110 000

ветеранів отримали допомогу в Юридичній Сотні

Номер гарячої лінії:

0 800 308 100

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”2_3″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Повна назва проєкту. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту національних інтересів у державному секторі

Номер і дата реєстрації: №6497 від 04.01.2022.

Фракція: “Слуга народу”.

Ініціатори: Мазурашу Георгій Георгійович, Кузьміних Сергій Володимирович, Горбенко Руслан Олександрович.

Мета проєкту: проєкт має на меті встановлення обмежень рівня заробітних плат та деяких інших обмежень  у державному секторі до завершення бойових дій на сході України та повернення під контроль  держави всіх територій, що входять до складу України.

Основний зміст 

Прооєкт пропонує до завершення бойових дій на сході України та повернення під контроль  держави всіх територій, що входять до складу України.

  1. Обмежити максимальний  рівень місячної заробітної плати (ураховуючи будь-які надбавки, премії, заохочувальні виплати) працівників установ і організацій, які  отримують заробітну плату за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів або бюджетів органів місцевого самоврядування) 10 розмірами мінімальної заробітної плати,  установленої на 1 січня календарного року.
  2. Обмежити  максимальний рівень щомісячної заробітної плати (ураховуючи будь-які надбавки, премії, заохочувальні виплати) керівників, заступників керівників (керівників, заступників керівників та членів наглядових рад) державних та комунальних підприємств, установ, організацій, державних холдингових компаній, державних акціонерних товариств та господарських товариств, у чиїх статутних капіталах є корпоративні права держави, частка яких становить більше 50 відсотків акцій (часток), 10 розмірами мінімальної заробітної плати,  установленої на 1 січня календарного року. Установити, що заохочувальні виплати понад визначені обмеження можуть бути встановлені за підсумками фінансового року в межах 20% від сукупного прибутку, перерахованого до державного, місцевого бюджетів або бюджетів органів місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  3. Унести  зміни до  статті 8 Закону України «Про оплату праці», якою передбачити, що держава здійснює регулювання оплати праці в тому числі шляхом установлення максимальних розмірів оплати праці. Установити, що виключно законом України можуть бути встановлені обмеження щодо максимальних розмірів заробітної плати працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету.
  4. Унести зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якими передбачається збільшення бази нарахування та стягнення єдиного соціального внеску шляхом зняття  обмеження стосовно верхньої межі нарахування єдиного соціального внеску (на  сьогодні обмежується 15 мінімальними заробітними платами). 
  5. Доповнити Розділ IV «Запобігання корупційним та пов’язаним із корупцією правопорушенням» Закону «Про запобігання корупції» новою статтею, якою встановлюються обмеження щодо наявності іноземного громадянства (підданства) та/або банківських рахунків за межами України осіб,  які:

– уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

–  для цілей Закону «Про запобігання корупції»  прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані  з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків або спеціально уповноважених на виконання таких обов’язків у юридичних осіб приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

 – є кандидатами на пост Президента України, народних депутатів України, та зареєстровані в установленому законом порядку.

Тобто щодо всіх осіб, на які відповідно до статті 3 Закону «Про запобігання корупції», поширюються вимоги цього закону, установлюються додаткові обмеження. Так, ці особи не мають права мати громадянства (підданства) іншої держави, а також цим особам та членам їхніх сімей забороняється відкривати та/або використовувати за межами України валютні рахунки фізичних осіб у банківських та інших установах за межами України.

  1. Розширити перелік правових підстав щодо звільнення державних службовців, а саме: включити таку правову підставу як  наявність рахунків у банківських установах за межами України.
  2. Вважати розірваними контракти з керівниками суб’єктів господарської діяльності державного та комунального сектору економіки, які передбачають оплату праці в розмірі більшому, ніж передбачено цим законопроєктом, з останнього числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цим законом, якщо до них за згодою сторін не буде внесено зміни щодо оплати праці на умовах, визначених цим законом.
  3. Установити, що підлягають звільненню особи,  перелік яких зазначений у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», і які  на даний час займають відповідні посади та мають громадянство (підданство) іноземної держави та/або рахунки в банківських та інших установах за межами України.

Переваги: Перевагою проєкту є  пропозиція усунення верхньої межі нарахування єдиного соціального внеску, яка сьогодні обмежується 15 мінімальними заробітними платами, що значно розширить базу наповнення соціальних фондів держави, зокрема Пенсійного фонду України, зменшить його дефіцит і відповідно навантаження на державний бюджет. Додатково зменшення заробітних плат працівників установ і організацій, які  отримують заробітну плату за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів або бюджетів органів місцевого самоврядування може стати резервом економії коштів державних фінансових фондів. Прийняття проєкту сприятиме посиленню відповідальності, у тому числі політичної, державних службовців та інших осіб, які  уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Недоліки: Проєкт передбачає запровадження обмежень до завершення бойових дій на сході України та повернення під контроль  держави всіх територій, що входять до складу України, проте таке формулювання не є законодавчо визначеним та закріпленим. Необхідним є доопрацювання термінології проєкту.

Додатково суттєве обмеження розміру заробітних плат для керівників суб’єктів господарської діяльності державного та комунального сектору може призвести до зменшення кількості професійних управлінців та зниження ефективності роботи установ. Подібні обмеження можуть призвести до відтоку професійних кадрів із державної сфери до приватної.

Рекомендація Юридичної сотні: доопрацювати законопроєкт.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”1_3″][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]