110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Під час дії особливого періоду визнані обмежено придатними можуть продовжувати службу, але не в ДШВ, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними, придатні до служби в частинах забезпечення, військкоматах, установах, організаціях, навчальних закладах. В індивідуальному порядку можуть установлюватися протипоказання по виду служби та виконуваній роботі (враховується військова спеціальність, займана посада, вік, тощо).

У разі встановлення обмеженої придатності під час залучення до не рекомендованого виду служби, необхідно ініціювати процедуру переведення за таким алгоритмом:

1. Отримати відношення з місця бажаного проходження військової служби;

2. Написати рапорт на переведення, долучивши до нього відношення та нотаріально завірену копію довідки ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Починаючи з 2017 року резервісту оперативного резерву можна укладати за спрощеним порядком контракт на проходження служби в резерві з командиром бойової бригади, до якої він зарахований.

Pamyatka Uchasnyka Icons 57

Як призивають резервіста?

Резервіст, який уклав контракт на службу в резерві, може бути призваний на навчальні збори чи за мобілізацією лише до своєї частини, на свою посаду.

Резервісту, який уклав контракт, надається переважне право отримати вищу посаду, чергове військове звання

УВАГА!
Хто може укласти контракт на проходження служби в резерві? Кожен громадянин України віком від 18 до 60 років, незалежно від статі.

КРОК 1

   Звернутися за інформацією і обрати військову частину, посаду та спеціальність для проходження служби

 

Де можна знайти інформацію про службу в резерві або контактні номери телефонів?

У військових частинах, ТЦК та СП, на сайті Міноборони чи в соціальних мережах на офіційних сторінках. Зазвичай там є вся необхідна інформація або контактні номери телефонів

УВАГА!

Служба в резерві полягає у виконанні обов’язків відповідно до завдань, покладених на військові частини, де проходить служба.

Резервісти проходять щорічну підготовку у складі військової частини на штатній посаді. У разі оголошення мобілізації призиваються виключно до тієї військової частини, з командиром якої укладено контракт. Громадяни, які не проходили військову службу, також можуть служити в резерві. Резервістами вони стають одразу після укладання контракту на проходження служби.

КРОК 2

       Зібрати документи та подати заяву

Image025

Які документи ?

 • кольорові фотокартки розміром 9×12 та 3×4 ;
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток (за наявності);
 • автобіографія, написана власноруч;
 • оригінали документів про освіту.

У заяві потрібно вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові,
 • дату народження,
 • місце народження,
 • місце реєстрації та фактичного проживання;
 • посаду, на якій бажаєте проходити службу у військовому резерві;
 • освіту та професію;
 • військово-облікову спеціальність (якщо є).

 

Куди подавати заяву для укладення контракту резервіста?

Подавати заяву до командира військової частини або до військкомату за місцем реєстрації (для невійськовозобов’язаних, зокрема жінок, — до найближчого ТЦК та СП (військкомату)).

 

УВАГА!
Для чоловіків та жінок, які не мають досвіду військової служби, пропонується спочатку укласти контракт з територіальною обороною, де пройти загальновійськову підготовку. Пізніше ви можете бути залучені на навчальні збори резервістів до бойової бригади з наступним  укладанням контракту

Скільки чекати відповідь з приводу укладення контракту резервіста?

3 доби.

 

 

КРОК 3

   Пройти медогляд та додати висновок військово-лікарської комісії до пакету документів

 

Отримайте у військкоматі картку обстеження та медогляду за формою, встановленою Положенням “Про військово-лікарську експертизу в ЗСУ”. При цьому ваша фотокартка має бути засвідчена гербовою печаткою військкомату. Військовий комісар, зі свого боку, організовує проведення медогляду на території військкомату, госпіталю чи цивільного лікарського закладу.

КРОК 4

   Пройти перевірку рівня фізичної підготовки та професійно-психологічний відбір

 

Як відбувається перевірка фізичної підготовки та професійно-психологічний відбір резервістів?

 

Перевірка фізичної підготовки проводиться при військовій частині з урахуванням вимог спеціальності, яку ви обрали. Про результати вас мають обов’язково повідомити.

Професійно-психологічний відбір проводиться офіцерами відділів виховної роботи (психологами) військових частин або військкоматів за спеціальними методиками в порядку, визначеному Міноборони. Підсумок тестування не розголошується.

