110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”2_3″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Зміст

Законопроєктом визначено трудові відносини як відносини між працівником і роботодавцем, що передбачають виконання за дорученням, під керівництвом і контролем роботодавця особисто працівником за винагороду визначеної роботодавцем роботи.
Робота може бути визнана такою, що виконується в межах трудових відносин незалежно від назви та виду договірних відносин між сторонами, якщо є три і більше ознак наявності трудових відносин:

Роботодавець протягом тижня з дня повідомлення ДПС про прийняття працівника на роботу письмово або в електронній формі інформує працівника про направлення такого повідомлення.

Працівник, з яким розірвано трудовий договір у випадку ліквідації підприємства, установи, організації, протягом одного року має право на укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу, якщо проводиться прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації роботодавцем, підприємство, установа, організація, якого створені на базі майна ліквідованого підприємства, ліквідованої установи, організації та провадить той самий вид економічної діяльності або виконує ті самі повноваження (завдання).

Проєкт передбачає процедуру інформування працівників та їхніх представників про дату правонаступництва роботодавця, економічні, технологічні, структурні наслідки правонаступництва або наслідки аналогічного характеру, які впливатимуть на права працівників.

Проєкт змінює терміни “власник або уповноважений ним орган” та “власника – фізичної особи” на “роботодавця” та “фізичну особу, яка використовує найману працю”.

У випадку набрання чинності проєктом, протягом трьох місяців із дня, наступного за днем опублікування цього Закону, сторони мають переглянути свої договірні відносини незалежно від їхньої назви та виду на предмет наявності ознак трудових відносин та необхідності укладення трудового договору.

Переваги

Проєкт спрямовано на посилення соціальних гарантій для осіб, які виконують трудову функцію за цивільно-правовими договорами. Посилено гарантії працевлаштування для особи, яку було звільнено у зв’язку з ліквідацією підприємства.

Недоліки

Проєктом передбачено невичерпний перелік ознак трудових відносин, що не відповідає принципу правової визначеності та значно розширює можливості Державної служби України з питань праці щодо притягнення роботодавців до відповідальності без установлених чітких критеріїв протиправної поведінки. Невичерпний перелік ознак трудових відносин може мати негативний вплив на фізичних осіб-підприємців, які самостійно здійснюють виконання робіт чи надання послуг відповідно до договірних умов.

ЗМІ про проєкт

На думку Мінекономіки, “проєкт зробить процес передачі бізнесу або організації новому власнику більш прозорим та зрозумілим для колективу та посилить захист працівників від незаконного звільнення”.
“Збільшення кількості офіційно оформлених працівників шляхом легалізації трудових відносин сприятиме забезпеченню їхніх соціальних потреб і економічному зростанню”, – зазначив міністр Ігор Петрашко.
“Унесений на розгляд до Верховної Ради «Проєкт закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» потрібний для посилення контролю над роботодавцями, і щоб збільшити державний бюджет за рахунок ЄСВ, — вважає керуючий партнер і адвокат «Бауман Кондратюк» Юрій Бауман. — Намагання встановити критерії трудових відносин має на меті два простих завдання: розширити контроль за діяльністю роботодавців, як наслідок збільшити відрахування від сплати ЄСВ до Державного бюджету України й, звичайно, додаткові гарантії захисту прав працівників, але це вже потім.”

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”1_3″][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]