110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Повна назва проєкту: “Про внесення змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, захисту військовослужбовців в інформаційному просторі та збереження їх репутації як політично неупереджених”

Номер і дата реєстрації: № 5448 від 29.04.2021.

Ініціатор: Шмигаль Денис Анатолійович (Кабінет Міністрів України).

Мета проєкту: відповідно до пояснювальної записки метою проєкту є підвищення престижу військової служби, посилення соціального захисту військовослужбовців, створення належних умов для захисту військовослужбовців в інформаційному просторі та збереження репутації військовослужбовців як політично неупереджених.

Основний зміст

 • проєкт надає право військовослужбовцям-жінкам та військовослужбовцям, які виховують дитину самостійно, на звільнення від виконання службових обов’язків на 14 календарних днів для догляду за хворою дитиною віком до 14 років або на весь час їхнього перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною;
 • проєкт визначає, що ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” не поширюється на Державну спеціальну службу транспорту, натомість уточнено, що під його дію підпадають державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями (тобто СБУ) та Служба зовнішньої розвідки;
 • проєкт уточнює, що час роботи військовослужбовця на виборній посаді в місцевій раді, на якій він працює на постійній основі, зараховується не лише до вислуги років на військовій службі, а й до вислуги у військовому званні.
 • Також Закон доповнено статтею 5-1 “Політична неупередженість”, яка забороняє військовослужбовцям бути членами будь-яких політичних партій або громадських організацій, професійних спілок та брати участь у їхній діяльності;
 • щодо захисту військовослужбовців в інформаційному просторі законопроєкт передбачає, що військовослужбовці не мають права поширювати в ЗМІ або інших системах загального доступу інформацію, яка дозволяє визначити геопросторові дані про військові об’єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань, характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їхнього виконання;
 • проєкт поширює деякі положення Закону на резервістів, зокрема обов’язок щороку проходити медичний огляд, а також зобов’язання місцевих рад позачергово надавати місця їхнім дітям у дитячих закладах за місцем проживання.

Переваги

надання права на звільнення від виконання службових обов’язків на 14 днів для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, що вже давно було передбачено для працівників у п. 3.3 наказу МОЗ № 455 від 13.11.2001 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян”.

Недоліки

 • законопроєкт немає комплексного підходу до підвищення престижу військової служби, натомість вирішує лише точкові питання;
 • звільнення від виконання службових обов’язків для догляду за хворою дитиною повинно надаватися чоловікам на рівних умовах із жінками-військовослужбовцями, а не лише тим, хто виховує дитину без матері.

Техніко-юридичні зауваження

 • нове положення про звільнення від виконання службових обов’язків для догляду за хворою дитиною розміщене в ст. 11 закону, без жодних уточнень про це в ст. 10-1, що може створювати неоднакове застосування цієї норми на практиці, а саме під час дії особливого періоду або воєнного стану;
 • запропонована редакція статті щодо встановлення тривалості робочого тижня не регулює вказане питання для строковиків. Чинне положення вказує, що вони мають шестиденний робочий тиждень, проте проєкт забирає цю вказівку, що може порушувати їхнє право на відпочинок;
 • запропоновані ст. 5 та 5-1 закону не узгоджуються між собою, адже в ст. 5 указано, що військовослужбовці можуть бути членами громадських об’єднань, якщо їхня діяльність не суперечить засадам діяльності військових формувань, і брати участь у їхній роботі у вільний від виконання обов’язків час. Водночас у ст. 5-1 установлено, що військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких громадських організацій (довідково: громадська організація є видом громадського об’єднання). Реалізація запропонованих положень може створювати ризики порушення громадянських прав військовослужбовців;
 • у прикінцевих положеннях указано, що в разі прийняття цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а уряд протягом шести місяців із цього моменту має привести власні акти у відповідність із цим законом. Проте закон не буде реалізованим повною мірою, поки підзаконні акти не будуть з ним узгоджуватися.

Довідкова інформація

Проєкт спрямований на виконання вимог указу Президента України від 08 листопада 2019 року № 837/2019 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.
10.02.2020 в парламенті був зареєстрований урядовий проєкт № 3044 “Про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей”, який мав на меті встановити схожі положення, проте 04.03.2020 його було відкликано.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.