110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Вісник Юридичної сотні №104

У період з 26 по 29 січня 2021 року на засіданнях Верховної Ради України планується розгляд таких проєктів

Допуск на територію України збройних сил іноземних держав для проведення навчання (4499 від 16.12.2020)

Проєкт закону №4499 пропонує схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях, а саме:

  • українсько-американському навчанні “Репід Трайдент – 2021”;
  • українсько-британському навчанні “Козак Мейс – 2021”;
  • українсько-американському навчанні “Сі Бриз – 2021”; 
  • українсько-румунському навчанні “Ріверайн – 2021”;
  • українсько-британському навчанні “Воріер Вотчер – 2021”;
  • українсько-польському навчанні “Три Мечі – 2021”;
  • українсько-польському навчанні “Сільвер Сейбер – 2021”.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

 

Відкритість інформації про оплату праці в державних компаніях (проєкт № 3952 від 03.08.2020)

Законопроєкт розширює перелік видів інформації, яка не може мати обмежений доступ (наприклад, отримання особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна відповідно до чинного законодавства) та додає такі види:

  • інформацію про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткові блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного підприємства (організації), що має на меті одержання прибутку, особи, яка обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (територіальній громаді). 

Проєкт № 3952 посилює прозорість державних підприємств (організацій), юридичних осіб публічного права, полегшує моніторинг діяльності таких організацій для громадянського суспільства без надмірного звітного навантаження для розпорядників інформації.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

 

Розширення кола осіб, які можуть претендувати на посади державної служби (№4361 від 11.11.2020)

Проєкт № 4361 пропонує доповнити Закон “Про державну службу” положенням, відповідно до якого для зайняття посади державної служби категорій А, Б чи В  можна мати замість керівного досвіду лише досвід заняття адвокатською або нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).  Важливо зазначити, що наявність керівного досвіду, зокрема на посади державної служби категорії А, є важливою з точки зору наявності управлінських навиків. У той же час такий критерій відбору також є дуже загальним і не виключає наявності інших професійних кваліфікацій. Можливість заміни управлінського досвіду, як це запропоновано в законопроєкті,  на лише наявність трирічного досвіду заняття адвокатською або нотаріальною діяльністю, діяльністю арбітражних керуючих (для категорії А)  не є рівноцінною. Бути хорошим адвокатом не означає бути хорошим менеджером державного органу з персоналом понад 1000 осіб. Однак, за можливості підтвердження управлінського досвіду понад 3 роки, представник будь-якої професії за результатом конкурсу може зайняти посаду державної служби категорії А.  До слова, таку новацію авторів законопроєкту також можна вважати дискримінаційною по відношенню до інших професій. 

Рекомендація Юридичної сотні: не підтримувати законопроєкт.

 

Ветеранські статуси для учасників АТО/ООС (№ 4389 від 17.11.2020)

Проєкт передбачає перелік осіб, які мають право на встановлення статусу Захисника та Захисника з інвалідністю, Захисника з особливими бойовими заслугами, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника,  а також перелік пільг для кожної з визначених категорій. Проєкт передбачає програму переходу від військової до цивільної кар’єри (передбачено дистанційну професійну перепідготовку тривалістю не менше 200 годин до завершення контракту за рахунок службового часу, інформування з юридичних питань, фінансової грамотності, консультування щодо працевлаштування або підприємницької діяльності, проте така програма затверджується на рівні КМУ).

Проєкт поділяє ветеранів на категорії, залежно від бойових дій, у яких такі особи брали участь, передбачає різну державну підтримку для осіб, залежно від підстави набуття ветеранського статусу, що суперечить конституційному принципу рівності. 

До проєкту не надано фінансово-економічне обґрунтування.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт з урахуванням законопроєкту №3407 (який профільний комітет ВРУ рекомендує прийняти за  основу), а також у частині фінансово-економічного обґрунтування. 

