується (лікується) військовослужбовець після звільнення з полону або за направленням прямих начальників від командира військової частини, йому рівних та вище.

 

Наказ доповнено порядком реалізації права на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні. 

 

Відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку, антропометричні дані, дані про групу крові та резус-фактор, вносяться до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відстрочка за станом здоров’я раніше надавалася до 2 місяців і продовжувалася такий же строк, відтепер відстрочка одразу може встановлюватися від 2 до 6 місяців і відповідно продовжується за медичними показами на такий же строк. 

 

Установлено обов’язковість медичного огляду ВЛК військовослужбовцям, які направляються для лікування за кордон.

Строк дії довідки ВЛК про придатність військовозобов’язаних продовжений із шести місяців до одного року. 

Обмежена придатність повинна визначатися включно із зазначенням придатності або непридатності за конкретною військовою спеціальністю. 

Удосконалена процедура направлення на ВЛК.

Зокрема, прямі начальники від командира окремої частини, йому рівних і вище направляють на ВЛК для визначення придатності за рекомендацією лікаря, якщо під час обстеження або лікування у військовослужбовця виявлені захворювання, наслідки травми (поранення, контузії, каліцтва), що можуть обмежувати придатність або зумовлювати непридатність до військової служби.

Керівники органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку ЗСУ, за потреби, направляють на ВЛК військових, які засуджені до тримання в дисциплінарному батальйоні або  арешту.

Також установлено, що окрім результатів безпосередньо проведеного медичного огляду, для встановлення придатності штатними ВЛК враховуються також результати проведеного медичного огляду в позаштатних ВЛК та наданих на розгляд медичних документів.

Зазначається, що при встановленні обмеженої придатності  та непридатності до військової служби за військовою спеціальністю, командир перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду для визначення можливості  виконувати обов’язки за станом здоров’я на посаді може направити його на ВЛК з обов’язковим зазначенням у направленні мети медичного огляду ВЛК — визначення придатності до військової служби за військовою спеціальністю (із зазначенням посади, на яку переміщується військовослужбовець, виду, роду військ (сил)).

Внесено зміни також і до встановлення придатності за статтями, що передбачають індивідуальну оцінку. Відтепер у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби, за графами П.Ш. ВЛК приймає постанову “придатний до військової служби” без винятків, які були передбачені раніше.

 

Статті, за якими військових будуть визнавати придатними: 

 • 2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз  органів дихання, підтверджений або не підтверджений бактеріологічно та гістологічно; туберкульоз нервової системи; туберкульоз інших органів; міліарний туберкульоз;
 • 4-в — вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
 • 5-в — хвороба, зумовлена ВІЛ, клінічна стадія І-ІІІ або безсимптомний ВІЛ, з імунною компенсацією;
 • 12-в — повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії; порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани; інші хвороби крові та кровотворних органів; деякі порушення із залученням імунного механізму;
 • 13-в — хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин, їхні наслідки з незначними порушеннями функцій;
 • 14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки та поведінки, їхні наслідки;
 • 17-в — невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресивний епізод, психогенна глухота) при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
 • 21-в — повільно прогресуючі хвороби з незначними порушеннями функцій центральної нервової системи, їхні наслідки;
 • 22-в —  епізодичні та пароксизмальні розлади з незначними порушеннями функцій органів і систем (епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну, у тому числі апное сну).

 

Передбачено, що встановлення обмеженої придатності до військової служби в спецспорудах не включатиме службу в підрозділах забезпечення.

 

Також були внесені доповнення до формулювань причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв. Зокрема, конкретизовано, що постанова ВЛК у формулюванні «Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини» не приймається, якщо такі є наслідком вчинення кримінального або адміністративного правопорушення; дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння; навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди здоров’ю або самогубства (крім доведення до самогубства, встановленого судом)». 

Конкретизовано та збільшено перелік документів, на підставі яких приймають постанову про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва), у тому числі, які призвели до загибелі (смерті).

Також до переліку суб’єктів, які можуть звернутися за дублікатом свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) додано військовослужбовця, звільненого з військової служби.

9 серпня Кабмін прийняв постанову № 836, яка регулює питання виплати додаткової винагороди. Нагадуємо, постанова обов’язкова, щоб закон 9342 почав працювати. Про зміни ви можете прочитати тут .

 

Отже, тепер виплачується додаткова винагорода.

 • На період воєнного стану особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським до 30 000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць. 
 • Вони отримають до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу безпосередньої участі в бойових діях або заходах з національної безпеки. 
 • Особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються Головнокомандувачем Збройних Сил до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ для безпосередньої участі в бойових діях,   до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі.
 • Усім названим, хто виконує бойові завдання в складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, розмір додаткової винагороди може бути збільшений, але не більше ніж до 50 000 гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання.

