110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Звернення громадян до державних органів під час карантину

121726278 3367598596669536 975455948986027109 O

15 жовтня 2020

Право громадян на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у ст. 40 Конституції України закріплено право кожного направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та службових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглядати звернення і давати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Шляхи здійснення прав громадян на звернення визначаються в ЗУ “Про звернення громадян”, в Указі Президента України від 7 лютого 2008 р. №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, а також в інших постановах Кабінету Міністрів України.

Звернення адресуються органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або службовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути обов’язково зазначено: прізвище, ім’я, по батькові заявника; місце проживання заявника; викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Згідно з ЗУ «Про звернення громадян» звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним службовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін розв’язання питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Через запровадження карантину відбулись певні зміни в режимі приймання звернень громадян та роботи громадських приймалень. У деяких місцевих радах був закритий доступ до сесій, в інших був продовжений термін відповідей на запити.

В разі відмови доступу до сесій місцевої ради або прийомів у громадських приймальнях вимагайте офіційну відмову у доступі з зазначенням підстав такої відмови або обмеження.

Під час звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування особи повинні дотримуватися загальних правил поводження під час карантину, а саме:
– використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема респіратори або захисні маски, у тому числі виготовлені самостійно;
– дотримуватися відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують дозволу на вхід до приміщень;
дотримуватися відстані не менше ніж 1,5 метра між отримувачем адміністративної послуги та надавачем даної послуги.

Одночасно ЗУ «Про звернення громадян» передбачено можливість подачі письмового звернення.

При відсутності можливості особистого, усного звернення чудовою заміною є письмове звернення до державних організацій. Одночасно, письмове звернення має свої переваги тому, що під час його складання заявник має можливість викласти всю інформацію яку вважає за потрібне для розв’язання свого питання та отримати повну відповідь на порушене питання з можливістю повторного її перегляду та вивченню.

Під час карантину письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається, щодо отримання правової інформації, консультації, а от щодо отримання послуги, як то довідки про розмір пенсії чи подачі звернення щодо проведення державної реєстрації актів цивільного стану прийматимуть заяви з накладенням кваліфікованого електронного підпису через мережу Інтернет з використанням вебпорталу кожного державного органу окремо.

Під час запровадження режиму надзвичайної ситуації та дії карантину в приміщеннях державних органів розміщенні скриньки для письмових звернень громадян, які перевіряються уповноваженими особами державного органу та які розглядаються в межах норм чинного законодавства.

За підтримки Embassy of Embassy of Canada in Ukraine та Канадського Фонду Місцевих Ініціатив #CanadaFundUA.

You may also like