110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Розширення підстав для відстрочки від мобілізації (№ 7481 від 22.06.2022)

У парламенті зареєстровано проєкт, який розширює перелік підстав для відстрочки від мобілізації. Так, пропонується звільнити від призову під час мобілізації жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів ООС, а також забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану. 

Під близькими родичами проєкт пропонує розуміти чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, матір, діда, бабу та рідного (повнорідного, неповнорідного) брата чи сестру). 

Відповідно до проєкту такі особи можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Запропоновані зміни варто було б внести до частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, адже в ній ідеться про підстави для відстрочки за схожими обставинами, зокрема в разі смерті (загибелі) близьких родичів під час проведення АТО.

Комітет пропонує підтримати законопроєкт у першому читанні за основу та в цілому після його техніко-юридичного доопрацювання.

18.07.2022 законопроєкт прийнято за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт.

 

Перехід від військового до цивільного життя (№7412 від 26.05.2022)

Проєкт пропонує надавати соціальну та професійну адаптацію ветеранам (після звільнення з військової служби), особам з особливими заслугами перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також членам сімей цих осіб та членам сімей загиблих. Відповідальним за здійснення адаптації визначено Мінветеранів, а порядок та умови  будуть розроблені КМУ.

У назві проєкту йдеться про систему переходу від військової кар’єри до цивільного життя, проте змістовно він лише уточнює право на соціальну та професійну адаптацію, яке вже є у ветеранів. Поняття та елементи системи переходу від військового до цивільного життя не конкретизовані.

18.07.2022 року проєкт прийнято за основу, готується на друге читання.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримуючи ідею необхідності запровадження такого переходу, вважаємо за доцільне доопрацювати законопроєкт.

 

Рівні можливості матері і батька, які є військовослужбовцями, на догляд за дитиною під час особливого періоду (№ 7464 від 13.06.2022)

У законопроєкті пропонується унормувати деякі питання відпустки військовослужбовців для догляду за дитиною та встановити, що на випадок, якщо батьки дитини одночасно проходять військову службу, правом на таку відпустку під час особливого періоду може скористатися не лише матір, а й батько. Тобто скористатися правом на відпустку по догляду за дитиною зможуть також військовослужбовці-чоловіки. Питання, хто саме з батьків буде оформлювати таку відпустку, вирішуватиметься ними за згодою.

18.07.2022 законопроєкт прийнято за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання.

Посилання на розширений висновок.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

 

Виплата ОГД в більшому розмірі після встановлення вищої групи інвалідності незалежно від строку (№7415 від 30.05.2022)

Законопроєкт уносить зміни до правил виплати одноразової грошової допомоги відповідно до Рішення Конституційного Суду України № 1-р(ІІ)/2022 від 6 квітня 2022 року. 

Проєкт доповнює статтю 16-3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» новим пунктом, що передбачає  право військовослужбовців, військовозобов’язаних або резервістів при погіршенні стану здоровʼя та встановленні вищої групи інвалідності або більшого відсотка втрати працездатності незалежно від строку, який пройшов з моменту встановлення первинного висновку, отримати одноразову грошову допомогу в більшому розмірі. Виплата суми ОГД проводиться з урахуванням раніше отриманої суми.

18.07.2022 року проєкт прийнято за основу, готується на друге читання.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.

 

Відстрочка від призову по мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам (№ 7352 від 05.05.2022)

Законопроєкт має на меті усунути вимогу щодо обов’язкової наявності в наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій вченого звання та/або наукового ступеня. 

Так, відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації пропонується надати також науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам за умови, що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки та не мають вченого звання та/або наукового ступеня.

При цьому запропонованою нормою не охоплюються працівники закладів дошкільної освіти.

18.07.2022 законопроєкт прийнято за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання.

Посилання на розширений висновок.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

 

Виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги в період дії воєнного стану (№7531 від 07.07.2022)

Законопроєкт уносить зміни до пункту 102 розділу ХІІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про виконавче провадження”, згідно яких у період дії воєнного стану зупиняються вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги, крім рішень про стягнення заборгованості з виплат заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовцям. Також законопроєкт забороняє подавати до суду як боржників за комунальні послуги підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. 

Проєкт передбачає, що від відповідальності тимчасово звільнені органи військового управління, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи установ вищої освіти, установи та організації, які входять до складу Збройних сил України. 

18.07.2022 законопроєкт прийнято за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання.

Посилання на розширений висновок.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт.

 

Оборонні закупівлі під час воєнного стану (№ 7163 від 14.03.2022)

Законопроєкт пропонує встановити, що особливості здійснення оборонних закупівель на період дії воєнного стану визначаються Кабінетом Міністрів України. У разі підтримки парламентом цього проєкту усі договори про закупівлю, державні контракти, укладені до набрання чинності вказаних положень, продовжуватимуть свою дію до повного виконання або до припинення чи розірвання договору.

Як указано в пояснювальній таблиці, метою змін є оперативне забезпечення  оборонних і публічних закупівель для належного забезпечення потреб держави в умовах повномасштабної агресії рф.

ГНЕУ вважає, що підтримка цих змін може бути виправдана потребою в оперативному прийняттю рішень, але з іншого боку, повне виведення публічних та оборонних закупівель зі сфери законодавчого регулювання не може бути позитивно оцінене.

19.07.2022 законопроєкт прийнято за основу зі скороченням строку підготовки до другого читання.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати з доопрацюванням.

 

Звільнення від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності під час воєнного стану (№7378 від 16.05.2022)

Закон уносить зміни до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” та передбачає в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення звільнення від відповідальності за порушення строків подання та оприлюднення звітності відповідальних осіб. Такі зміни стосуються річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством. 

Юридичні особи повинні оприлюднити таку звітність у повному обсязі на своїй вебсторінці та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, протягом трьох місяців після завершення воєнного стану за весь період неоприлюднення.

19.07.2022 року закон прийнято, готується на підпис.

Завантажити PDF