110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Які законопроєкти зареєстрували народні депутати цього тижня? від 14.01.2022

Передання в оренду військового майна (№ 6453 від 20.12.2021)

Законопроєкт пропонує виключити із числа можливих орендарів фізичних і юридичних осіб, які мають тісні особисті чи економічні зв’язки з державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором, що є позитивним кроком, проте не передбачає механізму перевірки вже існуючих орендарів на наявність подібних зв’язків.
Також передбачено виключення положення про передання військового майна в оренду шляхом проведення конкурсу, а також проведення оцінки вартості майна, що підлягає переданню в оренду, комісіями, сформованими з представників Міністерства оборони України та Фонду державного майна України, погодження оцінки вартості такого майна з МОУ, що несе корупційні ризики.
Посилання на розширений висновок.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

Розширення переліку постраждалих учасників Революції Гідності та членів їхніх сімей, які мають право на державну допомогу (№ 6467 від 24.12.2021)

Пропонується в статті 2 Закону України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» визначити часовий проміжок масових акцій громадського протесту з 21 листопада 2013 по 3 травня 2014 року.
Такі зміни сприятимуть захисту прав та інтересів осіб, постраждалих внаслідок злочинного застосування сили до учасників масових акцій громадського протесту, які відбувалися не лише в Києві, але й в інших містах, зокрема Харкові, Одесі, Одеській області, Запоріжжі тощо. Таким чином, цей законопроєкт розширить перелік осіб, які мають право на державну допомогу.
Рекомендація Юридичної сотні: прийняти законопроєкт.
Посилання на розширений висновок.

Узяття жінок на військовий облік за власним бажанням (№6482 від 28.12.2021)

Відповідно до проєкту, жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (що визначається Міністерством оборони України), та придатні до військової служби за станом здоров’я, можуть стати на військовий облік за власним бажанням (добровільно).
Жінки, які мають спеціальність/професію, споріднену з медичною діяльністю, обов’язково підлягають взяттю на військовий облік. Однак проєкт не передбачає для таких жінок винятків щодо стану здоров’я, а це потенційно може призвести до взяття на військовий облік усіх жінок, які працюють у медичній сфері, незалежно від їхньої придатності до військової служби за станом здоров’я, що є порушенням прав людини.
До цього проєкту надано також два альтернативні законопроєкти. Проєкт №6482-1 пропонує запровадити добровільний військовий облік для жінок, придатних до військової служби за станом здоров’я та віком, незалежно від їхніх професій/спеціальностей. При цьому жінки, що мають медичну спеціальність та/або професію, також беруться на військовий облік обов’язково. Винятків щодо стану здоров’я та віку у випадку взяття на облік працівниць сфери медицини альтернативний законопроєкт також не передбачає.
Проєкт №6482-2 пропонує знову наділити КМУ, а не МОУ повноваженнями щодо визначення фаху, спорідненого з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Нагадаємо, лише у квітні 2021 року набув чинності Закон 1357-IX, який передав ці повноваження від КМУ до МОУ.
Жінки, фах яких буде відсутній у визначеному КМУ переліку, можуть стати на військовий облік добровільно: за офіцерськими званнями — до 50 років, в інших випадках — до 45.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати основний законопроєкт, альтернативні відхилити.
Посилання на розширений висновок.

Додаткові повноваження для Сил спецоперацій щодо контррозвідувальної діяльності (№6486 від 29.12.2021)

Змінами до Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» Сили спеціальних операцій Збройних сил України набувають повноважень на здійснення розвідувальних заходів — в інтересах спеціальної розвідки.
Зокрема, проєкт додає ССО до переліку органів та суб’єктів розвідувального співтовариства, який визначений у Законі України “Про розвідку”. Також проєкт передбачає повноваження для ССО на проведення розвідувальних заходів в інтересах підготовки та ведення (підтримки) спеціальних операцій, бойових і спеціальних дій та руху опору. Проєкт надає додаткове повноваження ССО на ведення контррозвідувальних справ.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.
Розширений висновок

Повноваження Уряду щодо увічнення пам’яті захисників Батьківщини (№6483 від 29.12.2021)

Проєкт направлений на створення законодавчих передумов для розроблення єдиного для всіх населених пунктів України порядку розміщення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території населених пунктів із метою увічнення пам’яті захисників України та учасників бойових дій в АТО\ООС.
Проєкт пропонує внесення змін до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо наповнення положеннями, які передбачають повноваження Уряду на затвердження Порядку встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території населених пунктів із метою увічнення пам’яті захисників України.
Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.
Розширений висновок.

Обмеження заробітних плат у державному секторі до завершення бойових дій (№6497 від 04.01.2022)

Проєкт пропонує до завершення бойових дій на сході України та повернення під контроль держави всіх територій, що входять до складу України, обмежити максимальний рівень місячної заробітної плати працівників\керівників та деяких категорій держслужбовців установ і організацій, які отримують заробітну плату за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів 10 розмірами мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня календарного року (близько 65 тис. грн). Пропонується скасування обмеження рівня заробітної плати, з якої стягується єдиний соціальний внесок. Додатково проєктом передбачається звільнення службовця в разі встановлення факту наявності рахунків у банківських та інших установах за межами України.
Прийняття проєкту сприятиме посиленню відповідальності, у тому числі політичної, державних службовців та інших осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Зменшення заробітних плат може стати резервом економії державних коштів, проте суттєве обмеження розміру заробітних плат для керівників суб’єктів господарської діяльності державного та комунального сектору може призвести до зменшення кількості професійних управлінців та зниження ефективності роботи установ. Подібні обмеження можуть призвести до відтоку професійних кадрів із державної сфери до приватної.
Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.
Розширений висновок

Завантажити PDF