110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Повна назва проєкту. Проєкт Закону про внесення змін до статті 7 Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”

Номер і дата реєстрації: 6453 від 20.12.2021.

Ініціатор: Кабінет Міністрів України.

Мета проєкту: уточнення окремих положень Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України” у зв’язку зі зміною законодавства щодо оренди державного майна.

Основний зміст: 

  1. військові частини визначаються орендодавцями закріпленого за ними військового майна;
  2. пропонується виключити із числа можливих орендарів фізичних і юридичних осіб, які мають тісні особисті чи економічні зв’язки з державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором;
  3. передбачено виключення положення про передання військового майна в оренду шляхом проведення конкурсу, а також проведення оцінки вартості майна, що підлягає переданню в оренду, комісіями, сформованими з представників Міністерства оборони України та Фонду державного майна України, погодження оцінки вартості такого майна.

Переваги: приведення окремих положень Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України” у відповідність із прийнятим у 2019 році Законом України “Про оренду державного та комунального майна”.

Унеможливлення передавання в оренду військового майна фізичним і юридичним особам, які мають тісні особисті чи економічні зв’язки з державою-агресором.

Недоліки: виключення норми про передання військового майна в оренду шляхом проведення конкурсу несе корупційні ризики. Не передбачено механізм перевірки уже існуючих орендарів на наявність зв’язків з державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.