110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Повна назва. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України

Номер і дата реєстрації: № 6146 від 07.10.2021. 

Ініціатори: Кабінет Міністрів України.

Мета проєкту: забезпечити можливість кожного з батьків надавати згоду на тимчасовий виїзд за кордон дитини, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі другого з батьків шляхом внесення відомостей про таку згоду до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Основний зміст

Пропонується змінити правила надання згоди батьками на перетин кордону дітьми до досягнення ними 16 років, а саме:

  • установити можливість кожного з батьків надавати згоду на виїзд дитини за кордон у супроводі другого з батьків двома  способами:
    • шляхом самостійного внесення відомостей про згоду до Державного реєстру актів цивільного стану громадян через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;
    • звернувшись до нотаріуса, який безпосередньо вносить відповідні відомості до реєстру на підставі нотаріально посвідченої письмової згоди одного з батьків в день такого посвідчення.
  • При цьому виїзд дитини за межі України в супроводі особи, яка не є одним із батьків, здійснюватиметься за нотаріально посвідченою згодою обох батьків або одного з них (у виключних випадках);
  • передбачити можливість надавати таку згоду на значні проміжки часу, але не більше ніж на 3 роки;
  • закріпити на рівні закону вичерпний перелік підстав, коли тимчасовий виїзд за кордон дитини в супроводі одного з батьків дозволяється без згоди другого з батьків.

Недоліки

Дискусійним виглядає положення щодо можливості надання згоди на перетин кордону дитиною строком на три роки. Такий період охоплює значний обсяг часу, протягом якого зміна тих чи інших сімейних обставин може потребувати перегляду прийнятого рішення щодо згоди на перебування дитини за кордоном. 

Окрім цього, як зауважує ГНЕУ, не є доречним унесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про згоду одного з батьків на тимчасовий виїзд дитини, адже за своєю суттю це є “…правочином, тобто дією особи, спрямованої на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ч. 1 ст. 202 ЦК), яка оформлюється відповідним документом”.

08.07.2022 проєкт прийнятий за основу зі скороченням строків підготовки до другого читання.