110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Юридична сотня закликає підтримати ратифікацію Римського статуту в Україні, що дозволить поширити юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на територію України. Що таке Римський статут? Римський статут Міжнародного кримінального суду – це міжнародний договір, що засну read more

Повна назва: Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України

Метою законопроєкту є підвищення рівня соціального захисту дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.

Пропонується внести зміни до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про дитяче харчування” щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.

Що було зроблено:

Проєкт було розроблено експертами ГО “Юридична сотня” після проведення серії робочих зустрічей із представниками ветеранської спільноти, органів соціального захисту тощо. До розробки проєкту були залучені представники Міністерства у справах ветеранів та його консультативно-дорадчих органів. Експерти ГО “Юридична сотня” є співавторами законопроєкту.

01.01.2021 – Закон набрав чинності

02.12.2020 – підписано Президентом і повернуто до ВРУ

05.11.2020 – закон прийнято

18.09.2020 – зареєстровано у ВРУ.

Повна назва: Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права

Законопроєкт має на меті приведення законодавства України про кримінальну відповідальність у відповідність положенням міжнародного кримінального і гуманітарного права.

Законопроєктом передбачаються наступні зміни: визнання юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, яка не пов’язана з місцем вчинення злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави; застосування реального і адекватного покарання до осіб, які вчинили вказані злочини; введення інституту відповідальності військових командирів, інших осіб, що фактично діють як військові командири та інших начальників; виключення, зміни та включення вдосконалених статей, які стосуються воєнних злочинів; внесення змін до статей, які стосуються злочину агресії, злочину геноциду відповідно до вимог міжнародного права; включення статті щодо злочинів проти людяності; врегулювання питання актів, які підпадають під характеристику зазначених злочинів, однак на момент їх вчинення такі злочини не були передбачені Кримінальним кодексом України.

Що було зроблено:

Юридична сотня надавала інформаційну підтримку законопроєкту. Організація включила його до розсилки та інших інформаційних матеріалів на сайті та у соцмережах. Організація адвокатувала необхідність прийняття цього законопроєкту. Зокрема, на його важливості було наголошено під час круглого столу на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства у сфері соціальних гарантій ветеранам війни».

Повна назва: Проєкт Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян

Цим законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”.
Відповідно до цих змін, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу до органів та підрозділів ДСНС, які водночас є громадянами призовного віку, надається відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності на весь період їх служби.

Що було зроблено:

Юридична сотня надавала інформаційну підтримку законопроєкту. Організація включила його до розсилки та інших інформаційних матеріалів на сайті та у соцмережах.

Повна назва: Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (щодо надання пільг на санаторно-курортне лікування без урахування сукупного доходу сім’ї)

Законопроєкт має на меті відновлення пільгового санаторно-курортного лікування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) та членів їх сімей у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Пропонується внести зміни до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, а саме виключити умову щодо розміру середньомісячного сукупного доходу сім’ї при визначенні наявності права військовослужбовців та їх сімей на зменшену оплату вартості санаторно-курортної путівки.

Що було зроблено:

Юридична сотня надавала інформаційну підтримку законопроєкту. Організація включила його до розсилки та інших інформаційних матеріалів на сайті та у соцмережах.

Повна назва: Проєкт закону Про внесення змін до Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” щодо державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними завдань за призначенням

Законопроєкт має на меті надання гарантій державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під час виконання ними завдань за призначенням та членів їхніх сімей.

Пропонується внести зміни до Закону України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, які поширять дію положень зазначеного закону на військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та їх близьких родичів.

Що було зроблено:

Юридична сотня надавала інформаційну підтримку законопроєкту. Організація включила його до розсилки та інших інформаційних матеріалів на сайті та у соцмережах.

 

 

Повна назва: Проєкт Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною

Цим законопроєктом пропонується забезпечити рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов’язками.

Пропонується внести такі зміни до Кодексу законів про працю та Закону України “Про відпустки”: започаткувати новий вид відпустки – відпустку при народженні дитини, яку можуть брати зокрема батьки обох статей; надати право батькам обох статей (а не тільки матері) брати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; надати право працівникам обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку; передбачити можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу і для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

Що було зроблено:

Юридична сотня надавала інформаційну підтримку законопроєкту. Організація включила його до розсилки та інших інформаційних матеріалів на сайті та у соцмережах.

