110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб” (№4487 від 11.12.2020)

Ініціатори: Лубінець Дмитро Валерійович, Ткаченко Максим Миколайович, Умєров Рустем Енверович, Касай Костянтин Іванович, Мандзій Сергій Володимирович, Горбенко Руслан Олександрович, Чийгоз Ахтем Зейтуллайович, Кузнєцов Олексій Олександрович (IX скликання).

Суть: проєкт покликаний спростити реалізацію ВПО своїх прав і свобод.

Зміст

  1. Факт проживання особи на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, підтверджується один раз та у випадку звернення такої особи за довідкою про взяття на облік ВПО повторно (наприклад, у випадку зміни місця проживання) додатковому підтвердженню не підлягає.
  2. Особа пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю та інша особа, яка перебуває в складних життєвих обставинах, із числа ВПО мають право на отримання соціальних послуг за місцем проживання (чинне законодавство передбачає надання таких послуг за зареєстрованим фактичним місцем проживання, що потенційно може спричинити додаткове бюрократичне навантаження на ВПО).
  3. Забезпечення органами державної влади чи органами місцевого самоврядування можливості безоплатного тимчасового проживання за умови компенсації комунальних платежів пропонується без обмеження шестимісячним терміном із дня взяття особи на облік ВПО, як це передбачено чинним законодавством (причому використання ВПО такої можливості не впливає на її можливість використати іншу програму для забезпечення постійним житлом). 
  4. Рішення про скасування довідки ВПО приймається уповноваженим органом на підставі інформації про тривалу відсутність за місцем проживання (понад 6 місяців), що дає обґрунтовані підстави вважати, що особа самостійно повернулась до залишеного місця проживання. Наразі такий строк становить 60 днів.
  5. У разі подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік особою відшкодовуються фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації такою особою прав та гарантій ВПО.

Негатив: на законодавчому рівні пропонується закріпити можливість отримання довідки про взяття на облік ВПО лише у випадку особистого звернення (та через законного представника для малолітніх, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб), натомість на рівні підзаконного регулювання (а саме постанови КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 509) уже регламентовано тотожний механізм, тому така норма не матиме впливу на правовий захист ВПО. Проєкт передбачає можливість будівництва та реконструкції житла для забезпечення житлових потреб ВПО коштом державного та місцевих бюджетів, проте не містить фінансово-економічного обґрунтування.

Проєкт передбачає для ВПО  компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно в порядку, визначеному окремим законом (до запровадження конкретного механізму норма залишатиметься декларативною).

Позитив: проєкт передбачає можливість звернення для отримання довідки ВПО не лише до територіальних підрозділів соціального захисту населення, але й до центрів надання адміністративних послуг (у порядку, установленому КМУ). У випадку відсутності інформації про реєстрацію місця проживання особи на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, подана заява про отримання довідки про взяття на облік ВПО розглядається протягом 7 робочих днів, а в разі обґрунтованої необхідності отримання довідки в скорочені строки у строк до 3 робочих днів (чинне нормативне регулювання передбачає строк до 15 робочих днів).

Техніко-юридичні зауваження:

проєкт передбачає значну кількість змін, які впливають на форму вираження законодавчих приписів, проте не змінюють (не покращують) нормативно-правове регулювання захисту прав та реалізацію державних гарантій для ВПО.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.