110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Ініціатор: Шмигаль Денис Анатолійович (Кабінет Міністрів України).

Мета проєкту

Оптимізація механізму застосування розрахункових величин для визначення розмірів державних соціальних гарантій.

Основний зміст

Ініціатори законопроєкту запропонували внести зміни до деяких положень Бюджетного кодексу України з метою запровадження в Україні нової сучасної методології обчислення прожиткового мінімуму, а саме упорядкування системи розрахунків розмірів:
1. соціальних виплат;
2. грошових платежів і стягнень;
3. плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору).

Так, законопроєкт визначає, що:

Закон про Державний бюджет України на визначений рік повинен визначати розмір базової величини для соціальних виплат на дітей, базової величини для соціальних виплат населенню, базової величини для грошових платежів і стягнень, базової величини для адміністративних зборів;
інформація про ці базові величини також повинна міститися в бюджетній декларації;
кошти, необхідні для зарахування депортованим особам, які знаходилися на спецпоселенні, періоду роботи на спецпоселенні в потрійному розмірі до страхового стажу для призначення пенсії повинні здійснюються з Державного бюджету України.

Переваги

Створення можливостей для ефективного бюджетного планування, а також забезпечення підвищення прожиткового мінімуму.

Недоліки

Відсутнє фінансово-економічне обґрунтування.

Позиція КМУ

Проєкт акта розроблено за ініціативи Міністерства соціальної політики України.

Довідкова інформація

Проєкт акта розроблений з урахуванням положень Указу Президента України від 08.11.2019 № 837 “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”, у якому вказано, що до 31.12.2019 КМУ повинен вжити заходів щодо запровадження сучасної методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.
Цей проєкт є похідним від іншого проєкту Закону “Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)”, що теж розроблений Мінсоцполітики, проте він наразі ще не зареєстрований.
Наразі прожитковий мінімум є розрахунковою величиною для визначення як розміру соціальних виплат, так і розмірів штрафів, зборів, платежів і стягнень. Проєкти вказаних законів мають на меті встановити норми, відповідно до яких прожитковий мінімум має застосовуватися виключно для визначення основних джерел доходів.

Бюджетна декларація — документ, що визначає засади бюджетної політики й показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проєкту Державного бюджету України й прогнозів місцевих бюджетів (стаття 33 БК України).

Рекомендація Юридичної сотні: висновок щодо законопроєкту можна буде сформувати лише після реєстрації проєкту Закону “Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)”, від якого цей проєкт акта є похідним.