Законопроєктом пропонується доповнити Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» нормою щодо права осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з:
– перебуванням учасників бойових дій на території інших держав;
– участю в АТО/ООС (в тому числі для волонтерів та добровольців)
на одержання безоплатної медичної допомоги в закладах охорони здоров’я МОУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Держспецзв’язку України, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Закон передбачає створення Єдиного державного реєстру ветеранів, що спрямований на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, захист і знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Реєстр повинен забезпечувати координацію діяльності органів виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органів місцевого самоврядування, з питань соціального захисту ветеранів, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Відомості, що міститимуться в Реєстрі вважаються інформацією з обмеженим доступом і оброблення таких відомостей має здійснюватися із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

18 березня Рішенням Конституційного Суду України було відновлено пільги на проїзд для членів сімей загиблих, учасників війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Зокрема, для членів сімей загиблих, учасників війни було відновлено безкоштовний проїзд за талонами (один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою.

Незважаючи на те, що відповідно до статті 151-2 Конституції України рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені, для того щоб відновити норми, які передбачають безоплатний проїзд необхідно внести зміни до Закону України «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту» та до законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Законопроєктом, який покликаний вирішити цю проблему є законопроєкт №2046. У попередньому 8-му скликанні Верховної Ради вказаний законопроєкт був зареєстрований під номером 9428-2.

Законопроєкт №0906 було прийнято в першому читанні 30 травня 2019 року ще ВРУ 8 скликання, тоді номер законопроєкту був №10181. Нагадаємо, що законопроєкт №10181 у свою чергу став результатом об’єднання законопроєктів №6372 (військові звання за стандартами НАТО) та №7549 (внесення змін до статутів ЗСУ).
17 жовтня Закон прийняли в другому читанні та в цілому.
Законопроєктом №0906 вносяться зміни до статутів ЗСУ та законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України» з метою упорядкування дисциплінарних повноважень посадових осіб, врегулювання деяких питань повсякденної діяльності, визначення прав та обов’язків головних сержантів та головних старшин підрозділів військових частин ЗСУ. Законом також передбачається нова шкала військових звань, сержантський і старшинський склад поділяється на молодший, старший і вищий.
Пропонується визначити обов’язки для нових посад, зокрема, у Статуті внутрішньої служби ЗСУ – для посад «головний сержант (головний старшина) бригади, полку, батальйону, дивізіону, «начальник медичного пункту бригади, полку, батальйону, дивізіону, роти», «сержант-інструктор, старший інструктор (старшина-інструктор)». Крім того, передбачено запровадження у військових частинах Книг пам’яті куди включатимуться відомості про військовослужбовців, які загинули під час виконання військового обов’язку із захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Законопроєкт №0936 було прийнято в першому читанні 11 липня 2019 року ще ВРУ 8 скликання, тоді номер законопроєкту був №8205.

Законопроєктом передбачається закріплення статусу військовополонених та цивільних заручників у розумінні міжнародного гуманітарного права, шляхом ухвалення нового Закону. Крім того, проект містить норми щодо соціально-правових гарантій для таких осіб: медико-психологічна підтримка; забезпечення тимчасовим спеціальним житлом; право на відстрочку платежів за кредитними зобов’язаннями; забезпечення поновлення на колишній роботі (посаді); грошова компенсація за кожен місяць перебування в полоні; одноразова грошова допомога у разі смерті заручника чи незаконно засудженого. Законопроєкт є необхідним, адже проблема законодавчого забезпечення прав осіб, позбавлених волі в зв’язку зі збройною агресією РФ потребує нагального вирішення. Варто зауважити, що експертним середовищем, у тому числі юристами Юридичної Сотні було підготовлено правки до другого читання до законопроєкту №0936, оскільки прийнятий в першому читанні текст законопроєкту не відповідає нормам міжнародного права, стандартам прав людини та реаліям регулювання подій та сході України.

Проблема Згідно аналізу, проведеного Юридичною Сотнею, з початку російсько-української війни у Верховній Раді було зареєстровано 250 законопроектів, які стосуються посилення обороноздатності та підвищення рівня соціального захисту військових та ветеранів. Більшість цих read more

Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти”  розширено коло учасників бойових дій та їхніх дітей, які мають прав на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.  Зокрема, особам, які брали безпосередню участь в АТО у складі добровольчих формувань, що в подальшому були включені до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, учасникам бойових дій на території інших країн та їхнім дітям. Також знято обмеження, відповідно до якого держава забезпечує державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти лише до 23-х років.

“Юридична Сотня” пояснює: якими освітніми пільгами зможуть скористатися ветерани https://prm.ua/116363/

Закон був прийнятий 27.02.2018 року, набрав чинності 01.01.2019 року.

Законом України «Про внесення зміни до статті 21-4 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України» встановлено однакові розміри одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності для усіх бійців ЗСУ, у тому числі для іноземців.