 

Пільги на проїзд ветеранам (№3222 від 16.03.2020, доопрацьований)

Законопроєкт пропонує поширити пільги на проїзд (міським і водним, повітряним і залізничним транспортом) на осіб зі статусом учасників війни та членів сімей загиблих. Проєкт пропонує виключити можливість надання пільг залежно від рівня сукупного доходу сім’ї. До санаторно-курортного лікування пропонується долучити компенсацію вартості проїзду до санаторно-курортного закладу й назад. 

Для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною проєктом пропонується скасувати зв’язок між отриманням пільг та розміром сукупного доходу (де це передбачено чинним законодавством) та поширити дію пільги на безоплатний проїзд на спальні вагони й каюти/місця 1 класу, а також на міський транспорт та потяги приміського сполучення. У доопрацьованій версії Закону пропонованою датою набрання чинності проєктом є 01.01.2022 року, що відповідає вимогам Бюджетного кодексу України щодо набрання чинності проєктів, які впливають на видаткову частину Державного бюджету України, проте фінансово-економічне обґрунтування до доопрацьованого проєкту відсутнє.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт до надання фінансового обґрунтування виконання державних зобов’язань із відшкодування витрат перевізникам.

 

Реформування СБУ (№ 3196-д  від 26.10.2020)

Проєкт Закону № 3196-д (доопрацьований) пропонує замінити чинний закон щодо діяльності СБУ, прийнятий ще в 1992 році, а також унести зміни до низки інших відповідних нормативно-правових актів.

Так, відповідно до пропозицій, співробітники СБУ, яким присвоєні спеціальні звання, хоча й втрачають статус військовослужбовця, проте мають право на отримання статусу УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а їхні члени сім’ї за відповідних обставин членів сім’ї загиблого (померлого). Такі ж статуси можуть надаватися особам, які залучені до конфіденційного співробітництва, гласним і негласним позаштатним працівникам тощо. На ветеранів СБУ також поширюються положення ЗУ “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, на співробітників Служби безпеки України ЗУ “Про поховання та похоронну справу” у контексті компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та на спорудження надгробків. Військовослужбовці та співробітники СБУ, яким присвоєні спеціальні звання, мають право на отримання пенсії відповідно до ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Проєкт акта надає визначення поняттям у контексті контррозвідувальної діяльності, визначає її суб’єктів, основні функції, повноваження, заходи, які проводяться виключно за рішенням суду, порядок проведення контррозвідувального впровадження тощо.

Однак напрям реформування СБУ, запропонований проєктом 3196-д, потребує доопрацювання, оскільки він містить спірні положення, як-от: засекречування електронних декларацій службовців СБУ; нове антикорупційне повноваження, а саме виявлення необґрунтованих активів та збір доказів їхньої необґрунтованості, що дублюватиметься з функціями САП та НАБУ; допущення негласного переміщення співробітників СБУ та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, а також предметів (включно із зразками виробів чи речовин) через державний кордон та митний кордон України; можливість придбання, зберігання, переміщення, реалізації вилученого з обороту чи обмеженого в цивільному обороті майна співробітниками СБУ без уточнення, з якою метою можуть здійснюватися вказані заходи тощо.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

Про посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (проєкт  № 3908-1 від 03.08.2020)

    Законопроєктом № 3908-1 пропонується винних у домашньому насильстві залучати до суспільно корисних робіт з одночасним спрямуванням коштів за виконання таких робіт постраждалій особі. Указане сприятиме формуванню адресної відповідальності за насильство. Станом на сьогодні найпопулярнішою санкцією за це правопорушення є накладення штрафу, що  також стає додатковим фінансовим тягарем для сім’ї кривдника. 

  Проєкт пропонує важливе нововведення, що дозволяє швидше притягнути кривдника до відповідальності, зокрема в тих випадках, коли останній переховується від правосуддя або іншим шляхом затягує розгляд справи. А саме пропонується передбачити можливість розгляду справи про домашнє насильство без присутності самих кривдників.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.

