110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Довгострокові кредити на навчання

освіттттта

30 серпня 2021

Не всі знають, що держава надає довгострокові кредити на навчання (постанова КМУ від 29 серпня 2018 року № 673). Кредит може отримати особа, яка зарахована на навчання коштом фізичних/юридичних осіб (за контрактом) до закладів:

  • професійної (професійно-технічної);
  • фахової передвищої;
  • вищої освіти.

Пільговий довгостроковий кредит надається здобувачам освіти, зокрема із числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, їхніх дітей, а також членів сімей загиблих, ВПО та тих, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.
Умови кредитування:

  • 3 % річних суми заборгованості за кредитом;
  • сплачується протягом 15 років, починаючи з 12 місяця після здобуття відповідного рівня освіти, до державного або місцевого бюджету з виплатою щороку 1/15 частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним;
  • особи з інвалідністю I групи звільняються від сплати кредиту та відсотків за користування ним.

Приймальна комісія закладу освіти на підставі письмової заяви вступника за результатами складання вступних випробувань приймає рішення щодо його зарахування до закладу освіти з оплатою навчання за рахунок пільгового кредитування. Якщо кошти, які виділялись на заклад освіти, не були використані студентами першого року навчання, кредит можуть отримати здобувачі освіти інших років навчання того ж закладу освіти.

Відрахована із закладу освіти особа втрачає право на кредит навіть у разі, якщо потім вона знову була зарахована або продовжила навчання в будь-якому закладі освіти такого ж типу. Заклад освіти протягом 10 робочих днів із дати відрахування оголошує конкурс на одержання пільгового кредиту серед студентів, які навчаються на контракті, за результатами якого вчена рада приймає рішення.

Право на кредит зберігається в разі переведення до іншого закладу освіти за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Деякі категорії студентів мають право на пільгові умови сплати кредиту та відсотків за нього, наприклад:
особи з інвалідністю I групи звільняються від сплати кредиту та відсотків;
одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків;
особа, яка має двох дітей, сплачує 75 % суми заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має 3 і більше дітей, — 50 %;
кредит та відсотки за користування ним не повертаються в разі смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності I групи на момент виплати.

Варто звернути увагу, що на початку 2021 року планувалося виділити значно менший обсяг коштів для фінансування пільгових кредитів, адже відповідно до наказу МОН № 269 від 01.03.2021, що затверджує паспорт бюджетної програми на 2021 рік “Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти” (КПКВК ДБ–2201210), обсяг бюджетних призначень/асигнувань із загального фонду складав 2 200,0 тис. гривень і було заплановано надати пільгові довгострокові кредити 66 особам із середнім розміром кредиту 33 333,3 гривень.

Проте наказом № 680 від 17.06.2021 було внесено зміни до паспорта цієї бюджетної програми й збільшено обсяг бюджетних призначень у 10 разів. Так, на 2021 рік фінансування пільгових кредитів становить 22 200,0 тис. гривень, заплановано надати такий кредит 666 особам із середнім розміром 33 636,3 гривень.

You may also like