110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Хто не може укласти контракт ТРО?

Хто не може укласти контракт?

 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ
РЕЗЕРВІСТИ ЗА
КОНТРАКТОМ

ДОБРОВОЛЬЦІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД (ДФТГ)
 Особи, які • мають непогашену або незняту судимість за вчинення кримінального правопорушення
(крім реабілітованих);
• протягом року отримували
адмінстягнення за корупцію/ у
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю, що пов’язані
з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування,
– до закінчення виконання стягнення;
• не може бути надано допуск
до державної таємниці, якщо посада це передбачає;
• були звільнені через службову невідповідність, у зв’язку
із систематичним невиконанням
умов контракту чи позбавленням військового звання.
*Особливі умови під час ОП/
воєнного стану: особи які до мобілізації були звільнені зі
служби через службову невідповідність, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисцип. порядку чи із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, можуть прийматися на військову службу Також приймаються військовозобов’язані, які були засуджені до позбавлення/обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення злочину невеликої тяжкості, та які призвані на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, за бажанням військового і рішенням відповідної
посадової особи. Необхідною
умовою є позитивна службова
характеристики на час звільнення.

не підлягають призову під час мобілізації, а саме як:
• заброньовані за державними органами, підприємствами, організаціями;
• мають інвалідність або визнані ВЛК тимчасово непридатними;
• на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 р.; дитина з інвалідністю (до 18 р.); повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи; діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування (до 18 р.);
• САМОСТІЙНО виховують
дитину (до 18 р.);
• зайняті постійним доглядом за особами, якщо більше нікому забезпечити такий догляд; за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за
висновком МСЕК чи ЛКК
потребують постійного догляду; дитина, що хвора на тяжкі* захворювання;
• мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ( І/ ІІ/ІІІ групи) та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
неповнолітню дитину (дітей)
і чоловіка (дружину), який
(яка) проходить військову
службу;

чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти
в АТО/ООС) після повномасштабного наступу рф (з числа військовослужбовців,
залучених працівників чи
добровольців).
• студенти та аспіранти, які
навчаються на денній формі навчання;
• народні депутати;
• наукові, науково-педагогічні працівники, педагогічні
працівники, що працюють
не менш як на 0,75 ставки;

• були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, (крім реабілітованих), або мають дві і більше судимостей за скоєння умисних злочинів.
• особи які вже проходять військову службу або службу у військовому резерві, в правоохоронних
органах.