110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Обмін медичними документами для спрощення ВЛК

YS обмін мед доками

23 серпня Кабмін прийняв постанову № 901, яка визначає механізм обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між закладами охорони здоров’я, військовими частинами й  ТЦК та СП (колишніми військкоматами).

Як здійснюватиметься обмін?

Будуть використані системи електронного документообігу Міноборони, Збройних Сил, інших військових формувань та органів спеціального призначення.

Засвідчення копій

– Електронні копії паперового документа засвідчуються електронним підписом та печаткою (КЕП).

– Паперові копії електронного документа засвідчуються печаткою закладу охорони здоров’я, військової частини, ТЦК та СП і підписом уповноваженої особи.

Перелік документів, які надсилаються (обмінюються) в електронній формі 

 

Заклади охорони здоров’я, військові частини, ТЦК та СП здійснюють надсилання (обмін) таких документів (та інших при потребі):

-іменного списку військовослужбовців, які потрапили на стаціонарне лікування (обстеження) до закладу охорони здоров’я та вибули з нього (зазначається військове звання, ПІБ, дата народження, номер облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для осіб, які відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті) або особистого номера військовослужбовця, умовного найменування військової частини, де він проходить службу, дати госпіталізації, дати виписки, потреби в наданні довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

-постанови військово-лікарської комісії, у формі свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії;

-довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

-виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;

-рапорта військовослужбовця про надання відпустки для лікування у зв’язку з хворобою чи після поранення (контузії, травми або каліцтва), про звільнення від виконання службових обов’язків на підставі рішення військово-лікарської комісії або звільнення з військової служби за станом здоров’я;

-згоди військовослужбовця на збір та обробку персональних даних.

 

Як надсилаються документи? 

Частиною, у якій військовий проходить службу, до закладу охорони здоров’я, де він перебуває на лікуванні, — довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва). Якщо немає технічної можливості в закладі охорони здоров’я, надсилаються військовою частиною в електронній формі до ТЦК та СП, на території відповідальності якого перебуває медзаклад, а потім передаються до закладу охорони здоров’я.

Військовою частиною, де військовий проходить службу, до ТЦК та СП, зазначеного в рапорті військовослужбовця, — довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), витяг з наказу по особовому складу командира (керівника) військової частини, витяг з наказу по стройовій частині командира (керівника) військової частини, відпускний квиток. Якщо немає технічної можливості у військовій частині, — у паперовій формі до ТЦК та СП, зазначеного в рапорті військовослужбовця, а після відновлення технічної можливості повторно надсилаються в електронній формі протягом одного дня.

 

Штатною ВЛК до медичного закладу, де військовослужбовець перебуває (перебував) на лікуванні, — постанова ВЛК,  у формі свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії. Якщо немає технічної можливості в закладі охорони здоров’я, надсилаються штатною ВЛК в електронній формі до частини, у якій військовий проходить службу, та протягом одного дня в паперовій формі до медзакладу, де людина перебуває (перебувала) на лікуванні.

 

Закладом охорони здоров’я до частини, де військовий проходить службу, та до найближчого військово-медичного закладу охорони здоров’я протягом одного дня з моменту, коли людина потрапила на стаціонарне лікування до медзакладу або вибула з нього, — іменний список військовослужбовців, які поступили на стаціонарне лікування (обстеження) до закладу охорони здоров’я та вибули з нього, інші документи за потреби. Якщо немає технічної можливості, документи надсилаються медзакладом у паперовій формі до ТЦК та СП, на території відповідальності якого перебуває медзаклад, з метою подальшого направлення ним документів в електронній формі до військової частини та військово-медичного закладу охорони здоров’я.

 

Закладом охорони здоров’я до частини, де військовослужбовець проходить військову службу, і ТЦК та СП, які зазначені в рапорті, не пізніше дня завершення лікування та виписки із закладу охорони здоров’я — постанова військово-лікарської комісії, у формі свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії, виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, рапорт військового про надання відпустки для лікування у зв’язку з хворобою чи після поранення (контузії, травми або каліцтва), про звільнення від виконання службових обов’язків на підставі рішення ВЛК або про звільнення зі служби за станом здоров’я для взяття на військовий облік (виключення з військового обліку), інші документи за потреби. Якщо немає технічної можливості, документи надсилаються закладом охорони здоров’я в паперовій формі до ТЦК та СП, на території відповідальності якого перебуває медзаклад, для подальшої передачі в електронній формі до військової частини і ТЦК та СП, які зазначено в рапорті військовослужбовця.

Термін розгляду документів

 

Документи військовою частиною і ТЦК та СП розглядаються протягом одного дня.

 
You may also like