Довідково. Даний порядок виплат  також потребуватиме наказів профільних міністерств та державних органів, які будуть визначати порядок, умови і розміри виплати додаткової винагороди.

Яка додаткова винагорода для військових? 

 • Військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, які беруть безпосередню участь у бойових діях або заходах оборони, щомісяця виплачується 100 000 гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу участі;
 • 50 000 (п’ятдесят) тисяч гривень будуть виплачувати тим, хто виконує бойове завдання у складі органу військового управління та інших штабів, що ведуть воєнні дії на лінії зіткнення на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно;
 • 30 000 (тридцять) тисяч гривень буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання;
 • Військовослужбовцям керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісяця виплачується від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їхнього рівня кваліфікації пропорційно часу підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць.

 

Розмір додаткової винагороди за конкретними категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу затверджується КМУ за поданням заінтересованих центральних органів виконавчої влади та державних органів.

 

 • Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через  612 місяців та зараховані в розпорядження командирів, після  двох місяців і до закінчення перебування в розпорядженні щомісяця виплачується 20 100 гривень;
 • Військовим строкової служби щомісяця виплачується 6 000 гривень пропорційно часу проходження служби;
 • Курсантам ВВНЗ, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу, щомісяця виплачується 2350 гривень пропорційно часу перебування на службі (навчанні).

Дана виплата здійснюється на підставі наказів командирів. Податки сплачуються як з грошового забезпечення.


Також у наказ на 100 000 гривень будуть включатися особи:

 • поранення (контузія, травма, каліцтво) яких пов’язане із захистом Батьківщини, а для поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту — з участю в бойових діях або заходах з національної безпеки і оборони;
 • у період здійснення зазначених заходів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу до іншого;
 • перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення (контузії, травми або каліцтва) за висновком військово-лікарської комісії;
 • загинули (померли внаслідок  поранень та травм, пов’язаних із захистом Батьківщини): за весь місяць, у якому військовослужбовець загинув (помер);
 • захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (як до, так і після  введення воєнного стану).

 

Очікуються накази від профільних міністерств та державних органів для виплати додаткової винагороди.21 липня 2023 року набув чинності Закон України № 2995-IX (реєстраційний номер проєкту 8169). 

 

Закон передбачає, що співвідношення чисельності офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у ЗСУ  та інших військових формуваннях встановлюються відповідно Міністерством оборони чи іншими центральними органами влади. Раніше норма була актуальна лише для осіб офіцерського складу. Законом скасовано всі повноваження Товариства оборони України (воно відповідало, зокрема, за підготовку призовників у своїх закладах освіти).

 

Конкретизовано порядок зміни рішення призовної комісії щодо строкової військової служби (нагадаємо, що зараз на час воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться). У разі втрати (зміни) підстав щодо надання призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу або призову на строкову військову службу, передбачених цим Законом, призовна комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте рішення на підставі листа начальника тимчасової адміністрації збірного пункту із зазначенням причин, з яких призовник підлягає поверненню. Усіх призовників, яких було повернуто із збірного пункту, керівники районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вдруге викликають на відповідну призовну комісію для вирішення питання про  призов їх на строкову військову службу.

 

Відстрочка для призовників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування надаватиметься до 23 років (раніше вікового обмеження не було). Розширено підставу для відстрочки від строкової служби для медпрацівників: вона надаватиметься керівникам, медичним та фармацевтичним працівникам закладів охорони здоров’я, за умови повного навантаження на займаній посаді, на весь період  роботи за фахом у закладах охорони здоров’я. Раніше така відстрочка не поширювалася на фармацевтів та діяла для медпрацівників лише в сільській місцевості.

При прийнятті на військову службу за контрактом обов`язково встановлюватиметься випробування строком від 1 до 6 місяців (не застосовуватиметься для курсантів, тих, хто раніше проходив кадрову службу або служив за контрактом не менше 6 місяців, військовослужбовців СБУ та СЗР). Якщо людина не пройшла випробування, вона звільняється з військової служби або направляється на строкову військову службу (якщо придатна за віком та з урахуванням інших обставин). Під час загальної мобілізації та дії воєнного стану така людина мобілізується. Для іноземців строк випробування складає два місяці.

 

Строк контракту для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу складатиме 5 років.

 

Підготовка у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах здійснюється не лише для осіб офіцерського складу, але й сержантського та старшинського. При відмові курсантів від подальшої служби відповідно до здобутого сержантського чи старшинського рівня, вони також відшкодовуватимуть кошти, витрачені державою на підготовку. Раніше це правило стосувалося здобувачів офіцерських посад. Курсанти, які через недисциплінованість чи небажання продовжувати навчання розривають контракт під час дії воєнного стану, в подальшому підлягають мобілізації, а в мирний час призову на строкову військову службу.

