110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Транспорт для осіб з інвалідністю

YS транспорт для осіб з інвалідністю (1)

Зі збільшенням кількості осіб з інвалідністю питання доступності транспорту для них , на жаль, стає більш актуальним.  Наразі ефективність державної підтримки людей з інвалідністю, зокрема у сфері транспорту, залишається об’єктом уваги та обговорення. 


 • Чим дане питання регулюється? 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 “Деякі питання соціального захисту осіб з інвалідністю”.

 • Хто може бути забезпечений транспортом?

Легковими автомобілями забезпечуються особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю, які мають право на отримання їх безоплатно або на пільгових умовах, є громадянами України і зареєстровані в Україні.

Зазначимо, що особи з інвалідністю, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні або перебувають у місцях позбавлення волі, автомобілями не забезпечуються.

 • Якщо на обліку для отримання авто, але влаштований до установи соціального обслуговування на повне державне утримання?

Постанова чітко регулює це питання. Якщо в період перебування на обліку особа засуджена до позбавлення волі або почала перебувати на повному державному утриманні, то знімається з обліку.

 • Куди треба звернутися, щоб стати на облік? 

За місцем реєстрації у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в АРК, областях,  Києві та Севастополі.

Довідково. Для осіб з інвалідністю внаслідок поранення фінансування здійснюється за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті, та інших не заборонених законодавством джерел.

 • А якщо я маю статус ВПО?

Для тих, хто має статус ВПО, є окремий порядок, затверджений наказом Мінсоцу 26.05.2017  № 877. ВПО треба звертатися до соцзахисту за фактичним місцем проживанням. 

 • Які документи потрібні для взяття на облік? 

Документи зазначені в пункті 34 даної постанови. Деякі з них:

 • заява;
 • копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності;
 • паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених у заяві, повертається заявнику).

З ПОВНИМ ПАКЕТОМ ДОКУМЕНТІВ ОЗНАЙОМТЕСЯ В ПОСТАНОВІ. 

 • Чи достатньо просто подати документи для отримання авто?

Ні! Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є заява, документи, висновок МСЕК про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем.

! Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:

 • особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
 • особи з інвалідністю внаслідок війни I групи по зору або без обох рук;
 • особи з інвалідністю з куксами обох ніг і рук.
 • Хто може стати на облік?
 • Якщо не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України “Про автомобільний транспорт” (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через структурний підрозділ соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 Порядку);
 • протягом семи років перед узяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п’ять років.
 • На який термін дають авто?

На десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (у тому числі за довіреністю). Після закінчення цього строку можна користуватися автомобілем до отримання нового або повернути його.

Довідково. Датою забезпечення автомобілем вважається день отримання його на підставі акта приймання-передачі, виданого дилером підприємства — постачальника автомобілів для осіб з інвалідністю.

Особа з інвалідністю може мати в користуванні лише один автомобіль.

 • У мене немає посвідчення водія. Що робити? 

Органи соцзахисту організовують для осіб з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва) навчання водінню автомобіля в акредитованих закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

Навчання водінню автомобіля осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету або коштів Фонду соціального страхування проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості у відповідному регіоні, м. Києві, яка не може перевищувати двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати.

Якщо оплатили самостійно, вартість навчання компенсується, але враховуючи інформацію у абзаці вище. 

 • Після закінчення 10-річного строку користування автомобілем, які подальші дії? 

На підставі заяви після  закінчення десятирічного строку експлуатації на основі раніше виданого висновку МСЕК про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем, без повторного медичного огляду, але з обов’язковим урахуванням висновку лікувально-профілактичного закладу про спроможність особи з інвалідністю керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем, може відбуватися заміна автомобіля.

Для вирішення цього питання особи з інвалідністю (крім тих, кому групу інвалідності встановлено безстроково) проходять повторний огляд МСЕК після закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля.

Якщо протягом 6 місяців повторний огляд не пройдено, людина знімається з обліку.

Відповідно до п. 41 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999, за бажанням осіб з інвалідністю соцзахист може забезпечувати їх автомобілями, увезеними в Україну як гуманітарна допомога, без права продажу, дарування та передачі іншій особі.

Автомобіль, отриманий структурним підрозділом з питань соціального захисту населення як гуманітарна допомога для конкретної особи з інвалідністю, яка перебуває на обліку, видається безоплатно такій особі з інвалідністю (за її згодою або за згодою законного представника недієздатної особи з інвалідністю) незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку.

Такий автомобіль видається за умови повернення. 

Важливо зазначити, що автомобіль, отриманий в якості гуманітарної допомоги, переобладнується до потреб людини з інвалідністю за її рахунок.

 • Що потрібно зробити? 

Так само стати на облік, подавши відповідні документи та заяву. Зазначити про бажання отримати авто як гуманітарну допомогу. 

 • Які вимоги до авто? 

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про гуманітарну допомогу” гуманітарною допомогою можуть бути визнані автомобілі, які на момент увезення на митну територію України були виготовлені не більш як 8 років тому, з об’ємом двигуна не більше як 1800 куб. см.

 • Як надається гуманітарна допомога? 

Підставою для визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.

Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги.

Змінювати отримувача та переадресовувати гуманітарну допомогу можливо лише за погодженням з іноземними донорами за рішенням уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги.