110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Проєкт Закону про Захисників / Захисниць України та членів їх сімей (№4389 від 17.11.2020)

Ініціатор: Остапенко Анатолій Дмитрович (IX скликання).

Суть: Закон пропонує новий статус —  Захисник (Захисниця) України та член сім’ї загиблого (померлого) Захисника, Захисник з інвалідністю та Захисник з особливими бойовими заслугами для осіб, що брали безпосередню участь в АТО/ООС (при цьому ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” залишається чинним у частині, що не стосується ветеранів АТО/ООС та осіб, прирівняних до них. 

Зміст

 • Проєкт передбачає перелік осіб, які мають право на встановлення статусу Захисника та Захисника з інвалідністю, Захисника з особливими бойовими заслугами, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника,  а також перелік пільг для кожної з визначених категорій.
 • Статус Захисника надається за умови безпосередньої участі у виконанні бойових завдань протягом не менше ніж тридцяти діб (сумарно) упродовж  90 днів (у випадку безпосереднього вогневого контакту або отримання поранення чи травми —  без урахування такого строку).
 • Передбачено нову систему державної підтримки для Захисників: додаткові медичні гарантії та реімбурсація за ліки (для Захисників з особливими бойовими заслугами такі гарантії надаються для осіб, що мають такий статус, а також для другого з подружжя та дітей до 18 років), санаторно-курортне лікування (не частіше одного разу на два роки або одного разу на три роки із сім’єю, разова цільова підтримка для покращення житлових умов (за потреби), компенсація вартості навчання (у тому числі другої вищої освіти, якщо перша отримана до набуття статусу) для Захисників та їхніх дітей (у випадку виконання навчальної програми), пільги на житлово-комунальні послуги, послуги з підтримки психічного здоров’я тощо.

Довідково: реімбурсація —  механізм повного або часткового відшкодування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі лікарськими засобами, вартості лікарських засобів, що були відпущені пацієнту на підставі рецепта, за рахунок коштів Державного бюджету України.

 • Пропонується надавати додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів, у тому числі й військовослужбовцям під час дії особливого періоду, а також додаткові компенсації роботодавцям за працевлаштування Захисника та організацію навчання.
 • Для проїзду автобусним транспортом установлюється обмеження у вигляді компенсації 50 процентів вартості двох квитків на рік (таке ж правило пропонується для пільгового користування залізничним та повітряним транспортом).
 • Першочергове відведення земельних ділянок пропонується за одним із видів цільового призначення.
 • Передбачається звільнення від сплати судового збору лише з питань, пов’язаних із виплатами Захисникам (наразі така пільга надається щодо усіх питань, пов’язаних зі статусом особи).
 • Пропонується можливість дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками —  50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
 • Для Захисників України з особливими бойовими заслугами встановлюється додатковий пакет державної підтримки (санаторно-курортне лікування один раз на рік, компенсація ЄСВ роботодавцю протягом року після працевлаштування особи з таким статусом, щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого автотранспорту), виплата щомісячної підтримки для членів сімей загиблого (померлого) Захисника з особливими бойовими заслугами тощо. 
 • Додатковий пакет державної підтримки встановлюється також особам, що мають статус Захисника з інвалідністю (наприклад, передбачено грошову компенсацію за придбання спеціально обладнаного для потреб особи з інвалідністю автомобіля для Захисників з інвалідністю І та ІІ групи, компенсацію підключення та використання інтернету для осіб, що мають І групу інвалідності (коштом місцевих бюджетів), компенсації фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-територіальної одиниці місця працевлаштування, додаткові гарантії для роботодавців тощо).
 • Статус члена сім’ї загиблого Захисника передбачено для батька (вітчима) та матері (мачухи) загиблого, якщо останні виховували особу не менше ніж 10 років, а також для дітей та другого з подружжя. У якості державної підтримки передбачено послуги із зубопротезування, послуги з підтримки психічного здоров’я, безоплатного здобуття позашкільної освіти для дітей, а також компенсацію здобуття освіти інших рівнів, пільг з оплати ЖК послуг, проїзду, санаторно-курортного лікування тощо.
 • Передбачені переваги для Захисників України при прийнятті на державну службу (при прийнятті рішення про призначення на посади державної служби враховуються відповідні статуси, детального механізму чи посилання на підзаконний акт, яким це буде врегульовано, не встановлено).
 • Деталізовано державну підтримку у сфері зайнятості, конкурентоспроможності на ринку праці, підприємницької діяльності, освіти, медицини, ушанування пам’яті тощо.

Позитив: у випадку зняття відповідної групи інвалідності особа, яка мала статус Захисника з інвалідністю, не повинна повторно проходити процедуру встановлення статусу Захисника України.

Проєкт передбачає програму переходу від військової до цивільної кар’єри (передбачено дистанційну професійну перепідготовку тривалістю не менше 200 годин до завершення контракту за рахунок службового часу, інформування з юридичних питань, фінансової грамотності, консультування щодо працевлаштування або підприємницької діяльності, проте така програма затверджується на рівні КМУ).

Негатив: реалізація державної гарантії щодо безоплатного проїзду приміським та міським транспортом (або надання електронних квитків) знову покладається на місцеві бюджети. Посвідчення УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих підлягають заміні (на підставі тих документів, що вже є у відповідних комісіях —  без додаткового звернення). Проєкт поділяє ветеранів на категорії, залежно від бойових дій, де такі особи брали участь, передбачає різну державну підтримку для осіб, залежно від підстави набуття ветеранського статусу, що суперечить конституційному принципу рівності. 

До проєкту не надано фінансово-економічне обґрунтування, окремі його положення суперечать проєкту №4388, наданого цим же суб’єктом законодавчої ініціативи.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати проєкт з урахуванням законопроєкту №3407, а також у частині фінансово-економічного обґрунтування.