110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Повна назва проєкту: “Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України”.

Номер і дата реєстрації: № 7441-1 від 14.06.2022.

Ініціатори: Гетманцев Данило Олександрович, Арахамія Давид Георгійович, Третьякова Галина Миколаївна, Підласа Роксолана Андріївна, Колюх Валерій Вікторович та інші.

Мета проєкту: підтримка позичальників, майно яких було знищене або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Основний зміст

  1. Передбачається, що в період дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після дня його завершення, позичальник або його представник має право звернутися до кредитодавця або нового кредитора із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинки, об’єкт незавершеного будівництва) або автомобіль, що відповідає хоча б одній з таких ознак:

а) станом на дату подання заяви нерухоме майно розташоване на тимчасово окупованій території або на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), визначених відповідно до актів Кабінету Міністрів України;

б) пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (може бути відновлене шляхом ремонту чи реконструкції);

в) знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (відновлення якого є неможливим або є економічно недоцільним).

  1. Запроваджується можливість “замороження” кредиту.

Позичальник або його представник має право звернутися до кредитора із заявою та підтвердними документами про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит на нерухоме майно / автомобіль, що відповідає хоча б одній з наведених вище ознак. Якщо позичальник знаходиться на окупованій території, то підтвердні документи можна надати  протягом 90 днів після завершення воєнного стану.

Кредитор звільняє позичальника, нерухоме майно якого розташоване на тимчасово окупованій території, від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) з робочого дня, наступного за днем подання заяви, до дев’яностого дня включно після дня припинення або скасування воєнного стану в Україні або до дня подання підтвердних документів. 

Кредитор звільняє позичальника, майно якого знаходиться на підконтрольній території України, від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів), з робочого дня, наступного за днем подання заяви з підтвердними документами, до моменту отримання позичальником відповідно до закону компенсації від держави за знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації нерухоме майно / автомобіль та подальшого врегулювання відносин з кредитором.

Кредитор протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем подання позичальником (його представником) заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит або заяви з підтвердними документами, здійснює прощення (анулювання) відсотків за таким кредитом, нарахованих з 24 лютого 2022 року до дня відповідного звернення.

  1. Запроваджується можливість “прощення” кредиту. 

Позичальник не пізніше ніж протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про прощення (анулювання) заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам:

1) предметом забезпечення за таким договором є знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації нерухоме майно (квартира або майнові права на квартиру) загальна площа якого не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку — 250 квадратних метрів, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об’єм двигуна якого не перевищує 2500 сантиметрів;

2) станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

3) метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна або придбання такого автомобіля.

Позичальник разом із заявою зобов’язаний подати одночасно підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна або автомобіля всім умовам, визначеним у цьому пункті.

Кредитор здійснює прощення (анулювання) усієї заборгованості протягом десяти робочих днів із дня отримання заяви та повного пакета підтвердних документів. Після прощення (анулювання) заборгованості кредитор набуває право на отримання компенсації від держави відповідно до закону. Проєкт установлює, що кредитор після отримання заяви не має права здійснювати відступлення права вимоги за таким договором, а також здійснювати заходи з урегулювання простроченої заборгованості, у тому числі через колекторські компанії.

 

Аналогічна процедура пропонується для осіб, які придбали новозбудоване нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, об’єкт незавершеного будівництва) у забудовника в кредит із розстроченням або відстроченням платежу.

 

Переваги: прийняття законопроєкту та його реалізація може стати частиною підтримки найбільш вразливої категорії позичальників за споживчими кредитами, забезпеченням за якими є єдине житло, та звільнить від боргового тягаря тих, хто втратив майно у зв’язку з війною російської федерації проти України.

Недоліки: у проєкті не наведений перелік документів, які має надати позичальник для звільнення від обов’язку сплати грошового зобов’язання (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) за договором купівлі-продажу нерухомого майна в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу, зобов’язаний надати кредитору підтвердні документи щодо належності йому певного виду майна. Такі прогалини можуть значно ускладнити реалізацію закону.

 

ГНЕУ — управління висловлює низку зауважень до тексту проєкту. Зазначається зокрема, що  в проєкті не надано фінансово-економічне обґрунтування, яке є необхідним, зважаючи на положення проєкту. Оскільки заборгованості позичальника за кредитом можуть підлягати прощенню (анулюванню), що відноситься до безнадійної заборгованості, це може негативно позначитися на обсягах бюджетних надходжень з податку на прибуток підприємств.  Висловлюються також  сумніви щодо  визначення в проєкті строку в 90 днів для подання відповідної заяви, оскільки воєнний стан може тривати в окремих місцевостях різний час, а окремі категорії громадян України, наприклад, військовослужбовці, будуть залучені до виконання військових завдань та не зможуть подати заяви в пропонований строк. Крім того, цей час є замалим, тому що частина тимчасово окупованих територій є замінованою і, щоб потрапити до своїх об’єктів нерухомості та дізнатися про їхній стан, громадянам доведеться чекати щонайменше розмінування, а цей час може перевищити терміни, указані в проєкті. ГНЕУ висловлює також низку інших змістовних та технічних зауважень.

Комітет — комітет  погоджується з правками ГНЕУ та рекомендує підтримати проєкт.

Статус проєкту — 09.07.2022 проєкт прийнятий за основу в першому читанні зі скороченими строками підготовки до другого читання.

 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання.