110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

ЗАКОНОПРОЄКТ № 4598 від 15.01.2021 (основний)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму в суспільстві

Ініціатори законопроєкту: Качура Олександр Анатолійович, Любота Дмитро Валерійович, Третьякова Галина Миколаївна, Скороход Анна Костянтинівна, Білозір Лариса Миколаївна, Фролов Павло Валерійович, Корнієнко Олександр Сергійович, Санченко Олександр Володимирович, Мазурашу Георгій Георгійович, Бондаренко Олег Володимирович.

Суть законопроєкту: забезпечення заборони проявів сексизму в суспільстві шляхом установлення на рівні Закону його визначення, яке вже закріплене в міжнародних актах, зокрема в Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи (2019).

Суб’єкти законодавчої ініціативи запропонували:

  • доповнити Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків» терміном “сексизм”, який визначається, як будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі Інтернет або поза нею і скеровані на (або спричиняють):

– порушення власної гідності або прав людини чи групи людей; 

– сексуальну, психологічну шкоду або страждання особи чи групи осіб; 

– створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого  середовища; 

– перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб; 

– підтримку та посилення гендерних стереотипів;

  • установити, що державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків також повинна бути спрямованою на недопущення сексизму та дискримінації за ознакою статі;
  • доповнити статтю 6 указаного закону уточненням, що сексизм забороняється нарівні з дискримінацією за ознакою статі;
  • розширити коло суб’єктів, до яких може звернутися зі скаргою особа, яка зазнала сексизму чи інших проявів дискримінації за ознакою статі, а саме додати органи Нацполіції;
  • доповнити Закон України “Про рекламу” забороною вміщувати в рекламі прояви сексизму.

Висновки до законопроєкту

Позитив: запропоноване визначення сексизму закріплене в Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи (2019) та характеризує об’єктивну сторону правопорушення не лише як дії, що виражені словесно та фізично, а й жести, візуальні прояви, що можуть простежуватися також у мережі Інтернет. Сприяє євроінтеграційним процесам України.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.