 

Під час дії воєнного стану військовослужбовці, визнані ВЛК тимчасово непридатними з переоглядом через 612 місяців звільняються з військової служби в запас. Це стосується як мобілізованих військових, так і контрактників. Рапорт про таке звільнення додамо на сайт Юридичної сотні.

 

Під час дії особливого періоду (без оголошення воєнного стану) мобілізовані військові не матимуть можливості звільнитися через службову невідповідність. А військовослужбовці за контрактом у мирний час, а також під час дії особливого періоду (без воєнного стану) матимуть змогу звільнитися за угодою сторін, якщо  військовослужбовець набуває права на пенсію за вислугу років. 

 

Закон також скасовує шестимісячні контракти, замінюючи їх річними (для тих, хто мав право на укладення шестимісячних контрактів). Ті піврічні контракти, які були укладені до набрання чинності законом, тривають, але не можуть бути переукладені.

Ознайомитися  із повним текстом Закону можна тут.

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_text admin_label=”Text”]

29 грудня 2021

Презентуємо аналітичний звіт з підсумками роботи Верховної Ради ІХ скликання у сфері соціально-правового захисту ветеранів і військовослужбовців у 2021 році.

[/tm_pb_text][tm_pb_image admin_label=”Image” src=”https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/YS_VRU_shho-zrobila-2021.png” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/tm_pb_image][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Завантажити звіт

Більшість законів для ветеранів та військових, які прийняла Верховна Рада України у 2021 році вирішують лише точкові питання. Законопроєкти, що мають на меті забезпечити ефективну систему державної соцпідтримки так і не були розглянуті.

У порівнянні з 2020 роком, коли у вказаній сфері було прийнято 10 законів, 2021 рік практично нічим не відрізняється, адже парламент підтримав у цілому 11 законопроєктів.

До позитивних змін відносимо прийняття Законів України, які урегулювали питання вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців та визначили процедури військового поховального ритуалу (№ 1622-IX), спростили набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України (№ 5630), а також запровадили Е-посвідчення ветерана (№ 5694).

Також позитивом є прийняття законопроєкту, який дозволяє притягнення до відповідальності за вчинення міжнародних злочинів у рамках норм Кримінального кодексу України (№2689) та проєкт, щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства, який розширив перелік правопорушень за які військовослужбовці притягуються до адміністративної відповідальності на загальних засадах, а не за дисциплінарними статутами (№ 3908-1).

На нашу думку, до актів, які не розв’язують поточні проблеми ветеранів належать:
– Закон про призов резервістів без оголошення мобілізації (за р. № 3553), який замість удосконалення умов проходження служби пропонує фактично створити новий вид служби, що перешкоджатиме повноцінній реінтеграції ветеранів.
– Проєкт про зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення теж є точковим та не реформує системи відповідальності та заохочень (за р. № 5121).
– Також в кінці цього року було прийнято проєкт, що регулює питання несення служби капеланами, яке, з одного боку, довгий час було поза правовим полем, проте з іншого боку, закон містить багато недоліків (№ 4626) про які йдеться у звіті.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_text admin_label=”Text”]

20 грудня 2021

Презентуємо наш новий аналітичний звіт “Порушення прав і гарантій ветеранів війни та військових і рекомендації врегулювання проблемних аспектів”. Читайте аналітичний звіт. 

[/tm_pb_text][tm_pb_image admin_label=”Image” src=”https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/zvit-2021-rik.png” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/tm_pb_image][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

У ньому ми наводимо короткий огляд найбільш затребуваних пільг протягом кількох останніх років.
🔸 Забезпечення житлом
🔸 Медичне забезпечення
🔸 Виплата до 5 травня
🔸 Гарантії в трудовій сфері
🔸 Освітні пільги
🔸 Забезпечення земельними ділянками
 
Основне джерело даних – ваші звернення на гарячу лінію Юридичної сотні, на електронну адресу, у соцмережах та через партнерські контакти.
 
Основні тези:
🗣️ ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та інші нормативно-правові акти передбачають для ветеранів широкий спектр пільг у різних сферах суспільного життя, проте жодна з них не має належного механізму, що перешкоджає реалізації таких прав. Уся система соціального захисту ветеранів потребує комплексного реформування, особливо ті гарантії, які найповнішою мірою покликані забезпечувати їхню реінтеграцію в цивільне життя.
Ідеться про забезпечення житлом, яке є мінімумом для повноцінного існування, надання належної і необхідної медичної допомоги, що є чи не найважливішою гарантією після повернення з війни, а також освітні і трудові гарантії, які допомагають зберігати достатній фінансовий добробут ветеранів.
 
