110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Повна назва проєкту. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки
Номер і дата реєстрації: №5641 від 09.06.2021.
Ініціатори: Верещук Ірина Андріївна, Здебський Юрій Вікторович, Безугла Мар’яна Володимирівна, Веніславський Федір Володимирович, Березін Максим Юрійович, Герасименко Ігор Леонідович, Мисягін Юрій Михайлович.
Фракція: “Слуга народу”.
Мета проєкту: удосконалення освітнього процесу та наукової і науково-технічної діяльності у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових наукових установах, підвищення якості підготовки військових фахівців.
Зміст:
Пропонується виокремлення визначень “вищий військовий навчальний заклад” та “заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання” у Законі України “Про вищу освіту”, додавання визначення “професійна військова освіта” у Закон України “Про освіту” та узгодження норм законів у сфері освіти зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони.
Пропонується значно розширити перелік повноважень державних органів, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання), такими обов’язками як призначення та звільнення з посад керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), формування переліку спеціалізацій підготовки здобувачів спеціалізованої освіти тощо.
Позитив: законопроєкт уносить до законодавства у сфері освіти деталізовану інформацію про основні поняття в освітньому процесі та науковій і науково-технічній діяльності у вищих військових навчальних закладах. Пропонується узгодження норм Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність” зі спеціальними законами України у сферах національної безпеки і оборони. За результатом аналізу, зміст проєкту відповідає вимогам необхідності правового врегулювання питань підвищення якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ, ВНП ЗВО, здійснення наукової і науково-технічної діяльності цими закладами та НУ.
Негатив: визначення особливостей призначення або надання значної частини пропонованих норм покладається на державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади чи військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, що не дозволяє повною мірою оцінити вплив таких норм на цільову аудиторію законопроєкту.
Рекомендація Юридичної сотні: може бути підтриманий.