110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Президент України підписав закон № 9638. Що він змінює?

YS президент підписав 9638

2 жовтня 2023 року Президент України підписав законопроєкт № 9638 від 21.08.2023. Набрання чинності 05.10.2023.

 

Закон пропонує багато змін щодо військової служби, служби цивільного захисту та поліцейських, а також їх правових та соціальних гарантій. 

 

Грошове забезпечення полонених або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти за особливих обставин поліцейських та службовців цивільного захисту

 

Нововведень цей закон не передбачає, оскільки питання вже врегульоване  постановою КМУ № 884 від 30.11.2016.

 

Але варто нагадати:

За полоненими, захопленими заручниками, а також зниклими безвісти за особливих обставин зберігається грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби.

ГЗ виплачується: 

 • дружині (чоловіку);
 • за її (його) відсутності повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку); 
 • якщо особа не перебувала у шлюбі та не має дітей, батькам або особам, які перебували на його утриманні.

Виплата здійснюється до повного з’ясування обставин, але не більше ніж до дня виключення зі списків особового складу органу (підрозділу). 

Кошти НЕ виплачуються членам сім’ї, якщо службовець цивільного захисту чи поліцейський добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Єдиною зміною є індексація ГЗ  полонених або зниклих, яке отримують члени сім’ї. 

Строки перебування на лікуванні

Відтепер закон уточнює строк перебування на лікуванні військовослужбовців, а саме:

 • загальний час перебування  в лікувальних закладах та у відпустці для лікування — не менше 1 тижня, але не більше в цілому 4 місяців підряд. 

Важливо: лікування може тривати більше 4-х місяців, якщо це передбачено законодавством  (наприклад, туберкульоз).

 • загальний час лікування за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд.

Компенсація за невикористані дні відпустки при звільненні з військової служби

Можна при звільненні отримати компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки:

 • за неповнолітніх дітей та повнолітніх, які мають інвалідність з дитинства  I “А” групи;
 • для УБД, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни та ін.

Компенсацію можливо отримати за весь час проходження військової служби, а не тільки за попередній рік. 

 Якщо військовий помер чи загинув, компенсація виплачується членам сім’ї:

 • дружині (чоловіку);
 • за її (його) відсутності повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку); 
 • якщо військовий не перебував у шлюбі та не має дітей, батькам або особам, які перебували на його утриманні.

Важливо: якщо такі члени сім’ї відсутні, то компенсація входить до спадщини і буде отримана відповідно до заповіту чи закону. 

Зазначені зміни не будуть стосуватися військовослужбовців строкової служби.

Одноразова грошова допомога при звільненні з військової служби

При звільненні військовослужбовці (окрім строковиків та за призовом офіцерського складу) можуть розраховувати на виплати:

1. 50 % місячного ГЗ за кожний повний календарний рік служби, якщо звільняються:

 • за станом здоров’я;
 • для іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу за контрактом у ЗСУ та звільняються за власним бажанням під час дії воєнного стану;
 • уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;
 • проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та вислужили не менше 18 місяців з дати продовження контракту, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;
 • у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом 2 ч. 3 ст. 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

2. 50 % місячного ГЗ за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше тим, які звільняються з військової служби за підставами :

 • закінчення строку контракту;
 • за віком;
 • скорочення штатів або проведення організаційних заходів;
 • систематичне невиконання умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);
 • зазначеними в пунктах 1 і 9 частини другої статті 31 Закону України “Про розвідку”;
 • визначеними пунктом 1 частини другої статті 36 Закону України “Про розвідку”;
 • пряме підпорядкування близькій особі (якщо неможливо перевести на іншу посаду);
 • відкликання мандата на право військової капеланської діяльності;
 • сімейні обставини або інші поважні причини;
 • набуття права на пенсію за вислугу років;

       

3. 25 % місячного ГЗ  за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше тим, які звільняються з військової служби за власним бажанням та через сімейні обставини або з інших поважних причин у мирний час.

 

Для військовослужбовців за призовом осіб офіцерського складу:

50% місячного ГЗ виплачується у разі звільнення з військової служби: 

 • у зв’язку із закінченням строків служби; 
 • за станом здоров’я; 
 • через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (у мирний час); 
 • у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

 

Також закон визначає, коли ОГД при звільненні НЕ виплачується, а саме:

 • невідповідність вимогам для зайняття посади;
 • припинення громадянства України;
 • невідповідність вимогам проходження служби, чи визнання військового  таким, що не пройшов випробування;
 • набрання законної сили судовим рішенням про визнання активів військового чи активів, набутих за його дорученням іншими особами, або в інших передбачених випадках, необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.
 • та ін.

Важливо: відтепер дія Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” поширюється на іноземців та осіб без громадянства, але лише в частині грошового забезпечення та відпусток.

Джерела виплати ОГД при звільненні:

 • військовослужбовцям виплата здійснюється МОУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на їх утримання;

 • військовим, звільненим зі служби безпосередньо з посад, займаних в органах державної влади та місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і в закладах вищої освіти із залишенням на військовій службі, — за рахунок коштів цих органів.

Важливо: у разі повторного звільнення зі служби (у тому числі  за призовом під час мобілізації, на особливий період або за призовом резервістів в особливий період) ОГД виплачується за період календарної служби з дня останнього зарахування на службу, тобто без урахування попереднього періоду служби.

Виняток: якщо особа при попередньому звільненні зі служби не отримала ОГД, то попередній період служби також враховується. 

 

Окремі зміни щодо поліцейських

Звільнення

Наразі поліцейські мають розширені підстави для звільнення: 

 • не тільки через хворобу, а загалом у зв’язку зі станом здоров’я, що може бути пов’язане з пораненнями тощо;
 • не тільки у зв’язку зі скороченням штату, а й проведенням організаційних заходів. 

Відпустка та компенсація у разі невикористання відпустки

При звільненні поліцейський має право на компенсацію за невикористані дні відпустки:

 • щорічних основної та додаткової оплачуваних відпусток;
 • щорічної додаткової відпустки за неповнолітніх дітей та повнолітніх, які мають інвалідність з дитинства  I “А” групи.

Якщо поліцейський при звільненні використовує відпустку, то датою звільнення є останній день відпустки.

У разі крайньої необхідності поліцейського можуть відкликати із щорічної відпустки за письмовим наказом керівника.

У разі смерті (загибелі) поліцейського не відраховуються надміру нараховані відпускні.

You may also like