110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік

нато горизонтальна

27 травня 2021

Як вже було вказано у попередніх дописах, Юридична сотня працює над змінами до законодавства в контексті забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків під час проходження служби.

Неодноразово було підкреслено, що відповідні ініціативи узгоджуються з досвідом країн, що є членами НАТО, та міжнародними зобов’язаннями, які Україна бере на себе задля набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

Так, нещодавно Президент України затвердив річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік, яка визначає основні напрями діяльності, їх цілі та завдання, що повинні забезпечити реалізацію стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в НАТО. Серед основних цілей в оборонній та військовій сфері, зокрема, є забезпечення чоловіків і жінок у секторі безпеки і оборони України рівними правами та можливостями.
Досягнення таких цілей здійснюватиметься за допомогою виконанням пріоритетних завдань, як-от:
📍забезпечення інтегрування гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів;
📍створення ефективної недискримінаційної системи добору, просування по службі, умов проходження служби жінок і чоловіків;
📍упровадження механізмів використання гнучкого робочого графіка для жінок і чоловіків, які мають малолітніх дітей;
📍підвищення розуміння гендерної тематики особовим складом через інтегрування принципу недискримінації та нульової толерантності до сексуального насильства до навчальних та освітніх програм для особового складу, постійне інформування та навчання особового складу щодо цих питань;
📍розроблення та затвердження механізмів реагування на випадки насильства і дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань в армії;
📍створення інфраструктури, що відповідає потребам жінок, чоловіків та членів їх сімей, і надання відповідного матеріально-технічного забезпечення;
📍забезпечення кваліфікованим персоналом з питань управління та прийняття рішень щодо дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
📍проведення моніторингу виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” тощо.

Коротко нагадаємо про основні зміни, що містяться в проєктах:
✅ законодавчо закріпити, що перелік офіцерських посад має затверджуватися з обов’язковим дотриманням принципу рівного доступу до військових посад;
✅ надати військовослужбовцям-чоловікам можливість брати оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини. Також мати право на відпустку для догляду за дитиною до 3-х років в мирний час та в особливий період, коли в подружжі обоє військовослужбовці або батько одноосібно виховує дитину чи має дитину з інвалідністю;
✅ однаково призначати до складу добового наряду жінок і чоловіків, крім випадків у період вагітності;
✅ урівняти жінок і чоловіків на службі щодо застосування до них кримінальної та адміністративної відповідальності, а саме тримання в дисциплінарних батальйонах та арешту з утриманням на гауптвахті (із створенням відповідних умов) тощо.

Отже, можна підсумувати, що такі пропозиції безпосередньо узгоджуються з річною національною програмою під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік, що затверджена указом Президента України від 11 травня 2021 року № 189/2021.

You may also like