101 000 ветеранів отримали допомогу в Юридичній сотні

Підтримати

Номер гарячої лінії:  0 800 308 100

Реформування СБУ (№ 3196-д від 26.10.2020)

ЗАКОНОПРОЄКТ № 3196-д  від 26.10.2020 (основний)

Проєкт закону про  внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України” щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України

Ініціатори законопроєкту: Завітневич Олександр Михайлович, Безугла Мар’яна Володимирівна, Верещук Ірина Андріївна, Мисягін Юрій Михайлович, Касай Геннадій Олександрович, Забродський Михайло Віталійович, Веніславський Федір Володимирович, Арахамія Давид Георгійович, Березін Максим Юрійович, Герасименко Ігор Леонідович, Копитін Ігор Володимирович.

Суть законопроєкту: Законом України “Про національну безпеку України”, який набрав чинності 08.07.2018, Службі безпеки України було доручено впродовж пів року розробити проєкт закону України про внесення змін до Закону України “Про Службу безпеки України” та подати Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України. Законопроєкт № 3196-д від 26.10.2020 пропонує нову редакцію Закону України «Про Службу безпеки України», що має замінити чинний закон, прийнятий ще в 1992 році, а також внести зміни до низки законодавчих актів України з питань діяльності  СБУ.

Зміни, що пропонуються:

 • Співробітники Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання, мають право на отримання статусу учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а їхні члени сім’ї за відповідних обставин осіб, на яких поширюється чинність Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Такі ж статуси також можуть надаватися  особам, що залучені до конфіденційного співробітництва, гласним і негласним позаштатним працівникам, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, пов’язаних із виконанням окремих завдань оперативно-службової діяльності Служби безпеки України на території держав, де в цей період велися бойові дії, та які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО/ООС, забезпеченні здійснення їх, перебуваючи безпосередньо в районах та в період виконання зазначених заходів. Надання статусу вказаним особам реалізується в способи, що унеможливлюють розкриття факту їхнього конфіденційного співробітництва зі Службою безпеки України.
 • На ветеранів Служби безпеки України також поширюються положення Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, на співробітників Служби безпеки України Закону України “Про поховання та похоронну справу” у контексті компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та на спорудження надгробків.
 • Особи, призвані чи прийняті на службу співробітниками  Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання, підлягають виключенню з військового обліку в районних (міських) військових комісаріатах.
 • Військовослужбовці та співробітники Служби безпеки України, яким присвоєні спеціальні звання, мають право на отримання пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
 • Пропонується змінити положення щодо зарахування часу навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних ЗВО зі здобуттям ступеня не нижче бакалавра до прийняття на службу в контексті надання такого ж права співробітникам СБУ, особам, які мають право на пенсію згідно з пунктом “а” статті 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, а також обмежити, що такий час зараховується – один рік навчання за шість місяців служби, але не більше двох років шести місяців служби.
 • Законопроєкт передбачає, що забороняється зміна підпорядкування, перепрофілювання, відчуження нерухомого майна не лише військово-медичних закладів охорони здоров’я, санаторно-курортних та оздоровчих закладів, а й усіх закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, виключивши з цього переліку СБУ.
 • Законопроєкт визначає такі терміни, як-от: державна безпека України, сили безпеки, сили оборони. 
 • СБУ отримає нове антикорупційне повноваження, а саме виявлення необґрунтованих активів та збір доказів їхньої необґрунтованості, що надасть їй право на розкриття банківської таємниці.
 • Проєктом пропонується засекретити електронні декларації службовців СБУ.
 • При Центральному управлінні СБУ передбачені тимчасові консультативно-дорадчі органи громадські ради, які виконуватимуть функції громадського контролю за діяльністю СБУ.
 • Уточнено, що з 5 % від ВВП, які повинні виділятися на сектор безпеки й оборони, 3% підуть на фінансування сил оборони в складі МОУ, ЗСУ, НГУ, Держприкордонслужби України, Держспецтрансслужби України, ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, а 2 % на фінансування сил безпеки в складі МВС, НПУ, Державної міграційної служби України, ДСНС, СБУ, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, розвідувальних органів України.
 • Проєкт акта надає дефініції поняттям у контексті контррозвідувальної діяльності, визначає її суб’єктів, основні функції, повноваження, заходи, які проводяться виключно за рішенням суду, порядок проведення контррозвідувального впровадження тощо.
 • Деталізується такий правовий інститут як офіційне застереження, яке здійснюється з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на державну безпеку України.
 • Також уводиться новий спосіб відповідної превенції у формі рекомендацій Служби безпеки України з питань забезпечення державної безпеки як обов’язкових для розгляду державними органами та органами місцевого самоврядування пропозицій, що стосуються питань забезпечення державної безпеки, усунення причин та умов, що можуть сприяти реалізації загроз державній безпеці тощо.
 • Пропонується доповнити Виборчий кодекс України положеннями, які надають право СБУ вносити подання до ЦВК щодо здійснення організацією партії або партією в цілому сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності тощо, що перешкоджає такій організації партії брати участь у виборчому процесі. Також на підставі такого подання  територіальна виборча комісія повинна відмовити в реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій політичних партій або до переліку кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах на відповідних місцевих виборах. На такій же підставі ТВК повинна скасувати реєстрацію кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.
 • Передбачається, що СБУ матиме повноваження щодо призначення прокурорів на адміністративні посади (за винятком посади Генерального прокурора), адже відповідні призначення повинні здійснюватися з урахуванням висновку контррозвідувальної перевірки.
 • Установлено, що під час складання загального рейтингу кандидатів на зайняття посад державної служби категорії “А” і “Б” комісія має враховувати висновки перевірки СБУ. Більше того, представник функціонального підрозділу Центрального апарату СБУ, до повноважень якого віднесено контррозвідувальне забезпечення органів державної влади, повинен входити до складу комісії з питань вищого корпусу державної служби, а також конкурсної комісії на зайняття посад державної служби категорії “Б” в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та їхніх апаратах. 
 • Допускається негласне переміщення співробітників СБУ та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, а також предметів (зокрема зразків виробів чи речовин) через державний кордон та митний кордон України.
 • За дозволом Голови СБУ під час контррозвідувальної діяльності допускається придбання, зберігання, переміщення, реалізація вилученого з обороту чи обмеженого в цивільному обороті майна співробітниками СБУ.
 • Особи, які добровільно беруть участь або надають допомогу в  здійсненні контррозвідувальної діяльності, підлягають державному захисту. До них можуть бути застосовані  заходи відповідно до Закону України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.

