110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Звільнення військовослужбовців та деяких працівників від сплати військового збору (7432 від 03.06.2022)

На період дії правового режиму воєнного стану закон звільняє від оподаткування військовим збором грошове забезпечення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації.

19.06.2022 закон прийнято, передано на підпис Президенту.

 

Виплата військових пенсій (№ 7337 від 02.05.2022)

Законопроєкт покликаний надати право всім, на кого поширюється ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, отримувати пенсії через відповідні організації або через уповноважені банки (перелік за посиланням) у межах України за місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації, тобто обирати банк самостійно. Наразі деякі з указаних осіб, зокрема звільнені військовослужбовці, обмежені в такому виборі, адже за чинним законодавством на це уповноважений лише Ощадбанк.

Закон уточнює, що пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше останнього числа місяця, і виключно в грошовій формі. Витрати на доставку здійснюються коштом держбюджету.

19.06.2022 закон прийнято, передано на підпис Президенту.

 

Ратифікація Стамбульської конвенції  (0157  від 18.06.2022)

Законом ратифіковано Стамбульську конвенцію з метою імплементації в законодавство України міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії насильству щодо жінок і домашньому насильству , яка  має такі цілі:

  • недопущення, переслідування та ліквідацію насильства стосовно жінок і домашнього насильства;
  • сприяння ліквідації дискримінації щодо жінок та заохочення дійсної рівності між жінками та чоловіками;
  • розробку політики для захисту всіх жертв насильства стосовно жінок і домашнього насильства;
  • надання допомоги організаціям та правоохоронним органам для ліквідації насильства стосовно жінок і домашнього насильства.

Зазначається, що ратифікація конвенції сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, що послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод. Водночас Стамбульська конвенція не вимагає внесення будь-яких змін до Конституції України чи Сімейного кодексу.

20.06.2022 закон прийнято, готується на підпис.

 

Урегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану (7325 від 28.04.2022)

Законопроєкт зупиняє на час дії воєнного стану положення щодо:

  • тривалості навчального року в закладах загальної середньої освіти не менше 175 навчальних днів, його початку 1 вересня та закінчення не пізніше 1 липня наступного року. Натомість тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення визначатимуться урядом;
  • максимальної кількості учнів у класі державного, комунального закладу освіти, крім здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формою.

Окрім цього, установлюється можливість продовження дії строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти, без проведення конкурсу, але не більше ніж на шість місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

20.06.2022 закон прийнято, направлено на підпис Президенту.

 

Підготовка робітників в умовах воєнного стану (№7293 від 18.04.2022)

Закон пропонує розширити право на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти. Відповідно до закону, людина має право впродовж життя безоплатно здобувати професійну (професійно-технічну) освіту за іншою (іншими) професією (професіями) не раніше ніж через три роки після отримання першої кваліфікації, за умови наявності двох років стажу та вільних місць після зарахування охочих навчатись вперше. 

Умови про можливість здобуття професійної освіти не раніше ніж через три роки після отримання першої кваліфікації і за наявності двох років стажу не застосовуються, якщо:

  • за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією (на підставі висновку МСЕК);
  • надано запит про невідкладне забезпечення потреб держави (регіону) у підготовці необхідних кваліфікованих робітників тощо.

Також у законі зазначено, що особи мають право здобувати професійну (професійно-технічну) освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, яку особа має право здобути в будь-який час впродовж життя (у редакції до 2 читання це можливо лише за переліком, який сформує Нацагентство кваліфікацій). Здобуття освіти в таких закладах здійснюється незалежно від місця реєстрації.

19.06.2022 закон прийнято в другому читанні, передано на підпис Президента. 

 

Установлення юридичних фактів в умовах воєнного чи надзвичайного стану (№7310 від 21.04.2022)

Законопроєкт пропонує спростити провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи не лише на тимчасово окупованій території, але й  на території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан, та передбачити негайне виконання судових рішень, а також звільнити від судового збору заявників.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

19.06.2022 законопроєкт прийнято за основу.

Посилання на розширений: 7310 розширений

Завантажити PDF