110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Хто має право на відстрочку від призову на строкову військову службу?

TableArtboard 5

За якими сімейними обставинами строковик має відстрочку:

 

1) непрацездатних батьків або непрацездатних осіб під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати, немає;

2) неповнолітніх або непрацездатних рідних братів і сестер (повнорідних чи неповнорідних) незалежно від віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) самотніх батька або матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років;

5) двох і більше дітей;

6) вагітну дружину;

7) дитину до 18 років, яку виховують самостійно.

Відстрочка за бажанням може надаватися особі із числа дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Якщо призову підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може  надаватися  одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків (до звільнення в запас одного з них).

 

Призовна комісія може прийняти рішення про відстрочку незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи з того, що призов може  суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства призовник повинен утримувати.

Pamyatka Uchasnyka Icons 290

 

Відстрочка для строковиків за станом здоров’я

 

Особам, котрим ВЛК встановлений діагноз «тимчасово непридатний до

військової служби,
надається відстрочка станом на 1 рік.
Image050

 

Відстрочка строковикам для здобуття освіти

 

 

 у закладах загальної середньої освіти третього ступеня та професійної  освіти з денною формою навчання (до 21-річного віку);

 у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання,  у   тому  числі під час здобуття початкового та першого бакалаврського рівня   вищої   освіти за програмами ступеневої системи освіти;


 у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою   навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;


 у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою   навчання;

 в інтернатурі,  аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від   виробництва;

 

 у вузах, де при навчальних підрозділах проходять військову підготовку за   програмою підготовки офіцерів запасу (на строк підготовки та до присвоєння   первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця   поточного року після завершення підготовки);


 у закладах освіти інших держав у рамках міжнародних договорів України.


Особи, які перервали навчання через академічну відпустку, реалізують право на академічну мобільність, а також поновлені в закладі вищої освіти не втрачають право на відстрочку.

Pamyatka Uchasnyka Icons 61


Також відстрочка надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом,  до прийняття відповідного рішення.

 

Може надаватися в інших випадках, не передбачених законом.