110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Як у Збройних силах США запобігають домаганням

YS100 США статистика

5 серпня 2021

У Збройних силах США боротьба з домаганнями та насильством є регламентованою і їй приділяється  особлива  увага з боку Департаменту охорони (USA Department of Defense). Запобігання домаганням здійснюється за допомогою щорічного анонімного Дослідження гендерних і робочих відносин активних військовослужбовців (проводиться з 1995 року), збору статистики щодо отриманих скарг про випадки домагання або насильства. З 2005 року Департамент оборони США вводить Бюро превентивної і вирішальної роботи з проблеми сексуального насильства і домагань (Sexual Assault Prevention and Response Office; SAPRO) у всіх підрозділах Збройних сил США. 

Такі заходи покликані сприяти створенню в Збройних силах професійного та безпечного середовища для виконання військовослужбовцями (незалежно від статі) своїх обов’язків. 

Наразі ГО “Юридична сотня” спільно з Генеральним штабом Збройних сил України та Жіночим ветеранським рухом розробляє інструкцію, яка має на меті захист прав та забезпечення потреб постраждалих унаслідок сексуальних домагань чи насильства за ознакою статі в Збройних Силах України. Інструкція покликана створити в ЗСУ середовище нульової толерантності до вчинення домагань, насильства за ознакою статі, а також регулюватиме питання ідентифікації та подальшого розгляду таких випадків, надання невідкладної допомоги постраждалим тощо.

You may also like