110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Повна назва: проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України з метою соціального захисту осіб, які отримали профілактичне щеплення (вакцинацію) проти інфекційних хвороб
Номер і дата реєстрації: №5484 від 13.05.2021
Ініціатори: Тимошенко Юлія Володимирівна, Цимбалюк Михайло Михайлович, Соболєв Сергій Владиславович, Кабаченко Володимир Вікторович, Ніколаєнко Андрій Іванович.
Фракція: “Батьківщина”.
Мета проєкту: надання стимулів громадянам України прийняти самостійне рішення про профілактичне щеплення проти інфекційних хвороб, зокрема COVID-19; збільшення соціального захисту вакцинованих осіб.

Зміст

Передбачено видачу підтвердження вакцинування (безоплатно у паперовому чи електронному вигляді за бажанням вакцинованої особи). Правила використання такого документу не можуть передбачати звуження прав громадян. Порядок видачі та відкликання таких документів буде розроблено КМУ.
Вакциновані особи підлягатимуть загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу проти якої було проведене профілактичне щеплення та на хвороби, викликані поствакцинальними ускладненнями (визначення таких ускладнень, а також перелік можливих страхових випадків наводиться в тексті законопроєкту). Така гарантія не поширюватиметься на іноземців, а також осіб, які були вакциновані на території іноземних держав, або які вакцинувалися у приватних медичних установах за плату, або здійснили вакцинацію незареєстрованим в Україні препаратом. Страхування буде здійснюватися за кошти Фонду соціального страхування України (у безготівковій формі).
На такі страхові виплати забороняється накладення арешту або стягнення (окрім випадків, коли встановлено, що виплату отримав неналежний вигодонабувач). У випадку прострочення виплат проєкт передбачає нарахування пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

Довідково

Відповідно до ст. 343 Господарського кодексу України, такий розмір пені є максимальним. З 16.04.2021 розмір облікової ставки НБУ складає 7,5% річних.
Період страхування розпочинається від дня вакцинації та завершується днем, в якому спливає граничний строк дії імунної відповіді, встановлений правилами застосування відповідної вакцини, але не більше 365 календарних днів. Якщо правила застосування відповідної вакцини не встановлюють граничний строк дії імунної відповіді, то період страхування ризиків дорівнює 183 календарних дні, наступних за днем вакцинації. КМУ може встановити більш тривалий період для страхування ризиків.
Розмір періодичної страхової виплати (для працездатних осіб), які отримували дохід складатиме 100% від доходів, на які нараховувався ЄСВ, для непрацюючих осіб розмір періодичної страхової виплати складе 100% сум періодичних соціальних виплат. У випадку виплати одноразової грошової допомоги, її розмір буде складати від 20 до 350 прожиткових мінімумів на дату настання страхового випадку (залежно від складності страхового випадку). Якщо страховий випадок буде пов’язано із вакцинацією проти коронавірусу, для виплат передбачено подвійний коефіцієнт.

Проєкт також передбачає створення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, який визначатиме:

Позитив проєкту

Встановлення нового виду державного загальнообов’язкового соціального страхування може позитивно вплинути на кількість осіб, що здійснять щеплення, а також гарантує державну допомогу у зв’язку із настанням страхових випадків.

Негатив проєкту

На МОЗ України покладається обов’язок періодично інформувати про порядок та строки здійснення профілактичних щеплень, проте власне періодичності такого інформування законопроєкт не передбачає, що робить запропоновану норму декларативною.
Окрім того, проєкт пропонує розширення складів злочинів без внесення необхідних змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності службових осіб, які (залежно від тяжкості заподіяних наслідків) порушили правила зберігання, транспортування або застосування вакцини, внаслідок чого вакцинована особа захворіла на хворобу, проти якої була здійснена вакцинація.
Оскільки проєкт передбачає часткову компенсацію витрат Фонду з коштів Державного бюджету України, повинно бути надане фінансово-економічне обґрунтування до законопроєкту, проте наразі такий документ відсутній.

Техніко-юридичне зауваження

У проєкті вживається термін “спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я у сфері захисту населення від інфекційних хвороб”, проте Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб” не оперує таким поняттям. Замість створення окремого органу доцільно пропоновані функції покласти на існуючі структури у сфері охорони здоров’я.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.