110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”2_3″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Соціальний захист осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (альтернативний, №6104-1 від 05.10.2021).

Повна назва. Проєкт Закону про основи соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей.

Дата і номер реєстрації. № 6104-1 від 05.10.2021.

Ініціатори: Геращенко Ірина Володимирівна, Павленко Ростислав Миколайович,  Синютка Олег Михайлович, Іонова Марія Миколаївна, Федина Софія Романівна та інші (IX скликання).

Фракція: “Європейська солідарність”.

Мета: створення належного законодавчого механізму соціального та правового захисту осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів сімей таких осіб, визначення підстав та процедур установлення зазначеного факту.

Зміст

  1. Прийняття рішень із питань установлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України здійснюватиметься спеціальною комісією, яка на постійних засадах функціонуватиме при МінТОТ. Прийняті комісією рішення щодо встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України будуть внесені до новостворюваного Єдиного реєстру осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Розпорядником цього реєстру визначено МінТОТ.
  2. Проєкт визначає перелік документів, які можуть підтверджувати факт позбавлення особистої свободи. До таких документів належать заява затвердженого зразка, довідка уповноваженого органу про перебування особи в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення особистої свободи, документ про підтвердження участі в АТО/ООС (із зазначенням строку позбавлення особистої свободи), повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи тощо. Вимагати в особи інші документи, ніж передбачені законом, заборонено. При прийнятті рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України МінТОТ визначає також строк такого позбавлення на підставі наданих документів (або строк початку позбавлення особистої свободи, якщо на момент прийняття рішення особа ще не звільнена). Відмова у прийнятті або розгляді заяви забороняється. Рішення про встановлення факту позбавлення особистої свободи може бути скасоване у випадку подання неправдивих відомостей або набрання законної сили (після 20 лютого 2014 року) вироком суду за злочини проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства й міжнародного правопорядку, недоторканності державних кордонів та інші кримінальні правопорушення, учинені в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях України або пов’язані зі збройною агресією проти України. Проєкт також визначає вичерпний перелік підстав, за наявності яких може бути прийняте рішення про відмову у встановленні особі відповідного статусу (подання неправдивих відомостей, подання відомостей особою, яка не має такого права, подання неповного пакету документів тощо).
  3. На відміну від основного законопроєкту (№6104), альтернативний установлює чіткі розміри одноразової грошової допомоги (не менше 50 тис. грн), яка виплачується після звільнення та розмір державної грошової допомоги, що виплачується залежно від строку позбавлення особистої свободи: 

1) до одного року – п’ятдесят тисяч гривень; 

2) від одного до двох років – сто тисяч гривень;

3) від двох до трьох років – двісті тисяч гривень;

4) від трьох до чотирьох років – триста тисяч гривень;

5) від чотирьох до п’яти років – чотириста тисяч гривень;

6) від п’яти до шести років – п’ятсот тисяч гривень;

7) від шести до семи років – шістсот тисяч гривень;

8) від семи і більше років – сімсот тисяч гривень. Порядок виплати ОГД на відповідний рік установлюється КМУ.

  1. У випадку смерті особи під час утримання в місцях несвободи або впродовж одного року після звільнення внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних із перебуванням в місцях несвободи, ОГД виплачується членам сім’ї та утриманцям особи (не менше 100 тис. грн). Якщо члени сім’ї мають право на іншу ОГД (відповідно до іншого закону), така допомога виплачується один раз (відповідно до підстави, яку обрав отримувач ОГД).
  2. За рішенням органів місцевого самоврядування з місцевих бюджетів особам, позбавленим особистої свободи, або членам їхніх сімей може виплачуватися додаткова грошова допомога.
  3. Для звільнених осіб передбачений комплекс реінтеграційних державних послуг: соціальна та професійна адаптація, медична, реабілітаційна, психологічна допомога, соціальний супровід та послуги, відновлювальні заходи, пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням тощо. Окрім того, після звільнення такі особи мають першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання (у випадку, якщо вони не є звільненими військовослужбовцями, право на забезпечення житлом (поліпшення житлових умов) яких передбачено Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”), а також за умови, що таке житло є єдиним місцем проживання особи. 
  4. Особи, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу на час позбавлення особистої свободи та після звільнення у зв’язку із захистом прав і законних інтересів, порушених через позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Крім того, таким особам здійснюється компенсація витрат на правову допомогу в порядку та розмірах, які будуть передбачені КМУ.
  5. За особою, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, зберігається місце роботи (посада) упродовж усього періоду позбавлення особистої свободи, а також протягом шести місяців із дня звільнення в разі проходження такою особою заходів із медичної, реабілітаційної, у тому числі психологічної, допомоги, санаторно-курортного лікування чи інших реабілітаційних заходів. Фактичний строк позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України зараховується до страхового стажу. На відміну від основного законопроєкту, джерел покриття сплати страхових внесків не визначено.
  6. Особи, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, на час позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення звільняються від обов’язку виконання зобов’язань, а також від нарахування та сплати неустойки (штрафу, пені) за порушення зобов’язань. Після звільнення такі особи мають право на проведення реструктуризації їхньої заборгованості. Другий із подружжя особи, яка позбавлена особистої свободи, також має право на реструктуризацію заборгованості перед банком чи іншою фінансовою установою.

Позитив: проєкт створює цілісний механізм соціально-правової підтримки осіб, які були позбавлені особистої свободи внаслідок агресії РФ, а також установлює чіткі розміри виплат ОГД особам, позбавленим особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членам їхніх сімей.

Недоліки: проєкт передбачає можливість подання документів для встановлення відповідного статусу лише безпосередньо особою, яка була позбавлена особистої свободи, її законним представником або членом сім’ї. Проте відповідно до Цивільного кодексу України, законного представника може мати лише дитина (малолітня або неповнолітня), а також особи, які є недієздатними, якщо інше не встановлено законом. Оскільки в аналізованому проєкті немає іншого тлумачення поняття “законний представник”, це може обмежити осіб, які надають правову допомогу (зокрема, адвокатів) у можливості захищати інтереси осіб, позбавлених особистої свободи.

На відміну від проєкту №6104, альтернативний проєкт не містить гарантій щодо державної цільової підтримки у сфері освіти та пільг щодо видання паспортів особам, позбавленим особистої свободи. До проєкту не надано фінансово-економічне обґрунтування. 

Техніко-юридичне зауваження (ГНЕУ): проєкт передбачає два види грошової допомоги, які виплачуються одноразово ОГД і державна грошова допомога залежно від строку позбавлення особистої свободи, проте чітко не розмежовано порядок та підстави надання такої допомоги, що може ускладнити механізм надання передбачених виплат.

Статистика. Станом на 7 вересня 2021 року щонайменше 127 українських громадян незаконно утримуються РФ (за даними Коаліції громадських організацій України, які опікуються захистом осіб, позбавлених волі з політичних мотивів унаслідок збройної агресії РФ проти України, та сприяють їхньому звільненню).

Рекомендація Юридичної сотні: проєкт може бути підтриманий.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”1_3″][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]