110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Які законопроєкти зареєстрували народні депутати цього тижня? Випуск №29

Порядок проведення військового поховального ритуалу № 4636-1 (альтернативний) від 08.02.2021

Проєкт має на меті вдосконалити вшанування пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців та деяких інших осіб шляхом оновлення процедури військового поховального ритуалу. Так, суб’єкти законодавчої ініціативи пропонують оновити перелік категорій осіб, які мають право на поховання за загальною і спеціальною процедурою церемонії, визначаючи всі деталі їхнього проведення та відповідальних осіб.

Організація проведення військового поховального ритуалу, зокрема одержання дозволу від родичів, близьких осіб на організацію поховання за військовим поховальним ритуалом, покладається на начальника гарнізону, а його заступник зобов’язаний призначати почесні варти від військових частин і здійснювати контроль за їхньою підготовкою.

Цей проєкт є альтернативним до законопроєкту № 4636 від 25.01.2021 та здебільшого дублює його положення. Проєкт № 4626-1 дещо видозмінює перелік категорій осіб, які мають право бути похованими в порядку проведення військового поховального ритуалу та за спеціальною церемонією. Основний законопроєкт є більш комплексним, адже містить додаткові схеми, креслення тощо.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/poryadok-provedennya-viyskovogo-pohovalnogo-ritualu-4636-1-alternativniy-vid-08-02-2021/

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати основний законопроєкт № 4636.

Позбавлення КМУ невластивих повноважень (№ 5052 від 09.02.2021)

Законопроєкт розроблений КМУ для передачі низки технічних компетенцій до відання окремих міністерств чи інших органів державної влади.  Загалом проєкт Закону передбачає внесення змін до 30 законодавчих актів щодо позбавлення уряду 54 повноважень. Наприклад, порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи встановлюватиметься Міністерством оборони України за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також МОЗ. Положення про допризовну підготовку та Положення про підготовку призовників із військово-технічних спеціальностей, а також  Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу затверджуватимуться Міністерством оборони України за погодженням із Міносвіти. Кількість призовників, які підлягають підготовці з військово-технічних спеціальностей, та перелік цих спеціальностей не підлягатимуть затвердженню Кабінетом Міністрів України, як це передбачено наразі.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що він не потребує додаткових бюджетних видатків, однак розширення повноважень службовців та працівників відповідних органів державної влади, яким делегуються повноваження КМУ, можуть потребувати додаткових видатків для виплати заробітної плати. А порядок та норми забезпечення військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні збори, які будуть розроблятися окремими відомствами, можуть потенційно бути різними для резервістів та військовозобов’язаних залежно від місця служби, що може суперечити конституційному принципу рівності.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/pozbavlennya-kmu-nevlastivih-povnovazhen-5052-vid-09-02-2021/

Визначення ознак трудових відносин (№5054 від 09.02.2021)

Законопроєкт пропонує нове визначення трудових відносин та презумпцію наявності їх у випадку збігу трьох або більше із запропонованих ознак наявності трудових відносин:

  • особисте виконання роботи за конкретною кваліфікацією (за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої ця робота виконується);
  • робота має постійний характер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний період часу;
  • робота виконується у визначеному місці з дотриманням правил трудового розпорядку;
  • особою, в інтересах якої виконується робота, установлено конкретний час роботи і відпочинку;
  • робота організовується (надається техніка, обладнання тощо) особою, в інтересах якої виконується така робота;
  • присутня систематична виплата винагороди особі (у грошовій або натуральній формі);
  • здійснюється відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних із виконанням роботи. 

Указаний перелік не є вичерпним, що не відповідає принципу правової визначеності та значно розширює можливості Державної служби України з питань праці щодо притягнення роботодавців до відповідальності без установлених чітких критеріїв протиправної поведінки. Невичерпний перелік ознак трудових відносин може мати негативний вплив на фізичних осіб-підприємців, які самостійно здійснюють виконання робіт чи надання послуг відповідно до договірних умов.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/viznachennya-oznak-trudovih-vidnosin-5054-vid-09-02-2021/

Використання державних символів України та символів іноземних держав органами місцевого самоврядування (№ 5049 від 08.02.2021)

Проєкт закону № 5049 має на меті встановити правила використання державних символів України та символів іноземних держав місцевими радами, їхніми виконавчими органами та комунальними підприємствами. Суб’єкт законодавчої ініціативи пропонує внести зміни до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема встановити, що  прапори іноземних держав на фасадах комунальних підприємств розміщувати забороняється взагалі, а в приміщеннях ОМС дозволяється лише в разі, коли в таких будівлях перебувають офіційні делегації, групи чи посадові особи іноземних держав. Виконання іноземних державних гімнів під час проведення засідань також дозволяється лише в разі, коли в них беруть участь офіційні делегації, групи чи посадові особи іноземних держав.

Цими ж суб’єктами законодавчої ініціативи зареєстровано похідний законопроєкт № 5048, що пропонує внести зміни до КУпАП (доповнити його статтею 1844) і передбачає відповідальність за порушення порядку використання державних символів України та символів іноземних держав органами місцевого самоврядування.

Розширений висновок: https://legal100.org.ua/vikoristannya-derzhavnih-simvoliv-ukrayini-ta-simvoliv-inozemnih-derzhav-organami-mistsevogo-samovryaduvannya-5049-vid-08-02-2021/

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Завантажити PDF