110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

ЗАКОНОПРОЄКТ № 4407 від 19.11.2020 (основний)

Проєкт Закону  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки

Ініціатори законопроєкту: Шмигаль Денис Анатолійович (Кабінет Міністрів України).

Суть законопроєкту: має на меті здійснити гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (а саме Директивою 2012/18/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 04.07.2012 про контроль загроз виникнення значних аварій, а також зі змінами, які були внесені 01.06.2015 до Директиви Ради 96/82/ЄС, та скасуванням її). Так, запропоновано: удосконалити понятійний апарат, що має забезпечити однакове тлумачення та запобігти порушенням процедури належності об’єктів до об’єктів підвищеної небезпеки (далі – ОПН); визначити компетентний орган, який здійснюватиме координацію між відповідними органами нагляду; удосконалити процедуру припинення діяльності виробництва, де сталася аварія; запровадити звіт про заходи безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки, до якого повинна мати доступ громадськість тощо.

Зміни, що пропонуються

 1. З Кодексу цивільного захисту України виключити поняття, як-от: ОПН (бо визначений у ЗУ “Про об’єкти підвищеної небезпеки”), потенційно небезпечний об’єкт.
 2. На рівні ЗУ “Про об’єкти підвищеної небезпеки” визначити такі терміти, як-от: аварія на об’єкті підвищеної небезпеки, відновлення показників безпеки джерела небезпеки, джерело небезпеки, ефект “доміно”, ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки, небезпечна речовина, об’єкт підвищеної небезпеки, оператор, порогова маса небезпечних речовин, прийнятний рівень ризику, ризик, суміш, транскордонний вплив аварії.
 3. Визначити сферу дії вказаного закону та встановити правовідносини, на які він не поширюється, зокрема об’єкти поводження з відходами, авіаційні, автомобільні, водні, залізничні транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних речовин за межами об’єкта тощо.
 4. Визначити компетентний орган та його повноваження у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, який в основному займатиметься питаннями комунікації з іншими органами, доступу громадськості до інформації та співпраці з Європейською комісією Європейського Союзу та іншими міжнародними організаціями тощо.
 5. Установити, що інші органи у сфері цивільного захисту повинні забезпечувати реалізацію вимог техногенної безпеки на об’єктах, що належать до сфери їхнього управління.
 6. Установити проведення планових (ОПН 1 класу, не рідше ніж 1 раз на рік) і позапланових (ОПН 2 та 3 класу, не рідше ніж 1 раз на 2 роки) перевірок підприємств, діяльність яких пов’язана з ОПН. 
 7. Розподілити ОПН на три класи, порядок їхньої ідентифікації та обліку повинен затвердити КМУ.
 8. Виключено обов’язок суб’єктів господарювання декларувати безпеку ОПН. Це замінено на подання звіту про заходи безпеки.
 9. Оператори визначають та затверджують політику запобігання аваріям на ОПН 1 та 2 класів, що потім надається компетентному органу разом з результатами ідентифікації такого об’єкта.
 10. Створення та функціонування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення на ОПН 1-2 класів.
 11. Оператори на ОПН розробляють внутрішні плани дій в аварійних ситуаціях (що повинні переглядатися не рідше ніж кожні три роки), а місцевими органами виконавчої влади розробляються зовнішні плани  дій в аварійних ситуаціях.
 12. Визначити порядок дій у разі виникнення аварії на об’єкті підвищеної небезпеки, зокрема оператор повинен самостійно припинити експлуатацію джерела небезпеки. Порядок розслідування відповідних аварій має встановити КМУ.
 13. Затверджено право громадян на одержання інформації (протягом 48 годин) про об’єкти підвищеної небезпеки.

Висновки до законопроєкту

Позитив: гармонізація національного законодавства з нормами європейського права, що забезпечуватиме виконання п. 1764 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Підвищення рівня захисту життя і здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу значних аварій, пов’язаних із небезпечними речовинами на об’єктах підвищеної небезпеки.

Позиція Юридичної сотні: підтримати.