🗣️ Прикро, що самі ветерани не завжди розуміють важливість процесу реінтеграції та за допомогою яких механізмів вона може забезпечуватися. Більшість із них підтримують виплату до 5 травня та максимально проінформовані про неї, хоча така допомога не вирішує важливих проблем, з якими стикаються ветерани після повернення з війни, лише надає тимчасову фінансову вигоду. Розмір виплати до 5 травня, який ветерани хочуть отримувати (відштовхуючись від мінімальної пенсії), є вищим більш ніж удвічі за видатки, спрямовані на централізовану закупівлю ліків і медичних препаратів у 2021 році.
 
🗣️ Державі необхідно сконцентруватися на вдосконаленні дійсно важливих гарантій, наприклад, у медичній сфері, зокрема:
▪ доповнити перелік хвороб, за якими ветерани можуть отримувати безплатно ліки, передбачені в постанові КМУ № 1303 від 17.08.1998 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”, хворобами, що покривають основні потреби ветеранів після війни, а саме посттравматичним стресовим розладом, постконтузійним синдромом та акубаротравмами внаслідок мінно-вибухової дії;
провести інформаційну кампанію з метою залучення якомога більше аптек до укладання договорів та забезпечення безплатними ліками, а також безперешкодного забезпечення ліками ветеранів у аптеках, які вже надають такі послуги;
▪ збільшення фінансування медицини, зокрема військових та ветеранських госпіталів, для забезпечення належної матеріально-технічної бази, що сприятиме пришвидшенню укладання договорів з НСЗУ та повноцінному запуску медичної реформи, яка триває вже кілька років;
▪ розроблення єдиного пакету медичних послуг для ветеранів війни та недопущення закриття профільних закладів.
 
🗣️ У контексті житлового забезпечення варто звернути увагу на корупційні ризики, які постійно призупиняють процес надання квартир ветеранам. Одним із шляхів подолання кумівства та бюрократизації є запровадження електронної системи ведення справ та квартирного обліку. Також варто відходити від механізму безплатного отримання помешкання, адже це створює надзвичайно велике навантаження на Держбюджет. Рекомендовано вирішити це питання за рахунок пільгового іпотечного кредитування. На сьогодні в Україні такий порядок існує з 2019 року, проте кошти на нього або не виділяються, або виділяються в розмірах, що не в змозі покрити запит.
 
🗣️ Що стосується трудової реінтеграції ветеранів, то її варто розпочинати ще до звільнення з військової служби. Така допомога військовослужбовцям повинна включати комплекс освітніх, інформаційних, психологічних заходів, що підвищить їхні шанси відразу після звільнення знайти роботу та підтримувати належний фінансовий добробут. Для усунення перешкод у контексті реалізації гарантій, що передбачені ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України, варто на законодавчому рівні відновити компенсацію роботодавцям за збережену заробітну плату працівників, які пішли на військову службу. Це підвищуватиме обороноздатність держави, адже збільшиться число охочих вступати в лави збройних сил, які будуть впевнені, що після повернення до цивільного життя вони будуть працевлаштовані.
 
🗣️ Відпустка для навчання під час дії особливого періоду для військовослужбовців, з одного боку, є дієвим механізмом у контексті швидкої реінтеграції після звільнення та, з іншого боку, гарантує військовослужбовцям реалізацію конституційного права на освіту. Також запропоновано замінити пільги в системі вступу до ЗВО на можливість отримати компенсацію вартості навчання — для учасників бойових дій та їхніх дітей — 75% компенсації вартості навчання за договором; для осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100 %.
Як демонструють різні дослідження та звернення на гарячу лінію ГО “ВПО “Юридична сотня”, проблема також криється в необізнаності ветеранів щодо своїх прав та можливостей. Вони не знають куди звертатися, з якими документами, а інколи навіть не знають про існування деяких гарантій.
 
🗣️ Окрім системного інформування ветеранів про їхні пільги та механізми реалізації їх, а також надавачів цих послуг, сама система загалом потребує глобального реформування для забезпечення ефективності соціального захисту, основною метою якого є реінтеграція після повернення з війни.
 
🗣️ Зміни повинні вноситися з урахуванням думки самих ветеранів, які на власному досвіді знають, де існують проблемні моменти, та із залученням громадського сектору як посередника між ветеранами та державою.
 
🗣️ Належне соціальне забезпечення ветеранів демонструє подяку для них за внесок, який вони зробили в захист нашої держави, тому потрібно докласти максимум зусиль, аби після повернення з війни вони почували себе комфортно.
 
Дякуємо Freedom House Ukraine за фінансову підтримку у створенні звіту.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]

За період роботи ВРУ 9 скликання у 2019 році (починаючи з 2 вересня 2019 року) було зареєстровано 1021 законопроєкт, з них по військово-ветеранській темі – 64. За цей період було прийнято 137 Законів (43 з них було чекають на підпис Президента). З числа прийнятих законів лише 8 стосуються соціального захисту ветеранів та умов проходження військової служби.