110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

Коротка назва. Особливості земельних відносин в умовах воєнного стану

Повна назва. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану.

Номер і дата реєстрації: 7289 від 15.04.2022.

Фракції: “Слуга народу”, “За майбутнє”.

Мета проєкту: установлення спеціальних правил володіння, користування та розпорядження землею, які забезпечать нагальні потреби в земельних ділянках суб’єктів, що є вагомими для національної економіки, аграрного сектору та громадян України в умовах воєнного стану.

Основний зміст 

  1. Земельні ділянки, вилучені в державну власність відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», передаються в постійне користування спеціалізованому державному підприємству.
  2. Спільним рішенням обласних військових адміністрацій попереднього і бажаного розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених із зони бойових дій(у тому числі тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави), має здійснюватись оперативне надання земельних ділянок державної, комунальної власності в оренду без проведення земельних торгів із жорсткими обмеженнями умов оренди. Порядок визначення підприємств виробничі потужності яких підлягають переміщенню (евакуації) із зони бойових дій, та осіб, яким надається право на одержання в оренду без проведення земельних торгів земельної ділянки державної, комунальної власності для розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, затверджується Кабінетом Міністрів України. Такий порядок повинен передбачати, у тому числі, збирання відомостей, необхідних для розгляду питання про встановлення та зміну цільового призначення земельної ділянки відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
  3. Виконавчі органи місцевих рад мають право надавати в постійне користування земельні ділянки комунальної власності для розміщення об’єктів для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб. Спрощується передача ділянок за відсутності затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні.

Для розміщення об’єктів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб земельні ділянки комунальної власності надаються у постійне користування виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. Передача земельних ділянок державної, комунальної власності для таких цілей фізичним, юридичним особам на інших речових правах забороняється.

  1. Установлення та зміна цільового призначення земельних ділянок, надання земельних ділянок в оренду для розміщення виробничих потужностей переміщених підприємств та інших установ може здійснюватися без розроблення документації із землеустрою, без супутніх витрат та затвердженої містобудівної документації на підставі мотивованого висновку органу містобудування та архітектури місцевої ради. Використовувати природоохоронні території, землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, земель лісогосподарського призначення призначення заборонено.
  2. Функціонування Державного земельного кадастру вважається призупиненим.земельного кадастру. Передача органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування земельних ділянок державної, комунальної власності у власність, користування у період, коли функціонування Державного земельного кадастру призупинено, не здійснюється (крім передачі в оренду земельних деяких ділянок);
  3. У період зупинки роботи Державного земельного кадастру встановлюються спеціальні правила реєстрації зміни цільового призначення ділянок районними військовими адміністраціями в Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану.
  4. Через зупинку роботи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру територіальним громадам дозволено передавати в оренду земельні ділянки, що переходять до комунальної власності територіальних громад, без державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.
  5. У разі неможливості надання витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки Міністерство аграрної політики та продовольства України уповноважується затверджувати усереднені показники нормативної грошової оцінки земель.
  6. Для оперативного вирішення завдань експлуатації об’єктів технічної інфраструктури в умах воєнного часу операторам важливих систем та комунікацій надається право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних ділянок усіх форм власності, на яких розташовані їхні об’єкти.
  7. Закон визначає передумови для забезпечення громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в умовах воєнного часу послугами зі складання документації із землеустрою, топографо-геодезичних і картографічних робіт, оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок, що є критичними для функціонування земельно-майнових відносин. У період воєнного стану запроваджується надання органами Служби безпеки України спеціальних дозволів на виконання топографо-геодезичних вишукувань.

Переваги. Закон створює передумови спрощення у воєнний час правил регулювання земельних відносин мирного часу. Визначаються також підстави для забезпечення техногенної безпеки, розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених із зони бойових дій і захисту внутрішньо переміщеного населення через значне спрощення прийняття управлінських рішень щодо надання земельних ділянок відповідного цільового призначення, проведення землеустрою та реєстрації прав на землю тощо.

Недоліки. Закон залишає поза увагою законодавчий статус земельних ділянок, на яких будуть розміщені об’єкти за спрощеними правилами, після завершення воєнного часу. У зв’язку із цим необхідно доопрацювати механізм зміни цільового призначення земельних ділянок, якщо їхнє цільове призначення не може бути збережене після завершення воєнного стану.  Є потреба вирішення питання повернення до звичайних показників нормативної грошової оцінки земель після завершення воєнного стану для земельних ділянок, щодо яких застосовувались усереднені показники нормативної грошової оцінки.

Крім того, деякі з нововведень можуть створити певні корупційні ризики. Наприклад, на етапі прийняття рішення про надання права оренди земельної ділянки без проведення земельних торгів для розміщення виробничих потужностей підприємствам, переміщеним з зони бойових дій.

Головне науково-експертне управління також висловлює низку зауважень для пропозицій доопрацювання закону.

Висновок комітету: прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету, з техніко-юридичними правками.

 

Рекомендація Юридичної сотні: підтримати після доопрацювання.