КРОК 5

    Надати необхідні документи для формування особової справи

 

Які документи входять до особової справи резервіста:

 • заява про бажання добровільно вступити на службу в резерві;
 • копії 1, 2,10 сторінок паспорта громадянина України та сторінки з відміткою про реєстрацію;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • автобіографія, написана власноруч та друкована;
 • копії документів про народження, освіту, сімейний стан та народження дітей;
 • характеристика з місця роботи, навчання (для працюючих або тих, хто навчається);
 • довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);
 • картка професійного відбору та результати тестування кандидата;
 • відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;
 • висновок ВЛК щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби в резерві за обраною спеціальністю;
 • довідка про групу крові та резус-фактор.

КРОК 6

   Підписати контракт

 

 

За результатами вивчення кандидатів, які виявили бажання служити в резерві, командиром військової частини або комісаром ухвалюється рішення про укладення контракту

УВАГА!

Вивчення кандидатів у резервісти здійснюється командирами військових частин (керівниками ТЦК та СП) за документами особової справи. За потреби командир військової частини може запросити на особисту співбесіду

із резервістами, прийнятими на посади рядових із резервістами, прийнятими на посади сержантів та старшин із резервістами, прийнятими на посади офіцерів
3 роки 5 років 5 років

За станом здоров’я військові можуть звільнитися після висновку ВЛК  про обмежену придатність в особливий період або після висновку про непридатність у мирний час. 

 – Строкові контракти, які закінчилися до 6 січня 2017 року включно, були автоматично продовжені на строк «до закінчення особливого періоду».

 

– Контракти, строк дії яких закінчився після 7 січня 2017, автоматично не продовжуються, а звільняються військові зі служби наступного дня після закінчення строку дії контракту.

ВАЖЛИВО!

 

Військовослужбовці, які уклали контракти «до кінця особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію» та відслужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, за їхнім бажанням можуть бути звільнені з військової служби не пізніше як через три місяці з дня набуття такого права.

 

А військові, час набуття права на звільнення яких настав у момент виконання ними бойових дій в зоні АТО/ООС, звільняються протягом трьох місяців із дня завершення виконання таких завдань.

Для звільнення потрібно написати рапорт на ім’я командира

УВАГА! У разі неприйняття рапорту військовою частиною, звертайтесь у письмовому порядку до вищого командування, а також до Генштабу Збройних Сил України.

Військові, у яких закінчився строк дії контракту, можуть продовжити службу за новим контрактом до досягнення граничного віку на такі строки:

 

3 роки

для осіб рядового складу

від 5 

до 10 років

для осіб офіцерського складу

від 3 

до 5 років

для осіб сержантського і

 старшинського складу

від 2 

до 10 років

для осіб офіцерського складу, 

які мають право на пенсію 

за вислугу років

Під час дії особливого періоду військовослужбовці можуть продовжити контракт на строк від 1 до 10 років

(Статут внутрішньої служби військовослужбовців ЗСУ ст. 199, 201)

Pamyatka Uchasnyka Icons 89


Для військових (крім строковиків та курсантів) установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Pamyatka Uchasnyka Icons 88

Заходи забезпечення бойової та мобілізаційної готовності військової частини виконуються за наказом командира в будь-який час доби з наданням військовослужбовцям не менше ніж 4 години відпочинку на добу

УВАГА! Розподіл службового часу військовослужбовців визначається розпорядком дня, який затверджує відповідний командир в/ч в порядку, визначеному статутами ЗСУ.

Pamyatka Uchasnyka Icons 87

 

За час несення служби в добовому наряді у вихідні, святкові та неробочі дні день відпочинку надається протягом тижня т. 294 Статуту).

 

За невикористані через несення бойового чергування вихідні, святкові та неробочі дні надається відпочинок протягом тижня (ст. 335 статуту).

 

В особливий період на військові частини додатково покладається завдання з надання військовослужбовцям (крім строковиків та курсантів), які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні поза пунктами постійної дислокації військової частини, іншого часу для відпочинку, у тому числі з можливістю виїзду до місця проживання сім’ї. (Інструкція про організацію в ЗСУ соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і членів їхніх сімей, працівників ЗСУ, затверджена наказом Міноборони від 19.01.2016 №27).


Для отримання днів відпочинку зверніться з рапортом до командира в/ч.


УВАГА! Перенесені дні відпочинку не компенсуються в грошовому еквіваленті.