110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Відбувся вебінар “Соціальний і правовий захист полонених, заручників та політв’язнів”

вікторія фацієвич юридична сотня

24 лютого 2020

18 лютого 2020 року юристка Юридичної сотні Вікторія Фацієвич провела вебінар на тему “Соціальний і правовий захист полонених, заручників та політв’язнів”. Запис вебінару доступний для вільного перегляду. 

Під час вебінару ви дізнаєтеся про:

– Який соціальний захист гарантується полоненим, заручникам та політв’язням?
– Одноразова грошова допомога звільненим після їх повернення на територію України.
– Порядок отримання соціальної та правової підтримки

Тези вебінару:

Варто розпочати з того, що надання відповідної допомоги регулюється Постановою КМУ від 11 грудня 2019 року № 1122, яка має назву “Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення”. Далі – Постанова.
Посилання на Постанову залишу після закінчення вебінару в описі:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1122-2019-%D0%BF

Хто має право на таку підтримку?

Із назви вебінару можна побачити, що на цю допомогу мають право звільнені полонені, заручники та політв’язні. Що це за особи?

військовополонені:

 • особи, позбавлені свободи у зв’язку із захистом незалежності, державного суверенітету та територіальної цілісності України, які належать до складу органів сектору безпеки і оборони України та до однієї з категорій осіб, визначених у ст. 4 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та I Додатковим протоколом;
 • також особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в її районах у період її проведення;

заручники – громадяни України, які не беруть участі в бойових діях, перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни та позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, коли з боку агресора щодо них вчиняється насильство над життям і особистістю, наругою над людською гідністю тощо;

особи, позбавлені свободи з політичних мотивів, – громадяни України, позбавлені свободи державою-агресором, її органами, підрозділами і формуваннями, іншими утвореннями. Затримання здійснюється внаслідок вираженням такими особами поглядів, громадської або політичної діяльністі, що спрямовані на відстоювання територіальної цілісності, державного суверенітету та національної єдності України. Таке позбавлення свободи вчинено з порушенням фундаментальних гарантій, встановлених Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколами до неї, зокрема свободи думки, совісті та релігії, свободи слова та інформації, права на збори та об’єднання.

Отримати таку допомогу можуть також іноземці та особи без громадянства, за умови, що на момент позбавлення свободи проходили військову службу в Збройних Силах України чи інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.

Така допомога не поширюється на осіб, стосовно яких:

 • набув законної сили обвинувальний вирок суду України у зв’язку із вчиненням ними злочину проти основ національної безпеки України;
 • вчиненням злочину у сфері терористичної діяльності;
 • охорони державної таємниці;
 • недоторканності державних кордонів; 
 • військові злочини;
 • злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Також варто зауважити, що така допомога надається не всім політв’язням, полоненим, заручникам, навіть якщо вони підпадають під всі вищезазначені пункти, а лише тим, які були звільнені після прийняття Постанови, тобто після 11 грудня 2019 року. Реалізувати право на відповідну допомогу можливо з 1 січня 2020 року, оскільки в самій Постанові вказано, що вона застосовується саме з цього моменту.

Заходи, спрямовані на соціальний захист осіб, позбавлених свободи, після їх звільнення.

Заходи, спрямовані на соціальний захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення, здійснюються у такій послідовності:

1) організація зустрічі звільнених осіб та забезпечення їх супроводу до закладів охорони здоров’я;

Відповідальність щодо забезпечення такими заходами покладається на органи сектору безпеки і оборони України, які здійснювали звільнення зазначених осіб.

2) забезпечення надання медичної допомоги звільненим особам, а також забезпечення медико-психологічною реабілітацією. Така допомога включає комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів;

3) організація роботи з оформлення та видачі паспорта громадянина України та закордонного паспорта;

4) надання матеріальної допомоги, а саме ОГД;

5) організація надання безоплатної правової допомоги;

6) надання звільненим особам психологічної реабілітації, організація заходів із соціальної та/або професійної адаптації за місцем проживання (перебування).

Одноразова грошова допомога  звільненим особам після їх повернення на територію України.

Після повернення звільнених осіб на територію України їм виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень за рахунок та в межах коштів, передбачених за програмою “Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка”.

Для виплати допомоги потрібно звертається до Мінветеранів з заявою, в якій зазначити реквізити особового рахунка, відкритого у банківській установі, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

 • копії паспорта та інших документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
 • копія ідентифікаційного коду або позначки в паспорті, якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття ІПН;
 • копія паспорту іноземця або особи без громадянства та документ, що підтверджує законність їх перебування на території України.

Звільнена особа може подати таку заяву через свого представника на підставі довіреності.

Мінветеранів після зіставлення заяви та документів з переліком осіб, визнаних міжвідомчою комісією, приймає рішення та перераховує відповідні кошти на особовий рахунок особи, який зазначено в заяві.

Порядок отримання соціальних та правових гарантій для осіб, звільнених після незаконного позбавлення свободи.

Мінветеранів координує здійснення органами виконавчої влади та у деяких випадках органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на задоволення потреб звільнених осіб.

Для того, аби скористатись відповідними гарантіями, особа повинна бути включена до переліку осіб, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Рішення про визнання особи такою приймається міжвідомчою комісією, яка утворюється Мінветеранів.

Положення про міжвідомчу комісію та її склад затверджується Мінветеранів. Проте варто зауважити, що наразі є лише проєкт такого положення, але він ще не затверджений. Скористатись гарантіями можна буде лише після затвердження положення та сформування міжвідомчих комісій.

