110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Які законопроєкти зареєстрували народні депутати цього тижня?

Забезпечення рівних умов жінкам і чоловікам під час проходження військової служби (№ 5713 від 29.06.2021)

Законопроєкт № 5713 має на меті забезпечити рівні права жінок і чоловіків під час проходження військової служби шляхом урегулювання питань, що стосуються надання відпусток для догляду за дитиною, у зв’язку з народженням дитини; виплати компенсацій за невикористані відпустки для осіб, які мають дітей; забезпечення санаторно-курортним лікуванням, речовим та іншим забезпеченням; рівного доступу до офіцерських посад; обов’язковості проведення службових розслідувань у разі виявлення ознак дискримінації за переконаннями та підставами, що визначені статтею 24 Конституції України.
Запропоновані зміни спрямовані на реалізацію деяких міжнародних зобов’язань, які покликані пришвидшити вступ України в НАТО, а також узгоджуються з річною національною програмою під егідою комісії «Україна — НАТО» на 2021 рік і Національним планом дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Забезпечення рівності жінок і чоловіків під час притягнення до відповідальності за військові злочини та правопорушення (№ 5714 від 29.06.2021)
Проєкт № 5714 пропонує урівняти чоловіків і жінок військовослужбовців у сфері притягнення до відповідальності за військові правопорушення та злочини шляхом зняття обмежень на накладання на жінок таких видів стягнення і покарання як утримання на гауптвахті та тримання в дисциплінарному батальйоні.
З метою дотримання законодавства з питань охорони материнства та дитинства запропоновано встановити обмеження щодо тримання в дисциплінарному батальйоні вагітних військовослужбовців-жінок, а також утримання на гауптвахті вагітних та/або військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до семи років, так, як це встановлено для жінок, які відбувають арешт на гауптвахті відповідно до статті 60 Кримінального кодексу України.
Посилання на розширений висновок
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Удосконалення реєстру ветеранів та запровадження Е-посвідчення ветерана (№5694 від 23.06.2021)
Законопроєкт №5694 передбачає закріплення на законодавчому рівні можливості використання ветеранами посвідчень в електронній формі (Е-посвідчення ветерана). За змістом законопроєкту Е-посвідчення ветерана може подаватися та застосовуватися в аналогічних випадках, коли законодавством передбачено подання та застосування копії посвідчення. Додатково проєкт надає право налагодження автоматизованого інформаційного обміну між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.
Позитивними сторонами проєкту є надання ветеранам можливості використання Е-посвідчень ветерана незалежно від наявності паперового посвідчення або його копії, що дозволить мінімізувати ризик утрати або пошкодження посвідчень. Законопроєктом уносяться правові підстави для автоматизованого обміну інформацією між Єдиним державним реєстром ветеранів війни та деякими інформаційними, довідковими системами, що може прискорити та полегшити взаємодію органів державної влади у ветеранській сфері.
Можливими ризиками запровадження змін є необхідність приділення особливої уваги системі захисту персональних даних ветеранів, адже така інформація є особливо важливою для національної безпеки держави. Додатково необхідним є проведення роз’яснень щодо дії Е-посвідчень працівникам органів та установ, що надають пільги ветеранам, задля уникнення конфліктних ситуацій.
Детальніше ознайомитися з пропозиціями проєкту можна в розширеному висновку за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: законопроєкт може бути підтриманий.

Право на цивільну вогнепальну зброю (№ 5708 від 25.06.2021)
Законопроєкт № 5708 передбачає визначення умов та порядку отримання документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю; здійснення класифікації цивільної вогнепальної зброї; створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї; страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї; використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту; правил носіння, транспортування та використання цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів; реалізацію положень законопроєкту шляхом унесення змін до КК України та КУпАП, що передбачено законопроєктом № 5709.
Позитивними сторонами проєкту є запровадження нормативного регулювання цивільної вогнепальної зброї; передбачення умов, за яких особа може стати власником зброї; запровадження обов’язкових курсів із вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування; створення єдиного реєстру цивільної зброї; установлення підстав для обмеження права на отримання посвідчення власника зброї; установлення обмежень щодо застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту.
Недоліками законопроєкту є: створення корупціогенних факторів шляхом запровадження можливості нагородження фізичних осіб відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» та відомчою заохочувальною відзнакою «Вогнепальна зброя»; існує ризик для національної безпеки у зв’язку з включенням зброї, що перебуває в спеціальному обігу, у відповідний розділ Реєстру; визначення МВС держателем реєстру призведе до монополії одного органу у сфері регулювання зброї; законопроєкт робить неможливим використання зброї для самозахисту; відсутність у проєкті закону зон, вільних від зброї; відсутність малолітніх осіб у переліку осіб, щодо яких установлені обмеження на застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту; порушення принципу пропорційності та справедливості в частині санкцій за порушення порядку носіння зброї; звуження права на необхідну оборону.
Переглянути розширений висновок можна за посиланням.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Відповідальність за проникнення на військові об’єкти (№5703 від 24.06.2021)
Проєкт визначає новий склад адміністративного правопорушення — самовільне проникнення на військові об’єкти. За вчинення такого діяння передбачено покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 8500 до 17000 грн) з можливою конфіскацією знаряддя, за допомогою якого було здійснено проникнення. У випадку вчинення правопорушення в умовах особливого періоду штраф може сягати 51000 грн. Проте наразі проєкт не розрізняє відповідальність за проникнення на військові об’єкти, які вчинені з диверсійною метою або без неї. Водночас в Україні є практика притягнення до кримінальної відповідальності у випадку вчинення замаху на диверсію як злочину проти основ національної безпеки України.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання.
Розширений висновок.

Забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей (№5716 від 29.06.2021)
Проєкт передбачає нові джерела фінансування витрат на будівництво житла для військовослужбовців. Грошові кошти, одержані від реалізації нерухомого майна суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, а також кошти, одержані від оренди земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів, що належать до управління МОУ, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету України та спрямовуються на закупівлю житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Проєкт також визначає порядок проведення аукціону з відбору інвесторів для реалізації проєктів забудови. Законопроєкт не визначає механізму реагування на можливий конфлікт інтересів учасників аукціонів або уповноважених органів, а також може потенційно спричинити отримання військовослужбовцями житла неналежної якості у випадку дострокового виконання зобов’язань інвестором.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.
Розширений висновок.

Передання в оренду для ведення сільського господарства земель оборони (№ 5692 від 22.06.2021)
Проєкт № 5692 має на меті забезпечити ефективне та раціональне використання земель оборони, а також земель, які перебувають у постійному користуванні Національної академії наук України, національних галузевих академій наук тощо, зокрема шляхом законодавчого врегулювання процедури передання таких земель в оренду для ведення сільського господарства з отриманням за це офіційного доходу.
Законопроєкт пропонує передавати в оренду землі оборони не більше ніж на 7 років шляхом укладання договору за результатами проведення земельних торгів. Орендовані землі оборони не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, спадщину, орендар не має переважного права на отримання орендованої земельної ділянки у власність та не може передавати її в суборенду. Орендна плата за користування земельною ділянкою, що належить до земель оборони, зараховується до Державного бюджету України й використовується з метою забезпечення національної безпеки і оборони.
Посилання на розширений висновок.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.

Завантажити PDF