 

Обіг зброї (4335 від 06.11.2020)

Проєкт урегулювує порядок обігу та використання цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, пропонує надати суб’єктам охоронної діяльності право придбавати, зберігати та використовувати в установленому законодавством порядку цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, а персоналу охорони  – використовувати таку зброю та боєприпаси під час здійснення своєї професійної діяльності. Проєкт регламентує створення Єдиного реєстру зброї та боєприпасів до неї, (з відповідною кулегільзотекою для кожної одиниці зареєстрованої зброї). Установлено перелік вимог до потенційних власників зброї. Проєкт передбачає можливість спадкування цивільної вогнепальної зброї, проте не вирішує питання переходу такої зброї у випадку припинення юридичної особи, яка мала на неї право. У випадку носіння зброї громадянами під час воєнного стану передбачено право військовослужбовців чи поліцейських вилучити таку зброю, проте не визначено обов’язкових документів, що складаються внаслідок такого вилучення, порядок унесення відомостей до Реєстру у випадку вилучення тощо. Це створює додаткові можливості для зловживань службовим становищем під час воєнного стану.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

 

Публічні консультації (№ 4254 від 23.10.2020)

Законопроєкт передбачає механізм проведення публічних консультацій щодо проєктів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, а також законопроєктів, авторами яких є народні депутати. Такі публічні консультації будуть проводитися в електронній формі (охочим узяти участь у публічних консультаціях буде запропоновано заповнити спеціальну форму на сайті). Законопроєкти та проєкти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, обов’язково підлягають процедурі публічних консультацій. 

Проєкт не містить правового регулювання щодо подальшого використання результатів публічних консультацій при підготовці проєкту НПА, не передбачає будь-яких запобіжників щодо маніпулювання таким механізмом. Обов’язково для публічних консультацій виносяться законопроєкти лише народних депутатів, у той час як для проєктів КМУ чи Президента їх не передбачено, що нівелює рівність учасників законодавчого процесу.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

 

На засіданні Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 27.01.2021 року планується розгляд таких проєктів

 

Збільшення розміру допомоги особам з інвалідністю (№3021а від 27.08.2020)

Проєкт пропонує визначати розмір державної соціальної допомоги для осіб з інвалідністю відповідної групи та дітей з інвалідністю, а також розмір надбавки за догляд за особами з інвалідністю не у відсотках від розміру прожиткового мінімуму (як це передбачає  чинне законодавство), а у відсотках від розміру фактичного прожиткового мінімуму. Відповідно до ЗУ “Про державний бюджет України” розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить 1769 гривень (з 01.01.21). Фактичний розмір прожиткового мінімуму Держбюджет не визначає. 

Довідково: відповідно до ЗУ “Про прожитковий мінімум” для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін Мінсоцполітики розраховує щомісяця фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення. Для формування Державного бюджету категорія фактичного прожиткового мінімуму не застосовується. За інформацією Мінсоцполітики, у грудні розмір фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, склав 3370 грн.

Збільшення розміру державної допомоги, яке пропонується проєктом, не містить фінансово-економічного обґрунтування, а без передбаченого фінансового ресурсу такі норми залишаться декларативними.

Рекомендація Юридичної сотні: відхилити законопроєкт.

 

Адміністративна відповідальність за вчинення мобінгу (№ 4306 від 02.11.2020)

Законопроєкт № 4306 має на меті узгодити чинне національне законодавство з європейським (зокрема, з Директивою Європейського Союзу від 27.10.2000 №2000/78/ЄС, ст. 26 Європейської соціальної хартії) шляхом забезпечення захисту працівників від різних форм мобінгу, а також установлення адміністративної відповідальності за таку протиправну поведінку. Мобінг — це психологічне, економічне та інше насильство в трудовому колективі з боку роботодавця чи колег, яке створює для певного учасника трудових правовідносин напружену, ворожу, образливу атмосферу та примушує його до соціальної ізоляції в колективі.

Запропоновано встановити адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу, яка проявляється в накладанні районними судами штрафу або призначенні громадських робіт. Складання протоколу правопорушення здійснюватиметься Національною поліцією України.  Мобінг визначається як окрема підстава для розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника, а також з ініціативи власника. У разі припинення трудового договору на такій підставі працівник, який піддавався мобінгу, має право на вихідну допомогу в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

Завантажити PDF