110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Проєкт Закону № 4521 від 18.12.2020 “Про внесення змін до деяких законів України  щодо підтримки волонтерської діяльності”

Ініціатор: Кабінет Міністрів України.

Суть: законопроєкт спрямований на протидію фіктивній волонтерській діяльності (без фактичного її здійснення), яка наразі може сприяти в  отриманні іноземцями та особами без громадянства посвідки на тимчасове проживання на території України без належних для цього підстав. Така протидія здійснюватиметься шляхом установлення запобіжників, як-от: перевірки вказаних осіб на загрозу національній безпеці України, перевірки фактичного здійснення ними волонтерської діяльності та вилучення організацій/установ з Переліку у випадку порушення ними або особами, яких вони залучають, установлених законом обов’язків. Уключення організацій до Переліку займатиме 20 днів із дня подання заяви та включатиме перевірку організації, документів через СБУ.

Зміни, що пропонуються

 1. Доповнити ЗУ “Про волонтерську діяльність” новим розділом, який визначатиме особливості провадження волонтерської діяльності із залученням іноземців та/або осіб без громадянства. Зокрема, передбачити:
  • особливості їхнього залучення (уключення організації, установи до переліку тих, що залучають іноземців, осіб без громадянства до провадження волонтерської діяльності повинно відбуватися на підставі заяви за підписом керівника такої установи до Мінсоцполітики. Ця заява повинна містити відомості про особу (ПІБ, дата народження, тип, назва, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, строк його дії, ІПН (за наявності), електронна адреса), яку планується залучити до провадження волонтерської діяльності, період такого провадження, напрям волонтерської діяльності, заплановане місце проживання такої особи, місце провадження волонтерської діяльності, свою електронну адресу тощо. Після отримання заяви Мінсоцполітики надсилає запити до СБУ, МОЗ, МВС для перевірки, чи є загроза з боку цієї особи національній безпеці України, правам і свободам людини, публічній безпеці та порядку);

 

 • обов’язки організацій, установ, що  залучають до волонтерської діяльності іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України чи за її межами;
 • взаємодію центральних органів виконавчої влади (ідеться про Мінсоцполітики, МВС, ДМС) між собою та із СБУ;

 

 • підстави виключення організації, установи з відповідного переліку (зазначено такі підстави, як-от: залучення особи до волонтерської діяльності без відповідного погодження Мінсоцполітики; неподання необхідних документів (або вказання неправдивої інформації в них) для такого залучення до Мінсоц; неповідомлення Мінсоцу про зміни, що стосуються провадження волонтерської діяльності, визначені договором; непідтвердження отримувачем волонтерської допомоги факту надання іноземцем, особою без громадянства такої допомоги тощо. Мінсоцполітики має право щорічно перевіряти наявність інформації про організацію, установу, яка залучає до провадження волонтерської діяльності іноземців, осіб без громадянства).
 1. Видання посвідки на тимчасове проживання здійснюється з урахуванням умов, які вказані вище.
 2. Додати новий напрям волонтерської діяльності, а саме сприяння суб’єкту соціального патронажу в проведенні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію звільнених осіб.
 3. Доповнити положення договору про провадження волонтерської діяльності умовами щодо вказівки адреси місця проживання чи перебування волонтера, місцезнаходження організації, установи, а також контактного номера телефону волонтера та організації, установи.
 4. Передбачити обов’язок організацій та установ укладати письмовий договір із волонтерами, які є іноземцями, особами без громадянства, про провадження волонтерської діяльності.
 5. Установити, що волонтери не можуть надавати свою волонтерську допомогу індивідуально Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення АТО/ООС. Натомість запропоновано передбачити, що така допомога може надаватися лише в співпраці з відповідними організаціями та установами на основі письмового договору про провадження волонтерської діяльності.

Позитив: запобігання виданню посвідки на тимчасове проживання на території України відповідним особам без належних для цього підстав.

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати.