110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях (№3952 від 03.08.2020)

Ініціатор: Стефанчук Руслан Олексійович (IX скликання).

Суть законопроєкту: проєкт №3952 спрямований на посилення публічності органів влади, юридичних осіб публічного права та їхніх керівних органів.

Зміст. Законопроєкт розширює перелік видів інформації, яка не може мати обмежений доступ (наприклад, отримання особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна відповідно до чинного законодавства) та додає такі види:

  • інформація про про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткові блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного/комунального підприємства або державної/комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Така інформація не може мати обмежений доступ. Розпорядниками інформації про розмір оплати праці, винагороди вказаних осіб є юридичні особи публічного права, господарські товариства,  у яких державі (територіальній громаді) належить більше 50% акцій (часток, паїв), а також державні підприємства (організації), які мають на меті одержання прибутку. Інформація, визначена законопроєктом, оприлюднюється згаданими розпорядниками щомісячно (та щорічно за попередній календарний рік) на власному вебресурсі. 

Позитив: проєкт №3952 посилює прозорість державних підприємств (організацій), юридичних осіб публічного права, полегшує моніторинг діяльності таких організацій для громадянського суспільства без надмірного звітного навантаження для розпорядників інформації.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати законопроєкт.