110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Повна назва проєкту. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень
Номер і дата реєстрації: №5052 від 09.02.2021.
Ініціатор: КМУ.
Мета проєкту: звільнення КМУ від частини операційних, технічних питань, що наразі належать до його компетенції для посилення стратегічної спроможності у сфері формування державної політики.

Зміст

Законопроєкт розроблено КМУ для передачі низки технічних компетенцій до відання окремих міністерств чи інших органів державної влади. Наприклад, відповідно до проєкту:

  • Перелік морських портів України, відкритих для заходження іноземних суден, який наразі формується КМУ, формуватиметься Державним агентством рибного господарства України за погодженням із Державною службою морського та річкового транспорту України.
  • Порядок укладання Угоди про сприяння оперативним підрозділам в оперативно-розшуковій діяльності (з гарантуванням конфіденційності співробітництва), а також порядок ужиття спеціальних заходів для захисту працівників оперативних підрозділів буде визначатись державними органами, до складу яких входять оперативні підрозділи МВС, Міноборони тощо.
  • Перелік категорій населення, які повинні проходити обов’язкові медичні огляди, періодичність, джерела фінансування та порядок цих оглядів буде визначатися Міністерством охорони здоров’я України. Порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи встановлюється Міністерством оборони України за погодженням із Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також МОЗ.
  • Зразки нотаріальних бланків, порядок їхнього зберігання і використання буде встановлювати Мін`юст.
  • На військовий облік беруться придатні за віком, станом здоров’я та сімейним станом жінки, які мають фах або спеціальність, затверджену в переліку Міноборони (а не КМУ, як наразі).
  • Положення про допризовну підготовку та Положення про підготовку призовників із військово-технічних спеціальностей, а також Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу затверджуватимуться Міністерством оборони України за погодженням із Міносвіти. Кількість призовників, які підлягають підготовці з військово-технічних спеціальностей, та перелік цих спеціальностей не підлягатимуть затвердженню Кабінетом Міністрів України, як це передбачено наразі.
  • Призвані на збори військовозобов’язані та резервісти забезпечуватимуться матеріальними засобами в порядку та за нормами, установленими Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Міністерство юстиції України, відповідно до проєкту, затверджує порядок і умови проведення конкурсу та вимоги до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги; установлює порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній або тимчасовій основі.

Позитив

Позбавлення КМУ невластивих повноважень дасть змогу посилити його стратегічну діяльність та покращити стратегічний рівень формування державної політики.

Негатив проєкту

Порядок та норми забезпечення військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні збори, які будуть розроблятися окремими відомствами, можуть бути різними для резервістів та військовозобов’язаних залежно від місця служби, що потенційно суперечитиме конституційному принципу рівності.

Техніко-юридичні зауваження

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що він не потребує додаткових бюджетних видатків, однак розширення повноважень службовців та працівників відповідних органів державної влади, яким делегуються повноваження КМУ, можуть потребувати додаткових видатків для виплати заробітної плати. Проєкт потребує висновку Міністерства фінансів України щодо потенційного впливу на державний бюджет.
З огляду на значну кількість операційних завдань, які покладаються на КМУ іншими законопроєктами, зареєстрованими у ВРУ, аналізований проєкт може справити лише короткостроковий позитивний вплив на діяльність КМУ (лише щодо чинних на сьогодні операційних завдань і повноважень). Тому доцільним видається внесення змін до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” щодо уточнення кола завдань і повноважень КМУ.
Довідково: загалом проєкт закону передбачає внесення змін до 30 законодавчих актів щодо позбавлення уряду 54 повноважень.

Громадська думка

Як зазначив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, “існує необхідність позбавлення Уряду низки невластивих повноважень та покладання їх на центральні органи виконавчої влади, інші державні органи відповідно до компетенції”.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.