110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Ініціатор: Кабінет Міністрів України.
Зміст: Проєкт розроблено з метою реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).
Зміни, що пропонуються: проєкт пропонує низку нових термінів (генерування військ, воєнна політика, демократичний цивільний контроль, охорона повітряного простору держави) для інтеграції в безпековий простір НАТО. Виключено поняття оборонного огляду. Проєкт також виключає поняття Стратегії воєнної безпеки та національної безпеки України, Стратегічний оборонний бюлетень та низки інших стратегічних документів.
Проєкт передбачатиме створення військової поліції — спеціального військового правоохоронного формування, призначеного для забезпечення правопорядку серед військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, запобігання, виявлення кримінальних та інших правопорушень у Збройних Силах України, їх розкриття і припинення, забезпечення безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів, захисту прав і свобод військовослужбовців та військового майна від протиправних посягань, участі в протидії диверсіям і терористичним актам та припиненні протиправних дій військовослужбовців і цивільних осіб на військових об’єктах. Повноваження цього органу визначатимуться окремим законом.
Позитив. Проєкт серед іншого визначає засади цивільного контролю над силовими відомствами, що відповідає стандартам НАТО, чітко розмежовує повноваження органів системи безпеки і оборони. Термінологія, запропонована проєктом, узгоджується зі стандартами НАТО
Негатив. Відповідно до проєкту, керівники військових формувань передають в підпорядкування Головнокомандувачу Збройних Сил України визначений комплект сил і засобів для виконання завдань з оборони держави у передбачених законодавством України випадках. Таке формулювання не є достатньо чітким та прогнозованим, а тому містить загрози для незалежної взаємодії всіх гілок влади у суспільстві. Проєкт також покладає на Верховного Головнокомандувача функцію погодження кандидатур відповідного суб’єкта призначення на посади військового командування Збройних Сил України та інших військових формувань рівня командувача роду військ (сил). Перелік цих посад та порядок погодження кандидатур визначається Президентом України, що веде до збігу обох повноважень в однієї особи.
Окрім того, створення окремої військової поліції, без забезпечення функціонування системи військової юстиції і без висвітлення механізмів добору та контролю за діяльністю новоствореного органу є недоречним через потенційні загрози для захисту прав військовослужбовців і цивільних осіб, які на законних підставах перебувають на територіях В/ч.
Техніко-юридичне зауваження. Проєкт містить низку норм, які стосуються діяльності Державного космічного агентства, що не відповідає назві та меті проєкту.
Рішення комітету: прийняти за основу.
Позиція Юридичної сотні: проєкт потребує доопрацювання.