Висновки до законопроєкту

Позитив

 • спроба реформувати діяльність СБУ;
 • уточнено, що СБУ та державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, мають право використовувати інформацію з централізованих банків даних щодо подій і фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, її причин та умов, осіб, які беруть участь в організованій злочинній діяльності, лише в межах виконання покладених на них функцій;
 • визначення контррозвідувальних заходів, які проводяться лише за рішенням суду, серед яких: спостереження за особою, аудіо-,  відеоконтроль  особи, зняття інформації з телекомунікаційних, електронних інформаційних мереж, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи шляхом негласного проникнення до таких місць, огляд кореспонденції тощо;
 • забезпечення захисту осіб, які добровільно беруть участь або надають допомогу в  здійсненні контррозвідувальної діяльності;
 • створення тимчасових консультативно-дорадчих органів громадських рад, які виконуватимуть функції громадського контролю за діяльністю СБУ.

Негатив

 • хоча  співробітники СБУ й втрачають статус військовослужбовців, за ними зберігаються всі пільги військових і з’являються додаткові пільги, як-от: забезпечення медичним страхуванням, яке, зокрема, включає санаторно-курортне лікування, 50-відсоткову знижку плати за користування житлом та плати за жк послуги; 
 • проєктом пропонується засекретити електронні декларації службовців СБУ;
 • СБУ позбавляється повноважень у сфері протидії економічним злочинам лише формально, адже співробітники служби однаково матимуть право на проведення контррозвідувального забезпечення в контексті економічного потенціалу;
 • відкритий перелік злочинів, які становлять загрозу державній безпеці України, щодо яких СБУ має функції попередження, виявлення та припинення, що може дублюватися з повноваженнями інших органів досудового розслідування;
 • нове антикорупційне повноваження, а саме виявлення необґрунтованих активів та збір доказів їхньої необґрунтованості, що дублюватиметься з функціями САП та НАБУ;
 • допущення негласного переміщення співробітників СБУ та осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, а також предметів (включно із зразками виробів чи речовин) через державний кордон та митний кордон України, що може спровокувати здійснення певних корупційних схем, зокрема щодо втечі від відповідальності тощо;
 • можливість придбання, зберігання, переміщення, реалізації вилученого з обороту чи обмеженого в цивільному обороті майна співробітниками СБУ без уточнення, з якою метою можуть здійснюватися вказані заходи;
 • тощо.

Позиція Юридичної сотні: проєкт потребує доопрацювання.