110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Pamyatka Uchasnyka Icons 01

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»
Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
Указ «Президента Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України»
Постанова Кабміну від 8 квітня 2015 року №185
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»

 

Коли можуть призвати на строкову військову службу

 

Image040

Призовний вік в Україні з 18 років.

 

Призову на строкову службу підлягають придатні для цього за станом здоров’я громадяни, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Скільки триває строкова служба

 

для осіб, які не мають вищої освіти до 18 місяців

для осіб, які на час призову на строкову військову службу

мають ступінь магістра

до 12 місяців

 

Чи може строковик підписати контракт? Коли?

 

Pamyatka Uchasnyka Icons 52

Громадяни призовного віку в добровільному порядку можуть підписати контракт на військову службу

 

Особи, які відслужили 11 місяців строкової служби, можуть підписати контракт на 6 місяців або до досягнення граничного віку перебування на військовій службі

УВАГА! Солдатів строкової служби не залучають до бойових дій!

TableArtboard 5

За якими сімейними обставинами строковик має відстрочку:

 

1) непрацездатних батьків або непрацездатних осіб під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати, немає;

2) неповнолітніх або непрацездатних рідних братів і сестер (повнорідних чи неповнорідних) незалежно від віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) самотніх батька або матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років;

5) двох і більше дітей;

6) вагітну дружину;

7) дитину до 18 років, яку виховують самостійно.

Відстрочка за бажанням може надаватися особі із числа дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Якщо призову підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може  надаватися  одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків (до звільнення в запас одного з них).

 

Призовна комісія може прийняти рішення про відстрочку незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи з того, що призов може  суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства призовник повинен утримувати.

Pamyatka Uchasnyka Icons 290

 

Відстрочка для строковиків за станом здоров’я

 

Особам, котрим ВЛК встановлений діагноз «тимчасово непридатний до

військової служби,
надається відстрочка станом на 1 рік.
Image050

 

Відстрочка строковикам для здобуття освіти

 

 

 у закладах загальної середньої освіти третього ступеня та професійної  освіти з денною формою навчання (до 21-річного віку);

 у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання,  у   тому  числі під час здобуття початкового та першого бакалаврського рівня   вищої   освіти за програмами ступеневої системи освіти;


 у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою   навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;


 у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою   навчання;

 в інтернатурі,  аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від   виробництва;

 

 у вузах, де при навчальних підрозділах проходять військову підготовку за   програмою підготовки офіцерів запасу (на строк підготовки та до присвоєння   первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця   поточного року після завершення підготовки);


 у закладах освіти інших держав у рамках міжнародних договорів України.


Особи, які перервали навчання через академічну відпустку, реалізують право на академічну мобільність, а також поновлені в закладі вищої освіти не втрачають право на відстрочку.

Pamyatka Uchasnyka Icons 61


Також відстрочка надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом,  до прийняття відповідного рішення.

 

Може надаватися в інших випадках, не передбачених законом.

Pamyatka Uchasnyka Icons 53

Призов громадян України на строкову військову службу починається проходженням призовної комісії та відправленням до військової частини

Строки проведення призову визначаються указом Президента, який публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує року призову.

 

Виняток — указ в особливий період, який публікується не пізніш як за місяць до початку проведення призову

 

Після набрання чинності указом Президента України щодо проведення чергового призову:

 

• призовники, яким надійшла повістка, зобов’язані з’явитися за адресою та в час, зазначений у повістці;

 

• якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку чергового призову;

 

• призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до військкомату за новим місцем та стати на облік.

 

 

УВАГА! Згідно з указом Президента України №678/2022 призов громадян України на строкову військову службу в жовтні – грудні 2022 року скасований через воєнний стан .

 

Порядок вручення повісток строковикам

 

TableArtboard 4

УВАГА! Виклики по телефону чи поштою не вважаються  належним  повідомленням! Повідомлення  має  бути  вручене  призовнику  особисто!  Недійсною є  повістка, на якій розписалися інші особи! Представники військкомату не можуть примусово доставити військовозобов'язаного до призовного пункту. Прибуття військовозобов'язаного до призовного пункту покладається на нього самого. Будь-який примус, утримання та перевезення призовника без його згоди є незаконними.

 

За яких підстав дозволяється НЕ прибути вчасно до призовної дільниці

 

Pamyatka Uchasnyka Icons 55

перешкода стихійного характеру

Pamyatka Uchasnyka Icons 56

смерть близького родича*

Pamyatka Uchasnyka Icons 50

хвороба

Pamyatka Uchasnyka Icons 57

інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк

 

* Близький родич – батьки, дружина, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба.

 

УВАГА! Причини неприбуття мають бути підтверджені документально!

Pamyatka Uchasnyka Icons 60

педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади середньої освіти, за умови повного навантаження на посаді

на весь період роботи  за спеціальністю

Pamyatka Uchasnyka Icons 70

медичним працівникам, за умови повного навантаження на посаді

на весь період роботи  за фахом, але в сільській місцевості

Pamyatka Uchasnyka Icons 69

священнослужителям, які закінчили духовні навчальні заклади та займають посаду в релігійних

організаціях

на час виконання обов’язків священнослужителя

Pamyatka Uchasnyka Icons 68

Науковцям, що працюють у галузях знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь

на весь період  роботи  за цією спеціальністю

Pamyatka Uchasnyka Icons 67

резервістам

на весь період служби у військовому резерві

Pamyatka Uchasnyka Icons 66

поліцейським, особам служб цивільного захисту та працівникам    ДБР

на весь період  служби

Pamyatka Uchasnyka Icons 65

сільським, селищним, міським головам

на строк виконання повноважень

УВАГА!

Призовники, які мають відстрочку від призову на строкову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у військкомати документи, що  підтверджують  право на відстрочку.