110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”2_3″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки й територіальної цілісності України (№4002 від 01.09.2020)

Ініціатори законопроєкту: народні депутати України Монастирський Д.А.,  Мінько С.А., Бакумов О.С.,  Михайлюк Г.О., Дануца О.А.,  Арешонков В.Ю., Неклюдов В.М., Галушко М.Л., Захарченко В.В., Бужанський М.А., Медяник В.А.,  Павлюк М.В. 

Зміст: законопроєктом пропонується посилити відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства про санкції. Як зазначають автори законопроєкту, в Україні на сьогодні відсутні норми про відповідальність за порушення санкцій. Більше того, механізму контролю та нагляду за дотриманням та застосуванням їх також немає. Відповідно це робить Закон «Про санкції» фактично декларативним. 

Зміни, що пропонуються: доповнити ККУ новою статтею 2092, якою передбачити Відповідальність за умисні дії, спрямовані на невиконання спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. Зокрема, пропонується карати:

Якщо ті самі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі (якщо предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує 6 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), то вони кататимуться позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Якщо такі дії вчинені службовою особою або в особливо великому розмірі (на суму, що  перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), то вони каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Цікавою є запропонована градація розмірів фінансових санкцій (штрафів), які може застосувати спеціально уповноважений орган за різні порушення:

від 100 000  до 500 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

від 1 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

1

блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

1

заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах

2

обмеження торговельних операцій

2

заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

3

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

3

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави

4

запобігання виведенню капіталів за межі України

4

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави

5

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

5

заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави

6

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами

6

запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю

7

заборона користування радіочастотним ресурсом України

7

припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

8

обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування

8

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності

9

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення приземлення на території України

9

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами

10

повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

10

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

11

16) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльністю

11

припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

 

 

12

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

 

 

13

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення

 

 

14

інші санкції, що відповідають принципам їхнього застосування, встановленим цим Законом

 

Обґрунтування такого “групування” порушень відсутнє. Хоча саме з цього приводу було б цікаво почути думку авторів проєкту. 

Позиція Юридичної сотні: загалом підтримує ідею внормування та посилення відповідальності за порушення законодавства про санкції, однак запропонований авторами законопроєкту механізм реалізації потребує додаткових пояснень.  

 

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”1_3″][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”2_3″][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”1_3″][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]