110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про Національну поліцію” (щодо відрядження поліцейських до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та присвоєння спеціальних звань відрядженим (прикомандированим) поліцейським) (№4203 від 09.10.2020)

Ініціатори: Бакумов Олександр Сергійович, Монастирський Денис Анатолійович. 

Медяник В’ячеслав Анатолійович, Мінько Сергій Анатолійович, Колєв Олег Вікторович, Галушко Микола Леонідович, Бабак Сергій Віталійович, Арешонков Володимир Юрійович, Любота Дмитро Валерійович, Мамка Григорій Миколайович, Здебський Юрій Вікторович, Устінова Олександра Юріївна, Захарченко Володимир Васильович, Кінзбурська Вікторія Олександрівна, Яцик Юлія Григорівна, Мезенцева Марія Сергіївна, Микиша Дмитро Сергійович (IX скликання).

Суть: законопроєкт пропонує порядок отримання звань для відряджених поліцейських, покращує механізм направлення у відрядження та відкликання з них.

Зміст

  1. Накази про зарахування поліцейських курсантами (слухачами) денної форми навчання до ЗВО, які здійснюють підготовку поліцейських, є підставою для звільнення таких осіб зі штатних посад, із залишенням на службі в поліції та з подальшим направленням на навчання до таких закладів.
  2. Призначення на посади, що можуть бути заміщеними поліцейськими у ЗВО, які здійснюють підготовку поліцейських, здійснюється ректорами (керівниками) таких закладів.
  3. Керівники органів державної влади, підприємств, установ, організацій, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть самостійно підбирати кандидатури на заміщення вакантних посад у підпорядкованих організаціях з числа поліцейських із надсиланням до центрального органу управління поліцією письмового запиту на відрядження конкретної особи (поліцейського) за її згоди. Керівник може відкликати таку особу з відрядження у випадку виникнення службової необхідності, однак про таке відкликання має бути повідомлена уповноважена особа органу (не пізніше, ніж за місяць до відкликання) та до такого органу направляється особа на заміну. Керівник органу, на підставі такого повідомлення, уповноважений видати наказ про звільнення відрядженої особи.
  4. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, відрядженим із залишенням на службі в поліції до державних органів, підприємств, установ, організацій, здійснюється за поданням керівників таких органів, їх уповноважених заступників, за умови що спеціальне звання, яке присвоюється, відповідає граничному спеціальному званню за посадою, яку поліцейський займає в державному органі, на підприємстві, в установі, організації, до яких його відряджено.

Позитив: законопроєкт встановлює механізм присвоєння спеціальних звань атестованим працівникам закладів вищої освіти МВС, що передбачені державою для атестованих співробітників Національної поліції України.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.