110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Рішення Верховного Cуду: встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем розглядається в порядку цивільного судочинства 

 

Тривалий час серед юристів тривала суперечка: до якого суду звертатись із заявою про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю із загиблим військовослужбовцем? Важлива чітка відповідь на це питання не лише для юристів та правників: потрібна вона, найперше,  для тих, хто проживали із загиблими військовослужбовцями без реєстрації шлюбу, вели з ними спільне господарство, перебували на утриманні. Варто враховувати, шо судовий розгляд будь-якої справи під час воєнного стану, на жаль, досить довготривалий. А від встановлення такого юридичного факту залежить право на одноразову грошову допомогу, статус члена сім’ї загиблого, пенсію в разі втрати годувальника, оформлення спадщини  та пільг. 

 

Врешті-решт, Велика Палата Верховного Суду поставила крапку в цій суперечці. 18 січня 2024 року вона ухвалила рішення про те, що юридичні факти, які належать встановлювати в судовому порядку, вирішуються судами цивільної юрисдикції за правилами Цивільного процесуального кодексу України. Тобто, якщо шлюб не зареєстрований, то, щоб оформити одноразову грошову допомогу, статус члена сім’ї загиблого, пенсію в разі втрати годувальника, спадщину  тощо, спочатку потрібно отримати рішення суду цивільної юрисдикції про встановлення факту проживання однією сім’єю.

 

При цьому Верховний Суд наголосив на неефективності різної юрисдикції судів у справах про встановлення юридичного факту (цивільна) та публічно-правових спорів із суб’єктами владних повноважень (адміністративна).  Це не сприятиме належному способу захисту порушеного права заявника та призведе до необхідності звертатися в суди різних юрисдикцій з розглядом одних і тих же обставин, подій та фактів при поданні кожної позовної заяви.

У справі, яка розглядалася, позивачка звернулася до Міністерства оборони із заявою щодо виплати одноразової грошової допомоги, як член сім’ї померлого військовослужбовця, смерть якого настала внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби. Свою заяву вона мотивувала тим, що проживала із військовослужбовцем без зареєстрованого шлюбу та наполягала на достатності доказів, які таку обставину підтверджують.

 

Однак МОУ відмовило у виплаті грошової допомоги, пославшись на відсутність судового рішення про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу з померлим військовослужбовцем, ведення спільного господарства та наявність між ними взаємних прав та обов`язків. Відмову позивачка оскаржила в порядку адміністративного судочинства.

 

Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив. Відмова мотивована тим, що позивачка не підтвердила факту спільного проживання з померлим однією сім`єю, зокрема, ведення спільного побуту та наявності взаємних прав та обов`язків або її перебування на утриманні, а тому суд дійшов висновку, що  вона не має права на призначення та виплату одноразової грошової допомоги.

 

Суд апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасував та позов задовольнив, зобов’язавши Міністерство оборони призначити та виплатити позивачці одноразову грошову допомогу. Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний суд виходив із того, що позивачка довела факт спільного проживання з померлим, оскільки надано достатньо доказів їх спільного проживання у незареєстрованому шлюбі, а тому вона має право на призначення та виплату одноразової грошової допомоги.

 

Переглядаючи рішення попередніх інстанцій Велика Палата Верховного Суду прийшла до висновку, що комісія Міноборони, відмовляючи позивачці у призначенні ОГД, діяла в межах повноважень та відповідно до вимог закону.

Разом із тим, під час розгляду цієї справи належало вирішити питання, чи можливо встановити факт проживання однією сім’єю без шлюбу з метою звернення до відповідних органів за призначенням одноразової грошової допомоги в межах розгляду справи в порядку адміністративного судочинства, та з урахуванням встановлення наявності або відсутності цього факту надати оцінку рішенню суб`єкта владних повноважень, яке прийняте до встановлення судом такого факту.

 

Велика Палата ВС наголосила, що є два порядки встановлення фактів, що мають юридичне значення: позасудовий і судовий.

 

У разі оскарження до суду відмови відповідного органу в установленні юридичного факту, який підлягає встановленню в позасудовому порядку, такий спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Разом із тим, справи про встановлення юридичних фактів у судовому порядку вирішуються судами цивільної юрисдикції за правилами ЦПК України. Зокрема, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 315 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу.

 

При цьому не можуть бути поєднаними в одному провадженні вимоги про встановлення факту, що має юридичне значення, та оскарження рішення, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, оскільки ці вимоги підсудні судам різних юрисдикцій.

За результатом розгляду справи Велика Палата ВС скасувала постанову апеляційного суду про задоволення позову та залишила в силі рішення суду першої інстанції про відмову в позові, змінивши його мотивувальну частину.