 Медична допомога надається за результатами повного та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, відповідно до діагнозу та психологічного стану звільненої особи.

Медична допомога особовому складу, а також резервістам, військовозобов’язаним Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейським, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, надається у закладах охорони здоров’я відповідної відомчої підпорядкованості.

Організація надання медичної та реабілітаційної допомоги покладається на відповідні органи державної влади, у підпорядкуванні яких перебуває заклад охорони здоров’я. Наприклад, МОУ буде організовувати надання допомоги у військових госпіталях при ЗСУ тощо.

Медична та реабілітаційна допомога особам, які не входили до жодних військових формувань, для прикладу цивільним особам, які стали заручниками, надається закладом охорони здоров’я, рекомендованим міжвідомчою комісією.

Оформлення та видача паспорта громадянина України звільненим особам здійснюються за місцем проживання (перебування) або за місцем проживання, що зазначено у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон звільненим особам здійснюються за місцем звернення не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його термінового отримання.

Організація роботи з оформлення та видачі паспортів здійснюється Державною міграційною службою.

Координація питань щодо надання звільненим особам безоплатної правової допомоги покладається на Мін’юст. Допомога включає:

 • надання інформації;
 • консультацій;
 • роз’яснень 

з питань прав звільнених осіб.

Також Мінветеранів співпрацює із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні, національними та міжнародними організаціями громадянського суспільства, що провадять безкоштовну діяльність у сфері захисту прав людини.

Звільнені особи мають право на отримання психологічної реабілітації.

Органи соцзахисту організовують заходи із психологічної реабілітації звільнених осіб шляхом їх направлення до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації позачергово.

Перелік суб’єктів, що можуть надавати ці послуги, формується Мінветеранів на підставі рішення комісії. Звільнена особа має право вільного вибору з цього переліку суб’єкта надання послуг.

Для організації заходів із психологічної реабілітації звільнена особа чи її законний представник подає:

 • заяву в довільній формі;
 • медичну довідку закладу охорони здоров’я за формою № 070/о (або виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/о, видану закладом охорони здоров’я, в якому звільнена особа отримувала медичну допомогу в постізоляційний період);
 • копію рішення міжвідомчої комісії про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Під час подання копій цих документів особа зобов’язана пред’явити оригінали таких документів.

Заява повинна бути зареєстрована протягом одного робочого дня з дня її надходження. В цей же період повинно бути прийняте рішення про укладання договору про надання послуг. У разі отримання відмови – звільнена особа повинна бути проінформована із зазначенням причини відмови. У разі задоволення заяви – укладається тристоронній договір (замовник послуг, суб’єкт надання послуг та звільнена особа)

Після забезпечення отримувача послуг послугами формуються три примірники акта надання послуг.

Соціальна та професійна адаптація. 

Звільнені особи одночасно мають право і на соціальну, і на професійну адаптацію.

заходи із соціальної адаптації, як визначає Постанова, це допомога в проведенні аналізу життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога в зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, організації денної зайнятості та дозвілля;

заходи із професійної адаптації – заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення конкурентоспроможності звільнених осіб на ринку праці. Професійна адаптація звільнених осіб за робітничими професіями здійснюється шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь і побажань. Професійна адаптація звільнених осіб з вищою освітою здійснюється шляхом отримання іншої спеціальності, підвищення кваліфікації, спеціалізації.

Обласні та районні органи соціального захисту населення у межах відповідних бюджетів окремо на кожну звільнену особу укладають тристоронні договори з надавачами соціальних послуг та звільненими особами, а також із суб’єктами освітньої діяльності та звільненими особами.

Для отримання послуг з професійної адаптації звільнені особи письмово звертаються до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою в довільній формі. До заяви додається копія рішення міжвідомчої комісії про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України, але з обов’язковим пред’явленням оригіналу.

Орган соціального захисту населення реєструє заяву особи та направляє її до центру зайнятості чи іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання, згодом направляє на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації. Також органсоцзахисту здійснюють контроль за здійсненням відповідних заходів. У разі необхідності звільнена особа повинна пройти медичний огляд у закладах охорони здоров’я в установленому порядку.

Професійне навчання здійснюється за різними формами:

 • денною, вечірньою (змінною),
 • очно-заочною,
 • дистанційною,
 • екстернатною формою навчання,
 • з відривом і без відриву від виробництва,
 • за індивідуальними навчальними планами тощо.

Строк професійного навчання визначається робочими навчальними планами та програмами і не може перевищувати 12 місяців. Ці плани, програми розробляються та затверджуються установами за погодженням з органом соціального захисту населення на основі стандартів освіти, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів тощо.

У разі дострокового відрахування звільнених осіб заклад освіти протягом п’яти робочих днів з дня відрахування подає органу соціального захисту населення копії наказів про їх відрахування та повертає різницю невикористаних коштів.

Після успішного завершення повного курсу навчання особи отримують такі документи державного зразка:

 • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями;
 • документ про підвищення кваліфікації – для осіб з вищою освітою.

Професійна орієнтація звільнених осіб здійснюється обласними, Київським міським, міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості чи іншими установами в порядку, визначеному законодавством.

Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості.

Отже, для реалізації гарантій, про які було вже згадано сьогодні, потрібно подавати письмові заяви у довільній формі до уповноважених органів. До заяв прикріплювати копії рішення міжвідомчої комісії про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України та інших докуменів, що вимагається Постановою. При собі потрібно обов’язково мати оригінали для пред’явлення.

You may also like