110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Процедурні особливості виплати ОГД (відповідно до наказу МОУ №45 від 25.01.2023)

YS процедурні особливості виплати ОГД

Військова частина

1. Після видання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю або смертю внаслідок поранення надсилає до ТЦК та СП (військкомату) документи:

 • витяг з наказу;
 • витяг з послужного списку особової справи про склад сім’ї загиблого; 
 • грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі додаткової винагороди.

Якщо немає інформації про місце проживання родини, то документи надсилаються до ТЦК та СП за місцем прийняття на службу. Якщо ТЦК та СП на тимчасово окупованій території, то до підрозділу персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

2.  У разі повернення військовослужбовця, включеного до іменного списку безповоротних втрат особового складу, або з’ясування, що він знаходиться на лікуванні (у полоні), про це в той же день оголошується в наказі командира військової частини по стройовій частині і доповідається керівнику служби персоналу вищого штабу, а також негайно сповіщається Кадровий центр ЗСУ, районний військкомат, якому було відправлено сповіщення про загибель (смерть), та Департамент соціального забезпечення МОУ.

3. За запитом ТЦК та СП, до якого звернулися члени сім’ї загиблого, що помер унаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини в період дії воєнного стану, не пізніше ніж через один рік після такого поранення (контузії, травми, каліцтва)) в/ч надає зазначені вище документи.

Підрозділ персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ забезпечує доведення документів, необхідних для призначення та виплати ОГД, до районного ТЦК та СП  за відповідним запитом. 

Кадровий центр ЗСУ 

 • Інформує не пізніше, ніж  у 5-денний строк від дня отримання запиту Департаменту соцзабезпечення про загиблих військовослужбовців,  які віднесені до бойових безповоротних втрат;
 • у разі встановлення розбіжностей між запитом Департаменту та інформацією щодо загиблих військовослужбовців, повідомляє про це Департамент та в 15-денний строк вживає заходів щодо витребування від військової частини достовірної інформації.

Районний (міський) ТЦК та СП 

 1.  Є органом, що може приймати документи від осіб, які мають право на ОГД, оформлювати документи для її призначення. Доповідь про встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД, подається в обласний ТЦК та СП.
 2. Не пізніше  5-ти робочих днів після отримання  інформації повідомляє про осіб, які мають право на ОГД та проживають поза територією відповідальності районного ТЦК та СП, ті обласні центри комплектування, на території яких вони проживають, з наданням копій документів щодо загиблого та його сім’ї. 
 3. Якщо після надісланої доповіді про встановлення осіб, які можуть звернутися за ОГД, отримано документи щодо інших, які можуть бути віднесені до цієї категорії, то військкомат не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це телефоном та письмово за підпорядкованістю обласний ТЦК та СП, щоб інформувати Департамент соцзабезпечення. 
 4. Представляє інтереси Міністерства оборони України в судових справах щодо ОГД,  звертається до суду щодо залучення до цих справ інших членів сім’ї загиблого, інтересів яких вони стосуються.
 5. Веде облік осіб, які можуть звернутися стосовно ОГД.

Обласний ТЦК та СП

 1. Може подавати висновок на призначення ОГД. Якщо інформація не відповідає раніше наданому висновку, не пізніше 3 робочих днів подається новий висновок з урахуванням встановлених обставин.
 2. Проводить перевірку інформації з Департаменту соцзабезпечення попереднього опрацювання документів для призначення ОГД та не пізніше 3 робочих днів після реєстрації письмово повідомляє про результат.
 3. Представляє інтереси Міністерства оборони України в судових справах щодо ОГД,  звертається до суду щодо залучення до цих справ інших членів сім’ї загиблого, інтересів яких вони стосуються.
 4. Веде облік осіб, які можуть звернутися стосовно ОГД.

Фінансово-економічне управління Командування Сухопутних військ ЗСУ контролює дотримання обласними військкоматами встановлених строків виплати ОГД.

Який механізм опрацювання поданих документів? 

Після того, як особи, які мають право на ОГД, подали документи та заяву, районний ТЦК та СП завіряє копії документів, не пізніше 7 робочих днів після надходження надсилає їх обласному ТЦК та СП за підпорядкуванням.

У разі відсутності документів, які підтверджують загибель військовослужбовця, вони розшукуються за допомогою  запитів. 

Обласний ТЦК та СП перевіряє документи, визначає осіб, які документально підтвердили своє право на одержання ОГД а також осіб, які звернулися (можуть звернутися) за її одержанням, але не надали (надали не всі) документи. Перевіряє документи, що підтверджують родинні зв’язки загиблого з заявниками. 

Результати опрацювання документів зазначаються у висновку та доповіді, які разом з іншими документами надсилаються до Департаменту соціального забезпечення (через Управління соціальної підтримки).

Департамент соцзабезпечення надсилає запит до Кадрового центру ЗСУ щодо віднесення загиблого військовослужбовця до бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану. 

У разі, якщо кадровий центр надає інформацію щодо відсутності загиблого у списках бойових безповоротних втрат, департамент не пізніше 5 робочих днів повідомляє про це обласний ТЦК та СП, який надіслав документи, щоб той проінформував в\ч. 

Через 30 днів після отримання листа з ТЦК та СП щодо проведеного інформування Департамент соцзабезпечення повторно надсилає відповідний запит. У разі повторного підтвердження відсутності загиблого у списках бойових безповоротних втрат за результатами отриманого листа Кадрового центру ЗСУ подає документи на розгляд Комісії Міноборони. 

Після отримання підтвердження Кадрового центру ЗСУ щодо віднесення загиблого військовослужбовця до бойових безповоротних втрат Департамент соцзабезпечення доводить до обласних військкоматів результати опрацювання документів та впродовж 3-х робочих днів опрацьовує отримані від них пропозиції.

У подальшому документи опрацьовуються структурними підрозділами апарату МОУ та Генштабу ЗСУ відповідно до їхніх повноважень і подаються на розгляд Комісії Міноборони.

Що відбувається після прийняття рішення розпорядником бюджетних коштів? 

Департамент соцзабезпечення не пізніше 3 робочих днів доводить його до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ ЗСУ для інформування обласних військкоматів і готує проєкти розподілів.

Районні військкомати, які оформляли документи для призначення ОГД, повідомляють заявників.

Командування Сухопутних військ ЗСУ не пізніше 5 робочих днів із дня відкриття асигнувань готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

ОГД виплачується обласним (Київським міським) ТЦК та СП на підставі наказу не пізніше 5 робочих днів із дня відкриття асигнувань шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку державного сектору, зазначений отримувачем допомоги у заяві.

 

Про зміни у механізмі виплат можна дізнатися із посту на Facebook за посиланням

You may also like