 

Джерело: Постанова ВП ВС від 18 січня 2024 року у справі №560/17953/21.

23 серпня Кабмін прийняв постанову № 901, яка визначає механізм обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між закладами охорони здоров’я, військовими частинами й  ТЦК та СП (колишніми військкоматами).

Як здійснюватиметься обмін?

Будуть використані системи електронного документообігу Міноборони, Збройних Сил, інших військових формувань та органів спеціального призначення.

Засвідчення копій

– Електронні копії паперового документа засвідчуються електронним підписом та печаткою (КЕП).

– Паперові копії електронного документа засвідчуються печаткою закладу охорони здоров’я, військової частини, ТЦК та СП і підписом уповноваженої особи.

Перелік документів, які надсилаються (обмінюються) в електронній формі 

 

Заклади охорони здоров’я, військові частини, ТЦК та СП здійснюють надсилання (обмін) таких документів (та інших при потребі):

-іменного списку військовослужбовців, які потрапили на стаціонарне лікування (обстеження) до закладу охорони здоров’я та вибули з нього (зазначається військове звання, ПІБ, дата народження, номер облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для осіб, які відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті) або особистого номера військовослужбовця, умовного найменування військової частини, де він проходить службу, дати госпіталізації, дати виписки, потреби в наданні довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

-постанови військово-лікарської комісії, у формі свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії;

-довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

-виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;

-рапорта військовослужбовця про надання відпустки для лікування у зв’язку з хворобою чи після поранення (контузії, травми або каліцтва), про звільнення від виконання службових обов’язків на підставі рішення військово-лікарської комісії або звільнення з військової служби за станом здоров’я;

-згоди військовослужбовця на збір та обробку персональних даних.

 

Як надсилаються документи? 

Частиною, у якій військовий проходить службу, до закладу охорони здоров’я, де він перебуває на лікуванні, — довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва). Якщо немає технічної можливості в закладі охорони здоров’я, надсилаються військовою частиною в електронній формі до ТЦК та СП, на території відповідальності якого перебуває медзаклад, а потім передаються до закладу охорони здоров’я.

Військовою частиною, де військовий проходить службу, до ТЦК та СП, зазначеного в рапорті військовослужбовця, — довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), витяг з наказу по особовому складу командира (керівника) військової частини, витяг з наказу по стройовій частині командира (керівника) військової частини, відпускний квиток. Якщо немає технічної можливості у військовій частині, — у паперовій формі до ТЦК та СП, зазначеного в рапорті військовослужбовця, а після відновлення технічної можливості повторно надсилаються в електронній формі протягом одного дня.

 

Штатною ВЛК до медичного закладу, де військовослужбовець перебуває (перебував) на лікуванні, — постанова ВЛК,  у формі свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії. Якщо немає технічної можливості в закладі охорони здоров’я, надсилаються штатною ВЛК в електронній формі до частини, у якій військовий проходить службу, та протягом одного дня в паперовій формі до медзакладу, де людина перебуває (перебувала) на лікуванні.

 

Закладом охорони здоров’я до частини, де військовий проходить службу, та до найближчого військово-медичного закладу охорони здоров’я протягом одного дня з моменту, коли людина потрапила на стаціонарне лікування до медзакладу або вибула з нього, — іменний список військовослужбовців, які поступили на стаціонарне лікування (обстеження) до закладу охорони здоров’я та вибули з нього, інші документи за потреби. Якщо немає технічної можливості, документи надсилаються медзакладом у паперовій формі до ТЦК та СП, на території відповідальності якого перебуває медзаклад, з метою подальшого направлення ним документів в електронній формі до військової частини та військово-медичного закладу охорони здоров’я.

 

Закладом охорони здоров’я до частини, де військовослужбовець проходить військову службу, і ТЦК та СП, які зазначені в рапорті, не пізніше дня завершення лікування та виписки із закладу охорони здоров’я — постанова військово-лікарської комісії, у формі свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії, виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, рапорт військового про надання відпустки для лікування у зв’язку з хворобою чи після поранення (контузії, травми або каліцтва), про звільнення від виконання службових обов’язків на підставі рішення ВЛК або про звільнення зі служби за станом здоров’я для взяття на військовий облік (виключення з військового обліку), інші документи за потреби. Якщо немає технічної можливості, документи надсилаються закладом охорони здоров’я в паперовій формі до ТЦК та СП, на території відповідальності якого перебуває медзаклад, для подальшої передачі в електронній формі до військової частини і ТЦК та СП, які зазначено в рапорті військовослужбовця.

Термін розгляду документів

 

Документи військовою частиною і ТЦК та СП розглядаються протягом одного дня.