110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

  • Повна назва проєкту: проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України 
  • Посилання на сайті Верховної Ради
  • Мета проєкту: відповідно до пояснювальної записки, проєкт спрямований на реалізацію однієї із цілей МВС у Програмі Уряду, а саме забезпечення громадської безпеки та правопорядку шляхом реалізації превентивних програм протидії злочинності.
  • Ініціатор: КМУ.
  • Стадія розгляду: опрацьовується в комітетах.

Основний зміст

Для забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві проєкт пропонує накладення тимчасової заборони на видачу третім особам відомостей із єдиних та державних реєстрів про особу, взяту під захист, а також про її близьких родичів, нерухоме та інше майно. Відповідно до чинного законодавства така заборона може стосуватися лише тієї особи, яка взята під захист.
Проєкт має багато технічних змін (наприклад, уносить необхідні зміни до ЗУ “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”, відповідно до якого (у чинній станом на 26.01.2020 редакції) здійснення такого нагляду покладається на працівників міліції замість Нацполіції).
Відповідно до проєкту, органом, на який покладаються повноваження щодо створення та функціонування цілодобової  контактної мережі для надання невідкладної допомоги при розслідуванні злочинів, повʼязаних із компʼютерними системами та даними, переслідуванні осіб, що обвинувачуються у вчиненні таких злочинів, а також збирання доказів в електронній формі, стає Національна поліція України (наразі відповідальність за здійснення таких функцій покладається на Міністерство внутрішніх справ України). Натомість спеціальна перевірка відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції” (щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення) буде проводитися Міністерством внутрішніх справ України (а не Національною поліцією, як зараз).

Переваги проєкту

Проєкт посилює гарантії безпеки для осіб, які залучені до кримінального судочинства (особливо це стосується потерпілих, свідків, викривачів тощо). Окрім того, проєкт належним чином унормовує процедуру адміністративного нагляду, оскільки чинний ЗУ “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” після реформування міліції не є актуальним у змінюваній проєктом частині.

Недоліки

Проєкт може призвести до дискреції повноважень Міністерства в частині здійснення спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття особливо відповідальних посад відповідно до ЗУ “Про запобігання корупції”.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати проєкт після доопрацювання