110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Мобілізація: від повістки до мобілізаційного розпорядження

Як повинна виглядати повістка?

{Додаток 24 згідно з постановами Кабінету Міністрів № 74 від 06.02.2019№ 61 від 26.01.2022}

УВАГА!

У повістках можуть допускатися різні формулювання: від  «пропоную з’явитися»,   до  «наказ, наказую».

Неявка до військкомату як за прохальною формою, так і за наказовою  тягне за собою однакову відповідальність (адміністративну чи кримінальну) .

 

Чи існують підстави для відмови в отриманні повістки?

Існують, зокрема, це  достовірність відомостей, що містяться в повістці: назви органу, що видав повістку, адреси, дати, часу прибуття,  граматичні помилки, які можуть міститися в повістці, виправлення, перекреслення тощо.

 

УВАГА!

Існують випадки, коли повістку вручили, проте на ній немає підпису отримувача (наприклад, вона прийшла за адресою вашого проживання/реєстрації) і її отримали треті особи.

Важливим є те, щоб повістка обов’язково була вручена особисто й підписана тим, хто її отримує.

 

Тобто в разі відсутності повідомлення (повістки), обов’язку з’явитися до військкомату не виникає.

Що стосується викликів по телефону, то такий виклик законом не передбачений.

 

“Білий квиток” військовий квиток, у якому людину визначають непридатною. Навіть ті, хто непридатний до служби, повинні прибути до військкомату, аби показати посвідчення про виключення з військового обліку або показати документи, що підтверджують виключення з обліку.

 

 

“Обмежено придатний” —  мобілізують чи ні?

 

УВАГА!

Спочатку варто звернути увагу на наявність групи інвалідності військовозобов’язаного/резервіста, адже відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” ті, у кого наявна група інвалідності, не підлягають призову під час мобілізації (крім випадків особистого волевиявлення). 

 

Порядок проходження медичної комісії військовослужбовцями регламентований Наказом Міноборони «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» від 14.08.2008 № 402.

У разі проходження військово-лікарської комісії військовослужбовцю може бути винесена постанова «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

 

УВАГА!

Одночасно, з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, у постанові в довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані.

 

Особи, що визнані обмежено придатними до військової служби, але непридатні до служби в певних підрозділах придатні до служби в частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

З метою медичної та соціальної реабілітації громадяни, що пройшли медичну комісію, можуть бути переоглянуті госпітальною (гарнізонною) військово-лікарською комісією, але не раніше ніж через 3 роки після ухвалення постанови про обмежену придатність до військової служби.

Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.

Крім того,  наказом Міноборони від 14.08.2018 № 410 затверджений перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби.

Посади, зазначені в розділі III переліку, можуть бути заміщені громадянами України, які приймаються на службу у військовому резерві Збройних Сил України відповідно до   ч.1 статті 26-1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та ч.1 статті 10 Закону України “Про основи національного спротиву”.

 

УВАГА!

Поважні причини неприбуття за повісткою

За законом, повістка є викликом конкретної особи уповноваженою особою органу влади. У ній мають бути зазначені: 

  • орган, який видає повістку; 
  • статус особи, що викликається;
  • місце і час, який призначено для явки.

 

Ці складові є невід’ємними для визнання повістки такою, що підлягає виконанню та передбачає відповідальність за її ігнорування.  Відповідно до частини 9 статті 135 кримінально-процесуального кодексу, передбачено отримання повістки про виклик не пізніше ніж за три дні до дня,  коли отримувач зобов’язаний прибути за викликом.