Нагадаємо, що розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності іноземцям і особам без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України встановлено Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», а не Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Закон був прийнятий 19.04.2018 року, набрав чинності 16.05.2018 року.

Необхідність прийняття Закону була пов’язана із тим, що право на отримання грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення мали лише для військовослужбовців офіцерського складу та курсантів вищих військових навчальних закладів. Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом змушені вирішувати житлове питання за рахунок власних коштів та можливостей, у зв’язку з недостатньою кількістю спеціально пристосованих казарм та сімейних гуртожитків, в яких повинні розміщуватись такі військовослужбовці.
Таким чином Закон України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”» передбачає надання компенсації за піднайом житла для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу.
Закон був прийнятий 8 лютого, набрав чинності 21.03.2018 року. Проте Кабінет Міністрів України вніс відповідні зміни до постанови, яка регулює порядок виплати допомоги за піднайом лише 27 грудня 2018 року, а чинності ці зміни набули 3 січня 2019 року. Тобто, сьогодні контрактники вже можуть отримувати компенсацію за піднайом житла.
Для отримання компенсації військовослужбовець повинен подати рапорт командиру військової частини разом з необхідними документами (паспорт, ідентифікаційний, витяг чи інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, довідки про реєстрацію місця проживання, документи, що підтверджують родинні стосунки і т.д.; повний перелік документів передбачений постановою КМУ №450 від 26 червня 2013 року. Розмір компенсації встановлюватиметься керівниками кожного з відомств з розрахунку, що він не може перевищувати:
у місті Київ – 2-х прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня
календарного року – 3 842 грн. у ЗСУ наприклад встановили 3400;
в обласних центрах – 1,5 розміри ПМ – 2 779,5 грн (в ЗСУ – 2550 грн);
в інших населених пунктах – 1 розміру ПМ – 1921 грн. (в ЗСУ – 1700 грн)
При цьому за наявності трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 рази.

Відповідно до прийнятого Закону України «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо неврахування часу проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад» щорічна відпустка під час дії особливого періоду надається терміном на 30-45 днів (залежно від вислуги) без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Закон прийнято у зв’язку із тим, що часто військовослужбовці близько доби витрачають на те, щоб щоб дістатися з позицій своєї частини до залізничної або автобусної станції, щоб доїхати до Києва. І півдоби – добу, щоб дістатися до місця призначення. За таких умов втрачається 2-4 дні відпустки. Таким чином порушувались права військовослужбовців.

Крім того, при наданні відпустки за сімейними обставинами, відпусток військовослужбовців строкової служби  тощо, терміни відпусток обчислюються без врахування часу до місця проведення відпустки та назад.

Закон був прийнятий 22.05.2018 року, набрав чинності 27.06.2018 року.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби» врегульовано право на звільнення з військової служби осіб, які уклали контракти про проходження військової служби до кінця особливого періоду і отримали право на звільнення ще у 2017 році та у 2018 році.
Крім того, Закон підвищує граничний вік (до 30 років) прийому громадян (у тому числі військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період) на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.
Законом також надано право залишатись на військовій службі військовослужбовцям, які отримали травми, поранення чи інші ушкодження здоров’я під час участі в бойових діях. На виконання цієї норми було прийнято ряд підзаконних нормативно правових актів:
– Наказ МОУ від 22.08.2018 №422 «Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України»;
– Наказ МОУ від 14.08.2018 №410 «Про затвердження Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані ВЛК непридатними до військової служби»;
– Наказ МОУ від 10.10.2018 №510 «Про затвердження Переліку органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, в яких посади можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані ВЛК непридатними до військової служби»
Закон було прийнято 05 квітня 2018 року, набрав чинність 23 червня 2018 року.

Після майже трьох років складних переговорів та погоджень 21 червня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку України, який було внесено президентом.

Завдання документу – наблизити сектор безпеки й оборони до систем країн-членів НАТО.
Зокрема, Закон визначає, над якими сферами здійснюють контроль президент України, Рада національної безпеки й оборони, Верховна Рада, Кабінет міністрів і розмежовує фунції різних органів та інституцій сектору.
Сектор безпеки та оборони України містить чотири взаємопов’язаних складові: сили безпеки; сили оборони; оборонно-промисловий комплекс; громадяни і громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у гарантуванні національної безпеки.
Однією з основних новацій закону є розмежування цивільно-планувальних та воєнно-операційних функцій сектору оборони.
Також варто відзначити вимогу щодо призначення міністра оборони та його заступників з числа цивільних осіб з 2019 року.